UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

ARHIVA NOUTATI

15.10.2020 - 15.01.2021

 

 


26.10.2022: Burse DAAD in Germania

DAAD scoate la concurs burse în Germania pentru studenți, absolvenți, doctoranzi, cadre didactice și cercetători din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.
 
Dacă ești interesat de o bursă te așteptăm la una dintre prezentările online:
 • 27.10.2020 – Burse DAAD – Masterat (lb. română), ora 17:00;
 • 27.10.2020 – Burse DAAD – Cercetare (lb. română), ora 18:00;
 • 30.10.2020 – Burse DAAD – Masterat (lb. engleză), ora 11:00;
 • 03.11.2020 – Burse DAAD – Masterat (lb. română), ora 17:00;
 • 03.11.2020 – Burse DAAD – Cercetare (lb. română), ora 18:00;
 • 04.11.2020 – Burse DAAD – Cursuri de vară (lb. română), ora 18:00.
Pentru participare trebuie să vă înregistrați în prealabil trimițând un e-mail în care să se menționeze data și evenimentul care vă interesează la info@daad.ro.
 
Afișul evenimentului poate fi descărcat de aici: Poster prezentări online burse DAAD (JPG, 149,11 KB).

19.10.2020: Burse DAAD in Germania
 
Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) scoate la concurs burse în Germania pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România. Sunt finanțate cursuri de limbă, cursuri de limbaj de specialitate și civilizație germană, programe de masterat și stagii de cercetare. Doresc totodată să vă atrag atenția, că DAAD finanțează și programe desfășurate în limba germană sau în limba engleză.
 
Un tabel sinoptic al celor mai importante programe de burse DAAD poate fi consultat aici: Descarcă: Oferta de burse DAAD - Tabel sinoptic (PDF, 572,22 KB).
 
Oferta completă a programelor de burse DAAD România este accesibilă: http://bit.ly/BurseDAAD21-22.

15.10.2020: Burse de excelenta EIFFEL in Franta

Programul de burse Eiffel a fost dezvoltat de Ministerul Afacerilor Externe pentru a încuraja cei mai buni studenți străini să urmeze programe de masterat sau de doctorat în Franța. Bursele se acordă pentru o durată cuprinsă între 12 și 36 de luni și includ o alocație de 1181 EUR/lună pentru masteranzi, respectiv 1700 EUR/lună pentru doctoranzi, costurile de transport internațional și național, asigurare, sprijin în găsirea locului de cazare, activități culturale, etc. 

Candidaturile pentru bursele Eiffel se depun direct la universitatea franceză care oferă programul de studii vizat. Universitatea franceză analizează candidaturile primite și propune candidații selectați pentru programul de burse Eiffel. 

Universitățile franceze pot depune dosare de candidatură pentru bursele Eiffel până în 8 ianuarie 2021, însă termenele limită interne până la care acceptă candidaturi variază. 

Studenții sunt încurajați să își depună candidatura în special la universitățile cu care UPT are acorduri de dublă-diplomă:

Oraș Universitatea partneră Program de dublă diplomă
pentru studenți de la
Coordonator academic în UPT
Albi IMT Mines Albi-Carmaux

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

Facultatea de Mecanică (inginerie industrială, ingineria materialelor)

Prof. Teodor TODINCA 

 

Conf. Aurel TULCAN 

Arras, Bethune Université d'Artois

Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică - Electrotehnică și Electronică de Putere

Facultatea de Management în Producție și Transporturi - Ingineria și Managementul Sistemelor Logistice

Prof. Doru VĂTĂU

 

Prof. Marian MOCAN

 

Brest IMT Atlantique

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Prof. Vladimir Ioan CREȚU

Prof. Alexandru ISAR

Cluny École Nationale Supérieure D'arts et Métiers ParisTech Facultatea de Mecanică

 

Conf. Nicolae CRAINIC

 

Limoges Université de Limoges Facultatea de Construcții

 

S.l. Hannelore FILIPESCU

 

 - Groupe INSA Toate facultățile

 

Prof. Claudiu ALBULESCU

 

Pentru mai multe informații privind programele de dublă-diplomă consultați coordonatorii academici menționați mai sus și/sau Departamentul Relații Internaționale (e-mail). 

Pentru mai multe informații privind programul de burse EIFFEL consultați pagina programului.


10.07.2020: Universitatea Politehnica Timisoara, partener în reteaua universitatilor europene

Universitatea Politehnica își consolidează poziția în spațiul european al educației prin includerea alianței universitare E³UDRES², din care fac parte, St. Pölten University of Applied Sciences (Austria), Instituto Politécnico de Setúbal (Portugalia), Universitatea Politehnica Timișoara (România), Szent Istvan University Gödöllö (Ungaria), UC Leuven Limburg (Belgia), Vidzeme University of Applied Sciences (Letonia) în rețeaua universităților europene.

Universitățile europene sunt alianțe transnaționale ale unor instituții de învățământ superior din UE, care se aliază în beneficiul studenților, al profesorilor și al societății în ansamblul ei. În data de 9 iulie 2020, Comisia Europeană a anunțat cele 24 de noi universități europene care se alătură primelor 17 alianțe ale instituțiilor de învățământ superior selectate încă din 2019. Beneficiind de sprijin financiar prin programele Erasmus+ și Orizont 2020, ele sporesc calitatea, incluziunea, digitalizarea și atractivitatea învățământului superior european.

Alese dintre 62 de candidaturi, cele 24 de universități europene implică 165 de instituții de învățământ superior din 26 de state membre și din alte țări participante la programul Erasmus+. Ele vor adânci cooperarea dintre instituțiile, studenții și personalul lor și vor comasa resurse, cursuri, expertiză, date și infrastructură, atât fizic, cât și online. Proiectul le va ajuta să promoveze tranzițiile ecologică și digitală, favorabile incluziunii, în beneficiul studenților lor și al tuturor europenilor.

În total, un buget de până la 287 de milioane EUR este disponibil pentru cele 41 de universități europene, prin programele Erasmus+ și Orizont 2020, timp de trei ani, pentru a începe punerea în aplicare a planurilor lor și pentru a asigura accesul altor instituții de învățământ superior din întreaga UE. Finanțarea din ambele programe reprezintă un pas important în consolidarea interacțiunilor dintre Spațiul european al educației și Spațiul european de cercetare.

Comisia Europeană a propus liderilor Uniunii Europene Inițiativa privind Universitățile Europene înaintea Summitului social de la Gothenburg, în noiembrie 2017, ca parte a unei viziuni globale vizând crearea unui Spațiu european al educației până în 2025. Inițiativa a fost susținută de Consiliul European în decembrie 2017, solicitându-se crearea a cel puțin 20 de universități europene până în 2024. Conceptul de universități europene a fost creat sub îndrumarea Comisiei Europene, în strânsă cooperare cu state membre, instituții de învățământ superior și organizații studențești.

09.07.2020: Conferinte francofone online MATH-ADORE
Le Centre francophone en mathématiques de l’Institut de mathématiques « Simion Stoilow » de l’Académie Roumaine, en partenariat avec l’AUF en Europe centrale et orientale, propose un cycle de conférences en ligne dans le but de disséminer, dans le monde scientifique francophone, les plus récents concepts, idées et résultats mathématiques.

Intitulé MATH-ADORE, le cycle de conférences sera inauguré de 10 juillet 2020 (16h, heure de Bucarest, GMT+2) par la conférence « Mathématiques et mouvement des organismes aquatiques » donnée par le Professeur Marius Tucsnak de l’Université de Bordeaux.
La conférence peut être suivie en direct ici : https://bit.ly/3dXnBvl
Plus d’informations sur le site de l’Institut de mathématiques « Simion Stoilow » : http://imar.ro

22.05.2020: Stagii de practica in sustenabilitate - EIT Climate-KIC Pioneers 
CCIA Timiș a lansat Sesiunea 2020 a programului EIT Climate-KIC Pioneers into Practice. Pioneers into Practice este un program educațional cu o componentă de mobilitate care oferă studenților și experților din domenii legate de schimbările climatice o experiență în tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, printr-o combinație de învățare bazată pe practică și ateliere de lucru.

