UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

ECHIPA

 
Director Departament Relaţii Internaţionale, Coordonator instituţional Erasmus+
Prof. univ. Dr. ec. Claudiu ALBULESCU
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 106 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403033
E-mail: claudiu.albulescu@upt.ro

 
Birou Erasmus+
 
Lect. univ. Dr. Claudia STOIAN - Şef birou
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 106 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403174
E-mail: claudia.stoian@upt.ro
Atribuţii: organizarea şi coordonarea activităţilor curente de mobilităţi Erasmus+ outgoing şi incoming pentru studenţi şi staff academic şi administrativ; coordonarea şi organizarea promovării programului şi a campaniilor de informare în UPT; consilierea beneficiarilor,  sprijinirea în pregătirea documentaţiei necesare şi desfăşurarea mobilităţilor; urmărirea redactării corecte şi a bunei circulații a documentelor legale specifice mobilităților Erasmus+ outgoing; sinteza informaţiilor financiare Erasmus+ mobilităţi; gestiunea mobilităţilor Erasmus+ outgoing pentru staff academic si administrativ; administrarea datelor pentru staff outgoing in Mobility Tool.
 
Miriana MILOSAVLEVICI
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403034
E-mail: miriana.milosavlevici@upt.ro
Atribuţii: Gestiunea mobilităţilor Erasmus+ KA10outgoing pentru studenţi şi absolvenţi: informare, selecţie, pregătire, derulare, legătura cu studenţii plecaţi şi cu universităţile gazdă, monitorizare desfăşurare mobilităţi, încheiere şi recunoaştere, circulaţia internă corectă a documentelor specifice în format electronic, respectiv tipărit; participarea la promovarea programului, la campaniile de informare, la realizarea materialelor de diseminare a rezultatelor); înscrierea datelor în baza de date Mobility Tool pentru studenţii Erasmus outgoing; protecţia muncii şi PSI.
 
Diana BALŞ-DIACONESCU
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403034
E-mail: diana.bals-diaconescu@upt.ro
Atribuţii: gestiunea programului de mobilități Erasmus+ KA107 cu ţări partenere in şi out pentru studenţi şi staff (informare, selecţie, pregătire, derulare, legătura cu beneficiarii plecaţi/sosiţi şi cu universităţile gazdă/ de origine, monitorizare documente şi mobilitate, circulaţia internă corectă a documentelor specifice în format electronic, respectiv tipărit, încheiere şi recunoaştere); promovarea programului Erasmus+, realizarea campaniilor de informare KA107, realizarea materialelor de diseminare a rezultatelor KA107; înscrierea datelor specifice in Mobility Tool, gestiunea paginilor UPT de pe studyinromania.gov.ro și studyportal.eu;
 
Irena CIOBANU
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403134
E-mail: irena.ciobanu@upt.ro
Atribuţii: gestiunea mobilităţilor Erasmus KA103 şi non-Erasmus incoming pentru studenţi şi staff (informare, pregătire, derulare, legătura cu beneficiarii sosiţi şi cu universităţile de origine, monitorizare documente şi mobilitate, circulaţia internă corectă a documentelor specifice în format electronic, respectiv tipărit); promovarea programului Erasmus+ KA103-incoming; realizarea materialelor de diseminare a rezultatelor KA103-incoming; implementarea programului intern SAMOB.

 
Birou Cooperare Internaţională
 
Adriana IACOB
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403135
E-mail: adriana.iacob@upt.ro
Atribuţii: gestiunea acordurilor de cooperare de toate tipurile (Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107, acorduri cadru, acorduri de dublă-diplomă, etc.) cu universităţi şi instituţii străine; gestiunea parteneriatelor şi reţelelor academice internaţionale, a programelor şi proiectelor educaţionale altele decât Erasmus+ (inclusiv CEEPUS); cooperarea cu AUF (inclusiv burse Eugen Ionescu); promovarea burselor non-Erasmus (DAAD, Vulcanus în Japonia, bursele oferite de guvernul României, etc.); gestiunea activităţilor de visiting teacher pe durată mai lungă (excluzând Erasmus+); implementarea proiectelor SEE EY-MPO-0083 și 19-MOB-0025; administrare website şi newsletter DRI.

