UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

PROIECTE FRANCOFONE / AUF

10.11.2019
Apel pentru propuneri de lucrări în cadrul colocviului internațional "Prise et emprise du discours publicitaire : de la pratique sociale incitative à la manipulation", Galați, 26-27 martie 2020. Informații detaliate sunt disponibile aici. Propunerile se vor transmite pe adresa colloque.pub@gmail.com.

08.07.2019
Conducătorii de doctorat interesaţi să găzduiască bursieri Eugen Ionescu pentru un stagiu de cercetare doctorală sau postdoctorală cu durata de 3 luni în anul universitar 2019-2020 pot transmite formularul de propunere a unei/unor teme de cercetare prin e-mail la adriana.iacob@upt.ro până în data de 12 iulie. Informa

06.05.2019
Dosarul depus de UPT, ca răspuns la Apelul AUF  – Soutien au dispositif d’enseignement du français à visée professionnelle 2019 (lector de limba franceză pentru anul universitar 2019-2020), a fost selectat de AUF-Europa Centrală și de Răsărit. Rezultatele selecției sunt publicate pe site-ul AUF: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/actualites/appel-a-manifestation-dinteret-soutien-dispositif-denseignement-francais-a-visee-professionnelle-resultats-de-selection-2019/. Proiectul CE/LL/107/2019 este coordonat de Prof. dr. habil. Mirela-Cristina Pop. Lectorul de limba franceză din 2019-2020 va fi d-na Florence MOURLON.

10.04.2019
CENUȘE LAURA MARIA, anul II, Facultatea de Științe ale Comunicării, specializarea Traducere și interpretare, secția engleză-franceză, a fost selectată pentru cea de a VIII-a ediție a Festivalului Studenților Francofoni din  Europa Centrală și de Răsărit  (Festival des étudiants francophones en ECO "Créatifs ensembles" 2019), organizat de Agenția Universitară a Francofoniei la Plovdiv, Bulgaria, în perioada 1-5 iulie 2019. Rezultatele selecției sunt disponibile pe site-ul AUF:
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/actualites/festival-etudiants-francophones-europe-centrale-orientale-creatifs-ensemble-resultats-de-lappel-2019/

07.03.2019
Rezultate selecţie bursieri Eugen Ionescu 2018-2019

19.02.2019
Rezultate selecţie proiecte de parteneriate de cercetare AUF-MCI-IFA

16.10.2018
Proiect aprobat de parteneriat în cercetare AUF-FRS: BIORENFORT, Etude des biomateriaux pour le renforcement des structures en beton arme. Proiect coordonat de Universitatea de Tehnologie Chimică și Metalurgie din Sofia (Bulgaria). Parteneri: Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea Reims-Champagne-Ardenne. Perioada de derulare a proiectului este 01.01.2019 - 31.12.2020. Echipa UPT este formată din Prof. Doru Vătău, manager proiect, Conf. Flaviu Frigură-Iliasa, Asist. Mihaela Frigură-Iliasa.

07.06.2018
SIMINA LAVINIA, anul III, Facultatea de Științe ale Comunicării, specializarea Traducere și interpretare, secția engleză-franceză, a fost selectată pentru participarea la cea de a VII-a ediție a Festivalului studenților francofoni din  Europa Centrală și de Răsărit (Festival des étudiants francophones en Europe centrale et orientale "Divers ensemble" 2018), organizat de Agenția Universitară a Francofoniei la Erevan, Armenia, în perioada 1-5 iulie 2018. Rezultatele selecției sunt disponibile pe site-ul AUF: https://www.auf.org/nouvelles/actualites/festival-etudiants-francophones-europe-centrale-orientale-divers-ensemble-resultats-de-lappel-2018/

04.05.2018
Dosarul depus de UPT, ca răspuns la Apelul AUF  – Soutien au dispositif d’enseignement du français à visée professionnelle 2018 (lector de limba franceză pentru anul universitar 2018-2019), a fost selectat de AUF-Europa Centrală și de Răsărit. Rezultatele selecției sunt publicate pe site-ul AUF:https://www.auf.org/nouvelles/actualites/resultats-de-lappel-a-manifestation-dinteret-soutien-dispositif-denseignement-francais-a-visee-professionnelle-2018/ Proiectul CE/LL/048/2018 este coordonat de Prof. dr. habil. Mirela-Cristina Pop. Lectorul de limba franceză din 2018-2019 va fi d-l Brice LECOURT.

23.02.2018
Rezultate selecţie bursieri Eugen Ionescu 2017-2018

27.07.2017
AUF a lansat un apel la candidaturi pentru proiecte de programe de licenţă francofone. Termen limită: 31.10.2017. Detalii aici.

17.07.2017
Séminaires francophones Lille-Budapest-Timişoara - prezentarea proiectului

10.05.2017
In urma apelului intern pentru teme de cercetare doctorala si postdoctorala Eugen Ionescu 2017-2018 DRI a primit 16 propuneri de la 12 conducatori de doctorat. Lista propunerilor poate fi descarcata de aici.

03.04.2017
CRIȘAN RAMONA LENUȚA, anul III, specializarea Traducere și interpretare, secția engleză-franceză, Facultatea de Științe ale Comunicării, a fost selectată pentru participarea la cea de a VI-a ediție a Festivalului studenților francofoni din  Europa Centrală și de Răsărit (Festival des étudiants francophones en ECO 2017), care va avea loc la Zabreb, Croația, în perioada 15-19 mai 2017. Rezultatele selecției sunt disponibile pe site-ul AUF: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/actualites-regionales/resultats-de-la-selection-des-candidats-pour-la-6e/

24.02.2017
AUF a publicat rezultatele selectiei Eugen Ionescu 2016-2017

03.02.2017
Apel AUF la candidaturi pentru retele regionale francofone in domeniul securitatii alimentare, sanatatii, nutitiei

19.01.2017
Concurs AUF "Parle-moi de science!"

16.01.2017

Începând cu anul 2007, Guvernul României acordă doctoranzilor şi cercetătorilor din ţările membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei burse pentru studii doctorale şi de cercetare post-doctorală cu o durată între trei şi patru luni, în funcție de amploarea proiectului de cercetare, formare care se desfășoară într-una dintre instituţiile de învăţământ superior din România, înscrise în acest program.

Bursele sunt acordate sub egida Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), care organizează procedurile de selecţie a candidaturilor şi monitorizeaza utilizarea burselor şi gestiunea fondurilor alocate.

Până la termenul limită din 15 ianuarie 2017 s-au primit 38 de candidaturi, 17 candidaţi obţinând scrisori de pre-accept din partea UPT:

Ţară de origine
Număr candidaturi
Număr  candidaturi pre-acceptate
Algeria 10 1
Camerun 5 4
Congo 3 0
Maroc 20 12
Total
38 17

06.12.2016
Prezentare bursele Guvernului Francez

20.03.2016
Publicare sinteza "UPT - Experiente francofone"

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2020