Acest program se adresează studenților /profesioniștilor /experților în domenii precum sustenabilitate, durabilitate, eficiență energetică, orașe inteligente, tranziția inteligentă, managementul deșeurilor, al apei, al pădurilor, economie circulară, mobilitate, eficiența resurselor, agricultură sustenabilă, educație, cercetare, administrație.
Mai multe informații se pot obține accesând site-ul CCIA Timiș, pagina: https://www.cciat.ro/cciat_Programul_Pioneers_into_Practice_2020
Termen limită de înscriere: 1 iunie 2020. 

19.05.2020: Apel AUF la candidaturi: Asigurarea calitatii si guvernanta universitara

L’AUF en ECO, en collaboration avec l’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (IFGU), a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour identifier les actions concrètes susceptibles de répondre aux besoins des universités de la région en matière d’assurance qualité et gouvernance universitaire.

Actions soutenues :
 • séminaires, formations, colloques, conférences, missions d’expertise qui s’inscrivent dans la promotion de la qualité de l’enseignement, de la recherche et de la gouvernance  dans vos établissements
 • la dotation d’outils nécessaires pour promouvoir la qualité de l’expertise et la capacité internationale d’intervention des acteurs francophones de l’assurance qualité, de l’évaluation et de l’accréditation
Nous attendons vos demandes jusqu’au 25 mai 2020 sur la plate-forme https://formulaires.auf.org

Pour plus de détails n’hésitez pas de visiter notre page Internet : https://bit.ly/3bEXOGV

12.05.2020: Acces biblioteca francofona AUF

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) s’est engagée depuis de nombreuses années dans une politique de développement d’une francophonie universitaire fondée, sur la mise en avant de l’innovation et de l’expertise universitaire francophone au sein et hors du monde académique.
Dans ce contexte, l’AUF a initié un projet intitulé BNEUF (Bibliothèque du Nouvel Espace Universitaire Francophone https://bneuf.auf.org/#!/) qui offre l’accès à l’ensemble des ressources documentaires, pédagogiques, scientifiques, culturelles, proposées par les acteurs membres de la francophonie dans le monde.
Son « Atlas de l’expertise francophone » permet également d’accéder à une liste d’experts francophones de toutes disciplines à travers le monde.

Pour plus de détails, nous vous prions de trouver ci-dessous deux vidéos de présentation de la BNEUF: 
Ressources numériques : https://cutt.ly/lyxfwij
Atlas de l'expertise : https://cutt.ly/Tyxfr2x
 
Agenția Universitară a Francofoniei pune la dispoziția studenților și cadrelor didactice resurse online pentru a asigura continuitatea pedagogică. Biblioteca digitală AUF - BNEUF include peste 11,6 milioane de documente în toate domeniile științei și culturii care pot să fie accesate gratuit, precum și un atlas al profesorilor-cercetătorilor francofoni experți în diverse domenii. Informații detaliate sunt disponibile aici.

18.03.2020: Termene limita depunere proiecte Erasmus+
Comisia Europeană, Directoratul General pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură, a emis o notă privind extinderea termenelor limită pentru depunerea candidaturilor Erasmus+. În contextul dificultăților întâmpinate de solicitanți în urma extinderii epidemiei de coronavirus au fost stabilite urmăroarele noi termene limită:

23 aprilie 2020 (13:00 ora României) – termen de depunere a candidaturilor pentru:
 • Parteneriate strategice pentru educație în școli (KA201),
 • Parteneriate strategice pentru educație și formare profesională (KA202),
 • Parteneriate strategice pentru educație superioară (KA203),
 • Parteneriate strategice pentru educație în rândul adulților (KA204),
 • Parteneriate pentru schimburi de școli (KA229)
26 mai 2020 – termen de depunere a candidaturilor – către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură – pentru Carta Erasmus în Învățământul Superior (ECHE).
 
Pentru informații suplimentare urmăriți website-ul Agenției Naționale

03.03.2020: Burse Fulbright pentru studenti 2021-2022
Comisia Fulbright Româno-Americană a lansat apelul la candidaturi pentru programul de burse Fulbright Student în Statele Unite ale Americii 2021-2022.
Bursele Fulbright Student în Statele Unite ale Americii se acordă fie pentru studii de masterat, fie pentru stagii de cercetare doctorală (non-degree). Candidaturile pentru competiția în curs pot fi depuse online pâna la 11 mai 2020.Bursa „Fulbright Student” vizează toate disciplinele, exceptându-le pe cele clinice, și se adresează absolvenților, masteranzilor, studenților în an final de licență și doctoranzilor români.
Mai multe detalii despre Fulbright Student Award se găsesc în anunțul oficial al competiției:
http://www.fulbright.ro/news/1150-fulbright-student-award-2021-2022 

23.02.2020: Mobilitati Erasmus 2020-2021

Prezentări:
05.03.2020, ora 14:00 – Prezentare Mobilităţi Erasmus+ de Studii şi Practică (Biblioteca UPT, etaj IV, zona multimedia).
Calendar selecție:
Mobilități de studii Mobilități de practică
Depunere Candidaturi Studii: 13.03.2020-20.03.2020

Interviu de selecţie: 25.03.2020 - 31.03.2020

Publicare rezultate: 02.04.2020

Contestaţii: 03.04.2020

Publicare răspuns contestaţii: 06.04.2020
Depunere Candidaturi Practica: 04.05.2020 -15.05.2020

Interviu de selecţie: 20.05.2020

Publicare rezultate: 22.05.2020

Contestaţii: 25.05.2020

Publicare răspuns contestaţii: 26.05.2020
Pentru mai multe informații:
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-2020-2021_144_ro.html

27.01.2020: Cinema francofon la UPT: GOOD LUCK ALGERIA
La projection aura lieu ce mercredi 29 janvier, à 18h, dans la salle Polyvalente de la Bibliothèque universitaire de l'UPT. 
Au programme : GOOD LUCK ALGERIA, une comédie de Farid Bentoumi (2016, sous-titres en anglais)
Sam et Stéphane, deux amis d'enfance, conçoivent avec passion des skis haut de gamme. Soumise à une rude concurrence, leur entreprise est en péril. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques d'hiver sous la bannière du pays d’origine de son père, l'Algérie. Au-delà de l'exploit sportif, ce défi improbable va pousser Sam à renouer avec ses racines.
Ce film s’inspire d’une histoire vraie.
N’hésitez pas à partager cet évènement autour de vous, et notamment sur vos réseaux sociaux.

27.01.2020: Stagii AUF de practica in strainatate

L’Agence universitaire de la Francophonie lance un appel pour mobilités de stages professionnels 2020. Il sera ouvert jusqu'au 13 mars 2020 : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-mobilites-de-stage-professionnel/.
Les stages concernés doivent obligatoirement faire partie du curriculum de la formation.
Public éligible : étudiants de l'AUF en ECO (première année de licence y compris)
Prise en charge : allocation mensuelle, transport, assurance
Durée des stages : 1 à 3 mois
Période : 1er avril à 18 décembre 2020
Les étudiants doivent avoir un statut étudiant pendant le déroulement du stage (ne pas être déjà diplômés).
Persoană de contact în UPT: Adriana Iacob, Departamentul Relații Internaționale - Biroul Cooperare Internațională


26.11.2019: Ateliere francofone pentru studentii UPT
In fiecare joi intre orele 16:00 - 17:30 in Sala Multimedia 1 a Bibliotecii Centrale a UPT se deruleaza ateliere pe diverse teme pentru studentii care doresc sa isi imbunatateasca nivelul de limba franceza. 

