UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI DE PREDARE / FORMARE PENTRU ANGAJATII UNIVERSITATILOR PARTENERE DIN MAROC, MOLDOVA, SERBIA

Dosar de candidatură:
a) CV – redactat în limba română, engleză sau franceză
b) Atestat de limbă (dacă limba mobilităţii este diferită de limba de lucru de la universitatea de origine)
c) Breviar al cooperărilor anterioare cu UPT-ul (max. 1 pagină) – dacă este cazul
d) Propunere plan de predare / formare. Mobilităţile se pot efectua doar în domeniile prevăzute de acordurile bilaterale pentru anul universitar 2015-2016:

Mobilităţi INCOMING de predare:

Ţară Oraş Universitate parteneră Coordonator departamental UPT Cod  domeniu Domeniu Nr. max. cadre didactice* Nr. maxim zile (total)
Maroc Agadir Universite Ibn Zohr POP Mirela-Cristina 023 Languages 2 10
Moldova Chişinău Universitatea Tehnică a Moldovei STRATAN Aurel 0732 Building and civil engineering 1 7
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0711 Chemical engineering and processes 2 14
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0712 Environmental protection technology
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0715 Mechanics and metal trades
Serbia Belgrad University of Belgrade CRISAN Andrei 0732 Building and civil engineering 2 14
Serbia Kraljevo University of Kragujevac HERISANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 5 35
Serbia Niš University of Niš ALIC Carmen Inge 0715 Mechanics and metal trades 1 7
Serbia Novi Sad University of Novi Sad HERISANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 1 5
Serbia Novi Sad University of Novi Sad ALIC Carmen Inge 071 Engineering and engineering trades 2 10

 Mobilităţi INCOMING de formare:

Ţară Oraş Universitate parteneră Coordonator departamental UPT Cod domeniu Domeniu Nr. maxim mobilităţi* Nr. maxim zile (total)
Maroc Agadir Universite Ibn Zohr POP Mirela-Cristina 023 Languages 2 10
Moldova Chişinău Universitatea Tehnică a Moldovei STRATAN Aurel 0732 Building and civil engineering 1 7
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0711 Chemical engineering and processes 2 14
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0712 Environmental protection technology
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0715 Mechanics and metal trades
Serbia Belgrad University of Belgrade CRISAN Andrei 0732 Building and civil engineering 2 14
Serbia Kraljevo University of Kragujevac HERISANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 5 35
Serbia Niš University of Niš HERISANU Nicolae 0712 Environmental protection technology 2 14
Serbia Niš University of Niš ALIC Carmen Inge 0715 Mechanics and metal trades 1 7
Serbia Novi Sad University of Novi Sad ALIC Carmen Inge 071 Engineering and engineering trades 1 5

* Numărul maxim de mobilităţi din tabel este numărul maxim de mobilităţi prevăzut în acordul bilateral. Numărul efectiv de persoane care vor fi selectate de la fiecare universitate parteneră se va stabili în funcţie de fondurile alocate de către ANPCDEFP.

Dosarul de candidatură se depune până în pre-ziua interviului la Departamentul de Relaţii Internaţionale de la universitatea de origine.

Comisia de selecţie este formată din:
a) Un cadru didactic de la universitatea de origine
b) Coordonatorul departamental de la UPT
c) Un reprezentant al Departamentului Relaţii Internaţionale de la universitatea de origine

Criterii de selecţie:
a) Interviu (0-30 puncte)
b) Calitatea programului de predare/formare propus (0-30 puncte)
c) Compatibilitatea cu activitatea din UPT (0-30 puncte)
d) Colaborări anterioare cu UPT-ul (0-10 puncte)

Termenul limită pentru depunerea dosarului

Dosarele de candidatură se depun la Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul universităţii de origine cel târziu cu o zi înainte de data selecţiei:

Universitate Dată selecţie Locul unde se depun dosarele de candidatură
University of Novi Sad
 
05.11.2015 (0715, 0712)
10.11.2015 (0715, 071)
Dipl. ing. MSc. Vladimir Todorović
Director al Biroului de Relaţii Internaţionale
Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
E-mail: vladimir.todorovic@uns.ac.rs
University of Kragujevac 06.11.2015

Prof. Dr. Zlatan Šoškic
Prodecan pentru Cercetare Ştiinţifică şi Cooperare Internaţională
Dositejeva 19 et. 4, 36000 Kraljevo
E-mail: erasmus.plus@mfkv.kg.ac.rs

University of Belgrade

24.11.2015 

Facultatea de Mecanică:
Prof. Dr. Nenad Zrnić, Dipl. Ing.
Prodecan Cooperare Internaţională
Kraljice Marije 16, 11000 Belgrad
E-mail: proint@mas.bg.ac.rs

Facultatea de Construcţii:
Asist. univ. Miroslav Marjanović,
Coordonator Instituţional
Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Belgrad
E-mail: mmarjanovic@grf.bg.ac.rs

