Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctor Honoris Causa

 
 

Profesor
Anton ANTON

Data acordării: 09.11.2023

 • Profesorul Anton Anton, s-a născut la Timișoara, în 1949 la data de 22 Decembrie.
 • Studiile le-a efectuat la Timișoara, și anume, primele 4 clase la școala nr.15 (1955-1959) cu limba de predare germană, celelalte clase și liceul (1959-1967) la Liceul nr. 1 "Constantin Diaconovici Loga". A absolvit Facultatea de Mecanică în anul 1972 cu media 10 la examenul de diplomă din iunie obținând Diplomă de Merit.
 • A devenit cadru didactic  la  Institutului de Construcții București, actuala Universitate Tehnică de Construcții București unde a ocupat succesiv toate funcțiile didactice până la titlul de profesor universitar, activând până in 2016 când a devenit profesor emerit.
 • Recunoașterea națională și internațională a meritelor prof. univ.dr.ing. Anton Anton este certificată prin alegerea sa în fruntea unor instituții : Între 1993 - 1997 si 2002 – 2004 a fost președinte al JHU - International Urban Fellows Association cu sediul la Universitatea "Johns Hopkins" din Baltimore USA; a fost vicepreședintele CTS (Comitetul Tehnico – Științific ) al Asociației Române a Apei și în același timp președintele secției “Pompare, stocare si rețele de transport”,  în  perioada 2008-2014; 1997 - 2000: Membru al IUHER (Implementation Unit of Higher Education Reform); 1998-2004 președintele comisiei de științe tehnicedin cadrul CNCSIS (Consiliul National al Cercetării Științifice in Învățământul Superior) organism consultativ al Ministerului Educației; 1972 - 2003: Șeful Laboratorului de Hidraulică al Universității Tehnice de Construcții București ; 2016 – 2020: Deputat în Parlamentul României; 2017 – 2018: Ministru al Energiei; 2013 – 2016: Membru CCCDI, președintele comisiei de promovare a literaturii tehnico-științifice; 2013 – 2016: Presedinte CNSPIS (Consiliul național pentru statistica si prognoza in învățământul superior); 2012 – 2016: Președintele Senatului UTCB; 2008 - 2012: Prorector, Universitatea Tehnică de Construcții Bucuresti; 2008 - 2008: Ministrul Educației, Cercetării și Tineretului; 2006 - 2008 Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică; 2005 - 2006: Secretar de Stat, Ministerul Educației și Cercetării
 • Activitatea  de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) a d-lui prof. Anton Anton s-a concretizat și prin participarea la o serie de manifestări științifice. Dintre acestea la loc de cinste și ca o legatură de suflet , a participat la toate conferințele internaționale de Mașini Hidraulice și ferofluide organizate la UPT Timișoara.

Academician Dorel Banabic

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Data acordării: 11.05.2023

 • Domnul academician Dorel Banabic s-a născut în 3 octombrie 1956 la Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud. A urmat liceul Andrei Mureșan din Dej, continuându-și studiile la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică, secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini, pe care a absolvit-o în anul 1980.
 • A devenit cadru didactic al Institutul Politehnic din Cluj-Napoca în 1984, parcurgând toate treptele ierarhice și devenind profesor în anul 1996.
 • Academicianul Dorel Banabic desfășoară și o activitate susținută de management academic și științific, atât în ​​cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, cât și pe plan național, unde este vicepreședinte al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).
 • În intervalul 2006-2014, academicianul Dorel Banabic a fost membru al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza și Elaborarea Politicilor din Domeniul Educației și Cercetării, membru al CNCSIS, respectiv a CNCS. În intervalul 2011-2016 a fost Membru al CCCDI și al Agenției Naționale pentru Cercetare Științifică (ANCS).
 • Recunoașterea internațională a meritelor academicianului Dorel Banabic este certificată prin alegerea sa în fruntea celui mai înalt for științific european în domeniul deformărilor plastice, Asociația Europeană de Deformarea Materialelor (ESAFORM), al cărui președinte a fost în perioada 2012-2016.
 • În anul 2009, ca recunoaștere a activității științifice desfășurate, Dorel Banabic a fost votat membru corespondent al Academiei Române, devenind titular în anul 2015.
 • În urma activității și a rezultatelor științifice obținute, academicianul Dorel Banabic a obținut numeroase premii, printre care Premiul Traian Vuia al Academiei Române (2002), Premiul Leonardo da Vinci al Comisiei Europene (2006), Lee Hsun Award al Institute of Metal Research Shenyang of the Chinese Science Academy (2015) și Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, în Decembrie 2016.
 • Colaborarea academicianului Dorel Banabic cu Universitatea Politehnica Timişoara a început în 1986 prin participarea la conferința organizată a colectivului de Tehnologii de deformare a catedrei de TCM și a continuat în decursul anilor prin susținerea și promovarea cadrelor didactice ale Politehnicii în cadrul Academiei Române și în organisme ale Ministerului Educație și Ministerului Cercetării.

Profesor
Ioan VIDA-SIMITI

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Data acordării: 06.04.2023

 • Profesorul Ioan Vida-Smiti s-a născut în 6 iulie 1949, în județul Satu-Mare.
 • În perioada 1967- 1972, a urmat cursurile universitare la Institutul Politehnic din Timișoara (astăzi Universitatea Politehnica Timișoara) în specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini.
 • În anul 1985 obține titlul de doctor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu teza intitulată: „Contribuții la elaborarea tehnologiei de obținere și studiul proprietăților tablelor poroase subțiri din pulberi metalice”.
 • Între 1990-1995 ocupă poziția de Șef lucrări iar apoi de conferențiar, începând cu 1995 devine profesor universitar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (din 2014-profesor asociat). În activitatea sa didactică profesorul Ioan Vida Simiti a susținut cursuri la discipline din cadrul ciclului de licență și master, precum Metalurgia pulberilor, Materiale și tehnologii ecologice, Materiale poroase.
 • Membru fondator al Societății de Metalurgia Pulberilor din România (în anul 1990), profesorul Ioan Vida-Simiti se remarcă în mod excepțional prin contribuțiile aduse în acest domeniu. Cercetările sale au avut un grad mare de aplicabilitate concretizate prin depunerea unor cereri de brevete de invenție și premii la saloanele de invenție, amintind aici procedeele de obținere a tablelor sinterizare cu porozitate înaltă ori a pieselor tubulare.
 • Din 2007 până în prezent, profesorul Vida-Simiti face parte din Comisia permanentă ARACIS „Științe inginerești 1” ca expert evaluator, în vederea autorizării provizorii, acreditării, fiind responsabil pentru peste 75 de echipe de evaluare și 6 evaluări instituționale.
 • Profesorul Vida Simiti este coautor a 17 cărți în domeniile „Știința și ingineria materialelor”, respectiv „Inginerie Industrială”, autor și coautor a peste 300 articole și lucrări științifice publicate în reviste de specialitate și comunicate.
 • Între Universitatea Politehnica Timișoara, și profesorul Ioan Vida Simiti există o colaborare de lungă durată atât în domeniul educațional cât și în domeniul cercetării. Dintre colaborările în domeniul cercetării se amintesc parteneriatul la proiecte de cercetare din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (domnia sa fiind responsabil din partea UTCN) în domeniul materialelor noi și avansate.

Maestrul Ioan HOLENDER

 

Data acordării: 16.02.2023

 • Maestrul Ioan Holender s-a născut la Timișoara, în 18 iulie 1935, într-o familie de evrei înstăriți.
 • Originea „nesănătoasă” i-a blocat accesul la Facultate, așa că s-a angajat la Uzina Electrică – a devenit vatman, conducând tramvaiele de serviciu tehnic. În felul acesta a scăpat de originea burgheză, fiind acceptat la Politehnică – Facultatea de Mecanică, secţia de material rulant.
 • În 1956, ca student în anul trei, a participat activ la revoltele studenților, fiind exmatriculat cu interdicția de a se mai înscrie la facultate în România. Pentru a-și asigura traiul, a devenit antrenor de tenis la școala sportivă, la CFR și la o unitate militară.
 • În 1959 tatăl său a depus cererea de emigrare în Israel, obținând permisiunea de a pleca prin Viena. Adaptarea la Viena s-a dovedit dificilă în perioada de început (la fel şi obţinerea dreptului de a rămâne acolo). A încercat să continue studiile, fără succes. A lucrat ca desenator tehnic. A început să meargă la Operă şi la Burgtheater (evident, la "Stehplätze"), unde a făcut şi figuraţie şi asistenţă de regie. Tenisul l-a ajutat foarte mult să se integreze.
 • Timp de trei ani a făcut studii muzicale, în 1962 devenind bariton cu acte în regulă. Primele roluri în această nouă calitate le-a avut la St. Pölten şi la Wiener Neustadt. În 1964 a fost angajat la Stadttheater din Klagenfurt, având şi o serie de apariţii la celebrul Wiener Konzerthaus. În 1966 Ioan "Holi" Holender (cum a apărut pe afiş) a fost invitat la Opera din Timişoara, fiind primit de publicul timișorean cu toată dragostea.
 • La întoarcerea în Austria a luat decizia de a renunța la cariera de solist de operă, angajându-se la Agenția de impresariat „Starka”, devenind un nume cunoscut în rândurile managerilor și artiștilor de operă. În 1972 a preluat agenția, care a devenit „Agenția de impresariat Holender”. În această poziție și-a lărgit cercul de prieteni – manageri de operă, soliști, dirijori, printre ei aflându-se și Eberhard Waechter, director al Volksoper din Viena.
 • În urma decesului din 1992 a directorului Staatsoper și Volksoper – Eberhard Waechter, Ioan Holender a fost numit director al celor două opere, poziție pe care a ocupat-o pentru 3 mandate (19 ani).
 • În 2003 a acceptat invitația de a fi Președinte de Onoare a Festivalului „George Enescu”, din 2005 a devenit director artistic al festivalului pentru următoarele 5 ediții. În această poziție a contribuit la revitalizarea festivalului, la ediția din 2015 biletele epuizându-se în doar câteva secunde de la punerea în vânzare.

Dr. Christian Albrich von Albrichsfeld

Country Head of Continental Romania

Data acordării: 23.01.2023

 • Dr. Christian Albrich von Albrichsfeld s-a născut la 27 ianuarie 1966 la Brașov, și a obținut titlul de Dipl.-Eng în domeniul Inginerie Electrică și Automatizări la Technische Hochschule Darmstadt, în 1992.
 • În perioada aprilie 1992-iunie 1997 s-a dedicat studiilor doctorale la Universitatea Tehnică Darmstadt,  obținând titlul de doctor în urma susținerii tezei de doctorat cu titlul „A Contribution to a Self-Adjusting Active Compliance Controller for Multiple Robots handling an Object”, în 1997. În aceeași perioadă a profesat ca și asistent de cercetare în cadrul Facultății de Teoria Sistemelor și Robotică.
 • Și-a început cariera în industrie la Continental Group, Frankfurt, Germania, în 1997, ca „development engineer”, în februarie 2009 devenind General Manager și R&D Head al Continental Automotive Romania. Din 2013 deține și poziția de Country Head of Continental Romania, simultan cu funcția sa operațională.
 • Dr. von Albrichsfeld este autor a mai mult de 70 de publicații, discursuri și participări la dezbateri, 23 de brevete publicate în întreaga lume, iar întreaga sa activitate a fost recunoscută internațional prin acordarea a numeroase premii și distincții, între care și cea de Profesor Onorific al Universității Politehnica Timișoara, în 2012.
 • Dr. Christian Albrich von Albrichsfeld a promovat constant colaborarea dintre Continental Timișoara și UPT, fiind de-a lungul anilor în permanent contact cu mediul academic.
 • Parte a Comitetului Director al UPT a contribuit substanțial la definirea liniilor generale pe care universitatea le-a urmat de-a lungul anilor, înființarea și echiparea a numeroase laboratoare prin sponsorizări din partea companiei Continental, și participarea la evenimente științifice precum conferințe internaționale și workshop-uri.
 • Parteneriatul dintre UPT și Continental, facilitat de dr. Von Albrichsfeld, a contribuit major la integrarea know-how industrial în actul educațional. De asemenea, mulți studenți au beneficiat de burse Continental și numeroase lucrări de licență, disertație și teze de doctorat au fost axate pe subiecte propuse și sprijinite de companie.

Profesor
Pavol Bauer

Universitatea Tehnică din Delft (UTD), Olanda

Data acordării: 07.11.2022
 

 • Prof. Pavol Bauer s-a născut în 9 ianuarie 1961 la Košice, Slovacia. A terminat studiile masterale în Inginerie Electrică, specializarea Electronică de Putere în anul 1985 la Universitatea Tehnică din Košice. Între 1986-1990 a profesat în cadrul Universității Tehnice din Košice, apoi în perioada 1990-1994 a fost doctorand la Universitatea Tehnică din Delft, obținând titlul de doctor în anul 1995. Din 2013 este directorul grupului de Sisteme DC, Conversia și Stocarea Energiei din UTD iar în anul 2016 a obținut titlul de „full professor” la Universitatea Tehnică din Delft.
 • Este un specialist recunoscut în domenii precum: microrețele de curent continuu, energia vântului și a valurilor, electronică de putere pentru încărcătoare destinate vehiculelor electrice, calitatea puterii, contactless charging, fiabilitate în electronica de putere, managementul puterii electrice, energie solară sau încărcare ultrarapidă, având peste 600 de lucrări publicate, 8 cărți și 10 brevete internaționale și 25 de distincții și premii pentru activitatea de cercetare.
 • A coordonat 20 de doctori confirmați la Delft University of Technology, actualmente având în stagiu 21 de doctoranzi, care provin din țări precum Spania, India, Ungaria, Mexic, Serbia, China sau Grecia.
 • Prof. Bauer a activat în 56 de proiecte de cercetare cu mediul economic industrial și 9 proiecte europene de anvergura europeană, la 4 dintre ele fiind coordonator sau leader de proiect. La două dintre aceste proiecte au fost implicate 7, respectiv 11 universități europene.
 • A absolvit numeroase cursuri de pregătire în management educațional și cercetare, contribuind la inovarea în educație în domeniul electronicii de putere prin dezvoltarea laboratoarelor eLearning pentru energie electrică și pentru proiecte de E-mobilități studențești.

