Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structuri de conducere

 
 

Structuri de conducere și consultative ale UPT şi componenţa lor:

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL UPT

 • Biroul Consiliului de Administraţie (BCA)
  • Rector
  • Prorectori
  • Decani
  • Director General Administrativ
  • Student
    
 • Comisiile Consultative ale Consiliului de Administraţie 
  • Strategie, dezvoltare instituţională şi infrastructură educaţională
  • Buget şi resurse financiare
  • Resurse umane şi dezvoltarea carierei
  • Cercetare ştiinţifică
  • Proces de invăţământ
  • Probleme studenţeşti, alumni
  • Relaţii internaţionale şi imagine UPT
  • Gestiunea şi dezvoltarea patrimoniului şi legătura cu mediul economic
    

SENATUL UPT

 • Biroul Senatului (BS)
  • Preşedinte Senat
  • Senatori (cadre didactice şi studenţi)
    
 • Comisiile Senatului 
  • Strategie
  • Resurse umane
  • Proces de învăţământ
  • Cercetare ştiinţifică
  • Resurse materiale
  • Resurse financiare
  • Probleme studenţeşti
  • Etică şi deontologie
  • Probleme sociale
  • Cultură, sport şi turism
  • Relaţii internaţionale

 

COMITETUL DIRECTOR

 • Conducere
  • Președinte
  • Vicepreședinți
  • Secretar general
    
 • Comisii de specialitate
  • Strategie și Cooperare internațională
  • Dezvoltare didactică și cercetare
  • Dezvoltare administrativă
  • Comisia de promovare
    

CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)

 • Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD)
  • Director CSUD
  • Membrii CSUD
    
 • Consiliul Şcolii Doctorale (CŞD)
  • Director CŞD
  • Membrii CŞD
    

CONSILIUL FACULTĂŢII

 • Biroul Consiliului Facultăţii (BCF)
  • Decan facultate
  • Prodecani facultate
  • Consilieri (cadre didactice şi studenţi)
    
 • Comisiile Facultăţii 
  • Marketing educaţional
  • Comisia de curriculum-uri şi syllabus-uri
  • Strategii şi politici
  • Asigurare a calităţii
  • Probleme studenţeşti
    

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

 • Biroul Consiliului Departamentului (BCD)
  • Director departament
  • Membrii BCD
    
 • Comisiile departamentului
  • Strategii şi politici
  • Didactică
  • Cercetare
  • Resurse umane
  • Infrastructură
 
 
Ultima actualizare: 2019-07-19
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2022 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +