UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

DOCUMENTE UTILE PENTRU COORDONATORII DE ACORDURI BILATERALE ERASMUS

PROGRAMUL ERASMUS+ (2014-2021)

Acordurile Erasmus+ vor folosi codurile ISCED din Anexa. Pentru informatii suplimentare consultati acest document.

Toate acordurile Erasmus existente vor fi reinnoite de Departamentul Mobilitati si Cooperari Internationale.

Cadrele didactice interesate de semnarea unor noi acorduri Erasmus sau de modificarea continutului acordurilor existente vor lua legatura cu Prof. Dr. ing. Lia Dolga.

PROGRAMUL LLP-ERASMUS (2007-2013)

Acord bilateral Erasmus - va rugam sa folositi noile coduri pentru domeniile de studiu si predare si urmatoarele sectoare de activitate pentru mobilitatile de practica si formare

Proces verbal de selecţie 2012-2013

Grila de echivalare a notelor obţinute de studenţii Erasmus

Proces-verbal de echivalare a mobilităţilor Erasmus de studii

Proces-verbal de echivalare a mobilităţilor Erasmus de practică (plasament)

ALTE INFORMATII

 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Formulare necesare efectuarii mobilitatii, instructiuni de completare si regulamente pentru efectuarea mobilitatilor Erasmus de predare.
 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Formulare necesare efectuarii mobilitatii, instructiuni de completare si regulamente pentru efectuarea mobilitatilor Erasmus de formare.
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2023