Programul este urmatorul: 
Joi 28.11.2019 - Cor. Un atelier in care ne bucuram de cantece din toate lumea francofona.
Joi 05.12.2019 - Teatru. Prin miscare, voce, jocuri de scena, cream impreuna situatii amuzante, absurde, poetice.
Joi 12.12.2019 - Jocuri din intreaga lume. Participantii pot sa vina cu jocuri proprii si invatam unii de la altii.
Atelierele sunt deschise tututor celor interesati, nu este nevoie de confirmare prealabila. 
Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa luati legatura cu d-na Florence Mourlon, florence.mourlon@upt.ro.

10.11.2019 - Apel la propuneri de lucrări
Apel pentru propuneri de lucrări în cadrul colocviului internațional "Prise et emprise du discours publicitaire : de la pratique sociale incitative à la manipulation", Galați, 26-27 martie 2020. Informații detaliate sunt disponibile aici. Propunerile se vor transmite pe adresa colloque.pub@gmail.com

10.10.2019: Burse DAAD
Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) scoate și în acest an la concurs burse în Germania pentru studenți, absolvenți, doctoranzi și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.
Sunt finanțate cursuri de limbă, cursuri de limbaj de specialitate și civilizație germană, programe de masterat și stagii de cercetare. DAAD finanțează atât programe desfășurate în limba germană, cât și programe în limba engleză.
Un tabel sinoptic al celor mai importante programe de burse DAAD poate fi consultat la următoarea adresă: Burse DAAD România 2020/2021
Oferta completă a programelor de burse DAAD România este accesibilă: http://bit.ly/burseDAAD20-21
NOU! Calendarul prezentărilor burselor (+test de limba germană pentru candidați) de către lectorul DAAD din cadrul UPT, Sabina de Carlo: 
21.10.2019, 18:00, UPT, Clad. ASPC, et.2, sala A208 (laborator lingvistic) 
28.10.2019, 18:00, UPT, Clad. ASPC, et.2, sala A208 (laborator lingvistic) 
11.11.2019, 18:00, UPT, Clad. ASPC, et.2, sala A208 (laborator lingvistic) 
18.11.2019, 18:00, UPT, Clad. ASPC, et.2, sala A208 (laborator lingvistic)
De asemenea, informații privind bursele DAAD vor putea fi obținute în cadrul Zilelor Carierei (30-31 octombrie, Cantina UPT) de la standul Lectoratului DAAD.
 
Termenele de aplicare pentru stagiile finanțate în anul universitar 2020-2021 sunt trecute în tabel în ultima coloană:
Oferta de burse pentru anul universitar 2020/2021 (hyperlinkuri in text):
Cursuri de perfecționare:
·         Germanistică și DaF
4 luni (cel mai probabil în cadrul Univ. Pädagogischen H Heidelberg sau Univ. Leipzig), în limba germană
absolvenți din domeniile: germanistică, filologie germană, DaF, DaM, pedagogie/didactică în limba germană
 30.09.2019
Master/ stagii de specializare:
·         arhitectură
 
masterat de 1-2 ani sau stagiu de specializare de 10 luni în limba germană sau engleză
 absolvenți / studenți în an terminal din domeniul arhitectură
 30.09.2019
Master/ stagii de specializare:
·         muzică
 
masterat de 1-2 ani sau stagiu de specializare de 10 luni în limba germană sau engleză
absolvenți / studenți în an terminal din domeniul muzică
 15.10.2019
Master/ stagii de specializare:   
·         artele spectacolului
masterat de 1-2 ani sau stagiu de specializare de 10 luni în limba germană sau engleză
absolvenți / studenți în an terminal din domeniile artă, actorie, film și design
 31.10.2019
masterat de 1-2 ani în limba germană sau engleză
absolvenți / studenți în an terminal, toate disciplinele
 15.11.2019 
 
Stagii de cercetare:
1-2 ani, în cadrul unei universități sau al unui institut de cercetare
absolvenți/ doctoranzi
Stagii de cercetare
·         lungă durată (un an)
7-10 luni, în cadrul unei universități sau al unui institut de cercetare
doctoranzi
Stagii de cercetare
·         scurtă durată
 
1- 6 luni, în cadrul unei universități sau al unui institut de cercetare
doctoranzi, tineri cercetători,
post-doctoranzi
 
 
15.11.2019
 
 
---
 
 
30.04.2020
1-3 luni, în cadrul unei universități sau al unui institut de cercetare
profesori universitari, cercetători
1-3 luni în cadrul unei instituții gazdă pentru cooperare artistică
profesori universitari din domeniile artă, muzică și arhitectură, design, actorie
 
1-3 luni, în cadrul unei universități sau al unui institut de cercetare
alumni DAAD (foști bursieri care au beneficiat de o bursă >6 luni )
Master/ stagii de specializare:
masterat de 1-2 ani sau stagiu de specializare de 10 luni în limba germană sau engleză
absolvenți / studenți în an terminal din domeniile artă, film și design
30.11.2019
 
3-4 săptămâni, cursuri de limbă şi cultură, limbaj de specialitate în cadrul unei universități din Germania 
studenţi (între anii 2-4), masteranzi (în primul an)
1.12.2019
Informații suplimentare despre condițiile de aplicare, burse și actele necesare găsiți accesând www.funding-guide.de.
Pentru consiliere personală puteți contacta Centrul de Informare DAADlectorii DAAD din România sau www.facebook.com/DAADRomania
Candidaturile la bursele DAAD se depun prin www.funding-guide.de

08.07.2019 - Teme pentru stagii Eugen Ionescu
Conducătorii de doctorat interesaţi să găzduiască bursieri Eugen Ionescu pentru un stagiu de cercetare doctorală sau postdoctorală cu durata de 3 luni în anul universitar 2019-2020 pot transmite formularul de propunere a unei/unor teme de cercetare prin e-mail la adriana.iacob@upt.ro până în data de 12 iulie. 

06.05.2019: Evenimente francofone 
29 mai 2019 - Proiecţie de film francez la Biblioteca UPT
La projection aura lieu le mercredi 29 mai, exceptionnellement à 19h, dans la salle Polyvalente de la bibliothèque universitaire BUPT.
Au programme : HIPPOCRATE (2014, sous-titres en roumain)
Pour ce dernier mercredi de mai, nous suivrons Benjamin, 23 ans, qui commence sa carrière de médecin comme stagiaire dans un hôpital. Entre humour et drame, cette fiction montre toutes les difficultés de la profession tout en étant à la fois un bel hommage à l'hôpital public.
Un film subversif qui nous plonge avec puissance dans la réalité de la médecine.
9-13 mai 2019 - Festivalul Filmului Francez

JOI 9 MAI
16.00 Funan | Competiție, Regizor: Denis Do/Animație 14+, Dramă – Cambodgia, Franța, Luxemburg, Belgia (2017) – 82’
18.30 Joacă-te cu focul (Joueurs) | Competiție, Regizor: Marie Monge, Thriller – Franța (2018) – 105’ / În prezența regizoarei

VINERI 10 MAI
16.00 Vremurile noastre (L’Époque) | Competiție, Regizor: Matthieu Bareyre, Documentar– Franța (2019) – 94’
18.00 Primul an la medicină (Première Année) | Panorama, Regizor:  Thomas Lilti, Dramă – Franța (2018) – 92’
20.00 Edmond | Cyrano, mon amour | Competiție, Regizor: Alexis Michalik, Comedie istorică – Franța, Belgia (2019) – 109’

SÂMBĂTĂ 11 MAI
16.00 Gara de Nord (Gare du Nord)  (Retrospectivă ), Regizor: Claire Simon, Dramă – Franța (2013) – 119’
18.30 Așa arată dragostea (C’est ça l’amour) | Competiție, Regizor: Claire Burger, Dramă – Franța (2019) – 98’
20.30 Amanda | Panorama, Regizor: Mikhaël Hers, Dramă – Franța (2018) – 107’

DUMINICĂ 12 MAI
16.00 Cei nouă burlaci (Ils étaient neuf célibataires) | Cahiers du cinéma, Regizor: Sascha Guitry, Ficțiune, clasic – Franța (2003) – 125’
18.30 Steaguri de hârtie (Les drapeaux de papier) | Competiție, Dramă – Franța  (2018) – 102’
20.30 Greva (En guerre) | Panorama, Regizor: Stéphane Brizé, Dramă – Franța (2018) – 113’

LUNI 13 MAI
18.00 ÎNCHIDEREA OFICIALĂ
Proiecție  Înoată sau te scufunzi (Le grand bain) | Panorama, Regizor: Gilles LELLOUCHE, Comedie –  Franța (2018) – 123’
Prezentarea proiectului de reamenjare a cinematografului de artă „Studio”
În prezența Excelenței Sale, dna Michèle RAMIS, Ambasadoarea Franței în România.

Toate filmele sunt proiectate în limba franceză în Aula Magna a Universităţii de Vest, cu subtitrare în limba română. Intrarea este liberă!
 
10 mai 2019 (termen limită) - Formation à l'observation électorale
Vous avez déjà 18 ans ou plus? Vous souhaitez vous impliquer dans la construction d’une société où vous aimeriez vivre? 
Alors, rejoignez-nous au sein de la première mission d’observation électorale francophone au moment des prochaines élections européennes et participez en tant que citoyen à cette belle expérience pour faire vivre la démocratie!
Vous obtiendrez une accréditation d’observateur électoral indépendant pour accéder aux bureaux de vote le plus proche de votre domicile et veiller au bon déroulement du processus électoral lors des élections européennes, le 26 mai 2019. A la fin de mission, vous recevrez également une attestation faisant foi de votre engagement citoyen. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 mai sur le site www.lesObs.fr
Le rôle d’observateur électoral implique certaines responsabilités. C'est pourquoi, une formation, au préalable, est obligatoire. Si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet, nous vous invitons donc à la formation que nous organiserons le 15 mai 2019, à l’Institut Français de Bucarest (77 Boulevard Dacia), à partir de 16h00.
La formation sera assurée par des experts du Conseil de l’Europe avec la participation de l’eurodéputé Cristian PREDA.

7 mai 2019 - La caravane des études en France
Ce mardi 7 mai 2019, une rencontre a été organisée dans le cadre de la coopération éducative universitaire entre la Faculté des Sciences de la Communication de l’Université Polytehnica Timisoara et l’Institut Français de Timisoara.
L’organisme public Campus France, en partenariat avec l’Institut Français de Roumanie, a lancé sa tournée roumaine « La caravane des études en France » pour présenter aux étudiants les opportunités d’études en France.
La ville de Timisoara a été choisie comme première date de cette tournée.
Lors de cette première, étaient présents à la Faculté : Madame Andreea PALCU, responsable Espace Campus France Bucarest ; Monsieur Pierre-Yves MINGANT, Chargé de coopération universitaire auprès de l’Institut Français de Roumanie ; Monsieur Cyrille FIEROBE, Directeur de l’Institut Français de Timisoara ; Madame Camelia GINTARU, chargée de coopération éducative et universitaire à l’Institut Français de Timisoara.
La présentation a été ouverte en présence de Madame Mirela POP, Prof. Univ. Dr. à l’Université Polytehnica Timisoara, des enseignants du département de français, Madame COHEN, Madame POPESCU, Monsieur LECOURT, ainsi qu’en présence de plus de 70 étudiants francophones.
La rencontre a été suivie d’un buffet pour tous.
Pour plus d’informations : https://fr-fr.facebook.com/CampusFranceRo ;
Le lien de la Faculté : https://fr-fr.facebook.com/FSCUPT/;
Le lien vidéo : https://fr-fr.facebook.com/CampusFranceRo/videos/444178233066239/
 
22 aprilie - 21 iunie 2019
Concours régional "Mon idée d'affaires" ouvert du 22 avril au 21 juin 2019