 
Oficiul Mobilităţi Internaţionale
 
Andreea ROTARU
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403135
E-mail: andreea.rotaru@upt.ro
Atribuţii: gestiunea documentelor pentru efectuarea deplasărilor în străinătate altele decât Erasmus+; menţinerea bazei de date privind mobilităţile şi deplasările internaţionale (excluzând Erasmus+); gestiunea programului ISI; gestiunea afilierilor internaţionale (EUA, AUE, AUDEM, AUPELF, BENA, EADTU, EATA, EDEN, EUBREN, IADI, etc); registratura şi arhiva internă a DRI; distribuţia documentelor în interiorul DRI; achiziţiile produselor şi materialelor (planificare şi obţinere).

 
Oficiul Studenţi Internaţionali
 
Loredana Maria MUSTĂŢEA
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403187
E-mail: loredana.mustatea@upt.ro
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Atribuţii: gestiunea recrutării şi depunerii aplicaţiilor, obţinerea aprobărilor, organizarea sosirii şi a şederii în UPT pentru studenţii străini la studii complete, inclusiv românii de pretutindeni (informare, dosare-documente, înmatriculare, vize, cazare, conturi şi carduri specifice UPT, asigurări de sănătate, legătura cu Ministerul Educaţiei-departamentul de resort, monitorizarea studenţilor); actualizarea bazei de date cu românii de pretutindeni și studenții străini la studii complete; legătura cu facultăţile pentru românii de pretutindeni și studenții străini, cu Serviciul Imigrări şi vize de şedere.
 
Bianca ZABLATOSCHI
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403187
E-mail: bianca.zablatoschi@upt.ro
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Atribuţii: gestiunea recrutării şi depunerii aplicaţiilor, obţinerea aprobărilor, organizarea sosirii şi a şederii în UPT pentru studenţii străini la studii complete, inclusiv românii de pretutindeni (informare, dosare-documente, înmatriculare, vize, cazare, conturi şi carduri specifice UPT, asigurări de sănătate, legătura cu Ministerul Educaţiei-departamentul de resort, monitorizarea studenţilor); actualizarea bazei de date cu românii de pretutindeni și studenții străini la studii complete; legătura cu facultăţile pentru românii de pretutindeni și studenții străini, cu Serviciul Imigrări şi vize de şedere.
 

 

Promotori de relaţii internaţionale în anul universitar 2020-2021:

 
Facultate
Nume E-mail
Arhitectură și Urbanism Conf. Dr. arh. Cristian BLIDARIU cristian.blidariu@upt.ro
Automatică și Calculatoare Conf. Dr. ing. Ciprian-Bogdan CHIRILĂ chirila@cs.upt.ro
Chimie Industrială și Ingineria Mediului Conf. Dr. ing. Cornelia-Veronica MUNTEAN cornelia.muntean@upt.ro
Construcții Prof. Dr. ing. Sorin HERBAN sorin.herban@upt.ro
Electrotehnică și electroenergetică Conf. Dr. ing. Attila SIMO attila.simo@upt.ro
Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Ș.l. Dr. ing. Muguraș MOCOFAN muguras.mocofan@upt.ro
Inginerie din Hunedoara Conf. Dr. ing. Sorin-Aurel RAȚIU sorin.ratiu@upt.ro
Management în Producție și Transporturi Conf. Dr. ing. Ilie TĂUCEAN ilie.taucean@upt.ro
Mecanică Conf. Dr. ing. Cosmin CODREAN cosmin.codrean@upt.ro
Științe ale Comunicării Conf. Dr. Simona-Cristina ȘIMON simona.simon@upt.ro

 

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Internationalizarea este o provocare, o oportunitate, dar si o conditie vitala pentru dezvoltarea universitatii
 
 
   Buletinul informativ DRI se emite o dată pe lună. Pentru abonare la newsletter completaţi formularul din partea de jos a paginii. Pentru dezabonare trimiteţi un e-mail la adriana.iaco...
 
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2024