UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI SEE 2013-2014

In cazul proiectelor de mobilităţi, universităţile de origine sunt responsabile pentru selecţia participanţilor la mobilitate (studenţi si personal).

I. APEL INTERN PENTRU SELECTIA STUDENTILOR

1. Stagii de practica la MODERNO AS (Norvegia) pentru studentii Facultatii de Arhitectura:

Termen limita pentru depunerea dosarului de candidatura: 11.11.2013, ora 10:00 (persoana de contact: Asist. Cristian Blidariu)
Continutul dosarului de candidatura: CV in limba engleza, scrisoare de motivatie in limba engleza, foaie matricola, atestat de cunoastere a limbii engleze
Criterii de selectie si ponderea lor in punctaj: rezultatele academice ‐20% din punctaj; scrisoare de motivatie ‐20% din punctaj; interviu care are scopul de a confirma continutul scrisorii de motivatie si de a evalua atitudinea fata de posibila experienta de mobilitate in tara aleasa ‐40% din punctaj; competentele lingvistice relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoasterea limbii tarii gazda va fi considerata un avantaj)‐20% din punctaj.
Numar de locuri: 2
Prioritati: Studentii de etnie Roma, cei cu nevoi speciale si cei care provin din familii in care venitul mediu/membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim pe economie vor primi puncte suplimentare de prioritate, valorand 20% din scorul maxim posibil.
Interviu: 11.11.2013, ora 11:00, sala de sedinte a Departamentului de Arhitectura (etajul 6)
Afisarea rezultatelor: 12.11.2013, pe pagina DMCI şi la Facultatea de Arhitectură
Modalitate de contestatie: Eventualele contestatii se vor depune la DMCI pana in data de 13.11.2013, ora 12:00. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este finală şi se va afişa in data de 14.11.2013, ora 12:00
Finanţare: bursă lunară de 1200 EUR; grant transport şi asigurare 500 EUR.

2. Stagii de practica la Norwegian University of Life Sciences (Norvegia) pentru studentii Facultatii de Constructii:

Termen limita pentru depunerea dosarului de candidatura: 07.11.2013 (persoana de contact: Lect. Sorin HERBAN)
Continutul dosarului de candidatura: CV in limba engleza, scrisoare de motivatie in limba engleza, foaie matricola, atestat de cunoastere a limbii engleze
Criterii de selectie si ponderea lor in punctaj: rezultatele academice ‐20% din punctaj; scrisoare de motivatie ‐20% din punctaj; interviu care are scopul de a confirma continutul scrisorii de motivatie si de a evalua atitudinea fata de posibila experienta de mobilitate in tara aleasa ‐40% din punctaj; competentele lingvistice relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoasterea limbii tarii gazda va fi considerata un avantaj)‐20% din punctaj.
Numar de locuri: 2
Prioritati: Studentii de etnie Roma, cei cu nevoi speciale si cei care provin din familii in care venitul mediu/membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim pe economie vor primi puncte suplimentare de prioritate, valorand 20% din scorul maxim posibil.
Interviu: Locul si data interviului vor fi comunicate direct studentilor care isi depun dosarele de candidatura
Afisarea rezultatelor: 12.11.2013, pe pagina DMCI şi la Facultatea de Constructii (sala 209)
Modalitate de contestatie: Eventualele contestatii se vor depune la DMCI pana in data de 13.11.2013, ora 12:00. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este finală şi se va afişa in data de 14.11.2013, ora 12:00
Finanţare: bursă lunară de 1200 EUR; grant transport şi asigurare 500 EUR.

