UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

STATISTICI

 

2018-2019

PROGRAMUL ERASMUS+

265 de universități partenere KA103 (din 27 de țări)

39 de universități partenere KA107 (din 22 de țări)

Mobilități incoming:

 • Mobilități de studii (KA103+KA107): 112
 • Mobilități de practică (KA103+KA107): 13
Facultate Mobilități Erasmus+ de studii
(incoming)
Mobilități Erasmus+ de practică 
(incoming)
Arhitectură şi Urbanism 22 -
Automatică şi Calculatoare 14 2
Chimie Industrială şi Ingineria Mediului 5 1
Construcţii 19 -
Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale 7 -
Electrotehnică şi Electroenergetică 14 2
Inginerie din Hunedoara - -
Management în Producţie şi Transporturi 13 -
Mecanică 16 8
Stiinţe ale Comunicării 2 -
 • Mobilități de predare ale experților din companii: 15
 • Mobilități de predare (KA103+KA107): 43
 • Mobilități de formare (KA103+KA107): 12

Mobilități outgoing:

 • Mobilități de studii (KA103+KA107): 74
 • Mobilități de practică (studenți KA103+KA107): 32
 • Mobilități de practică (absolvenți KA103+KA107): 7
Facultate Mobilități Erasmus+ de studii (outgoing) Mobilități Erasmus+ de practică - studenți
(ougoing)
Mobilități Erasmus+ de practică - absolvenți
(outgoing)
Arhitectură şi Urbanism 33 5 1
Automatică şi Calculatoare 15 1 1
Chimie Industrială şi Ingineria Mediului 1 5 1
Construcţii 3 7 2
Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale 5 - -
Electrotehnică şi Electroenergetica - - -
Inginerie din Hunedoara - 1 1
Management în Producţie şi Transporturi 8 13 1
Mecanică 6 - -
Stiinţe ale Comunicării 3 - -
 • Mobilități de predare (KA103): 67
 • Mobilități de formare (KA103): 79
 • Mobilități de predare (KA107): 21
 • Mobilități de formare (KA107): 17

 

PROGRAMUL SEE

27 de mobilități SEE dintre care:

 • Mobilități incoming de predare: 4
 • Mobilități outgoing de practică: 5
 • Mobilități outgoing de predare: 7
 • Mobilități outgoing de formare: 11

 

PROGRAMUL CEEPUS

85 de mobilități CEEPUS dintre care:

 • 51 de mobilități incoming: 40 mobilități de predare, 11 mobilități de studii
 • 34 de mobilități outgoing: 29 mobilități de predare, 5 mobilități de studii
Rețea Coordonator rețea Mobilități incoming Mobilități outgoing
 BG0722 Ș.l. Dr. ing. Adriana Albu (Dep. AIA)  7 predare  2 predare
 RS0304 Ș.l. Dr. ing. Imre Miklos (Dep. IM)  11 predare, 1 studii  10 predare
 RS0704 Ș.l. Dr. ing. Cristina Miklos (Dep. IM)  8 predare  1 predare
 RS1011 Prof. ing. Dr. ec. Marian Mocan (Dep. MAN)  7 predare, 8 studii  8 predare, 5 studii
 RS1012 Conf. ec. Dr. ing. Vasile Alexa (Dep. IM)  7 predare, 2 studii  6 predare
 Freemover - -  2 predare

 

STUDENȚI STRĂINI LA STUDII COMPLETE

43 de candidați la studii complete non-UE dintre care

 • Candidați la programe de licență: 20
 • Candidați la programe de masterat: 23

33 candidați la studii complete non-UE acceptați de MEN dintre care:

 • Înmatriculați în anul 1 licență: 8
 • Înmatriculați în anul 1 masterat: 7

187 de studenți din categoria români de pretutindeni înmatriculați la programe de licență sau masterat dintre care:

 • 87 de studenți admiși în 2019
Facultate Candidați non-UE la studii complete  Canidați non-UE înmatriculați  Români de pretutindeni  (admiși 2019) Români de pretutindeni (total)
Arhitectură şi Urbanism -  -  11  26
Automatică şi Calculatoare  6 L + 12 M  3 L + 1 M  49  88
Chimie Industrială şi Ingineria Mediului  -  -  3  10
Construcţii  3 L + 5 M  2 L + 2 M  8  16
Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale  6 L + 5 M  3 M  1  8
Electrotehnică şi Electroenergetică  3 L + 1 M  2 L  3  6
Inginerie din Hunedoara  -  -  -  -
Management în Producţie şi Transporturi  1 L  -  4 12
Mecanică  -  1 M
(student admis în anul precedent)
 4 16
Stiinţe ale Comunicării  1 L  1 L  4  7

 

ALTE TIPURI

30 mobilități incoming:

 • Free mover: 10
 • Acord cadru: 18
 • Eugen Ionescu: 2

912 mobilități outgoing:

 • Participări la conferințe, simpozioane, seminarii, workshopuri: 305
 • Cooperare instituțională: 26
 • Întâlniri pe proiecte: 166
 • Cursuri, documentare, excursii de studii, concursuri: 382
 • Stagii de cercetare: 33

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Atributii si date de contact
 
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2020