UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI NON-ERASMUS SAU FREE MOVER

 

Studenţii care doresc să efectueze pe parcursul studiilor la UPT mobilităţi de studii prin intermediul diferitelor programe de burse sau schimburi universitare (non-Erasmus) trebuie să prezinte la Departamentul Relaţii Internaţionale documentele menţionate mai jos.

ÎNAINTE DE PLECAREA ÎN MOBILITATE

- Scrisoare de accept din partea instituţiei gazdă sau scrisoare prin care se confirmă bursa/grantul primit

- Acord de studii (learning agreement) aprobat de către facultatea de origine (în cazul mobilităţilor de studii) sau Acord de practică (training agreement) aprobat de către facultatea de origine (în cazul mobilităţilor de practică). Mobilitatea de studii trebuie să se poată echivala cu minim 20 ECTS / semestru pentru a fi acceptată. 

- Cerere pentru emiterea ordinului de deplasare - aprobată de către decanul/prodecanul facultăţii de origine

LA REVENIREA DIN MOBILITATE

- Atestat de prezenţă - originalul va rămâne la facultate, o copie sau un scan la DRI

- Foaie matricolă (transcript of records) eliberată de instituţia gazdă cu rezultatele obţinute (în cazul mobilităţilor de studii) - originalul va rămâne la facultate, o copie sau un scan la DRI

- Evaluare stagiu de practică (transcript of work) eliberată de instituţia gazdă (în cazul mobilităţilor de practică) - originalul va rămâne la facultate, o copie sau un scan la DRI

- Proces-verbal de echivalare a mobilităţilor de studii non-Erasmus - se va completa la decanat în baza atestatului de prezenţă, acordului de studii/practică, foii matricole primite de la instituţia parteneră sau evalării stagiului de practică. Un exemplar al procesului-verbal se va transmite la DRI, celălalt va rămâne la decanat.


RESURSE UTILE

- Drepturile studenţilor internaţionali

- Lista persoanelor autorizate să semneze acordul de studii/practică în funcţie de facultatea de origine

- Grilă de echivalare a notelor

- Decizie a Biroului Executiv al Senatului privind studenţii selectaţi pentru programe de studii în cadrul acordurilor de dublă-diplomă

- Oportunităţi de studii şi practică în străinătate

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2019