Profesor
Levente Kovács

Óbuda University, Ungaria

Data acordării: 27.05.2022

 • Profesorul Levente Kovács a obținut diploma de inginer în automatică și informatică industrială la Universitatea “Politehnica” din Timişoara, ca şef de promoţie (2000), diploma de studii aprofundate în automatică şi informatică industrială la Universitatea “Politehnica” din Timişoara (2001), diploma de masterat în inginerie medicală la Budapest University of Technology and Economics, Ungaria (2011), doctoratul în inginerie electrică (2008) la Budapest University of Technology and Economics şi abilitarea (2013) la Óbuda University, Ungaria.
 • Din 2016 este profesor la Óbuda University, Ungaria. Din 2019 este Rector al Óbuda University. În perioada 2018-2019 a fost Prorector responsabil cu educaţia, iar în perioada 2013-2018 a fost prodecan responsabil cu educaţia în cadrul Facultăţii de Informatică John von Neumann a Óbuda University. În perioada 2005-2008 a fost asistent, şef de lucrări şi conferenţiar la Budapest University of Technology and Economics. În perioada 2001-2007 a desfăşurat activiăţi didactice în calitate de preparator, asistent şi lector la Universitatea “Politehnica” din Timişoara şi Universitatea Creştină Partium din Oradea.
 • A susţinut două prelegeri plenare de actualitate deosebită la ediţiile din 2012 şi 2014 ale SACI. Este general co-chair de la ediţia din 2019 a SACI. A publicat numeroase lucrări în volumele simpozioanelor SACI.
 • A primit numeroase recunoaşteri pe plan mondial şi naţional. În 2021 a fost inclus în Stanford top 2% scientist list. În 2018 a primit IFAC PID 2018 best paper award on biosystems. În 2016 a primit János Bolyai Research Fellowship certificate of merit for outstanding research, din partea Academiei Ungare de Ştiinţe. În 2016 a fost IEEE SMC 2016 best paper nominee (primele cinci dintr-un total de 1506 lucrări).
 • Profesorul Levente Kovács a susţinut şi susţine o intensă activitate de colaborare cu Universitatea Politehnica Timişoara (UPT) prin poziţia sa de Rector al Óbuda University, Budapesta, Ungaria. A susţinut şi susţine colaborarea prin programe internaţionale sub forma schimburilor de studenţi şi cadre didactice şi a sprijinit organizarea unor conferinţe ştiinţifice.

Profesor
László T. Kóczy

Szechenyi Istvan University și Budapest University of Technology and Economics, Ungaria

Data acordării: 27.05.2022

 

 • Profesorul László T. Kóczy a obținut diplomele de inginer în inginerie electrică (1975) și în automatică (1976), doctoratul (1977) și abilitarea (1988) la Universitatea Tehnică din Budapesta, Ungaria. Din 1998 este doctor al Academiei Ungare de Științe.
 • Este profesor la Departamentul de Tehnologia Informației din cadrul Széchenyi István University, Gyor, Ungaria. Este profesor și la Departamentul de Telecomunicații și Informatică Media din cadrul Budapest University of Technology and Economics, Budapesta, Ungaria. În perioada 2002-2011 a fost Decan al Facultății de Inginerie din cadrul Széchenyi István University, Gyor, Ungaria. Este, începând cu anul 2012, Președintele Consiliului Studiilor de Doctorat și al Consiliului Cercetării Universitare.
 • A ocupat și ocupă poziții manageriale în societăți științifice și profesionale de nivel înalt. Din 2006 este membru al consiliului International Fuzzy Systems Association (IFSA). În perioada 2001-2003 a fost Președinte al IFSA. În perioada 1995-1999 a fost Vicepreședinte al IFSA. Este membru fondator al European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). În perioada 1990-1999 a fost Președinte Fondator al Hungarian Fuzzy Association, din 2005 a devenit Președinte Onorific. În perioada 2005-2010 a fost membru al Board of IEEE Computational Intelligence Society Administrative Committee. În 2009 și 2010 a fost Președinte al Board for Computer Science and Information Technology of the Hungarian Rectors’ Conference. În 2011 și 2012 a fost membru al Board of IEEE Systems Council Administrative Committee. În 2012 și 2013 a fost membru al Comitetului de Coordonare al Consiliului de Doctorat din Ungaria continuând ca membru din 2013. În 2017 și 2018 a fost membru al IEEE Computational Intelligence Society Subcommittee for Outstanding Organization Award. În 2003 și 2004 a fost Președinte al Colegiului Rectorilor și Decanilor Ungari în Inginerie. În perioada 2012-2020 a fost membru al Advisory Committee on Industrial Safety of the Hungarian Headquarters for Disaster Prevention. Din 2017 este membru al Consiliului Științific al Bazei de Date a Lucrărilor Ungare (Database of Hungarian Scholarly Works, MTMT).
 • Profesorul László T. Kóczy a susținut și susține o intensă activitate de colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) prin poziția sa de profesor la cele două universități de prestigiu din Ungaria. A susținut și susține colaborarea prin programe internaționale sub forma schimburilor de studenți și cadre didactice și a sprijinit organizarea unor conferințe științifice.

Profesor
Jan AWREJCEWICZ

Universitatea Tehnică din Lodz, Polonia

Data acordării: 28.05.2021

 • Profesor Jan Awrejcewicz s-a născut la 26 august 1952 la Telesze, Polonia. Este absolvent a Facultății de Mecanică, din cadrul Universității Tehnice din Lodz, obținând Diploma de Inginer în anul 1977, după care a urmat un doctorat la aceeași universitate, obținând diploma de doctor în anul 1981 în domeniul mecanicii. Și-a început cariera universitară la Universitatea Tehnică din Lodz, unde în anul 1994 ajunge la gradul didactic de profesor universitar. Între 1998 și 2012 a fost Director al Departamentului de Automatică și Biomecanică și începând cu anul 2012 este Director al Departamentului de Automatică, Biomecanică și Mecatronică, al cărui fondator este.
 • Ca recunoaștere a rezultatelor sale științifice în anul 2005 a fost ales Membru al Academiei de Științe Inginerești din Polonia, iar în anul 2016 a fost ales Membru Corespondent al Academiei de Științe din Polonia. A primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a 6 universități europene.
 • Întreaga activitate științifică a profesorului Jan Awrejcewicz a fost orientată în principal spre domeniul ingineriei mecanice, cu contribuții teoretice semnificative în Mecanică, Biomecanică, Mecatronică, Sisteme dinamice și control.
 • Rezultatele sale remarcabile obținute în activitatea de cercetare și inovare, respectiv în activitatea de management a cercetării includ numeroase proiecte și granturi naționale și europene, la care se adaugă un brevet de invenție în domeniul biomecanicii.
 • În calitate de bun prieten al Universității Politehnica Timișoara, profesorul Jan Awrejcewicz a fost – de-a lungul anilor – în permanent contact cu Timișoara și cu Universitatea Politehnica. A participat la numeroase conferințe științifice organizate la UPT; a fost invitat și a acceptat fără rezerve funcția de Keynote Speaker pentru conferințele organizate la Timișoara. Prelegerile sale au fost susținute la un nivel științific și tehnic foarte ridicat. Profesorul Jan Awrejcewicz este, de asemenea, un membru marcant al Comitetului științific și un recenzor activ pentru seria de conferințe AVMS organizate de Universitatea Politehnica Timișoara și publicate de editura Springer. Domnul profesor Jan Awrejcewicz a promovat și a colaborat cu Universitatea Politehnica, facilitând vizite pentru membri ai UPT la prestigioasa instituție de cercetare și educație din Polonia.

Profesor
Hermann ROHLING

Universitatea Tehnică din Hamburg, Germania

Data decernării: 12.11.2020

 • Domnul Hermann Rohling s-a născut în 5 decembrie 1946 în Melle, Germania.
 • Profesorul Hermann Rohling este un specialist reputat în domeniul telecomunicațiilor, cu precădere în domeniul prelucrării semnalelor și teoria estimării și a deciziei, fiind o personalitate cunoscută și recunoscută în toată lumea pentru contribuțiile aduse în aceste domenii.
 • Profesorul Rohling este co-fondator al sms Smart Microwave Sensors GmbH și este implicat în peste 30 de brevete de invenție.
 • Între UPT și TUHH există o colaborare de lungă durată atât în domeniul educațional, prin diferite programe Erasmus-Socrates cât și în domeniul cercetării. În particular între departamentele de comunicații ale celor două universități tehnice există o relație strânsă de colaborare materializată prin: susținerea reciprocă a manifestărilor științifice, schimburi de studenți, colaborarea la contracte de cercetare internaționale. Această colaborare a început după anii 1990, și s-a materializat printr-un program Tempus. Colaborarea a continuat prin selecționarea atentă a unor studenți valoroși din departamentul de comunicații al UPT în vederea pregătirii proiectelor de diplomă respectiv a tezelor de doctorat la TUHH. După mai mulți ani de muncă în echipa de cercetare a domnului profesor Rohling, acești foști studenți s-au angajat la firme internaționale cu sediul în Germania sau România și au ajuns să conducă echipe de experți foarte apreciate în domenii de vârf ale industriei de electronică și telecomunicații, unele dintre acestea activând chiar în Timișoara. Colaborarea a continuat printr-un grant de tip FP 7, cu titlul  "ARTRAC Advanced Radar Tracking and Classification for Enhanced Road Safety " și numărul 284740 FP7, desfășurat în perioada 2011-2014, condus de domnul profesor Hermann Rohling. Cu ocazia acestui grant, domnul profesor Rohling a vizitat din nou UPT, prezentând conferințe referitoare la utilizarea senzorilor RADAR în automobile. De asemenea, domnul profesor Rohling s-a implicat activ în organizarea ediției din 2014 a Simpozionului Internațional de Electronică și Telecomunicații (ISETc) fiind unul dintre vorbitorii în plen ai conferinței.    

Profesor
Ewald A. WERNER

Universitatea Tehnică din München

Data decernării: 03.10.2019

 • S-a născut în anul 1956 în Austria, a absolvit Kennett High School (Kennnett Square, PA, SUA) în 1973 și Leoben High School (Austria) în 1974 și este Director al Departamentului de Știința Materialelor și Mecanica Materialelor din cadrul Universității Tehnice din München, Germania și Șef al Laboratorului de stat pentru Încercarea Materialelor din Inginerie Mecanică, Germania.
 • De-a lungul carierei în cercetare dl. Werner a abordat următoarele domenii de cercetare: aliaje metalice și proiectarea tehnologiilor de obținere a acestora, mecanisme de ecruisare, microscopie electronică, metalografie cantitativă, mecanica ruperii, difracție cu raze X, metode numerice în modelarea micromecanică, dezvoltarea, elaborarea și testarea unor materiale noi: aliaje TRIP, compozite cu matrice metalică, aliaje de aluminiu, nichel, titan cu aplicații în industria auto, aeronautică, electronică și biomedicală.
 • Între departamentul de Inginerie Mecanică de la TU München și departamentele de MRM și IMF de la UPT, există o relație strânsă de colaborare materializată prin: susținerea reciprocă a manifestărilor științifice (la Conferința AMS 2018 organizată de UPT la Timișoara a participat o delegație de la TU München condusă de dl. Werner), schimburi de experiență cercetători, schimburi la nivelul conducerilor UP Timișoara și TU München pentru identificarea unor direcții de colaborare viitoare, schimburi de studenți în cadrul programelor ERASMUS+. De asemenea, dl. Prof. Dr. Ing. Ewald Werner s-a oferit să doneze bibliotecii UPT colecția jurnalului Materials Science and Engineering: A Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing, al cărui editor este.

Prof.em.dr.habil.
Gyde HANSEN

Copenhagen Business School, Danemarca.

Data decernării: 15.11.2018

 • Gyde HANSEN s-a născut la data de 14. Decembrie 1947, în Wyk/Föhr, Germania și este Profesor Emerit Doctor Abilitat, Departamentul de Comunicare în Afaceri, Copenhagen Business School, Danemarca.
 • Gyde HANSEN este membru de onoare ad vitam al European Society for Translation Studies (EST) și fost vice-președinte al Societății timp de două mandate, în intervalul 2004-2010.
 • Ariile de cercetare și de interes sunt: metode de cercetare în traducere, cercetarea empirică a proceselor de traducere, traducere critică, revizuirea textelor, pre-editarea și post-editarea textelor, formarea traducătorilor, analiza textuală și stilistică, politici lingvistice.
 • Colaborarea dintre Gyde Hansen și Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Științe ale Comunicării, Departamentul de Comunicare și Limbi străine a început 2008, și s-a concretizat printr-o serie de activități didactice, de cercetare și de publicare susținute, printre care se pot enumera: participarea la conferințe/workshop-uri și mese rotunde, membru în comitetul științific al conferinței Professional Communication and Translation Studies, membru în colectivul științific de recenzori al volumului Professional Communication and Translation Studies și al Buletinului Științific al Universității Politehnica Timișoara, Seria Limbi Moderne.