II. APEL INTERN PENTRU SELECTIA CADRELOR DIDACTICE

1. Mobilitati de formare la Norwegian University of Life Sciences (Norvegia) pentru cadre didactice de la Facultatea de Constructii:

Termen limita pentru depunerea dosarului de candidatura: 07.11.2013
Continutul dosarului de candidatura: CV in limba engleza, scrisoare de motivatie in limba engleza, atestat de limba engleza (optional)
Criterii de selectie:  selectia se va baza pe: 
- evaluarea scrisorii de motivatie, care trebuie sa contina un plan al activitatilor estimate a se desfasura pe perioada mobilitatii, evaluare realizata prin prisma relevantei fata de nevoile de dezvoltare institutionala ale universitatii de origine - 50% din punctajul maxim
- CV - 30% din punctajul maxim
- competente lingvistice - 20% din punctajul maxim
- bonificaţie - maxim 20% din punctajul maxim (a se vedea priorităţile programului)
Numar de locuri: 2
Prioritati: Candidatii pana in 35 de ani, de etnie Roma sau cu nevoi speciale vor beneficia de puncte de prioritate aditionale, valorand 20% din scorul maxim posibil; deasemenea, vor beneficia de aceeasi prioritate cei care sunt implicati in derularea unui proiect care are ca scop imbunatatirea conditiilor de viata (educatie, sanatate, etc.) ale populatiei de etnie Roma si a caror mobilitate se efectueaza in legatura cu acest proiect.
Afisarea rezultatelor: 12.11.2013, pe pagina DMCI şi la Facultatea de Constructii (sala 209)
Modalitate de contestatie: Eventualele contestatii se vor depune la DMCI pana in data de 13.11.2013, ora 12:00. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este finală şi se va afişa in data de 14.11.2013, ora 12:00
Finanţare: subzistenţă 1250 EUR/saptamana + grant transport şi asigurare 500 EUR.

Pentru informatii suplimentare privind bursele SEE, persoana de contact de la DMCI este Adriana Iacob.

Informaţii utile:

Regulament-cadru de desfăşurare pentru mobilităţi ale cadrelor didactice şi staff-ului neacademic finanţate prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European

Regulament-cadru de desfăşurare pentru mobilităţi ale studenţilor finanţate prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European

Site-ul national al programului: http://www.see-burse.ro/

Site-ul oficial al programului: http://www.eeagrants.org

III. REZULTATE SELECȚIE

În urma concursurilor de selecţie au fost declaraţi titulari următorii candidaţi:

STAGII DE PRACTICĂ LA NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

Titulari: Andreea-Maria LAZEA, Ana-Maria TĂNĂSOIU
Rezervă: Gabriela-Beatris ILEŞ

STAGII DE PRACTICĂ LA MODERNO AS

Titulari: Eugen BENDARIU, Anamaria LUNGU
Rezerve: Balazs FEKETE, Octav BOBAN

STAGII DE FORMARE LA NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

Titulari: Carmen GRECEA, Ioan Sorin HERBAN
Rezervă: Cosmin Constantin MUŞAT

Eventualele contestatii se vor depune la DMCI pana in data de 13.11.2013, ora 12:00. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este finală şi se va afişa in data de 14.11.2013, ora 12:00.

IV. EXPERIENȚE BURSIERI SEE 2013-2014

Mobilităţi de practică ale studenţilor:

 1. Moderno AS:
  1. Raport narativ Eugen Bendariu
  2. Raport narativ Anamaria Lungu
  3. Fotografii
 2. Norwegian University of Life Sciences:
  1. Raport narativ Andreea Maria Lazea
  2. Raport narativ Ana-Maria Tănăsoiu
  3. Fotografii

 

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Apel la candidaturi, formulare, locuri disponibile, granturi, persoane de contact.
 
 
   Mobilitati SEE 2019-2020 (proiect 18-MOB-0043)
 
 
   Apel la candidaturi, formulare, locuri disponibile, granturi, persoane de contact.
 
 
   Apel national pentru depunerea de proiecte SEE 2018. Proiecte de mobilitati in partneriat cu institutii din Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
 
 
   A fost lansat apelul pentru proiecte SEE 2015-2016 (http://www.see-burse.ro/docs/call_for_proposals_2015.pdf). Prin program, se pot finanta urmatoarele tipuri de proiecte de cooperare cu...
 
 
   Lansarea apelului de propuneri de proiecte SEE pentru 2014, rezultatele obtinute de UPT, locuri disponibile, granturi, calendar selectie
 
 
   Această acţiune permite studenţilor din universitati din Romania să efectueze o perioadă de studii sau plasament de 3 până la 12 luni (in cadrul aceluiasi an academic) într-unul d...
 
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2020