UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI NON-ERASMUS SAU FREE MOVER

 

Studenţii care doresc să efectueze pe parcursul studiilor la UPT mobilităţi de studii de tip freemover sau prin intermediul altor programe de burse sau schimburi universitare decât Erasmus+, SEE sau CEEPUS vor prezenta la Departamentul Relaţii Internaţionale următoarele documentele:

ÎNAINTE DE PLECAREA ÎN MOBILITATE

- Scrisoare de accept din partea instituţiei gazdă sau scrisoare prin care se confirmă bursa/grantul primit

- Acord de studii (learning agreement) aprobat de către facultatea de origine (în cazul mobilităţilor de studii) sau Acord de practică (training agreement) aprobat de către facultatea de origine (în cazul mobilităţilor de practică). Acordul de studii / practică semnat înainte de plecarea în mobilitate va garanta recunoașterea / echivalarea mobilității la revenirea în UPT. 

- Cerere pentru emiterea ordinului de deplasare - aprobată de către decanul/prodecanul facultăţii de origine. În baza acestei cereri se va emite ordinul de deplasare în străinătate care va motiva absențele din perioada mobilității. În cazul în care deplasarea se face într-o țară pentru care este necesară obținerea vizei, pe cererea de emitere a ordinului de deplasare se va bifa atât "Ordin de deplasare", cât și "Adresă către Ambasadă".

LA REVENIREA DIN MOBILITATE

- Atestat de prezenţă - originalul va rămâne la facultate, o copie sau un scan la DRI

- Foaie matricolă (transcript of records) în cazul mobilităţilor de studii, respectiv evaluare stagiu de practică (transcript of work) în cazul mobilităţilor de practică. Aceste documente se eliberează de către instituţia gazdă. Originalul va rămâne la facultate, o copie sau un scan la DRI

- Proces-verbal de echivalare a mobilităţilor de studii non-Erasmus - se va completa la decanat în baza atestatului de prezenţă, acordului de studii/practică, foii matricole primite de la instituţia parteneră sau evaluării stagiului de practică. Un exemplar al procesului-verbal se va transmite la DRI, celălalt va rămâne la decanat.


RESURSE UTILE

- Drepturile studenţilor internaţionali

- Lista persoanelor autorizate să semneze acordul de studii/practică în funcţie de facultatea de origine

- Grilă de echivalare a notelor

- Decizie a Biroului Executiv al Senatului privind studenţii selectaţi pentru programe de studii în cadrul acordurilor de dublă-diplomă

- Oportunităţi de studii şi practică în străinătate

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2024