Ayant comme priorités stratégiques l’employabilité et le développement de la culture d’entrepreneuriat estudiantin dans les établissements membres en Europe centrale et orientale (ECO), l’AUF lance un concours à destination des étudiants francophones de tout niveau pourles inciter à présenter leur projet d’entreprise ou de développement d’activité à des professionnels du domaine.
Les objectifs du concours régional « Mon idée d’affaires » sont :
•    sensibiliser les jeunes à considérer la création ou la reprise d’entreprise comme une véritable option de vie professionnelle ;
•    stimuler et promouvoir l’initiative entrepreneuriale ;
•    faire émerger des idées de création d’entreprise ;
•    soutenir le passage à l’acte de création d’entreprise ;
•    mettre en lumière et récompenser les meilleurs projets de création d’entreprise.
Mais surtout, ce concours est une occasion unique :
•    de se motiver pour présenter son projet définitif ;
•    d'être guidé dans la rédaction de son business plan ;
•    d'obtenir un regard critique, positif ou négatif, sur son projet professionnel ;
•    de rencontrer des professionnels dans le domaine de la création d'entreprise, de lier des liens avec d'autres porteurs de projets.
La particularité de ce concours : il est ouvert à tous les étudiants francophones des universités membres de l’AUF en Europe centrale et orientale, quel que soit leur âge, genre ou domaine d’études.

Le concours se déroulera en 3 étapes, avec des prix pour les meilleures propositions !

Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à contacter M. Brice Lecourt, lecteur AUF de l'UPT, à l'adresse suivante : brice.lecourt@upt.ro
Vous pouvez également vous rendre sur les adresses suivantes : 
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/ 
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/ 
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-regional-idee-daffaires-2019/

10.04.2019
CENUȘE LAURA MARIA, anul II, Facultatea de Științe ale Comunicării, specializarea Traducere și interpretare, secția engleză-franceză, a fost selectată pentru cea de a VIII-a ediție a Festivalului Studenților Francofoni din  Europa Centrală și de Răsărit  (Festival des étudiants francophones en ECO "Créatifs ensembles" 2019), organizat de Agenția Universitară a Francofoniei la Plovdiv, Bulgaria, în perioada 1-5 iulie 2019. Rezultatele selecției sunt disponibile pe site-ul AUF:
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/actualites/festival-etudiants-francophones-europe-centrale-orientale-creatifs-ensemble-resultats-de-lappel-2019/

03.04.2019:  Credite de studii garantate de programul Erasmus+
Azi a avut loc semnarea primului acord de garantare Erasmus+ din Romania, intre Fondul European de Investitii si institutia financiara nebancara FINS, care va permite FINS sa ofere un nou produs de creditare pentru studentii care doresc sa continue studiile la master in strainatate. Datorita acestei garantii, aproximativ 450 de studenti vor beneficia de credite in conditii favorabile pentru a studia in alta tara participanta la programul Erasmus+. 
 
Creditul se acorda atat pentru plata taxelor de scolarizare, cat si pentru cazare si masa pe durata studiilor, si are o valoare de maxim 12.000 euro / an sau 18.000 euro/2 ani, si se acorda un an de gratie dupa finalizarea studiilor, an in care studentii isi pot gasi un loc de munca. Mai multe informatii puteti gasi : www.hellofins.com.

22.03.2019: Prezentare burse Fulbright pentru studenti
Joi, 28 martie 2019, de la ora 10:30, in Sala de conferinte de la etajul 1 a Cantinei Politehnicii va avea loc o prezentare a burselor Fulbright Student Award.
Programul Fulbright Student Award se adreseaza studentilor din ultimul an de licenta, masteranzilor si doctoranzilor interesati sa studieze sau sa faca un stagiu de cercetare timp de un an universitar (9 luni, incepand cu august 2020) in universitati din Statele Unite ale Americii. Bursele includ transportul international, taxele de scolarizare, asigurarea medicala si o alocatie lunara. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor este 7 mai 2019. Informatii suplimentare se pot obtine accesand pagina programului: http://www.fulbright.ro/news/605-fulbright-student-award-2020-2021, sau contactand ambasadorul Fulbright in UPT, Conf. Dr. ing. Alexandru Amaricai, alexandru.amaricai@cs.upt.ro.

18.03.2019: Festival de film CINECULTURA