University of Niš 06.11.2015 - 0715
27.11.2015 - 0712
 

Dr. Vesna Lopičić
Prorector pentru Relatii Internationale
University of Nis, Univerzitetski trg 2, 18000 Nis
E-mail: vesna.lopicic@ni.ac.rs

Dna. Jelena Čivljak,
Senior Officer pentru Relatii Internationale
University of Nis, Univerzitetski trg 2, 18000 Nis
E-mail: civljak@ni.ac.rs

Universitatea Tehnică a Moldovei 15.12.2015

Tatiana Lucinschi
Şef Departament Cooperări Internaţionale
bd. Ştefan cel Mare, 168, biroul 1-202, 1-204
E-mail: lucinschi.t@mail.utm.md

Lector Superior Anatolie Taranenco
Şef catedră Construcţii şi Mecanica Structurilor
bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
E-mail: anatolcms@yahoo.com

Universite Ibn Zohr Se va anunţa ulterior Prof. Youness Belahsen
Decan Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate
E-mail: ybelahsen@gmail.com

 

Locuri scoase la concurs în 2015-2016:

Mobilităţi INCOMING de predare:

Ţară Oraş Universitate parteneră Coordonator departamental UPT Cod  domeniu Domeniu Nr. cadre didactice Nr.  zile predare (total)** Nr. zile călătorie (total)
Maroc Agadir Universite Ibn Zohr POP Mirela-Cristina 023 Languages 2 10 2
Moldova Chişinău Universitatea Tehnică a Moldovei STRATAN Aurel 0732 Building and civil engineering 1 7 2
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0711 Chemical engineering and processes 2 10 3
0712 Environmental protection technology
0715 Mechanics and metal trades
CRISAN Andrei 0732 Building and civil engineering
Serbia Kraljevo University of Kragujevac HERISANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 1 5 2
Serbia Niš University of Niš ALIC Carmen Inge 0715 Mechanics and metal trades 1 5 2
Serbia Novi Sad University of Novi Sad HERISANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 2 11 3

ALIC Carmen Inge

071 Engineering and engineering trades

Mobilităţi INCOMING de formare:

Ţară Oraş Universitate parteneră Coordonator departamental UPT Cod domeniu Domeniu Nr. persoane Nr. zile  formare (total)**

Nr. zile călătorie (total)

Maroc Agadir Universite Ibn Zohr POP Mirela-Cristina 023 Languages 2 10 4
Moldova Chişinău Universitatea Tehnică a Moldovei STRATAN Aurel 0732 Building and civil engineering 1 7 2
Serbia Belgrad University of Belgrade LELEA Dorin 0711 Chemical engineering and processes 2 12 2
0712 Environmental protection technology
0715 Mechanics and metal trades
CRISAN Andrei 0732 Building and civil engineering
Serbia Kraljevo University of Kragujevac HERISANU Nicolae 0715 Mechanics and metal trades 2 10 4
Serbia Niš University of Niš HERISANU Nicolae 0712 Environmental protection technology 1 7 2
Serbia Novi Sad University of Novi Sad ALIC Carmen Inge 071 Engineering and engineering trades 1 5 2

 ** Numărul total de zile lucrătoare. Zilele nelucrătoare (zilele libere legale, sâmbăta, duminica) nu se pot finanţa decât dacă coincid cu zilele de călătorie.

În urma interviului comisia de selecţie va completa procesul verbal de selecţie în două exemplare.

Eventualele contestaţii se vor transmite prin e-mail la incoming@upt.ro în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile vor fi analizate de o comisie numită de  Rectorul UPT.

Granturi Erasmus+

Granturile Erasmus+ pentru studenţii şi angajaţii universităţilor partenere sunt după cum urmează:
•    Mobilităţi de studii: 25 EUR / zi
•    Mobilităţi de predare: 140 EUR / zi
•    Mobilităţi de formare: 140 EUR / zi

Durata maximă a mobilităţilor care pot să fie finanţate în anul universitar 2015-2016 este inclusă în tabelul de mai sus. Granturile pentru mobilităţile de predare / formare se alocă pentru zilele lucrătoare (de luni până vineri, excluzând eventualele zile de sărbătoare) şi zilele de călătorie.

Programul Erasmus+ prevede o sumă forfetară pentru acoperirea costurilor de transport între universitatea de origine şi universitatea gazdă:
•    Maroc (Agadir): 530 EUR
•    Moldova (Chişinău): 275 EUR
•    Serbia (Belgrad, Kraljevo, Nis, Novi Sad): 180 EUR.
Valoarea grantului pentru transport se bazează pe distanţa dintre cele două universităţi partenere. Biletele de avion / tren / autocar trebuie achiziţionate de către participanţi.

Persoană de contact: Diana BALŞ-DIACONESCU
 

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2019