Dr. ing. fizician
Attila Michael BILGIC

Managing Director and CTO at Krohne Group Duisburg

Data decernării: 17.05.2018

 •  Domnul Attila Michael Bilgic a studiat fizica la Universitatea din Dortmund (1989-1996), iar în anul 2000 obține titlul de doctor inginer în domeniul ingineriei microundelor.
 • Activitatea de cercetare implică atât mediul industrial unde și-a început activitatea în anul 2004 la Compania Infineon Technologies AG, cât și mediul universitar, ocupând în perioada 2007-2009 postul de profesor la Ruhr-University Bochum. Din anul 2009 activează în cadrul grupului KROHNE.
 • Alături de activitatea managerială și didactică, Domnul Bilgic a desfășurat o bogată activitate de cercetare în domeniile RF Engineering, Embedded Electronics, Real-Time Computing, Microcontrollers, Computer Architecture etc, fiind concretizată în 27 de lucrări științifice publicate în reviste de prestigiu, peste 48 de lucrări susținute la conferințe internaționale și peste 22 de patente ce protejează invențiile realizate.
 • Domnul Dr. ing. fizician Attila Michael BILGIC are o îndelungată și fructuoasă activitate de colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara, printre care amintim colaborarea la proiectul eMUCo cu finanțare prin programul FP7, diverse prelegeri susținute la UPT în cadrul unor manifestări științifice. De asemenea, prin intermediul domnului Bilgic, în anul 2015 s-a semnat un Contract Cadru de Cercetare-Dezvoltare și Consultanță între UPT și Grupul KROHNE din România.

Profesor

Hamido FUJITA

Iwate Prefectural University, Japonia

Data decernării: 17.05.2018

 • Profesorul Hamido Fujita și-a început cariera universitară la Universitatea din Montreal, Quebec, Canada, iar în anul 1997 a revenit în Japonia unde a făcut parte din Comitetul Executiv ce a pus bazele Iwate Prefectural University.
 • Profesorul Hamido Fujita este director al Intelligent Software Systems Laboratory. Din 2005 este fondator și director al Advanced Research Institute on Software Strategies (ARIES) ce este un incubator pentru universități și industria de software cu rolul stabilirii celor mai bune practici în dezvoltarea serviciilor integrate.
 • A publicat peste 100 de lucrări științifice în reviste de specialitate, are peste 250 de lucrări susținute la conferințe internaționale și este editor la peste 40 de cărți publicate în editurile de prestigiu Springer si IOS Press. Nivelul și numărul lucrărilor publicare l-au îndreptățit să ocupe poziția de membru al comitetelor editoriale ale unor reviste indexate Clarivate Analytics Web of Science.
 • Profesorul Hamido Fujita a susținut și susține o intensă activitate de colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara prin poziția sa de Doctor Honoris Causa al Universității Obuda din Budapesta, universitate cu care UPT are strânse relații de colaborare. Profesorul Fujita a susținut organizarea Simpozioanelor Internaționale IEEE de Inteligență Computațională și Informatică Aplicată (SACI) care au loc la Facultatea de Automatică și Calculatoare încă din anul 2004. De asemenea, profesorul Fujita a publicat o lucrare în septembrie 2012 în Buletinul Științific al UPT, Transactions on Automatic Control and Computer Science, contribuind astfel la ridicarea vizibilității revistei.

Profesor
Tudor BOMPA

Universitatea York din Toronto, Canada

Data decernării: 09.01.2017

 • Tudor Bompa s-a născut la data de 23 decembrie 1932, în oraşul Năsăud, din nordul Ardealului românesc. Este absolvent al Institutului de Cultură Fizică şi Sport din București, promoția 1956. În capitala Banatului, Profesorul Tudor Bompa a fost asistent universitar la Universitatea Politehnica Timișoara (1960-1970) și Director de atletism la Politehnica Timişoara (1966-167)
 • Tudor Bompa deține șase titluri de campion al României la canotaj şi o medalie de argint câștigată în anul 1958, la Campionatul European.
 • Din anul 1971, Profesorul Bompa a părăsit România și a devenit cadru didactic la Universitatea York din Toronto, Canada, universitate care i-a acordat în anul 1998 titlul de Profesor Emerit. În anul 1979 obține titlul de Doctor cu teza intitulată Analiza mecanică a acțiunii brațelor, lucrare cu caracter multidisciplinar în domeniul biomecanicii.
 • Pentru sportivii de performanță, începând din anul 1960, a pus bazele unor noi metode de antrenament, care au fost făcute publice pentru prima dată în revista „Studii şi cercetări”-Politehnica Timișoara. Tudor Bompa este cunoscut ca omul care a revoluționat metodele de antrenament occidentale. După mai mult de 40 de ani de muncă în arena sporturilor internaționale, el este considerat unul dintre specialiștii de top ai lumii în ceea ce privește periodizarea, planificarea, performanța și antrenamentul de forță.
 • Sistemul şi metodele de antrenament ale distinsului specialist sunt dovedite de performanțele „campionilor lui Bompa”, care au câștigat: 11 medalii (4 de aur, 2 de argint și 5 de bronz) la Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale; 3 medalii (2 de aur) la jocurile Pan Americane; 22 de medalii la Campionate Naționale (în Canada și România).

Profesor
Frede BLAABJERG

Universitatea Aalborg din Danemarca

Data decernării: 09.01.2017

 • Universitatea Politehnica Timișoara i-a acordat titlul pentru rezultatele activității sale pe plan științific, profesional și didactic, precum și pentru numeroasele și valoroasele contribuții științifice în domeniul electronicii de putere.
 • În anul 1995 a devenit doctor inginer în electronică de putere la Universitatea din Aalborg, Danemarca, unde astăzi este profesor plin, după ce a fost decanul Facultății de Inginerie, Știință și Medicină în perioada 2006-2013 și directorul Școlii internaționale de Doctorat a Universității.
 • A publicat în calitate de autor/coautor peste 1000 de lucrări și a editat 4 cărți în domeniul electronicii de putere.
 • A ținut peste 500 de prelegeri tehnice pe plan național și internațional. În plus, în calitate de IEEE Distinguished Lecturer la două societăți (PELS si IAS), a susținut 45 de prelegeri pe 4 continente, cu peste 3000 de participanți în total.
 • A condus până acum 70 de teze de doctorat.
 • Ca urmare a activităților sale, a primit 17 premii IEEE și are peste 14500 de citări în Web of science.
 • Colaborează cu Universitatea "Politehnica" din Timișoara de aproape 20 de ani.

Profesor
Alin ALBU SCHÄFFER

Universitatea din München

Data decernării: 31.03.2016

 • Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Specializarea Roboți Industriali, promoția 1993. Lucrarea de diplomă a fost elaborată pe o temă de aplicaţie a reţelelor neuronale în domeniul roboticii, sub îndrumarea d-lui Prof. dr. ing. Virgil TIPONUȚ.
 • În anul 2002 obține titlul de Doctor Inginer la Universitatea din Munchen, Departamentul de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației.
 • Din anul 2013 este profesor la Universitatea din München, Departamentul Computer Science.
 • Din anul 2012 este Director al Institutului de Robotică și Mecatronică, DLR – Centrul Aerospațial German supranumit și “NASA a Germaniei”.
 • Activitatea de cercetare și dezvoltare este extinsă pe domeniile aeronautică, cercetarea spațiului extraterestru, dezvoltarea de tehnologii ecologice pentru alimentarea cu energie și ale metodelor de utilizare eficientă a acesteia, în comunicații și transporturi, respectiv în sisteme de securitate.
 • Recunoaşterea meritelor sale ştiințifice precum şi a experienţei sale profesionale a fost extinsă atât în Germania cât şi pe plan internaţional, fiind ales în numeroase structuri profesionale de mare prestiugiu ca: Associate Editor al IEEE Transactions on Robotics (2008-2012); board of Directors în EU-Robotics AISBL, pricipala organizaţie europeană de robotică; membru fondator al EU Robotics Topic, Group Mechatronics; Coordonator al grupului „Robot Control“ VDI/VDE (Verein Deutscher Ingenieure/Verband der Automabileindustrie )(2009 – 2014) etc.
 • În luna ianuarie a anului 2016 a primit tilul de IEEE Fellow pentru contribuţii la roboţii uşori şi complianţi, Piscataway, New Jersey, USA. Înaltul grad IEEE Fellow este conferit de Board-ul director al IEEE unei persoane care a inregistrat rezultate remarcabile într-unul dintre domeniile de cercetare afiliate asociaţiei de renume mondial IEEEE.

Profesor
Traian V. CHIRILĂ

Queensland Eye Institute, Brisbane, Australia

Data decernării: 01.10.2015

 • Cercetător științific remarcabil, cu largă recunoaștere și apreciere internațională, absolvent al Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara. În 1972 obține diploma de inginer chimist al Facultății de Chimie Industriala din Timișoara, specializarea Tehnologia Compușilor Macromoleculari, iar în 1981 obține titlul de Doctor în Chimie.
 • Din anul 1983 Profesorul Traian V. Chirilă își desfășoară activitatea didactică și de cercetare avansată în Australia.
 • Rezultatele obținute de profesorul Traian V. Chirilă sunt în diverse domenii de cercetare, care includ știința polimerilor, hidrogeluri, biomateriale oftalmice, ingineria tisulară oftalmică și medicina oftalmică regenerativă, polimeri supramoleculari, administrarea controlată a agenților bioactivi și istoria științei. Contribuțiile sale la știința biomaterialelor sunt recunoscute de toți cei care lucrează în acest domeniu, iar numele său este legat indisolubil de activitatea și rezultatele sale în domeniul oftalmologiei și prevenirii orbirii. Profesorul Traian V. Chirilă a studiat interacțiunea dintre radiația laser de înaltă energie și polimeri; a inventat și dezvoltat hidrogeluri sintetice conținând melanină, care sunt capabile să absoarbă radiația UV și regiunea albastră a spectrului vizibil; a investigat mecanismul și prevenirea calcifierii spontane a hidrogelurilor sintetice și a demonstrat că formarea forțată a rețelelor polimerice interpenetrante (IPN) reduce depunerea de calciu; a dezvoltat un nou concept pentru crearea unui endoteliu corneal artificial; precum și alte proiecte de cercetare.
 • Domnul Profesor dr. ing. Traian V. Chirilă este inventatorul corneei artificiale AlphaCorTM (cunoscută inițial ca și „Chirila keratoprosthesis”) și al implantului orbital AlphaSphere™, în prezent amândouă fiind aplicate clinic. Împreună cu colegii din colectivul de cercetare de la Queensland Eye Institute a investigat și raportat pentru prima data utilizarea proteinelor din mătase (silk proteins) ca biomateriale în ingineria tisulară oftalmică.
 • Din septembrie 2014 Profesorul Traian V. Chirilă este Membru Emerit al Fundației Politehnica Timișoara.

Profesor Peter George Oliver FREUND

Universitatea din Chicago

Data decernării: 
16.10.2014

 • O personalitate marcantă a comunității științifice internaționale, fizician american de origine română, Profesor Emeritus la Universitatea din Chicago, specialist în teoria stringurilor.
 • În 1958 obține diploma de Inginer electrotehnic la Institutul Politehnic din Timişoara, iar în 1960 obține titlul de Doctor în Fizică la University of Vienna.
 • În anul academic 1961-1962 a funcţionat ca Şef de lucrări la Institutul de Fizică teoretică de la Universitatea din Geneva, în 1963 a primit o invitaţie de a lucra ca „research associate” la Institutul Enrico Fermi de la Universitatea din Chicago, iar din 1965 ca „assistant professor”. A rămas la Institutul Enrico Fermi şi Departamentul de Fizică teoretică de la Universitatea din Chicago pentru tot restul carierei, fiind pe rând, „associate professor” (începând cu anul 1969), respectiv „professor”, din anul 1974.
 • Peter George Oliver Freund s-a distins în domeniul fizicii teoretice prin cercetările și descrierile fenomenelor fizice în spații cu mai multe dimensiuni, în contextul mai larg al unificării câmpurilor fizice, ajungând la o serie de rezultate de pionierat în domeniul supersimetriilor, respectiv a teoriei corzilor sau a stringurilor (adică a particulelor elementare privite nu ca obiecte punctiforme, ci ca obiecte extinse în spațiu – stringuri). În cadrul teoriei stringurilor a propus o ipoteză, ulterior numită ipoteza Freund-Harari, a cărei valabilitate în fizica hadronilor a fost verificată în multe experiențe.
 • Domnul Profesor Peter G.O. Freund a contribuit de-a lungul anilor la o creştere substanţială a vizibilităţii internaţionale a Departamentului de Fizică de la Universitatea Politehnica Timişoara și nu numai.  Peter G.O. Freund a publicat una din lucrările sale, Ideas of Space, în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica din Timişoara, Seria Matematică-Fizică, Tom 51(65), Fascicula 2, 2006.

Prof.dr.ing. Burkhard Joachim CORVES

Germania

Data decernării: 
08.11.2013

 • O personalitate ştiinţifică marcantă a Germaniei, profesor şi totodată Director al Departamentului de Teoria mecanismelor şi dinamica maşinilor de la RWTH
 • În 1989 a obţinut titlul de doctor cu teza Simularea comportamentului cinematic şi dinamic al manipulatoarelor cu lanţuri cinematice parţial închise.
 • În anul 2000 a fost numit profesor universitar şi director al Departamentului de Teoria mecanismelor şi dinamica maşinilor de la RWTH Aachen, titluri pe care le deţine şi în prezent.
 • În paralel cu activitatea academică, între anii 1991 şi 1993 a fost angajat ca inginer de cercetare şi dezvoltare la Emhart Glass Germany GmbH, Neuss, Germania,
 • 1993 şi 2000 a funcţionat şi ca Director de proiect la Emhart Glass SA, în Cham, Elveţia.
 • În perioada 2000 – 2011 a fost preşedintele organizaţiei IFToMM din Germania.
 • Din 2003 până în 2008 a făcut parte din Consiliul ştiinţific al ZA Technology and Research Center Julich, Germania.
 • Din 2004 este membru activ al Consiliului ştiinţific al volumelor din seria Mechanisms and Machine Science - Springer.
 • Între 2006 şi 2011 a ocupat funcţia de preşedinte al Comitetului Tehnic IFToMM Linkages and Mechanical Controls. În 2011 a fost ales în Consiliul executiv al IFToMM.
 • Dl prof. Burkhard Joachim Corves a contribuit de-a lungul anilor la o creştere substanţială a vizibilităţii internaţionale a Departamentului de Mecatronică de la Universitatea Politehnica Timişoara. Eforturile domniei sale au creat premisele unor colaborări în proiecte internaţionale importante, au sprijinit nemijlocit internaţionalizarea unor manifestări ştiinţifice autohtone şi, în general, au condus la situarea departamentului la un nivel de prestigiu internaţional care nu a fost atins niciodată în istoria acestuia.

Prof.dr.ing. Hubert Josef ROTH

Universitatea Siegen, Germania

Data decernării: 
10.10.2013

 • Personalitate marcantă a comunităţii ştiinţifice internaţionale, profesorul dr. ing. Hubert Josef Roth, de la Universitatea Siegen, prin cariera universitară de înaltă valoare, prin opera ştiinţifică şi prin bogata activitate de promovare de conexiuni instituţionale universitare internaţionale este un reprezentant proeminent al ştiinţelor inginereşti naţionale şi mondiale.
 • În anul 1983 a obţinut titlul de doctor cu teza „Tehnici de reducere a ordinului sistemelor şi aplicaţiile acestora în sisteme de reglare”;
 • Până în 1988 lucrează în domeniul aero-spaţial la compania Dornier, înglobată astăzi în consorţiul Airbuss, unde a proiectat şi testat sistemele de reglare ale poziţiei şi mişcării pe orbită ale satelitului astronomic germano-anglo-american ROSAD cu telescop cu raze X şi a contribuit la proiectarea altor doi minisateliţi.
 • In 1988, devine profesor în Inginerie Electrică la Universitatea de Ştiinţe Aplicate Ravensburg-Weingarten. Începe să se manifeste preocuparea profesorului Roth pentru promovarea relaţiilor internaţionale universitare, activitate care în timp devine o trăsătură constantă şi marcantă a activităţii profesorului. Arealul relaţiilor universitare internaţionale cuprinde cooperări cu: Bielarus (1996), România (1998), Azerbaijan (2002), Bulgaria (2006), Ucraina (2008), Laos (2006-2009, 2008-2011), Asia de sud-est (Laos-Tailanda-Hanoi, 2011-2014), cu Universitatea Zambia din Lusaka (2009-2012), America Latină (Argentina, Brazilia, Chile, Paraguay, El Salvador și Costa Rica).

Prof.emerit dr.ing. Gheorghiţa JINESCU

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Data decernării: 2013

 • A absolvit Facultatea de Chimie Industrială a Politehnicii din Bucureşti în anul 1960, a obţinut titlul de doctor inginer în anul 1970 cu teza intitulată: “Proprietăţile şi structura stratului fluidizat vibrat” şi a devenit în anul 1982 prima profesoară în inginerie chimică din România.
 • Este autoarea a peste 600 de lucrări în domeniul ingineriei de proces referitoare la fenomene de transfer de energie şi masă în medii omogene şi heterogene, de separare a sistemelor heterogene solid-fluid, fluid-fluid şi la procedee de depoluare a efluenţilor industriali, de contractare intensivă solid/fluid şi de rentabilizare energetică a cărbunilor cu conţinut mare de steril.
 • Este membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (2002) şi DHC al Universităţii din Bacău (2008). A obţinut premii şi diplome de excelenţă în domeniul chimiei.

Prof. BRANISLAV TODOROVIC

Data decernarii:
22.1
1.2012

 • Personalitate ştiinţifică de largă recunoaştere în domeniul HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning), profesor la Universitatea din Belgrad şi la South-East University în Nanjing (permanent visiting professor), editor al revistelor Energy&Buildings publicată de Elsevier, Serbian HVAC şi membru al mai multor asociaţii profesionale şi internaţionale. A fost distins cu premii şi medalii ale guvernului Yugoslav, primăriei Belgrad, Fundaţiei Fulbright, ASHRAE, HERVA, AHR Timişoara.

Prof.dr. JANOS FODOR

Prorector al”Obuda” University Budapest, Ungaria

Data decernării:
27.05.2010

 • UPT i-a acordat titlul pentru realizările ştiinţifice remarcabile aduse în domenii de vârf ale ştiinţei: matematică, tehnologia informaţiei, soft-computing şi inteligenţa artificială precum şi pentru activitatea desfăşurată în beneficiul Universităţii “Politehnica” din Timişoara precum: pregătirea, demararea şi organizarea conferinţei SACI la Timişoara , mai multe ediţii, a conferinţei IEEE ICCC-CONTI începând cu 2010, director al părţii ungare în două granturi de cercetare internaţională bilaterală România-Ungaria cu UPT, participarea la programe ERASMUS pentru schimburi de cadre didactice şi studenţi;
 • În anul 1981 a obţinut diploma de licenţă , specializarea matematică-cercetări operaţionale la Universitatea de Ştiinţe “Eotvos Lorand” din Budapesta. În anul 1984 a obţinut titlul de doctor al acestei universităţi iar în 1991 cel de Candidat în Ştiinţe (Ph.D). În anul 2000 a obţinut titlul de Doctor Habil la ELTE, Budapesta, iar în anul 2004 titlul de Doctor docent (D.Sc.) al Academiei Ungare de Ştiinţe. În decursul anilor a deţinut poziţii de cercetător şi de cadru didactic, având titlul de conferenţiar şi mai apoi profesor la diferite universităţi. Din anul 2005 îndeplineşte funcţia de Prorector cu Cercetarea şi apoi cu dezvoltarea strategică a Universităţii “Obuda” din Budapesta;
 • Ca semn de recunoaştere a activităţii sale i s-au acordat numeroase premii, distincţii si nominalizări şi deasemenea a fost numit în numeroase comitete şi comisii profesionale internaţionale şi naţionale din domenii de vârf ale ştiinţei şi tehnologiei: fuzzy logic, fuzzy modeling, modelarea incertitudinilor, tehnici Soft computing în ingineria sistemelor;
 • Activitatea ştiinţifică din aceste domenii s-a concretizat prin publicarea a 2 monografii în edituri de prestigiu (Kluwer respectiv Springer), a editat 6 volume, a adus contribuţii remarcabile la 27 capitole de acarte, a publicat peste 60 de lucrări ştiinţifice recunoscute şi peste 140 de lucrări la conferinţe şi simpozioane internaţionale.

Majestatea Sa Regele Mihai I de România

Data decernării: 27.12.2010

 • UPT i-a conferit titlul în semn de apreciere a excepţionalelor calităţi umane, intelectuale  şi politice dovedite în perioada în care a condus România -adică: în cel mai dificil deceniu al existenţei moderne a României-, precum şi în anii în care a fost referinţa dintâi a gândirii şi a acţiunilor politice autentice ale exilului, un simbol al rezistenţei morale în faţa agresiunii şi dominaţiei totalitarismului comunist, dar şi în anii postcomunişti.
 • Majestatea Sa, Mihai I de România s-a născut la Sinaia, la 25 octombrie 1921. A fost suveran în două perioade, între 20 iulie 1927 şi 8 iunie 1930 şi între 6 septembrie 1940 şi 30 decembrie 1947. A devenit pentru prima dată Rege al României după moartea regelui Ferdinand I şi după renunţarea la tron a tatălui său, prinţul Carol.
 • În timpul celui de-al doilea război mondial, suveranul a făcut eforturi deosebite pentru a rezista în faţa ameninţării Germaniei naziste şi Uniunii Sovietice.
 • Actul de la 23 august 1944 a reprezentat un gest politic de mare curaj şi de o enormă responsabilitate. El avea să aducă România în tabăra aliaţilor şi să restabilească prestigiul ţării noastre faţă de Marea Britanie, Franţa şi SUA. După cum s-a exprimat Comandantul Suprem Aliat în Europa, generalul Dwight D. Eisenhower, Regele Mihai şi România şi-au câştigat un loc de frunte printre membrii Naţiunilor Unite care au participat la cruciada democraţiei pentru a elibera Europa de plaga ciumei fasciste şi naziste. Fapta istorică a oferit României şansa de a fi ferită de dezastru şi de a putea recupera o parte importantă din teritoriile pierdute în 1940. Aliaţii au recunoscut că întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste a scurtat durata războiului cu aproximativ şase luni. Regele Mihai a fost recunoscut ca unul dintre cei mai importanţi lideri ai Naţiunilor Unite care au luptat împotriva Axei naziste. Guvernele francez, britanic, american şi sovietic i-au înmânat cele mai valoroase ordine şi decoraţii.
 • În august 1945, ca o reacţie faţă de deciziile ilegale ale comuniştilor de a infiltra şi a îndoctrina poliţia, jandarmeria şi armata, regele Mihai a declanşat o acţiune personală, cunoscută şi sub numele de „greva regală”. Fusese un alt act de mare curaj, motivat de dorinţa de salvare a democraţiei într-o ţară deja ocupată de trupele sovietice.
 • Mesajele din fiecare an, de Paşte, de Crăciun ori de 10 Mai, transmise de suveran, pe tot parcursul epocii comuniste, la Radio Europa Liberă, au avut darul de a ridica moralul populaţiei din ţară şi de a articula în jurul Casei Regale aspiraţiile românilor de pretutindeni. Prin intermediul Fundaţiei „Regele Carol I”, cu sediul în Franţa, Majestatea Sa s-a îngrijit ca numeroşi refugiaţi din ţară, ajunşi în Iugoslavia lui Iosip Broz Tito, să nu fie expulzaţi, ci să primească documentele necesare emigrării în Vest şi ajutor material din partea Crucii Roşii Internaţionale.
 • În lunga durată a exilului, Majestatea Sa a acţionat pentru îmbunătăţirea imaginii României peste hotare. S-a dovedit a fi cel mai important ambasador şi reprezentant al românilor pe lângă structurile de decizie din NATO şi UE. Cuvântul Regelui Mihai I este ascultat cu interes şi în forurile de conducere ale ONU. Regele României s-a înscris, astfel, în ilustra familie a foştilor suverani care îşi ajută ţările pe care le-au condus. După cum au recunoscut toate guvernele de după 1989, Regele Mihai I este cel mai important ambasador al cauzei statului nostru peste hotare.

Academician FLORIN-GHEORGHE FILIP

Vicepreşedinte al Academiei Române

Data decernării:
28.09.2009

 • I s-a conferit titlul pentru numeroase realizări  în  activitatea didactică şi ştiinţifică în domenii de vârf :  domeniul sistemelor informatice industriale, analiza şi proiectarea sistemelor automate discrete, sisteme informatice ierarhizate în timp real, sisteme suport pentru decizii precum şi pentru rezultatele excelente ale unei îndelungate colaborări cu UPT;
 •  A absolvit Universitatea “Politehnica” din Bucureşti în anul 1970, obţinând diploma de inginer. Se angajează în acelaşi an la Institutul de Cercetări în Informatică – ICI Bucureşti unde ocupă, în timp, diverse funcţii profesionale şi manageriale;
 • Membru al:
  • SiE (Simulation Europe), membru fondator
  • ATIC (Asociatia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor), membru de onoare, 1996
  • PITCH (Association for the Promotion of International Technological co-operation for Humanistic ends), 2000
  • Academiei Române, membru titular, 1999
  • Vicepreşedinte al Academiei Române, 2000, reales în 2002 si 2006
  • Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 • Din anul 1998 este profesor universitar;
 • Premii obţinute: “Grigore Moisil” şi “Omul anului 1999” acordate de INFOREC (Asociaţia pentru Informatică Economică), DHC al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, “Copy RO pentru Informatica” pe anul 2003 pentru o monografie publicată, diplomă de excelenţă conferită de ARIES, decorat cu ordinul naţional “Serviciul Credincios” în rang de “Mare Cruce” – conferit de preşedintele României, 2000;
 • Activitatea ştiinţifică este ilustrată printr-un volum impresionant de lucrări publicate: 6 monografii, 11 volume de contribuţii, plus o traducere, cca 200 de articole în reviste de prestigiu, un numar de peste 50 de lucrări înregistrate în baze de date ISI Web of Knowledge şi peste 20 de lucrări în alte baze de date recunoscute.

Prof.dr.ing. GRIGORE GOGU

Institutul Francez de Mecanică Avansată din Clermont-Ferrand, Franţa

Data decernării: 09.10.2008

 • I s-a conferit titlul pentru contribuţiile sale deosebite în învătamantul superior românesc şi în cel francez, în cercetarea ştiinţifică şi internatională (în domeniul mecanismelor, maşinilor şi roboţilor) precum şi pentru meritele în colaborările dintre Universitatea “Politehnica” din Timişoara, şi Universitatea “Transilvania” din Braşov (U.T.B), la început, şi mai apoi între UPT şi Insititutul Francez de Mecanică Avansată din Clermont-Ferrand, Franţa (I.F.M.A);
 • În anul 1976 obţine diploma de inginer la Universitatea “Transilvania” din Braşov în specializarea maşini-unelte pentru industria lemnului iar în 1980 devine licenţiat în economie la Academia de Studii Economice din Bucureţti, specializarea Relaţii Economice Internaţionale. În anul 1983 obtţne titlul de doctor inginer şi predă în cadrul U.T.B până în anul 1995; în anul 1995 obţine a doua diplomă de doctor inginer în specializarea Robotică. Din anul 1996 este profesor la I.F.M.A.
 • Activitatea ştiinţifică a fost materializată prin : publicarea a 5 cărti la edituri de prestigiu, a publicat 23 de articole în reviste internaţionale, din care 19 în reviste ISI, 26 de articole în reviste naţionale  şi 68 de articole la congrese şi conferinţe internaţionale, 71 articole la conferinţe naţionale. Este posesorul a 8 brevete de invenţie internaţionale şi a 23 de brevete de invenţie naţionale.

Prof.univ.dr.ing. VALERIU JINESCU

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Data decernării: 17.01.2008

 • I s-a acordat titlul pentru contribuţiile remarcabile aduse activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică din domeniul mecanic, specializarea Echipamente de proces , prin principiile şi legile pe care le-a descoperit, legi şi principii cu aplicaţii în ştiinţele ingineresti, în fizică, în medicină precum şi pentru pentru activitatea de colaborare cu UPT prin participarea la sesiuni ştiinţifice şi conferinţe, prin sprijinirea şi contribuţia sa la înfiintarea specializarii “Utilaj tehnologic” din UPT;
 •  A absolvit Institutul Politehnic din Bucureşti în anul 1963, institut în care işi începe cariera ştiinţifică, evoluând de la funcţia de asistent până la cea de profesor. A creat, organizat şi dezvoltat specializarea de Echipamente de Proces. In activitatea de cercetare a efectuat cercetări fundamentale orientate şi aplicative în domenii ca: principiile energiei, recipiente sub presiune, calculul structurilor mecanice în regim tranzitoriu, s.a.;
 • Membru titular al ASTR din anul 2000, Secretar al secţiei “Inginerie chimică” (2000-2003), preşedinte al secţiei “Inginerie mecanică” din 2003
 • Premii obţinute:
  • “Aurel Vlaicu” al Academiei Române pentru anul 1971, acordat în anul 1974
  •  “Opera Omnia” acordat de CNCSIS în anul 2001
  • Diploma AGIR pentru volumul “Principile şi legile Energonicii” pentru anul 2003, acordată în anul 2004
  • Diplome acordate de diverse instituţii pentru activitatea depusă în slujba ştiinţelor inginereşti
 • Activitatea ştiinţifică este reflectată prin: 22 de volume, dintre care 18 pentru nivel universitar şi suprauniversitar (12 ca unic autor) şi 4 volume pentru nivel mediu (în colaborare), 187 de lucrări ştiinţifice (100 ca autor unic) dintre care 54 în volume şi reviste de circulaţie internaţională (în Anglia, SUA, Germania, Franţa), autorul/coautorul a 4 brevete de invenţie; a iniţiat şi coordonat în calitate de responsabil 65 de contracte de cercetare ştiinţifică

Prof.dr.ing.
LIVIU-DUMITRU DUMITRESCU

Preşedintele Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România

Data decernării: 24.05.2007

 • UPT i-a acordat titlul pentru deosebitele sale contribuţii din domeniul Ştiinţei Instalaţiilor pentru Construcţii în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică, învăţământul superior şi viaţa tehnică precum şi pentru sprijinul acordat Politehnicii din Timişoara , în special Catedrei de Instalaţii pentru Construcţii prin promovarea specialiştilor. A sprijinit concret înfiinţarea la Timişoara a filialei Timiş AIIR (Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România);
 • A absolvit Institutul de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Instalaţii şi Utilaj în anul 1956. În anul 1976 a obţinut titlul ştiinţific de doctor inginer. Între anii 1956 şi 2001 a desfăşurat o activitate profesională şi didactică , ocupând funcţii importante, spre exemplu, în Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, în Ministerul Lucrărilor publice şi Amenajării Teritoriului precum şi ca profesor la Universitatea Tehnică de Construcţii  - Bucureşti;
 • A obţinut  diplome şi distincţii, printre care: diploma de membru de onoare al Senatului Universităţii tehnice “Gh. Asachi” din Iaşi, membru al Academiei Central Europene de Ştiinţe şi Arte, diploma de onoare şi Medalia aniversară a AIIR cu prilejul celei de a 40-a aniversări şi altele;
 • Activitatea ştiinţifică s-a concretizat prin:lucrări şi comunicări (74 de lucrări ştiinţifice comunicate în reviste de specialitate şi 71 de comunicări ştiinţifice la manifestări naţionale şi internaţionale) precum şi participări la manifestări ştiinţifice (103 naţionale şi 34 internaţionale). A publicat mai multe cărţi-tratate.

Academician JOZSEF BOKOR

Universitatea Tehnică şi de Economie Budapesta, Ungaria

Data decernării: 17.05.2007

 • I s-a acordat titlul pentru contribuţiile deosebite aduse în domenii de vârf ale automaticii, cel al teoriei sistemelor, al sistemelor multivariabile lineare, al procesării semnalelor şi filtrării optimale, al identificării experimentale a sistemelor şi al reglării optimale şi robuste precum şi pentru susţinerea colaborarilor intre colective de  cercetare ale UPT si Budapest Tech, îndeosebi prin organizarea simpozioanelor  internaţionale SACI (International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics);
 • A absolvit Facultatea de Electrotehnică din cadrul Universităţii Tehnice din Budapesta în anul 1972 cu diploma (master) în domeniul Automatică.După specializarea în Anglia, în anul 1977 a obţinut titlul de Dr. Inginer al Universitaţii Tehnice din Budapesta iar in anul 1990 titlul de doctor docent al Academiei de Ştiinţe a Ungariei. În anul 1992 a obţinut habilitarea ca profesor la Universitatea Tehnică şi de Economie din Budapesta şi a fost numit director al Departamentului Automatizarea Sistemelor de Transport  şi deasemenea director ştiinţific al Institutului de cercetare pentru Automatică şi Calculatoare. Este membru al Academiei de Ştiinţe a Ungariei din anul 1995;
 • Pentru rezultatele ştiinţifice şi aplicative a fost distins cu numeroase premii şi distincţii în cadrul cărora trebuie menţionate medalia Otto Benedikt pentru contribuţii în ştiinţă şi educaţie (în anul 1999) şi premiul Szechenyi, cel mai mare premiu acordat de Academia de Ştiinţe a Ungariei (2007);
 • Activitatea ştiinţifică prestigioasă a fost valorificată prin peste 70 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste vizibile, 230 de lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale organizate sub egida unor organizaţii ştiinţifice de prestigiu cum sunt IEEE şi IFAC. Numele său este citat în peste 400 de lucrări de strictă specialitate.

Prof.dr.ing.ec. HARALD KAINZ

Universitatea Tehnică Graz, Austria

Data decernării: 15.05.2007

 • UPT  i-a decernat titlul pentru contribuţiile sale deosebite în domeniul infrastructurilor hidroedilitare, tratării şi epurării apelor uzate şi protecţiei mediului  din Austria printr-o bogată activitate ştiinţifică, tehnică, didactică si publicistică precum şi pentru meritele sale incontestabile în colaborarea dintre Universitatea Tehnică Graz, prin Facultatea de Construcţii şi Universitatea “Politehnica” din Timişoara prin Facultatea de Hidrotehnica;
 • În anul 1983 a absolvit Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii Tehnice din Graz iar în anul 1985 a absolvit şi studiile în domeniul economiei  construcţiilor. În anul 1990  a obţinut titlul de doctor inginer şi a devenit angajat permanent al Universitatii Tehnice Graz devenind în anul 2004 decan al Facultăţii de Construcţii. A condus proiecte de cercetare internatională şi de anvergură (proiectul “Reteaua de Competenţe – Apa” la care au participat 35 de secţii de cercetare şi 40 de parteneri din economie din mai multe tări. A condus activitatea ştiinţifică a unuia din cele 6 noduri ale reţelei şi este preşedintele consiliului de coordonare ştiinţifică a întregii reţele de cercetare;
 • Activitatea ştiinţifică s-a concretizat prin 3 cărţi şi tratate în domeniul construcţiilor edilitare şi gospodăririi deşeurilor, 72 de articole ştiinţifice în buletine ştiinţifice şi lucrările unor conferinţe şi congrese de prestigiu, susţinând totodata 48 de prelegeri şi conferinţe la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale.

Prof. CLAUDE BERROU

De la E.N.S.T. de Bretagne, Franta

Data decernării: 01.02.2007

 • I s-a conferit titlul pentru contribuţii deosebite în învăţământul superior şi în cel al cercetării ştiinţifice prin rezultatele meritorii pe care le-a obţinut în domeniul codării informaţiei, prin inventarea turbocodurilor precum şi pentru calităţile sale umane de excepţie, prietenia şi susţinerea pe care le-a arătat pentru UPT;
 • A absolvit Insitutul Politehnic din Grenoble în anul 1976, obţinând diploma de inginer electronist. Este încadrat la Universitatea din Brest în care lucrează şi ca cercetător în domeniul electronicii. În anul 1978 este recrutat de France Telecom în grupul specialiştilor care au înfiinţat la Brest, Şcoala Naţională Superioară de Telecomunicaţii a Bretaniei (ENST-B). În anul 1984 crează laboratorul de concepţie a circuitelor integrate şi astfel iniţiază domeniul de cercetare dedicat interacţiunii algoritm-siliciu. Din anul 2005 este director al laboratorului TAMCIC, unitate a Centrului Naţional de Cercetare Ştiinţifică (CNRS);
 • Este fondatorul reţelei de excelenţă NEWCOM (Network of Excellence in Wireless COMunications)  şi cel care a infiinţat în cadrul ENST-Bretagne un laborator de cercetare internaţională numit “Polul de Cercetare Avansată în Comunicaţii”. UPT are o bună colaborare cu ENST-B consfiinţită de acordul de dublă diplomă semnat în 2003, pe baza căruia studenţi ai UPT au reuşit sa obţină diplomele de inginer ENST-B şi UPT.
 • Activitatea ştiinţifică şi tehnică se reflectă prin publicarea a peste 18 articole în reviste şi cărţi în cele mai prestigioase edituri din lume, a 41 de lucrări în volumele unor conferinţe foarte bine cotate în domeniul ingineriei;
 • Premii obţinute:
  • Pentru cea mai bună lucrare publicată în revista IEEE Transactions on Communications, 1997
  • Medalia Ampere, 1997
  • Premiul Montgolfier, 2000
  • Premiul de inovatie al France Telecom, 2003
  • Medalia Hamming a IEEE (pentru prima dată în Europa)
  • Premiul Marconi
  • Premiul Chaptal 2006
  • Legiunea de onoare rang de cavaler, acordată de către Ministrul Invăţământului Superior şi Cercetării din Franţa

Prof. Emerit  JEAN UEBERSFELD

Universitatea Pierre et Marie Curie din Paris, Franta

Data decernării: 09.06.2005

 • Universitatea "Politehnica" din Timişoara i-a acordat titlul pentru cariera didactică prestigioasă dedicată conducerii şi modernizării învăţământului superior francez, pentru rezultatele remarcabile obţinute în activitatea de cercetare în domenii ca: Rezonanţa electronică de spin ESR, Electronică cuantică şi deasemenea pentru tot ceea ce a facut pentru UPT nu numai prin edificarea Departamentului de Educaţie Permanentă, dar şi prin contribuţia directă şi indirectă în formarea mai multor cadre ale UPT-ului ca oameni integraţi spiritului novator şi dedicaţi activităţii de formare a specialiştilor;
 • In anul 1952 a obţinut titlul de inginer fizician la Şcoala Superioară de Fizică din Paris, iar în anul1955, titlul de doctor în Fizică. A devenit profesor emerit al Universităţii Pierre et Marie Curier din Paris în cadrul careia în perioada 1981-1997 a deţinut funcţia de director al Departamentului de Educaţie Permanentă şi după anul 1997 coordonator ştiinţific. Face parte din creatorii conceptului de Educaţie Continuă, pe care a reusit să-l implementeze într-o ţară cu un învăţământ superior de elită, dar şi cu rezultate tehnice de excepţie. Întreaga activitate în domeniul pregătirii inginereşti continue s-a axat pe două coordonate majore: conţinut ştiinţific ridicat al învăţământului şi contribuţii cât mai consistente în domeniul relaţiilor umane. Este recunoscut astăzi  ca unul dintre dascalii de referinţă ai Universităţii mai sus amintite;
 • Este membru al:
  • Centrului Naţional de Cercetare Ştiinţifică (1960)
  • Comitetului Ştiinţific Francez pentru Radioelectricitate (1962)
  •  A fost distins de-a lungul activităţii sale cu multe premii şi ordine :
  • Premiul MELSENS al Societăţii de încurajare a industriei naţionale franceze (1962)
  • Însemnul Cavaler al Ordinului Naţional de Merit (1986)
  • Marea medalie pentru realizări didactice a MELSENS (1990)
  • Medalia de Ofiţer “Palmes Academique” pentru serviciul în slujba învăţământului francez (1993)
 • Întreaga activitate de cercetare a fost materializată printr-un numar mare de lucrări ştiinţifice publicate, multe dintre ele de referinţă pentru domeniile mai sus amintite.

