Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anunțuri privind organizarea concursului pentru:

 
 

2020

 

În conformitate cu art. 27, alin. 3 din Legea nr. 55/2020, pe durata stării de alertă, se suspendă concursurile de ocupare a următoarelor posturi vacante (categoria personalului didactic auxiliar și nedidactic) la Universitatea Politehnica Timișoara:

 • Administrator financiar I (S) -  Direcția Financiar – Contabilitate
 • Referent debutant (S) - Dep. de Comunicare și Imagine - Biroul Imagine
 • Muncitor necalificat - Direcția Tehnică- Spații verzi
 • Îngrijitor - Facultatea de Mecanică – decanat
 • Îngrijitor - Dep. Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi
 • Administrator patrimoniu III (M) - Biroul Evidență și Exploatare Patrimoniu - Compartiment administrativ

Procedura va fi reluată atunci când prevederile legale o vor permite. Calendarul de concurs va fi actualizat corespunzător.

Hotărâre a  Consiliului de Administrație al Universității Politehnica Timișoara nr. 58/19.05.2020

Conform Art. 15 (3) din Legea 103/02.07.2020, "Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin.(1) și (2), precum și la Art. 11 și 12, precum și a posturilor de predare vacante din unitățile de învățământ preuniversitar și a posturilor și funcțiilor vacante din instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare, Academia Română și academiile de ramură",

se reia procedura de concurs, de la momentul suspendării acestuia,
conform calendarului concursului
din cadrul Anunțului nr. 2.

în derulare:

 

 • Referent debutant (S) - Dep. de Comunicare și Imagine - Studio TeleUniversitatea (anunț, PV, punctaj P.S, punctaj P.I, centralizator)
  Termenul de depunere al dosarului: 11.08.2020 - 24.08.2020

 • Îngrijitor - Dep. de Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi - Facultatea de Mecanică (anunț, PV, punctaj P.P, punctaj P.I, centralizator)
  Termenul de depunere al dosarului: 11.08.2020 - 24.08.2020

 • Inginer II (S) - Dep. de Mecatronică - Facultatea de Mecanică (anunț, PV, punctaj P.S, punctaj P.I, centralizator)
  Termenul de depunere al dosarului: 11.08.2020 - 24.08.2020

 • Administrator financiar I (S) -  Direcția Financiar - Contabilitate (anunț (1, 2), PV, punctaj P.S, punctaj P.I, centralizator, rezultate soluționare contestație, rezultat final)
  Termenul de depunere al dosarului: 23.04.2020 - 07.05.2020
 • Referent debutant (S) - Dep. de Comunicare și Imagine - Biroul Imagine (anunț (1, 2), PVpunctaj P.S, punctaj P.I, centralizator)
  Termenele de depunere al dosarului: 12.03.2020 - 18.03.2020
                                                               06.07.2020 - 10.07.2020

 • Muncitor necalificat - Direcția Tehnică- Spații verzi (anunț (1, 2), PV, punctaj P.P, punctaj P.I, centralizator)
  Termenele de depunere al dosarului: 12.03.2020 - 18.03.2020
                                                               06.07.2020 - 10.07.2020

 • Îngrijitor - Facultatea de Mecanică - decanat (anunț (1, 2), PV, punctaj P.Ppunctaj P.I, centralizator)
  Termenele de depunere al dosarului: 12.03.2020 - 18.03.2020
                                                               06.07.2020 - 10.07.2020

 • Îngrijitor - Dep. Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi (anunț (1, 2), PV, punctaj P.Ppunctaj P.I, centralizator)
  Termenele de depunere al dosarului: 12.03.2020 - 18.03.2020
                                                               06.07.2020 - 10.07.2020

 • Administrator patrimoniu III (M) - Biroul Evidență și Exploatare Patrimoniu - Compartiment administrativ (anunț (1, 2), PV, punctaj P.S, punctaj P.I, centralizator)
  Termenele de depunere al dosarului: 12.03.2020 - 18.03.2020
                                                               06.07.2020 - 10.07.2020

 

 • Legendă: PV = Proces Verbal; P.P = Probă Practică; P.I = Probă Interviu; P.S = Probă Scrisă

 

ARHIVĂ  (2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014)

 
 
Ultima actualizare: 2020-08-11
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2020 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +