UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

APELURI LA CANDIDATURI

APELURI DESCHISE

Apel AUF la candidaturi pentru proiecte COVID-19
AUF a lansat un apel internațional pentru proiecte de susținere a inițiativelor studenților și tinerilor cercetători legate de pandemia COVID-19. Orice inițiativă cu impact tehnologic, economic și / sau social este eligibilă. Un fond excepțional de 500.000 de euro este dedicat acestui apel. Un proiect poate să fie finanțat cu cel mult 50.000 de euro. Apelul este deschis până pe 3 mai 2020.
Obiectivul este de a spori contribuția universităților membre AUF la dezvoltarea de soluții cu impact tehnologic și / sau social imediat pentru a ajuta sistemele de sănătate și populația să facă față dificultăților cauzate de pandemia COVID-19. Orice inițiativă cu impact tehnologic, economic și / sau social care poate fi evaluat pe termen foarte scurt este eligibilă.
Exemple de activități posibile (listă non-exhaustivă):
• producerea de materiale esențiale pentru îngrijirea, protecția sau prevenirea riscurilor pentru sănătate (măști, mănuși, dezinfectanți, respiratori, tampoane etc.),
• acțiuni de sănătate publică,
• dezvoltarea aplicațiilor,
• dezvoltarea instrumentelor de sprijin pentru decizii,
• comunicarea și sensibilizarea cu privire la prevenirea riscurilor pentru sănătate,
• ajutor pentru persoane vulnerabile sau izolate,
• prevenirea impactului psihologic sau socio-economic al crizei de sănătate,
• combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor în timpul izolării/carantinei.
Proiectele sunt împărțite în 2 categorii:
Proiecte din categoria A (proiecte cu impact tehnologic, economic și / sau social cu efect imediat):
A1 - proiecte cu un buget mai mic de 10.000 de euro
A2 - proiecte cu un buget între 10.000 de euro și 20.000 de euro
Proiecte din categoria B (proiect excepțional cu impact mare sau deosebit de inovator, cu o dimensiune interregională sau internațională):
B- proiecte propuse până la 50.000 de euro
Termenul limită de depunere a cererilor este duminică 3 mai 2020.
Mai multe informații: https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/


APELURI ÎNCHISE

Apel la candidaturi AUF - Soutien au dispositif d’enseignement du français à visée professionnelle
Termen limită: 27.03.2020
Detalii: aici.

Apel la candidaturi AUF - Formations courtes professionnalisantes
Termen limită: 27.03.2020
Detalii: aici.

Apel la candidaturi AUF - Ateliers d’innovation pédagogique par les TIC
Termen limită: 27.03.2020
Detalii: aici.

Apel la candidaturi AUF - Ateliers d’employabilité et d’orientation et professionnelle.
Termen limită: 13.03.2020
Detalii aici.
O instituție poate depune mai multe proiecte de acest tip. AUF acoperă - în limita bugetului - costurile legate de formator (onorariu, transport, subzistență, asigurări) și costuri de organizare. Formatorul trebuie să fie un specialist în consilierea profesională, resurse umane sau un specialist în domeniul de studiu al cursanților. Atelierele nu vor dura mai mult de 3 zile și se vor derula în perioada aprilie - decembrie 2020.

Apel la candidaturi Orange Foundation - Women’s Digital Centers program, call for proposals 2020
Termen limită: 27.02.2020
Detalii: aici
Fundația Orange susține proiecte în educație și sănătate pentru categoriile vulnerabile ale populației: tineri și femei din toate țările în care Orange Group activează. Programul „Centre digitale pentru femei” a început în 2015. Acesta își propune să susțină femeile vulnerabile din punct de vedere economic, oferindu-le instruire în tehnologie digitală și utilizarea de software, management financiar și antreprenoriat ... Unele femei își vor consolida cunoștințele de bază, vor descoperi utilizarea unui computer sau a unei tablete, altele aflate în căutarea unui loc de muncă își vor îmbunătăți CV-ul și scrisoarea de motivație.

Apel la candidaturi EACEA - ERASMUS+ KA2 EPP-SSA-2020 Sector Skills Alliances
Termen limită: 26.02.2020. 
Detalii aici.
Alianțele de competențe sectoriale vizează combaterea lacunelor de competențe, prin identificarea nevoilor specifice ale pieței forței de muncă din sector și cererii de noi abilități în unul sau mai multe domenii profesionale (segmentul cerere) sau prin îmbunătățirea capacității de reacție a sistemelor de educație vocațională (segmentul ofertă) la nevoile specifice pieței forței de muncă. Bazându-se pe dovezi cu privire la nevoile de competențe, alianțele de competențe sectoriale susțin proiectarea și furnizarea de conținut transnațional de formare profesională, precum și metodologii de predare și formare.

Apel la candidaturi EACEA - ERASMUS+ KA2 EPP-KA-2020 Knowledge Alliances. 
Termen limită: 26.02.2020. 
Detalii aici.
Alianțele de cunoaștere vizează cooperarea între universitățile și companiile din țările programului Erasmus. Organizațiile din țările partenere pot participa ca parteneri (nu ca solicitanți) dacă aduc o valoare adăugată esențială proiectului. Proiectele sunt deschise oricărei discipline și cooperării intersectoriale. Alianțele de cunoaștere vizează consolidarea capacității de inovare a Europei și promovarea inovării în învățământul superior și în mediul de afaceri. Proiectele au ca obiective: dezvoltarea de abordări noi, inovatoare și multidisciplinare pentru predare și învățare; stimularea spiritului antreprenorial și a abilităților antreprenoriale ale cadrelor didactice de învățământ superior și ale companiei; facilitarea schimbului și co-crearea de cunoștințe.

Apel la candidaturi EACEA - ERASMUS+ KA3 EPP-PI-SOC-IN-2020 Social inclusion and common values: the contribution in the field of education and training
Termen limită: 25.02.2020. 
Detalii aici și aici.
Lotul 1 Incluziunea socială și valorile comune: Proiectele ar trebui să vizeze extinderea bunelor practici privind învățarea incluzivă și promovarea valorilor comune inițiate în special la nivel local. În contextul apelului actual, extinderea înseamnă o replicare a bunelor practici pe o scară mai largă / transferul acestora într-un context diferit sau implementarea acestora la un nivel superior / sistemic.
Lot 2 - Rețele și parteneriate ale furnizorilor de educație pentru adulți: Având în vedere rolul cheie al educației adulților în promovarea incluziunii sociale și a cetățeniei active, permițând adulților să își îmbunătățească capacitatea de a se adapta la schimbările de pe piața muncii și a societății, acest lot va include, de asemenea, sprijin pentru crearea și consolidarea rețelelor transnaționale, naționale sau regionale de furnizori de educație pentru adulți, care ar lucra împreună pentru promovarea politicii europene privind educația adulților, cu accent pe guvernarea coerentă, coordonarea eficientă, preluarea sporită a ofertelor de înaltă calitate și accesul extins la învățare de-a lungul vieții.

Apel la candidaturi EACEA - ERASMUS+ KA3 EPP-COVE-VET-2020 Centres of Vocational Excellence
Termen limită: 20.02.2020. 
Detalii aici.
Obiectivul apelului este să sprijine crearea și dezvoltarea unor platforme de cooperare transnaționale a Centrelor de excelență vocațională pentru conectarea centrelor la nivel european. Platformele de cooperare transnațională vor reuni centre de excelență care: împărtășesc un interes comun pentru anumite sectoare sau meserii sau dezvoltă împreună abordări inovatoare pentru a face față provocărilor societale, tehnologice și economice (de exemplu, schimbările climatice, digitalizarea, inteligența artificială, obiectivele de dezvoltare durabilă, integrarea migraților, sprijinirea cursanților cu nevoi speciale, perfecționarea persoanelor cu abilități scăzute și / sau niveluri scăzute de calificare etc.).

Apel la candidaturi EACEA - ERASMUS+ JEAN MONNET EPP-JMO-CHAIR-2020 Jean Monnet Chairs
Termen limită: 20.02.2020. 
Detalii aici.
O catedră Jean Monnet este un post de predare unic, care oferă un minimum de 90 de ore de predare pe an universitar. Activități principale (minimum 90 de ore pe an universitar): aprofundarea predării studiilor europene, predarea unor subiecte avansate legate de Uniunea Europeană viitorilor specialiști din domenii cerute pe piața muncii. Activități suplimentare: prelegeri adresate studenților din alte departamente (de exemplu, arhitectură, medicină etc.) pentru a-i pregăti pentru viața lor profesională viitoare; conducerea, monitorizarea și supravegherea cercetărilor pe subiecte legate de UE pentru alte cicluri de studii (ex. liceu); organizarea de activități (conferințe, webinare, ateliere etc.) pentru decidenții locali, regionali, naționali și publicul larg.

Apel la candidaturi EACEA - ERASMUS+ JEAN MONNET EPP-JMO-CoE-2020 Jean Monnet Centres of Excellence
Termen limită: 20.02.2020. 
Detalii aici.

Apel AUF - Proiecte francofone pe tema "Changements climatiques – possible convergence entre l’intérêt humain et la préservation de la planète?"
Termen limită: 15.02.2020
Detalii aici.

Apel la candidaturi EACEA - ERASMUS+ KA1 EPP-JMD-MOB-2020 Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD). 
Termen limită: 13.02.2020. 
Detalii aici.
Un program de masterat Erasmus Mundus este un program de studiu prestigios, integrat, livrat în comun de un consorțiu internațional de instituții de învățământ superior și, după caz, de alți parteneri cu expertiză specifică și interes pentru programul de studiu.
Obiectivul EMJMD: Încurajarea excelenței, inovației și internaționalizării instituțiilor de învățământ superior; Sporirea atractivității Spațiului European de Învățământ Superior și sprijinirea acțiunii externe a UE în domeniul învățământului superior; Îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități.Toate universitățile participante din țările programului Erasmus+ trebuie să elibereze o diplomă comună sau multiplă participanților la programul de masterat Erasmus Mundus.

Apel la candidaturi EACEA - ERASMUS+ KA2 EPP-CBHE-2020 Capacity-building projects in the field of higher education.
Termen limită: 05.02.2020.
Detalii aici.
Proiectele de consolidare a capacității în domeniul învățământului superior susțin modernizarea, accesibilitatea și internaționalizarea învățământului superior în țările partenere ale programului Erasmus+. Aceasta include îmbunătățirea calității învățământului superior, dezvoltarea de noi programe de învățământ inovatoare, modernizarea sistemelor de învățământ superior prin politici de reformă, precum și încurajarea cooperării în diferite regiuni ale lumii.
Există 2 tipuri de proiecte de consolidare a capacității:
- Proiecte comune: care își propun să ajute la îmbunătățirea programelor de învățământ, guvernanței și consolidarea relațiilor dintre sistemele de învățământ superior.
- Proiecte structurale: care vizează promovarea reformelor în sistemele de învățământ superior, politicile de modernizare, guvernarea și consolidarea relațiilor dintre sistemele de învățământ superior și mediul economic și social mai larg.

Apel la candidaturi proiecte SEE de cooperare in invatamantul universitar.
Termen limită: 30.01.2020.
Detalii aici.
Obiectiv: Dezvoltarea capitalului uman și a bazei de cunoștințe în România 
Domenii de sprijin: 
− Cooperare  și parteneriate între educație  și lumea muncii 
− Mobilități de învățare de scurtă durată a studenților  și a personalului între Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și Statele Beneficiare (România, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Ungaria)
− Îmbunătățirea calității și relevanței educației și formării 
− Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Tipuri de proiecte care vor fi finanțate: 
- Proiecte de Cooperare Strategică  
- Proiecte de Cooperare de mici dimensiuni
Obiectivul principal al proiectelor de cooperare în învățământul universitar îl reprezintă modernizarea /inovarea curriculumului, schimbul de bune practici în ceea ce privesc metodele de predare și organizarea de mobilități de scurtă durată pentru studenți și cadrele didactice. NB: Proiectele care se vor adresa:  a) Incluziunii Sociale a grupurilor vulnerabile (incluzând populația de etnie romă),  b) Democrației si Cetățeniei Active sau  c) își propun să realizeze o sinergie cu proiecte aprobate in cadrul Programelor: Cercetare, Dezvoltarea afacerilor, Inovare și Întreprinderi Mici și Mijlocii, Energie Regenerabilă, Eficientă Energetică sau Securitate Energetică vor fi încurajate prin acordarea în cadrul evaluării a unor puncte de prioritate (maxim 10 puncte acordate pentru fiecare prioritate a, b sau c).

Apel la candidaturi AUF - Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques. Termen limită: minim 2 luni înainte de manifestarea ştiinţifică. Detalii aici.

Apel la candidaturi AUF - Appui aux initiatives étudiantes. Termen limită: 30.04.2019. Detalii aici.

Apel la candidaturi AUF - Formations courtes professionnalisantes. Termen limită: 29.03.2019. Detalii aici.

Apel la candidaturi AUF - Soutien au dispositif d’enseignement du français à visée professionnelle. Termen limită: 29.03.2019. Detalii aici.

Apel la candidaturi pentru proiecte comune de cercetare AUF -  IFA România. Termen limită: 29.11.2018. Detalii aici.

Apel la candidaturi Marie Sklodowska Curie - Programe de cofinanţare regionale, naţionale şi internaţionale (Co-funding of regional, national and international programmes - COFUND). Termen limită: 27 septembrie 2018, detalii aici.

Apel la candidaturi Marie Sklodowska Curie - Widening fellowships. Termen limită: 12 septembrie 2018. Detalii aici.

Apel la candidaturi Marie Sklodowska Curie - Burse de cercetare individuale (Individual fellowships - IF). Termen limită: 12 septembrie 2018, detalii aici.

Apel AUF la candidaturi "Formations courtes professionnalisantes". Termen limită: 25 mai 2018, detalii aici.

Apel la candidaturi Marie Sklodowska Curie - Schimburi de personal în domeniul cercetării şi inovaţiei (Research and innovation staff exchange - RISE). Termen limită: 21 martie 2018, detalii aici

Apel la candidaturi Key Action 1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees 2018. Termen limită: 15 februarie 2018. Detalii aici, aici, programe deja finanţate.

Apel la candidaturi Marie Sklodowska Curie - Noaptea europeană a cercetătorilor (European Researchers Night ). Termen limită: 14 februarie 2018, detalii aici.

Apel AUF "SOUTIEN AUX RÉSEAUX UNIVERSITAIRES MEMBRES DE L'AUF", termen limită: 26 ianuarie 2018, detalii aici.

NOU! Apel la candidaturi MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS, termen limită: 17 ianuarie 2018

Apel Regional Studies Association "RSA Travel Grant", termene limită: 28 februarie 2017, 31 mai 2017, 31 august 2017, 30 noiembrie 2017

Apel AUF  "Mobilités des chercheurs de l'ECO en 2017", termen limită: cu cel puţin 6 săptămâni înainte de manifestarea ştiinţifică pentru care se solicită grantul de călătorie

Apel AUF "Organiser une manifestation scientifique en ECO en 2017", termen limită: cu cel puţin 3 luni înainte de manifestarea ştiinţifică

Apel Regional Studies Association "RSA Conference Bursaries"

Apel DAAD "Go-East Summer Schools 2018” at Foreign Universities in Central Eastern, Southeastern, Eastern Europe and CIS, termen limită: 8 noiembrie 2017

Apel AUF projets pour la création ou le renforcement de formations professionnalisantes de niveau premier cycle, termen limită: 31 octombrie 2017

 Apel "ERC Starting Grant", termen limită: 17 octombrie 2017

Apel Regional Studies Association "RSA Research Network Grant Scheme", termen limită: 31 iulie 2017

Apel Regional Studies Association "RSA Awards 2017", termen limită: 31 mai 2017

Apel Regional Studies Association "RSA Early Career Grant Scheme", termen limită: 31 mai 2017

Apel Regional Studies Association "RSA Fellowship Research Grant Scheme", termen limită: 8 mai 2017

Apel Regional Studies Association "RSA Membership Research Grant Scheme", termen limită: 8 mai 2017

Apel Regional Studies Association "RSA Policy Expo grant scheme", termen limită: 6 martie 2017

Apel AUF "Création d'un réseau universitaire régional dans le domaine de la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire", termen limită: 15 februarie 2017

Apel AUF "Organizarea unei manifestări ştiinţifice în Europa Centrală şi Orientală", termen limită: 3 luni înainte de eveniment

Apel AUF pentru proiecte de cercetare (consorţiul format din 3 universităţi va include şi o universitate membră AUF din Bulgaria), termen limită: 15 noiembrie 2016

Apel Visegrad Fund "Small grants program" (sunt necesari parteneri din cel puţin 3 ţări V4: Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia), termene limită: 01.03.2016,  01.06.2016, 01.09.2016, 01.12.2016  - grant de maxim 6000 EUR

Apel PNCDI III "Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora – competiție 2016", termen limită: 31 octombrie 2016

Apel PNCDI III "Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora – competiție 2016", termen limită: 31 octombrie 2016

Apel Visegrad Fund "Standard grants program" (sunt necesari parteneri din cel puţin 3 ţări V4), termene limită: 15.03.2016, 15.09.2016 - grant minim 6001 EUR

Apel la candidaturi program PHC Brancusi. Termen limită: 25.07.2016

Apel H2020 "European Institute of Innovation and Technology Call for Knowledge and Innovation Communities (KICs) Proposals",  termen limită: 14.07.2016

Apel PNCDI III "Proiect experimental – demonstrativ – competiție 2016", termen limită: 17.06.2016

Apel AUF pentru proiecte comune de cercetare AUF-IFA, termen limită: 13.06.2016

Apel PNCDI III "Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant” – competiție 2016", termen limită: 10.06.2016

Apel "Proiecte de cercetare ERC – like – competiție 2016", termen limită: 31.05.2016

Apel "Cooperare bilaterală România - Comunitatea Valona - Belgia – competiție 2016", termen limită: 16.05.2016

Apel H2020 "Fuel cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking 2016", termen limită: 03.05.2016

Apel H2020 "Marie Skłodowska-Curie Actions 2016 - Research and Innovation Staff Exchange", termen limită 28.04.2016

Apel AUF "Sprijin pentru programele de studii francofone", termen limită: 28.03.2016

Apel H2020 "SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING", termen limită: 17.03.2016

Apel ANR "Proiecte europene în domeniul dezvoltării urbane sustenabile", termen limită: 15.03.2016

Apel UNICEF "Request for Expression of Interest (REOI) for Open Source Technology Solutions for Children", termen limită: 26.02.2016

Apel AUF "Organizarea de ateliere doctorale 2016", termen limită: 15.02.2016

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2020