Prof.dr.habil. IMRE J. RUDAS

Rector al Universităţii de Ştiinţe Aplicate „Budapest Tech” Ungaria

Data decernării: 12.05.2005

 • I s-a acordat titlul pentru aprecierea întregii sale activităţi în domenii de vârf: robotică, tehnologia informaţiei, soft-computing şi inteligenţă artificială. A desfăţurat o intensă activitate de colaborare cu Universitatea "Politehnica" din Timişoara, iniţiind şi susţinând colaborarea între UPT şi Universitatea din Budapesta prin programe internaţionale, prin schimburi de studenţi şi cadre didactice. A fost unul din promotorii organizării, în cadrul Universităţii "Politehnica" din Timişoara,  a Simpozioanelor Bilaterale Româno-Ungare din domeniul Soft-Computing;
 • Itinerarul profesional:
  • A absolvit Politehnica din Budapesta, specializându-se în domeniul informaticii şi al tehnologiei informaţiei
  • Şi-a susţinut teza de doctorat (PhD) în domeniul roboticii în cadrul Academiei Ungare de Ştiinţe (1987)
  • Cercetător în cadrul Academiei Ungare de Ştiinţe (1971-1980)
  • Director al Departamentului de Tehnologia Informaţiei (1986-1990)
  • Profesor la Departamentul de Tehnologia Informaţiei (1990)
  • Rector al Politehnicii din Budapesta (din 2003)
  • Recunoasterea meritelor ştiinţifice este reliefată de nominalizarea ca membru în numeroase organisme ştiinţifice:
  • Membru IEEE 1990 şi Fellow –member of IEEE (2002-)
  •  Vice-preşedinte al IEEE Industrial Electronics Society (2000-2002)
  • Membru al IEEE Administrative Committee, Electronics Society (1996-2000, 2000-)
  • Trezorier al IEEE Hungary Section (1995-1998)
  • Membru în diferite comitete IFAC (1992-)
  • Preşedintele Hungarian Fuzzy Association (1997-)
  • Membru al Asociaţiei Ungare de Robotica (1985-)
 • Activitatea susţinută în calitate de cercetator şi manager a fost materializată în peste 280 de lucrări ştiinţifice elaborate în calitate de autor sau în colectiv, din care peste 40 de lucrări publicate în reviste citate, peste 230 de lucrări publicate în Conference Proceedings-urile unor manifestări ştiinţifice internaţionale de nivel înalt, organizate sub egida IFAC, IEEE, IFSA, ECC, HFA.

Prof.emerit.dr.ing. LASZLO BANHIDI

Universitatea Tehnologica şi Economică Budapesta

Data decernării: 08.04.2005

 • Universitatea "Politehnica" din Timişoara i-a acordat titlul pentru numeroasele şi valoroaselor contribuţii ştiinţifice în domeniul Instalaţiilor pentru Construcţii,  precum şi pentru susţinerea nemijlocită a colaborării între cele două universităţi Politehnice din Budapesta şi Timişoara în ceea ce priveşte schimburi de experienţă, mobilităţi de studenţi şi cadre didactice, vizite de lucru;
 • În anul 1956 obţine diploma de inginer în urma absolvirii Universităţii Politehnice din Budapesta cu specializarea Instalaţii pentru Construcţii. Ca inginer s-a impus datorită pregătirii şi capacităţii de excepţie şi în anul 1979 a realizat, în cadrul Institutului de Cercetări în Construcţii , Laboratorul de Microclimă. În anul 1989 devine profesor titular în cadrul Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice din Budapesta;
 • Recunoaşterea valorii şi meritelor deosebite ale domnului profesor Laszlo Banhidi este ilustrată prin apartenenţa la mai multe asociaţii internaţionale precum şi prin acordarea de distincţii şi medalii: 1994, medalia “Alpar Ignac”, 1996, medalia “Macskasy”, 1999 premiul ETE, 2001 premiul Szechnyi. În anul 1995 a primit titlul de Euroinginer şi tot în acelaşi an Academia Maghiara i-a oferit titlul de doctor în ştiinţe iar in 1997 a primit titlul de Profesor Emerit;
 • Activitatea ştiinţifică, didactică şi de colaborări internaţionale a fost valorificată prin peste 440 publicaţii ştiinţifice, apărute în 11 limbi, respectiv 24 cărti/tratate (la 15 unic autor), 37 studii în limbi străine şi 168 în maghiară, 89 articole publicate în reviste de specialitate, 112 lucrări în periodice.

Prof.dr.rer.nat. WOLFGANG HERRMANN

Universitatea Tehnică din Munchen

Data decernării: 24.02.2005

 • Universitatea "Politehnica" din Timişoara i-a acordat titlul pentru contribuţiile sale de o deosebită originalitate ştiinţifică din domenii de vârf ale chimiei, în care a abordat o arie de cercetare care circumscrie, printre altele, chimia organometalică şi procesele catalitice. Conferinţele organizate în cadrul UPT au evidenţiat calităţile de dascal şi de cercetător pasionat ale sale precum şi talentul de manager al învăţământului universitar;
 • În anul 1971 este licenţiat al Universităţii Tehnice din Munchen. În anul 1973 la universitatea din Regensburg obţine calificativul “excelent” la susţinerea tezei de doctorat si devine profesor , in cadrul aceleiasi universitati, al “Institutului de chimie anorganica”. Între anii 1982-1985 este profesor de chimie anorganică la Universitatea din Frankfurt iar în anul 1985 devine profesor la Universitatea Tehnică din Munchen. Din 1995 este preşedinte al acestei universităţi;
 • Este membru al mai multor colegii de redacţie, ale unor reviste de specialitate iar recunoasterea meritelor ştiinţifice ale sale este reliefată de numeroase premii acordate de foruri ştiinţifice internaţionale;
 • Activitatea ştiinţifica s-a concretizat în: peste 650 de articole ştiinţifice, 50 de articole de sinteză (review-uri), 50 de patente, 40 de contribuţii la cărţi şi monografii şi aprox. 450 de comunicări ştiinţifice.
 

 

Academician IONEL HAIDUC

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Data decernării: 09.11.2004

 • Universitatea "Politehnica" din Timişoara i-a acordat titlul pentru activitatea sa exceptională de cercetător şi vizionar în Chimie Coordinativă şi Organometalică;
 • Licenţiat în chimie, la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1959), a obţinut titlul de doctor în chimie (“candidat în ştiinţe”) la Institutul de Tehnologie Chimică Fina “M.V. Lomonosov”, Moscova,  (1964). A aprofundat cu studii post-doctorale la Iowa State University, USA  (1966-1968) şi la University of Georgia, SUA,(1971-1972). Dinanul 1973 este profesor la Facultatea de Chimie din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca iar între anii 1990-1993 a deţinut funcţia de Rector al acestei universităţi;
 • Este membru al:
  • Academiei Române (membru titular)
  • Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (membru de onoare)
  • Academiei Europea, London
  • multor comitete internaţionale
  • multor colective de redacţie ale unor reviste
 • Activitatea ştiinţifică este concretizată în peste 330 de articole publicate în reviste de specialitate de prestigiu din ţară şi străinătate, activitatea de autor şi coautor la 8 cărţi publicate, din care 6 sunt în edituri din străinătate.
 

Prof.dr.ing. HANS-JORG BULLINGER

Preşedintele Societăţii Fraunhofer Germania

Data decernării: 20.05.2004

 • I s-a acordat titlul pentru preocupările sale pentru cercetări privind corelaţia dintre rolul omului şi tehnică/tehnologie, abordând domeniile Ştiinţa muncii, Organizarea industrială, Managementul tehnologiilor, Interacţiunea om – maşină, Ingineria prestărilor de servicii. Este o personalitate marcantă a vieţii ştiinţifice din Germania, Europa, deschizator de noi drumuri în cercetarea ştiinţifică aplicativă şi în învăţământul universitar tehnic, un încercat şi apreciat manager al cercetării/dezvoltării şi în acest context a adus un mare sprijin Universităţii “Politehnica” din Timişoara;
 • În anul 1971 a obţinut diploma de inginer la Universitatea Stuttgard. Interesat de învăţamânt , influenţat de experienţa sa practică, în anul 1975 a devenit ţef de secţie la Institutul Fraunhofer de Producţie şi Automatizări Stuttgard iar din anul 1981 directorul acestui Institut. În anul 1980 devine profesor universitar la Universitatea Stuttgard, în anul 1982, directorul Departamentului Ştiinţa Muncii şi Managementul Tehnologiilor din cadrul aceleiaşi universităţi. Din anul 2002 este ales Preşedinte al Societăţii Fraunhofer Munchen;
 • A publicat peste 1000 de cărti şi articole de specialitate în domenii ca Ştiinţa muncii, Managementul ţintei, Managementul cercetării/dezvoltării, Creativitate şi altele.

Prof.dr.ing. ECATERINA ANDRONESCU

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Data decernării: 17.03.2004

 • I s-a conferit titlul pentru contribuţiile originale, substanţiale şi valoroase din domeniul Ştiinţei Materialelor Oxidice. Colaborarea cu UPT îşi are originea la începutul anilor 1980, participând activ la majoritatea acţiunilor ştiinţifice desfăşurate în cadrul  Facultăţii de Chimie Industrială din Timişoara;
 • A absolvit Institutul Politehnic din Bucuresti în anul 1972; a obtinut titlul de doctor inginer în anul 1982.  De la absolvire până în prezent este cadru didactic al Universităţii Politehnica din Bucureşti. A deţinut şi deţine funcţii administrative importante în cadrul Facultăţii de Chimie Industrială Bucureşti, Guvernul Romaniei si Parlamentul Romaniei;
 • Este  membru al mai multor societăţi profesionale:
  • Societatea de Chimie din România (membru fondator)
  • Societatea Româna de Ceramică (membru fondator)
  • European Ceramic Society
  • Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
  • Societatea de Inginerie Chimică (membru fondator)
  • Editorial Staff of the “Silicates Industriels” review, Belgium
 • Activitatea ştiinţifică este concretizată în peste 150 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste din tară şi străinătate, 1 invenţie, 3 cărţi şi participarea la multe conferinţe naţionale şi internaţionale.

Acad. ALEXANDRU TIMOTIN

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Data decernării: 22.05.2003

 • UPT i-a acordat titlul pentru contribuţiile valoroase pe care le-a adus la dezvoltarea ştiinţei românesti şi universale în domeniul electrotehnic, pentru colaborarea de-a lungul anilor şi susţinerea nemijlocită a preocuparilor didactice şi de cercetare din UPT;
 • Absolvent al Universitatii Politehnica din Bucureşti, devine inginer în anul 1949 în specialitatea Maşini Electrice. În anul 1958 a obţinut titlul de doctor în specialitatea Electrotehnică teoretică iar in anul 1974 titlul de doctor docent în ştiinţe. În anul 1968 a obţinut titlul de profesor titular la UPB, între anii 1990 şi 1995 a fost preşedinte al Departamentului de Ştiinţe Inginereşti al UPB iar din anul 1995 este profesor consultant;
 • Este membru al
  • I.E.E.E (1991)
  • Consiliului Ştiinţific al Asociaţiei Universităţilor parţial sau integral de Limbă Franceză şi al Universităţii Reţelelor de Expresie Franceză (1991-1997)
  • Academiei francophone a inginerilor – membru titular (1998)
  • Academiei Române – membru titular (1998)
 • Activitatea ştiinţifică  este reprezentată prin: peste 90 de articole ştiinţifice publicate, peste 10 lucrări enciclopedice , cărţi şi manuale, peste 19 contracte de cercetare, un brevet de invenţie, elaborarea a 50% dintre articolele de Electrotehnică ale Lexiconului Tehnic Român, coordonarea elaborarii lucrării Dicţionarul Terminologiei Electrotehnice Standardizate Englez-Român, Român-Englez (1996)

ION ILIESCU

Preşedintele României

Data decernării: 06.12.2002

 • I s-a acordat titlul pentru realizările şi meritele deosebite în diferite domenii ale vieţii tehnico-ştiinţifice, politice, filozofice şi sociale;
 •  A urmat cursurile Institutului Politehnic  din Bucureşti, Facultatea de Electrotehnică, pe care le-a continuat la Institutul de Energetică din Moscova. În anul 1955 este angajat în calitate de inginer la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice – ISPE. În perioada 1967-1971 a fost Ministru pentru problemele tineretului din România.  În 1971 a fost, timp de 6 luni, secretar al CC al PCR, funcţie din care a fost schimbat ca urmare a conflictului cu conducerea Partidului. Între anii 1971-1974 a fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş iar intre anii 1974-1979 preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi.  În perioada 1979-1984 a condus Consiliul Naţional al Apelor, însa pronuntându-se asupra programelor megalomane ale dictaturii a fost demis în anul 1984. În perioada 1984-1989 a fost directorul Editurii Tehnice din Bucureşti, perioadă în care a editat lucrări de vârf cunoscute pe plan internaţional în domeniul tehnic, realizând astfel o breşă în izolarea informaţională la care erau constrânşi specialiştii români;
 •  A fost ales preşedinte al României în anul 1990 şi reales în anii 1992 şi 2000;
 • În 1948 s-a numarat printre fondatorii UASR – Uniunea Asociaţiei Studenţilor din România; În anul 1956 a fondat Uniunea Asociaţiei Studenţilor din România; În perioada anilor 1980 a fost preşedintele Federaţiei Române de Caiac-Canoe;
 • Este autor a numeroase studii, articole şi comunicări apărute de-a lungul timpului în reviste de specialitate. După anul 1990, a avut o intensă activitate publicistică, cărţile sale având ca subiect probleme ale apei şi protecţiei mediului, politicii şi vietii sociale.
 

Prof.dr. ANTON KATHREIN

Manager general al Kathrein Werke KG

Rosenheim, Germania

Data decernării: 18.10.2002

 • UPT i-a conferit titlul având în vedere bogata activitate ştiinţifică precum şi pentru relaţiile de cooperare  între firma Kathrein şi universitate dezvoltate prin semnarea Acordului de Cooperarare Tripartit între cele două mai sus menţionate şi Fachhochschule Rosenheim; au avut loc schimburi de specialişti şi vizite de documentare. În 1999 s-a înfiinţat Centrul de Cercetare “Institutul UPT-Kathrein” în cadrul căruia se desfăşoara activităţi de studiu, cercetare şi proiectare în colective de studenţi şi cadre didactice din UPT, pe teme propuse din Germania.
 • Este licenţiat în economie şi doctor în domeniul organizării industriale din anul 1998;
 • Pe plan didactic: profesor onorific al Facultăţii din Rosenheim (1992), profesor onorific al Facultăţii ETC (1999), preşedinte de onoare al Institutului UPT Katrhrein (1999), adjunct al preşedintelui Senatului Facultăţii din Rosenheim (1999), membru al Uniunii de Atestări Ştiinţifice din Germania (1995), membru fondator şi preşedinte al Uniunii Prietenilor şi Promovatorilor Orientării Profesionale în direcţia Economiei la Facultatea din Rosenheim;
 • Are o serie de funcţii reprezentative în industrie şi economie: preşedinte al Comitetului pentru economie externă al Camerei de Comerţ şi Industrie, ce reprezintă Bayern şi Obermunchen (1999), membru al Comisiei de Consiliere al Întreprinderii Isar-Ampere (1999), reprezentant al Uniunii Bavareze pentru Industrie Electrotehnică a regiunii sud-est bavareze (1998), membru în prezidiul Uniunii centrale pentru Industrie Electrotehnică şi Electronică (1998) , vicepreşedinte al Economiei Bavareze Unite (1997) şi altele. A obţinut mai multe Ordine şi Medalii şi deasemenea funcţii în diferite asociaţii;
 • Activitatea publicistică, ştiinţifică, comunicări şi cuvântări este exemplificată printr-o serie de conferinţe de presă, interviuri, articole publicate, participări la conferinţe, discursuri la Congrese de coordonare a conducerii întreprinderilor.
 

Ing. DAN BEDROS

Dir.Gen.ALCATEL

Data decernării: 19.09.2002

 • I s-a acordat titlul pentru activitatea managerială, tehnico-ştiinţifica şi economică de anvergură europeană şi pentru promovarea progresului tehnic la nivel continental şi mondial. Este un colaborator apropiat al UPT, pe plan ştiinţific şi educaţional  (contracte de proiectare –cercetare, consolidarea bazei materiale a UPT corespunzator standardelor europene);
 • A absolvit  Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, specializarea Calculatoare electronice,  în 1967. Si-a desfăşurat activitatea la Institutul pentru Tehnică de Calcul (ITC), Fabrica de memorii Electronice şi Componente pentru Tehnică de Calcul Timişoara (1968 – 1990). Între anii 1990-1992 a fost director general la Societatea “Datatim” Timişoara, iar din 1995 este Preşedinte Director General la Alcatel Network System România;
 •  A obţinut numeroase distincţii şi premii, (distincţia “Cavaler al Ordinului Naţional al Legiunii de Onoare” oferită de guvernul francez prin decret prezidenţial, premii de excelenţă acordate de IDG International Data Group România, Primaria Municipiului Timişoara);
 • Activitatea ştiintifică este reflectată prin numeroase lucrări ştiinţifice, invenţii şi  participări la conferinţe şi expoziţii.
 

Academician MARIUS SABIN PECULEA

UniversitateaTehnică de Construcţii Bucuresti

Data decernării : 18.04.2002

 • I s-a acordat titlul pentru rezultatele  de referinţă în domeniul Termotehnicii, al preparării apei grele de puritate de vârf al separării gazelor nobile şi criogeniei, precum şi  pentru întreaga activitate de profesor universitar, autor de tratate, lucrări ştiinţifice şi invenţii;
 •  A absolvit Facultatea de Electromecanică a Şcolii Politehnice din Timişoara în 1949, cu diploma “cum laude”. A obţinut  titlul de doctor în 1966 şi pe cel de doctor docent în 1974. Este Doctor  Honoris Causa al mai multor universităţi din ţară;
 • Activitatea didactică a desfăsurat-o la Institutul Politehnic din Cluj (1949-1950), la Universitatea Babes Bolyai din Cluj (1950-1952; 1954-1958), la Institutul de Construcţii Bucureşti: (1968-1989), profesor universitar. A fost director al Uzinei “G” din Râmnicu Vâlcea (1970-1990), al Institutului de Criogenie şi Separări Izotopice (1990-1994);
 • Este membru titular al Academiei Române din 1993, Membru al “Academiei  Scientiarum et Artium Europaea” Salzburg din 1996, membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, din anul 1998;
 • A elaborat şi publicat: 6 cărţi şi manuale, peste 80 de lucrări publicate în reviste de specialitate, 80 de rapoarte  de cercetare ştiinţifică, 30 de brevete.

Prof.dr. PETER SCHULTE

Universitatea de Ştiinţe Aplicate Gelsekirchen-Germ.

Data decernării: 14.02.2002

 • UPT i-a acordat titlul pentru merite deosebite privind activitatea multilaterală, managerială, didactică şi socială pe care a desfaşurat-o ca şi rector al Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Gelsenkirchen precum şi pentru colaborarea cu UPT,  care a implicat un mare număr de studenţi, doctoranzi şi cadre didactice;
 • În anul 1969 a obţinut diploma de specialist în marketing la Universitatea  “Wilhelm” din Munster iar în anul 1972 titlul de doctor în Ştiinţe Politice;
 • Din anul 1974 este  profesor de statistică la Universitatea de Ştiinte Aplicate din Munster. Intre anii 1984-1990 deţine funcţia de rector al acestei universităţi;
 • Între anii 1988-1989 a devenit colaborator al primului ministru al landului BadenWurtenberg iar în anul 1989 ocupă şi o functie similară pe lângă Ministrul de stat pentru Ştiinţă şi Cultură din landul Bayern;
 • Între anii 1992-1994 a fost rectorul fondator al Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Gelsenkirchen;
 • Între anii 1989-1994 a fost membru al Consiliului Ştiinţific al RFG iar din decembrie 1999 este preşedintele Consiliului de Administrare al Agenţiei Emscher Lippe (ELA) – societate ce urmăreşte îmbunătăţirea structurii economice a zonei nordice a Ruhr-ului.

Dr. GIANFRANCO ZOPPAS

Conegliano – Italia

Data decernării: 28.09.2001

 • Dr. Ing. Gianfranco Zoppas, președintele executiv al Grupului "Zoppas Industries" din Conegliano, Italia s-a născut în 1943 și este deținător al titlului de Cavaler al Muncii. Este Diplomat în Economie Industrială la Universitatea Urbino din Italia. A făcut studii postuniversitare la Institutul elveţian Imede din Lousanne. Gianfranco Zoppas este Consul Onorific al Austriei la Veneția, fiind decorat de înalte oficialități austriece cu Marea Cruce de Aur.

Prof.dr.ing. JEAN_MARIE ARIBERT

INSA Rennes-Franta

Data decernării: 17.09.2001

 • I s-a acordat titlul pentru valoroasele rezultate ştiinţifice obţinute precum şi pentru însemnatele contribuţii aduse la dezvoltarea şi promovarea construcţiilor metalice şi mixte oţel-beton;
 • Absolvent al Universităţii din Toulouse (1962), în anul 1965 obţine titlul de doctor în Hidrodinamică cu menţiunea ”f.onorabil cu felicitările juriului” ,  în anul 1970 Doctor de stat în ştiinţe fizice iar din 1978 prof.univ. titular la INSA Rennes, Franţa.
 • Activitatea administrativă şi ştiinţifică se reflectă prin funcţiile ocupate de-a lungul anilor, printre care: director al laboratorului de Mecanica Structurilor şi Materialelor din cadrul grupului de cercetare din Rennes, preşedintele Comisiei Universitare de Specialişti, sectiunea 60-a (Mecanică şi Construcţii), INSA Rennes (1984), responsabil al Asociaţiei universitare de Mecanică din Rennes (1970);
 • A avut un aport deosebit în întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor dintre Universitatea “Politehnica” din Timişoara şi INSA din Rennes şi de asemenea în afirmarea cercetării ştiinţifice timişorene pe plan european si mondial;
 • A elaborat şi editat 20 de tratate, cărti şi norme de proiectare în calitate de autor sau coautor, 187 de lucrări ştiinţifice de referinţă, 85 de conferinţe şi rapoarte “state-of-art
 

Academician TOMA DORDEA

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

Data decernării: 25.01.2001

 • I s-a conferit titlul pentru prezenţa remarcabilă în viaţa academică datorită meritelor deosebite ca specialist în domeniul maşinilor şi aparatelor electrice;
 • A absolvit Şcoala Politehnică din Timişoara în anul 1945, obţinând diploma de inginer electromecanic cu menţiunea “Magna cum laude”
 • Obţine titlul de doctor în anul 1963 când devine şi profesor titular al Universităţii “Politehnica” Timişoara;
 •  A fost prorector al UPT între anii 1981-1984;
 • Este membru al:
  • Academiei francofone a Inginerilor, membru titular
  •  Academiei de Ştiinţe Tehnice, membru titular
  •  Academiei Române, membru titular
  • Comisiei Superioare de Diplome, ulterior Consiliul Naţional de atestare
  • Comisiilor de expertiză ale Ministerului Energiei Electrice
 • Activitatea sa ştiinţifică se reflectă în 8 cărti tipărite, peste 80 lucrări ştiinţifice publicate, 4 brevete de invenţii, numeroase contracte.
 

Prof.dr.ing. IOAN DUMITRACHE

Universitatea Politehnica Bucureşti

Data decernării: 12.10.2000

 •  Absolvent al Facultăţii de Energetică Bucureşti 1962. În 1970 îşi ia doctoratul în specialitatea Automatizări în Sisteme Electrice. Din 1982 este profesor titular al Universităţii Politehnica Bucureşti şi conducator de doctorat din 1987. I s-a decernat titlul DHC în 12 octombrie 2000. Este membru corespondent al Academiei Române.

Prof. JACQUES LOUIS BROZZETTI

Şcoala Naţională de Poduri şi Sosele Paris-Franţa

Data decernării: 13.09.1999

 • I s-a conferit titlul pentru rezultatele activităţii sale pe plan ştiinţific, profesional şi didactic, pentru sprijinul pe care l-a adus în susţinerea Şcolii de Construcţii Metalice din Timişoara, în afirmarea ei pe plan mondial;
 • Personalitate remarcabilă a lumii ştiinţifice din Europa şi din lume, în domeniul Construcţiilor, în general, şi în mod particular al construcţiilor cu structura metalică şi mixtă din oţel-beton;
 • A obţinut în anul 1969 titlul de Master of Science la Universitatea Lehigh, Pensylvania, SUA. Este profesor la Şcoala Natională de Drumuri şi Poduri din Paris;
 • Este membru al Societăţii Americane a Inginerilor Constructori (1967); membru al Asociatiei Internaţionale de Poduri şi Şarpante (1970); vicepreşedinte al Asociaţiei Franceze de Construcţii Civile; membru corespondent al Academiei Elveţiene de Ştiinţe Inginereşti (1990); preşedinte al Comitetului European de normalizare CEN/TC 250/SC3 având ca sarcina redactarea normei europene EUROCODE 3; membru în biroul executiv al Convenţiei Europene de Construcţii Metalice;
 • Activitatea ştiintifică cuprinde, în calitate de autor sau coautor, 7 tratate sau  cărţi şi un numar remarcabil de lucrări ştiinţifice de referinţă publicate în periodice, sute de comunicări, conferinţe şi rapoarte “state of the art” prezentate în cadrul unor reuniuni de lucru şi manifestări ştiinţifice.

Academician IOAN ANTON

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

Data decernării: 10.06.1999

 • I s-a acordat titlul pentru contribuţiile valoroase din domeniile hidrodinamicii turbomaşinilor, cavitaţiei, lichidelor magnetice şi fenomenelor conexe acestora, precum şi pentru preocuparea continuă de dezvoltare şi modernizare a Universităţii “Politehnica” din Timişoara;
 • A absolvit Şcoala Politehnică din Timişoara în anul 1948, obţinând diploma de inginer electromecanic cu menţiunea “Magna cum laude”
 • Titluri ştiintifice obţinute:
  • doctor docent în ştiinţe (1972);
  • Socii Ordinami in Academia Scientiarom et Artium Europaea (1995)
  • Active Member of New York Academy of Sciences (1997);
 • Director al Centrului de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate de la Filiala din Timişoara a Academiei Române (1997); Director al Centrului de Cercetări de Hidrodinamică, Cavitatie şi lichide magnetice, UPT, (1990); Membru titular al Academiei Române, 1974; Membru în Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (1971-1989); Membru în Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1965-1971);
 • Rector al Institutului Politehnic din Timişoara în intervalul: 1971-1981 şi 1989-1990;
 • A elaborat şi publicat 5 monografii şi tratate, peste 230 de articole publicate în ţară şi strainătate şi peste 150 de protocoale, 6 invenţii.

Prof.dr. ALOIS HAAS

Universitatea Ruhr din Bochum-Germania

Data decernării: 13.10.1998

 • I s-a acordat titlul pentru contribuţiile valoroase aduse, în domeniul chimiei, şi pentru aportul său în ceea ce priveşte învăţământul superior şi cercetarea academică din Timişoara, prin acordarea de burse pentru specialişti în formare şi îmbogăţirea fondului documentar;
 • A absolvit Şcoala de Stat pentru Ingineri din Essen, obţinând în anul 1955 diploma de inginer chimist.În anul 1960 obţine titlul de Doctor iar apoi urmează un stagiu posdoctoral la Universitatea din Cambridge. Îşi continuă munca de cercetare la Institutul de Chimie Anorganică al U. din Gottingen şi în anul 1968 devine profesor invitat.
 • Este membru al:
  • Societăţii Max Planck
  • Institutului Gmelin pentru Chimie Anorganică şi domenii limitrofe
  • Consiliului editorial al revistei Journal of Fluorine Chemistry
  • Comitetului Internaţional pentru organizarea simpozioanelor de chimia fluorului
  • Academiei Naţionale Ucrainene de Ştiinţe din Kiev, 1994
 • Activitatea de cercetare ştiinţifică se concretizează prin 250 de articole publicate în reviste de prestigiu din toată lumea; este autorul a 9 volume din monumentala lucrare:Gmelin-Handbuch der Anorganishen Chemie pe care o completează în calitate de editor şi autor începând cu anul 1982.

Prof.dr. REINHARD SCHMUTZLER

Universitatea Tehnică Braunschweig-Germania

Data decernării: 13.10.1998

 • UPT i-a conferit titlul pentru merite deosebite ca specialist în domeniul Chimiei, pentru contribuţii valoroase aduse la dezvoltarea chimiei compuşilor fosforului şi fluorului, pentru receptivitatea şi interesul manifestat în dezvoltarea unor relaţii de colaborare ştiinţifică cu chimişti români în special cu cei de la Institutul de Chimie al Academiei Române din Timişoara;
 • A studiat chimia la Universitatea din Wurzburg, obţinând diploma în anul 1957. În anul 1960 obţine titlul de doctor la Technische Hochschule Stuttgard.
 • Între anii 1960-1966 lucrează în SUA, ca cercetator iar în anul 1967 îşi începe cariera didactică la Universitatea de Tehnologie din Loughborough – Anglia iar doi ani mai tarziu devine profesor titular la Universitatea Tehnică din Braunschweig;
 • Este membru al:
  • Societăţii chimiştilor germani şi al Societăţii americane de chimie
  • Colegiului de redacţie la reviste prestigioase de specialitate
 • Activitatea de cercetare ştiinţifică se remarcă printr-o serie  de articole cuprinzând 50 de lucrări.

Prof.dr. KLAUS STIERSTADT

Universitatea Ludwig Maximilian Munchen-Germ.

Data decernării: 30.06.1998

 • I s-a decernat titlul pentru realizările de excepţie în domeniul fizicii aplicate;a stabilit relaţii de cooperare de lungă durată între Universitatea din Munchen şi UPT precum şi Centrul de Cercetări de Hidrodinamică, Cavitatie şi Lichide magnetice respectiv Institutul pentru Fluide Complexe. A extins apoi aceste relaţii şi la alte universităti precum: Universitatea din Bremen, Wuppertal şi Stuttgart.
 • A absolvit Universitatea din Munchen obtinând diploma cu “distincţie”  în anul 1955 iar în anul 1956 îşi susţine teza de doctorat şi primeşte calificativul “summa cum laude”. Înzestrat cu calităţi profesionale deosebite şi având o predilecţie pentru profesiunea de dascal, la 40 de ani devine “Profesor extraordinar” la U. din Munchen. Activitatea sa ştiinţifică s-a desfăşurat pe următoarele direcţii principale:
  • Radioactivitate atmosferică şi fizica aerosolilor
  • Magnetism şi materiale magnetice
  • Termodinamica lichidelor magnetice
 • A avut un rol determinant în formularea şi adoptarea unei noi legi a universităţilor care a condus la reorganizarea radicală a administraţiei instituţiilor de învăţământ superior, inclusiv a bibliotecilor universitare
 • A fost membru sau a condus activitatea mai multor comisii sau consilii cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice. Pe baza iniţiativei sale a fost înfiinţat Centrul de Informare Ştiinţifică pentru Fizică, Energie şi Inginerie Mecanică de la Karlsruhe
 • A publicat 116 articole în reviste de specialitate de reputaţie internaţională, tratatul de Fizica Materiei, volumul Mecanica din seria Fizica experimentală; a sustinut peste 100 de prelegeri invitate la diferite conferinţe, seminarii sau colocvii
 

Prof.dr.ing. ROLF DIETER SCHRAFT

Universitatea Tehnică din Stuttgart-Germania

Data decernării: 23.01.1997

 • I s-a conferit titlul pentru meritele deosebite aduse ştiinţei, tehnicii şi învăţamântului superior internaţional în domeniul Roboticii. Din 1990 a colaborat cu colectivul de Robotică al UPT, sprijinindu-l prin donaţii în echipamente şi bibliografie precum şi prin oferirea de stagii de documentare şi perfecţionare  a mai multor cadre didactice. În 1995 a ţinut 2 conferinţe la UPT;
 • Este directorul celui mai important Institut de cercetare din lume în domeniul producţiei automatizate - IPA - din Stuttgart şi preşedintele actual al Asociaţiei Internaţionale de Robotică;
 • Este membru al 12 organizaţii ştiinţifice din Germania, Anglia, Japonia, Statele Unite, Israel şi Suedia. Totodata este membru al redacţiei la trei reviste din Germania şi Japonia;
 • A scris 20 de volume şi 300 de articole despre construcţia roboţilor industriali, tehnologia roboticii şi roboţi utilizaţi în practică.
 

Prof.ICHIRO MAEKAWA

Institutul de Tehnologie din Kanawaga-Japonia

Data decernării: 17.10.1996

 • I s-a acordat titlul pentru remarcabilele sale contribuţii în domeniul Rezistenţei materialelor; are o colaborare cu catedra de Rezistenţă de peste 15 ani, a vizitat şi a ţinut mai multe conferinţe în cadrul UPT, a facut donaţii de carte şi a sprijinit obţinerea de burse de specializare în Japonia;
 • Profesor emerit la Universitatea din Tokyo şi profesor la Institutul Tehnologic Kanagawa;
 • Membru a numeroase cercuri ştiinţifice din Japonia;
 • Este bine cunoscut în mediul internaţional pentru remacabilele sale contribuţii aduse prin cele peste 100 de studii ştiinţifice în materie de folosirea vitezelor distorsionante şi a socurilor asupra unor materiale.
 

Academician MIRCEA MALIŢA

Preşedintele Fundaţiei Universitare a Mării Negre

Data decernării: 25.01.1996

 • I s-a conferit titlul pentru rezultate de excepţie în domeniile: ştiintific, didactic, social, diplomatic, a personalităţii sale marcante  în domeniul Ştiinţelor matematice. A  îmbinat cu succes ştiinţa cu diplomaţia;
 • Ministru al  Afacerilor  Externe (1962-1970), Ministru al educaţiei şi suporter a importanţei calculatorarelor în orice domeniu;
 • Membru în multiple cercuri ştiinţifice româneşti şi internaţionale, Doctor Honoris Causa al Universitatii din Chebaksari, co-fondator al Centrului Cultural European (1991), membru al Academiei Române;
 • Este bine cunoscut pentru studiile sale remarcabile de matematică şi filozofie traduse în mai mult de 11 limbi străine.
 

Academician
RADU P. VOINEA

Universitatea Politehnica Bucuresti

Data decernării: 23.04.1996

 • I s-a acordat titlul pentru contribuţiile remarcabile din domeniul Mecanicii Aplicate  şi totodată a personalităţii  sale academice deosebite. Este unul din fondatorii şi organizatorii Conferinţelor de Vibraţii mecanice care se ţin periodic în cadrul UPT, permanent susţinator al legăturilor UPT cu forurile de cercetare ştiinţifică şi academică din ţară, a avut şi un aport însemnat la dezvoltarea activitătilor de cercetare şi îndrumare  a multor cadre didactice şi cercetători ştiinţifici din UPT;
 • Este profesor la Universitatea Politehnica din Bucureşti;
 • A fost Preşedinte al Academiei Române în una dintre cele mai dificile perioade, reuşind  să o menţină, mulţumită puterii sale morale şi intelectuale, la nivelul celui mai înalt forum cultural şi ştiinţific al ţării;
 • Este autor al unui mare numar de tratate şi studii ştiinţifice, cele mai multe dintre ele în câmpul mecanicii solidului aplicată în inginerie.

Academician VERGILIU NICULAE  CONSTANTINESCU

Președinte al Academiei Romane

Data decernării: 07.03.1996

 • I s-a conferit titlul datorită muncii sale în domeniul lubrefierii şi a energiilor trans-sonice şi supersonice, pentru contribuţiile sale  tehnice remarcabile în domeniul aerodinamicii şi mecanicii fluidelor. V.N. Constantinescu colaborează cu catedra de Maşini Hidraulice a UPT înca din anul 1956, colaborare ce se amplifică şi se diversifică prin contacte la diverse sesiuni ştiinţifice şi prin interesul manifestat pentru formarea profesională a tinerelor cadre didactice din cadrul aceleiaşi catedre;
 • În anul 1981 i s-a acordat premiul "Aurel Vlaicu" al Academiei Române şi calitatea de colaborator la NASA şi la Comisia Americană pentru Energie Atomică în Biroul de Cercetare Navală;
 • În anul 1993 a fost ales membru al Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere şi Doctor Honoris Causa a Universităţii Poitiers (Franta;
 • Preşedinte al Academiei Române (1994);
 • În anul1995 i s-a acordat distincţia Legiunii Onorifice Franceze;
 • A scris mai mult de 200 de articole  şi 18 tratate

Prof.dr.ing. FEDERICO MAZZOLANI

Universitatea de Studii”FedericoII”  Napoli-Italia

Data decernării:
1996

 • I s-a acordat titlul pentru contribuţii în domeniul construcţiilor metalice, al teoriei structurilor din aluminiu şi al  mecanicii şi ingineriei seismice.
 • Este autor a peste 300 de studii, a 12 cărţii, a unui tratat de construcţii metalice şi a 28 volume din ESDEP al Uniunii Europene.
 • Profesor la Universitatea "Frederico II" din Napoli, iniţiator a numeroase colaborări cu universităţi din Europa, Asia, America şi Australia. Federico Mazzolani a interacţionat cu  UPT în calitate de: conferenţiar invitat (1991-1992), organizator al conferinţei  STESSA94 şi coordonator program TEMPUS (1994).

 

Academician DAN MATEESCU

UPTimisoara

Data decernării: 15.11.1996

 • I s-a conferit titlul pentru merite deosebite ca specialist în  domeniul construcţiilor metalice şi ca fondator al şcolii de construcţii metalice de la UPT.
 • Personalitate remarcabilă a comunităţii ştiinţifice române, a absolvit Şcoala Politehnică de la Charlotenburg- Berlin în anul 1934 şi a desfăşurat o prestigioasă activitate didactică, ştiinţifică şi de cercetare, care a dus la creşterea prestigiului naţional şi internaţional al Şcolii Politehnice timişorene, în principal al Facultăţii de Construcţii;
 • Membru al Academiei Române, din anul 1974;
 • Specialist de renume mondial şi dascal cu o înaltă ţinută morală şi profesională a desfăşurat o activitate ştiinţifică şi tehnică remarcabilă ilustrată printr-o operă tehnică de amploare ce însumează peste 210 studii ştiinţifice şi 18  tratate de specialitate.
 

Prof.dr.ing. HANS JURGEN WARNEKE

Universitatea Tehnică din Stuttgart-Germania

Data decernării: 2.11.1995

 • I s-a conferit titlul pentru realizări deosebite în  domeniul producţiei şi automatizărilor industriale bazate pe folosirea roboţilor, în calitatea de autor al conceptului de producţie fracţionată şi pentru cooperare cu colectivul de Roboţi Industriali al UPT.
 • Preşedinte al:
  • Societăţii "Fraunhofer" din Munchen
  • Asociaţiei Inginerilor din Germania  - VDI
 • Membru al Societăţii Inginerilor Mecanici din România.
 • Activitatea şi experienţa sa se reflectă în 10 cărţi scrise şi peste 950 de articole.
 

Prof.dr.ing. MIOMIR VUKOBRATOVICI

Inst.”Mihajlo Pupin” Belgrad-Yugoslavia

Data decernării: 19.10.1995

 • I s-a acordat titlul pentru contribuţia în domeniul Roboticii privind dinamica şi sensibilitatea roboţilor şi în domeniul Biomecanicii funcţiilor umane, precum şi pentru rezultatele obţinute în cooperarea cu colectivul de Roboţi Industriali al UPT;
 • Membru al Academiei de Arte şi Ştiinte a Serbiei;
 • Preşedinte al Institutului "Mihailo Pupin" din Belgrad;
 • Autor a numeroase cărţi, cele mai cunoscute fiind cele apărute în Springer Verlag.

Prof.dr.ing.JHON ARGYIRIS

Universitatea din Stuttgert-Germania

Data decernării: 15.05.1995

 • I s-a acordat titlul pentru contribuţii ştiinţifice aduse în domeniile mecanicii computaţionale, în folosirea metodei elementului finit pentru analiza mediilor continue şi a structurilor precum şi în domeniul teoriei haosului cu aplicaţii în problemele inginereşti;
 • Membru al:
  • Societăţii Regale de Aeronautica din Londra (Royal Aeronautical Society of London)
  • Societăţii Americane a Inginerilor Mecanici (American Society of Mechanical Engineers)
  • Membru onorific al Academiei de Ştiinţe din New York si al Academiei Române.
 • Activitatea sa se reflectă în peste 400 de articole şi prin participarea sa la numeroase programe internaţionale europen în domeniul mecanicii fluidelor şi al aplicaţiilor mecanice computaţionale.

Prof.dr.ing. JACQUES RONDAL

Universitatea din Liege-Belgia

Data decernării: 10.11.1994

 • I s-a oferit titlul pentru realizări în domeniul structurilor metalice şi pentru rezultate remarcabile în cooperarea cu catedra de Construcţii Metalice a UPT.
 • Membru al 11 asociaţii naţionale şi internaţionale.
 • Initiator al acordului de colaborare între Universite de Liege si UPT, 1987, prin:
  • proiecte Copernicus în domeniul profilelor de oţel formate la rece
 • Co-organizator al Conferinţei CIMS’92  (UPT)

Prof.dr.arh. OTTO MEITINGER

Universitatea Tehnică din Munchen

Data decernării: 17.10.1994

 • I s-a acordat titlul în semn de omagiu pentru meritele în domeniul Istoriei arhitecturii. Este cunoscut pentru aportul său în arhitectură şi restaurarea monumentelor istorice.
 • Membru în numeroase forumuri ştiinţifice europene, laureat cu multiple decoraţii:
  • The German Merit Cross;
  • Etoiles Noires Commander Cross of the French Honorary Legion;
  • The Knight Cross of the Papal San Silvester Order. Rector al Universitatii Tehnice din Munchen, promotor al unui parteneriat intre T.U. Munchen si UPT.
 • Rector al Universităţii Tehnice din Munchen, promotor al unui parteneriat între T.U. Munchen şi UPT.
     
     
 
 
Ultima actualizare: 2023-11-28
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +