Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii de interes public

 
 

 

1. Despre Universitatea Politehnica Timișoara

 


1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea Universității Politehnica Timișoara


Legislație națională:
 

---------------------------------------------------------------------------------

(*) -  Documente adoptate la nivel național, actualizate anual.1.2 Conducere   

 1.3 Organizare

1.3.1 Regulamente de organizare și funcționare

a. Generale

b. Etică

c. Regulamente de alegeri pentru structurile și funcțiile de conducere (cadre didactice; studenți)

d. Studenți

e. Desfășurarea examenelor

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(**) - Documente elaborate în cadrul UPT, actualizate anual sau la anumite intervale de timp, aprobate de Senatul UPT.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f. Angajați

1.3.2 Organigrama instituției

1.3.3 Structurile de conducere și consultative ale UPT

1.3.4 Facultăți, departamente, centre

1.3.5 Carieră1.4 Programe și strategii1.5 Rapoarte și studii

1.5.1 Rapoarte:

1.5.2 Studii*

 

*În cadrul acestei sectiuni vor fi publicate toate studiile realizate de respectiva instituție, din resurse proprii, subcontractate, sau din surse externe în scopul creșterii cunoașterii sociale în domeniul respectiv.

 

2. Informații de interes public


2.1 Solicitarea informațiilor de interes public

2.1.1 Primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001:

         Consilier Juridic al UPT - Lidia-Alina SĂLĂJAN
                                            
E-mail: lidia-alina.salajan@upt.ro
                                             tel. 0256-403027

2.1.2. Formular pentru solicitare în baza Legii nr.544/2001

2.1.3 Modalităţi de contestare referitoare la posibilitatea de accesare a informaţiilor de interes public:

2.1.4 Lista cu documente de interes public; Lista cu documente produse/gestionate de UPT

2.1.5 Rapoartele anuale de aplicare a legii nr.544/2001

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.6  Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu2.2  Buletinul informativ al informațiilor de interes public  - 2020, 2018
 2.3. Buget

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituții, în format deschis. (2020, 2019, 2018, 2017, 2016; 2015)

2.3.2. Execuție bugetară - Situația plăților

2.3.3 Balanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin studențesc/complex studențesc
 


2.4 Bilanțuri contabile

      Cont de rezultat patrimonial


 

2.5 Achiziții publice


2.5.1 Programul anual al achizițiilor publice (2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016)
 

2.5.2 Centralizatorul achizițiilor publice

2.5.2.1 Centralizatoare - contracte de furnizare

2.5.2.2 Centralizatoare - contracte de servicii (20202019, 201820172016 în perioada ianuarie-martie: aprilie-decembrie)

2.5.2.3 Centralizatoare - contracte de lucrări (2020, 2019, 201820172016 în perioada ianuarie-martie: aprilie-decembrie)
 

2.5.3 Contracte de achiziții publice

2.5.3.1 Contracte de furnizare (2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016)

2.5.3.2 Contracte de servicii ( 2017, 2016)

2.5.3.3 Contracte de lucrări ( 2017, 2016)

 2.6 Declarații de avere și interese 

  • persoane cu funcții de conducere și de control precum și persoane care administrează sau implementează programe sau proiecte (2023, ARHIVĂ)
     


2.7 Modele de cereri/formulare tipizate:

 


 

3. Contact

 


3.1 Datele de contact ale autorității
 

3.2 Relații cu presa:

       Victoria COCIOTĂ
       Director Departament Comunicare și Imagine
       email: victoria.cociota@upt.ro

 

3.3 Programul de funcționare al UPT

3.4 Programul de audiențe al conducerii UPT

3.5 Petiții: petitii@upt.ro

 
 
Ultima actualizare: 2024-05-24
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +