Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronologie

 
 

1920 Începe activitatea Şcolii Politehnice la Timişoara în baza Decretului Regal nr. 4822 din 11.11.1920.
1920 Se înfiinţează "Societatea sportivă a Şcolii Politehnice".
1921 Prin Decretul nr. 365/1921 este numit "Consiliul de Perfecţionare Profesională a Politehnicii din Timişoara".
1921 Apare primul numar al Anuarului Şcolii Politehnice.
1921 Se iniţiază primul ciclu de conferinţe publice ştiinţifice şi de cultură generală. A fost constituită "Societatea Studenţilor Şcolii Politehnice Timişoara".
1921 Se înfiinţează "Revista Matematică din Timişoara" (RMT) sub conducerea profesorului universitar Traian Lalescu, rectorul Şcolii Politehnice.
1923 Se inaugurează Pavilionul de Mecanică, la 11 noiembrie.
1923 Se înfiinţeaza "Societatea Ştiintifică a Şcolii Politehnice din Timişoara" care tipăreşte în 1925 primul număr al publicaţiei "Bulletin Scientifique de l`Ecole Politehnique de Timisoara".
1923 A fost înfiinţată "Societatea matematică a studenţilor". Se dau în folosinţă 3 vile pentru locuinţele corpului didactic, în perimetrul de teren alocat Şcolii Politehnice.
1924  Se acordă diploma de inginer primei promoţii.
1927 Se organizează primul Congres al inginerilor, absolvenţi ai Şcolii Politehnice.
1927 Se dă în folosinţă primul cămin pentru studenţi cu 220 locuri.
1929 Se înfiinţează prima Societate de Chimie din România.
1930 Se dă în folosinţă cantina studenţească.
1933 Se creează două facultăţi distincte: Electromecanica şi Mine şi Metalurgie.
1934 Se înfiinţeaza Asociaţia profesorilor de Matematică.
1935 Şcoala Politehnica a primit dreptul de a conferi titlul de doctor inginer, dar reglementarea procedurii a fost aprobată de Consiliul de Perfecţionare Profesională în 1937.
1937 Se dă în folosinţă baza sportivă " Politehnica".
1938  "Academia de Înalte Ştiinţe Agronomice din Cluj" se transformă în facultate şi este subordonată Politehnicii din Timişoara până în anul 1945.
1939 Se acordă primul titlu de doctor inginer profesorului Ştefan Nadăşan.
1941 Se înfiinţează Facultatea de Construcţii.
1945 Se înfiinţează Facultatea de Agronomie care a funcţionat în cadrul Şcolii Politehnice până în anul 1948.
1948 Şcoala Politehnica îşi schimbă denumirea în "Institutul Politehnic din Timişoara".
1948 Facultatea de Mine şi Metalurgie se desprinde de Institutul Politehnic din Timişoara.
1948 Institutul Politehnic Timişoara cuprindea: 4 facultati (Facultatea de Mecanică; Facultatea de Electrotehnică; Facultatea de Construcţii; Facultatea de Chimie) cu 12 secţii de specializare.
1948 Se editează "Bulletin de Science et Technique de Politechnique de Timisoara", denumire schimbată în 1949 în "Buletinul de Ştiinţă şi Tehnică al Institutului Politehnic din Timişoara.
1952 Au luat fiinţă, pentru prima dată, cursurile serale cu durata de 6 ani şi cursuri de fără frecvenţă.
1953 Se înfiinţează Facultatea de Material Rulant, transformată în secţie a Facultăţii de Mecanică în 1954.
1956 Buletinul ştiinţific apare cu denumirea "Buletin stiintific şi tehnic al Institutului Politehnic din Timişoara".
1956 Se trece la durata învaţământului, la cursurile de zi, la 5 ani.
1961 Se înfiinţează "Centrul de calcul".
1962 În cadrul Institutului Politehnic Timișoara se înființează Facultatea de Mecanică Agricolă, prin transferarea Facultății de Mecanizarea Agriculturii de la Craiova. A funcționat în perioada 1962-1996 (în perioada 1992 - 1996 i s-a schimbat profilul și denumirea în Facultatea de Utilaj pentru Agricultură şi Circulaţie Rutieră).
1968 S-au înfiinţat secţiile de subingineri de la Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Construcţii.
1969 S-au înfiintat secţiile de subingineri de la Facultatea de Electrotehnică.
1970 A luat fiinta secţia de Arhitectură în cadrul Facultăţii de Construcţii şi secţia de Electronică Aplicată la Facultatea de Electrotehnică.
1970 Se sărbătoreşte semicentenarul institutului, ocazie cu care i-a fost acordat dreptul de a purta numele de Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara. Institutul cuprindea 5 facultăţi cu 24 de secţii de specializare pentru ingineri şi subingineri, 537 cadre didactice şi 5653 de studenţi.
1974 Institutele de subingineri din Hunedoara şi Reşiţa devin subordonate Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara cf. Decretul Consiliului de stat nr.147/1974
1973 A intrat în funcţiune Secţia de Prototipuri şi Microproducţie cu Profil Electric şi Mecanic.
1975 A luat fiinţă Centrul de calcul electronic al Institutului.
1976 S-a dat în funcţiune noul local al Facultăţii de Electrotehnică.
1977 Se finalizează corpurile de clădiri de la Facultatea de Mecanică.
1981 Se dau în folosinţă noul corp de cladire al Facultăţii de Construcţii şi Pavilionul de Orologerie de la Facultatea de Mecanică.
1982 Se încheie construcţia noului corp de clădire de la Facultatea de Chimie.
1991 În baza Notei Guvernului din 04.01.1991 şi a Ordinului Ministrului Învaţământului şi Ştiinţei nr. 4894 din 22.03.1991, se schimbă denumirea Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timişoara în UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN TIMIŞOARA.
1995 În baza Hotărârii de Guvern nr. 568 publicată în Monitorul Oficial în data de 16.08.1995, se schimbă denumirea Universităţii Tehnice din Timişoara în UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA.
1996 La Universitatea „Politehnica” din Timişoara se înfiinţează Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, prin reorganizarea Facultăţii de Utilaj pentru Agricultură şi Circulaţie Rutieră (fosta Facultate de Mecanică Agricolă) care se desfiinţează.
2005 Se înființează Facultatea de Arhitectură
2011 Se înfiinţează Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
2013 În baza Hotărârii de Guvern nr. 493/2013 publicată în Monitorul Oficial nr.447/22.07.2013 se schimbă denumirea UNIVERSITĂȚII "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA în UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA
2014 Se inaugurează noua Bibliotecă a UPT
2015 În baza Hotărârii de Guvern nr. 575/2015, cu modificările și completărilor ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 554/27.07.2015 și 554bis/27.07.2015 Anexa 2 (extras) se schimbă denumirea Facultății de Arhitectură în Facultatea de Arhitectură și Urbanism
2017 În baza Hotărârii de Guvern nr. 140/2017, cu modificările și completărilor ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230/04.04.2017 - Anexa 2 (extras) se schimbă denumirea Facultății de Electronică și Telecomunicații în Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
2021 În baza Hotărârii de Guvern nr. 883/19.08.2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 823/27.08.2021 - Anexa 2 (extras) se schimbă denumirea Facultății de Electrotehnică si Electroenergetică în Inginerie Electrică și Energetică
2024 În baza Hotărârii de Guvern nr. 412/23.04.2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 395 bis 29.04.2024 - Anexa 2 (extras) se schimbă denumirea Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului în Facultatea de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului

 

 
 
Ultima actualizare: 2024-05-14
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +