Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesori onorifici

 
 
   

Profesor Livija CVETICANIN

University of Novi Sad,
Serbia

Data decernării titlului:

28.05.2021

Doamna profesor Livija CVETICANIN s-a născut în anul 1952 în Senta, Iugoslavia și a absolvit Facultatea de Inginerie Mecanică a Universității din Novi Sad în anul 1975. În 1981 obține titlul de doctor în științe tehnice la Universitatea din Novi Sad, Serbia, susținând teza de doctorat cu titlul „Nonlinear Vibrations of the Rotor with Variable Mass”.

Parcurge toate treptele învățământului universitar în cadrul Facultății de Stiințe Tehnice de la Universitatea Novi Sad. Între 1975-1983 ocupă funcția de asistent în cadrul Departamentului de Mecanică și Mecanica Construcțiilor, între 1983-1988 este lector, iar între 1988-1992 ocupă funcția de conferențiar la același departament. Începând din 1992 devine profesor universitar la Universitatea din Novi Sad, cu activități în domeniul vibrațiilor și dinamicii rotorilor.

De-a lungul timpului, d-na profesor Livija Cveticanin a desfășurat o activitate didactică remarcabilă, predând diferite discipline din domeniul ingineriei mecanice. Pe parcursul carierei didactice a colaborat cu diverse universități din Europa.

În paralel cu activitatea didactică, doamna profesor Livija Cveticanin a desfășurat și o foarte bogată activitate de cercetare științifică pe plan național și internațional. Livija Cveticanin este o personalitate cunoscută pe plan internațional pentru realizările sale în domeniul mecanicii tehnice și vibrațiilor mecanice. În domeniul publicațiilor, activitatea doamnei profesor Livija Cveticanin este remarcabilă, atât prin numărul mare de publicații, cât și prin consistența și calitatea acestora, date de prestigiul editurilor care le-au publicat. Se menționează în sinteză bilanțul publicațiilor, constând în: 6 Monografii, 17 Capitole în monografii, 177 lucrări în jurnale cu factor de impact ISI, 119 lucrări publicate în Conferences Proceedings, 36 lucrări publicate în alte jurnale neindexate ISI.

Pe parcursul carierei profesionale, doamna profesor Livija Cveticanin a avut relații de colaborare cu cadre didactice din Facultatea de Mecanică din Timișoara și Facultatea de Inginerie din Hunedoara. În permanenţă a urmărit consolidarea colaborărilor existente precum şi găsirea de noi posibilități de colaborare între cele două universități. 

Profesor Daniela RUS

MIT - Massachusetts Institute of Technology, SUA

Data decernării titlului:

18.11.2020

Daniela Rus s-a născut în anul 1963 în Cluj-Napoca, România; la începutul anilor 80 a emigrat în SUA, iar astăzi are dublă cetățenie româno- americană.
În 1993, Daniela Rus a primit titlul de doctor de la Universitatea Cornell sub îndrumarea lui John Hopcroft.
Daniela Rus este profesor de inginerie electrică și informatică „Andrew și Erna Viterbi” în Departamentul de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (Department of Electrical Engineering and Computer Science, EECS) la Massachusetts Institute of Technology; Director al Laboratorului de Informatică și Inteligență Artificială (CSAIL) și prodecan pentru cercetare pentru Schwarzman College of Computing la MIT, una dintre cele mai prestigioase instituții de cercetare din lume în domeniul computerelor.
Doamna profesor Rus aduce o expertiză profundă în robotică, inteligență artificială, știința datelor și calcul. Este membru al Academiei Naționale de Inginerie, membru al Academiei Americane de Arte și Științe și al Asociației pentru Avansarea Inteligenței Artificiale, a Institutului de Inginer Electric și Electronic și al Asociației pentru Mașini de Calcul. Ea este, de asemenea, beneficiară a unei burse MacArthur, a unui premiu național pentru fundația științifică pentru carieră și a unei burse Alfred P. Sloan Foundation.
Aria de cercetare a doamnei Rus include robotica, calculul mobil și materia programabilă. Este recunoscută pentru munca sa în domeniul roboților auto-reconfigurabilii, mașini care au capacitatea de a se adapta la medii diferite, prin modificarea structurii lor geometrice interne. Această adaptare este realizată pe cont propriu, fără control de la distanță, în scop de locomoție, manipulare sau detecție. Rus a arătat că aceste mașini auto-reconfigurabile ar putea fi folosite în multe situații în care posibilele obstacole și constrângeri de mișcare nu ar putea fi vreodată pe deplin anticipate în sistemele software de control pre-programate (de exemplu, roboți de mare adâncime sau de explorare planetară).
În aprilie 2020 a fost numită membru al Consiliului Consultativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie, în cadrul Administrației prezidențiale de la Casa Albă.
Colaborarea cu UPT a început în anul 2020 prin participarea doamnei Rus ca Keynote speaker la conferința EDEN - Inteligența umană și artificială pentru societatea viitorului.

Profesor
LADISLAU MATEKOVITS

Universitatea Politehnică din Torino, Italia

Data decernării titlului:

05.11.2020

Ladislau MATEKOVITS s-a născut în anul 1967 și a absolvit în anul 1992 Institutul Politehnic București, Facultatea de Electronică și Telecomunicații, a doua diplomă de același profil a fost obținută în anul 2002 la Universitatea Politecnico di Torino.
Din 1996 este angajat la Politecnico di Torino pe diferite poziții (colaborator, tehnician, etc), și din 2002 este angajat permanent pe post de cadru didactic.
Pe parcursul carierei didactice, domnul profesor Ladislau Matekovits a desfășurat o activitate remarcabilă la toate ciclurile educaționale moderne: licență, master și doctorat. Dintre disciplinele predate putem aminti: Câmpuri Electromagnetice, Complemente de Câmpuri Electromagnetice, Antene (licență), Compatibilitate Electromagnetică, Radio Planning (master), Metamateriale, Metasuprafețe, Optimizare numerică (doctorat).
Colaborarea pe termen lung pe care o are domnul profesor MATEKOVITS cu UPT/Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale s-a manifestat pe diverse planuri: didactic, științific, prin programe derulate în comun și prin sprijinirea organizării de manifestări științifice internaționale.
Pe plan didactic, domnul Matekovits a publicat două cărți în limba romana, la Editura Politehnica, una de Microunde și Compatibilitate Electromagnetică și o culegere de probleme de Microunde. De asemenea, domnul profesor a sprijinit Școala doctorală prin îndrumare directă și publicare de lucrări științifice în comun cu participarea doctoranzilor de la UPT. Domnul profesor a sprijinit desfășurarea simpozioanelor internaționale tradiționale de Electronică și Telecomunicații organizate de UPT (ISETc) atât prin participare directă cu lucrări în colaborare cu profesori și doctoranzi, prin recenzii ale articolelor propuse, cât și prin prezentare și/sau organizarea de prelegeri în plenul manifestărilor la ultimele ediții.
Programele derulate în comun au fost de tipul Socrates și apoi Erasmus, începând cu anul 2004 până în prezent.
Un alt tip de colaborare a fost prilejuită de programele tip MCD de mobilitate acordate de UEFISCDI în vederea finanțării deplasării unor cercetători românii din diaspora la instituții de cercetare din România cu scopul de a sprijini cercetarea științifică din țară. UPT, prin departamentul MEO de la facultatea ETcTI, a desfășurat până în prezent trei astfel de programe avându-l ca invitat pe domnul Matekovits.

Prof.univ.dr.ing.

Zoltán RAJNAI

Universitatea Óbuda, Ungaria

Data decernării titlului:

19.12.2019

Prof.univ.dr.ing. Zoltan Rajnai a absolvit Academia Militară Miklos Zrinyi în 1993 și tot din același ani a lucrat ca lector universitar la instituția pe care a absolvit-o și la Universitatea Națională de Apărare Miklos Zrinyi, predecesorul Universității Naționale pentru Funcții Publice. Din 1999 este angrenat în proiecte internaționale de cercetare legate de domeniul securității infocomunicațiilor.
Este fondatorul învățământului în domeniul securității cibernetice la Universitatea Óbuda.
Colaborarea prof.univ.dr.ing. Zoltan Rajnai cu Universitatea Politehnica Timișoara, deși relativ recentă, este continuă, stabilă și fructuoasă. Bazele colaborării au fost stabilite în 2015, odată cu inițierea unor tematici comune de cercetare între Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea Óbuda. De asemenea, este unul dintre semnatarii noului acord de colaborare între Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea Obuda Budapesta. Și-a manifestat deschiderea și interesul pentru înființarea și sprijinirea concretă atât cu logistică, cât și cu know-how, pentru înființarea unui masterat în colaborare cu UPT, pe tematica de dezvoltare de software pentru managementul informației.

Prof.univ.dr.ing.

Vladimir KATIĆ

Universitatea din Novi Sad, Serbia

Data decernării titlului:

21.03.2019

Domnul Profesor Vladimir KATIĆ s-a născut în anul 1954 și este o personalitate recunoscută în domeniul electronicii de putere aplicată în energetică. De-a lungul celor peste 30 de ani de activitatea științifică, s-a remarcat prin calitatea și numărul ridicat al comunicărilor științifice, al programelor de cercetare de înalt nivel științific. Temele de cercetare abordate sunt în domeniul energiilor regenerabile (energie solară și energie eoliană), calitatea energiei electrice, vehicule rutiere electrice, convertoare de putere.
Din 1998, domnul prof. Vladimir KATIĆ deține funcția de prodecan al Facultății de Științe Tehnice din cadrul Universității din Novi Sad. Face parte din diferite asociații profesionale prestigioase, naționale și internaționale.
Domnul profesor Vladimir KATIĆ este o personalitate cunoscută în cadrul Universității Politehnica Timișoara prin numeroasele vizite făcute la Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică. A fost inițiatorul unor proiecte de cercetare la care au participat cadre didactice din universitate. S-a ocupat îndeaproape de schimburile de studenți și cadre didactice dintre cele două universități. Domnul profesor Vladimir KATIC a susținut în permanență în mod activ dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două universități.

Prof.univ.dr.ing.

Aurel CÂMPEANU

Universitatea din Craiova, România

Data decernării titlului:

21.03.2019

Domnul Profesor Aurel Câmpeanu s-a născut în anul 1935 și este absolvent al Facultății de Electrotehnică din Craiova, promoția 1958. Își începe cariera didactică la Institutul Politehnic Timișoara, unde obține titlul de doctor inginer în 1969, sub conducerea academicianului Toma Dordea, cu teza „Studiul a două mașini sincrone cuplate mecanic, conectate la rețea comună”. Reîntors la Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, devine conducător de doctorat în 1988 (calitate în care a coordonat 25 de teze de doctorat), decan al facultății și prorector al universității, membru în Academia de Științe Tehnice, Doctor Honoris Causa al mai multor universități.
Reputat specialist pe plan internațional în domeniul mașinilor electrice, a predat în premieră națională cursul de Dinamica mașinilor electrice, a coordonat mai multe granturi internaționale și are trei brevete de invenție.
Profesorul Aurel Câmpeanu a fost legat mereu de Timișoara, „orașul tinereții sale”, așa cum îl numește, cu nostalgie. Colaborarea cu Universitatea Politehnica Timișoara a continuat și după plecarea la Craiova.

Prof.univ.dr.ing.

Christoph GEHLEN

Universitatea Tehnică din Műnchen, Germania

Data decernării titlului:

21.03.2019

Domnul Profesor Christoph Gehlen s-a născut în anul 1966 și este un reprezentant de prestigiu al științei construcțiilor pe plan mondial. Vreme de peste două decenii a desfăşurat o activitate ştiinţifică şi tehnică remarcabilă ilustrată printr-un număr impresionant de programe de cercetare de înalt nivel ştiinţific, care includ atât proiecte de cercetare fundamentală cât şi proiecte experimentale pentru industrie, precum şi numeroase publicaţii.
În paralel cu activitatea practică și de cercetare, în anul 2008, Christoph Gehlen și-a început și cariera universitară. După o activitate practică și teoretică impresionantă, în ianuarie 2012, dl. Gehlen a fost ales decan al Facultății de Construcții, Geodezie și Mediu din cadrul Universității Tehnice München.
În această calitate, în anul 2017 semnează acordul de cooperare, din partea TU München, Facultatea Construcții, Geodezie și Mediu, cu Facultatea de Construcții a Universității Politehnica Timișoara, susținând activ dezvoltarea relațiilor de colaborare.

Prof.univ.dr.ing.

Pavol BAUER

Universitatea Tehnică din Delft, Olanda

Data decernarii titlului:
09.11.2018

Dl. Prof. dr. ing. Pavol BAUER s-a născut în anul 1961 la Kosice, Slovacia și a absolvit în anul 1985 studiile de licență și master la Universitatea Tehnică din Kosice, Facultatea de Inginerie Electrică.
În 1994 obține titlul de doctor în domeniul conversiei energiei în sisteme de putere trifazice la Universitatea Tehnică din Delft, Olanda, iar în 1997 finalizează stadiul de cercetător postdoc în cadrul aceleiași universități.
Din anul 1997 devine cadru didactic al Universității Tehnice din Delft, din 2016 devine profesor universitar și Director al Departamentului de DC Systems, Energy Conversion & Storage group.
Principalele domenii de interes sunt: aplicații ale Electronicii de Putere în Smarttrafo, Sisteme HVDC, Automobile electrice, Energie eoliană, solară și a valurilor și Sisteme microgrid.
Colaborarea dintre dl. Prof. dr. ing. Pavol BAUER și Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale a început în anul 1993 cu ocazia programului TEMPUS. De-a lungul timpului s-au dezvoltat și implementat mai multe proiecte, studenți și cadre didactice din UPT au beneficiat de schimburi de experiență la Universitatea Tehnică din Delft.

Prof.univ.dr.ing.

Franz QUINT

Karlsruhe University of Applied Sciences

Data decernarii titlului:
10.11.2015

Prof. dr. ing.  Franz QUINT s-a născut în anul 1965, a urmat cursurile de la Facultatea de Electrotehnică din cadrul Universității Politehnica Timișoara, între anii 1984-1986, și a absolvit în anul 1990 Electrical Engineering at Karlsruhe Institute of Technology, Germania.
Între anii 1990-1993 activează ca cercetător în cadrul Fraunhofer-Institute for Information- and Data-Processing, Karlsruhe unde se ocupă de studiul prelucrării imaginilor și în special de studiul și înțelegerea conținutului imaginilor aeriene.
Între 1993-1997 este doctorand la Karlsruhe Institute of Technology (KIT). În anul 1997, obține titlul de doctor, cu distincția Summa Cum Laude, pentru lucrarea cu titlul ”Kartengestützte Interpretation monokulare Luftbilder” (Map-based interpretation of monocular aerial images).
Începând cu anul 1997 este angajat ca inginer dezvoltare în cadrul Daimler Chrysler Aerospace în Ulm, Germania (astăzi Airbus) în domeniile comunicații digitale, COMINT și prelucrarea semnalelor RADAR. Începând din 1999 este șeful departamentului Digital Signal Processing Algorithms din cadrul aceleeași companii.
În martie 2002 devine profesor în cadrul facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației din cadrul Karlsruhe University of Applied Sciences, titular la disciplina Algoritmi de prelucrare a semnalelor numerice.
Pe parcursul carierei profesionale domnul prof. dr. ing. Franz QUINT a avut o colaborare continuă, stabilă și fructuoasă cu cadrele didactice ale Facultății de Electronică și Telecomunicații, cu Departamentul pentru Relații Internaționale, precum și cu alte instituții de învățământ din Timișoara.

Prof.univ.dr.ing.

Francisc Carol KLEPP

Universitatea Politehnica Timișoara

Data decernarii titlului:
30.10.2015

 

Prof. univ. dr. mat. Francisc Carol Klepp s-a născut la 23.10.1940, în Timișoara.
În 1963 a absolvit Facultatea de Mecanică-Matematică, a Universității din Timișoara cu media 10, fiind repartizat direct în învățământul superior la Universitatea Politehnica Timișoara.
Teza de doctorat “Structuri Finsler remarcabile și geometria Finsler a fibratelor vectoriale” a susținut-o la Universitatea “Al.I.Cuza”din Iași în 1982.
Între anii 1963-1993 a fost cadru didactic la Universitatea Politehnica Timișoara unde a ținut cursuri de analiză matematică, algebră liniară și geometrie analitică, matematici speciale etc.
Între 1990-1993 Profesorul Klepp a ținut cursuri de geometrie diferențială și la Universitățile din Debrecen și Karlsruhe, precum și cursuri de Matematici pentru ingineri la Universitățile din Hannover și Veszprém.
Între 1994-2013, Profesorul Klepp a ținut cursuri de Matematici pentru ingineri la Facultățile de Electrotehnică și Informatică din Lorrach.
În 2003 Profesorul Klepp a fost numit membru al Corporației externe al Academiei Științifice din Ungaria. De asemenea, Profesorul Klepp mai face parte din următoarele socități științifice: Gesellschaft fűr Angewandte Mathematik und Mechanik,  Gesellschaft Deutsher Chemiker,  Gesellschaft  Deutsher  Mathematiker, DECHEMA din Germani, American Mathematical Society (USA), Hungarian Society for Natural Science, “Bolyai János” Mathematical Society din Ungaria, Societatea de Științe Matematice din România și Tensor Society din Japonia.

Prof.univ.dr.ing.

Jean Pascal CAMBRONNE

Universitatea “Paul Sabatier” Toulouse, Franța

Data decernarii titlului:

22.10.2015

Prof. univ. dr. ing. Jean Pascal Cambronne s-a născut la 31.03.1963 în Franța.
Profesorul Cambronne și-a susținut doctoratul în 1990, iar din 1997 devine profesor universitar la  Universitatea “Paul Sabatier” din Toulouse, unde activează și ca cercetător la Laboratorul LAPLACE., afiliat C.N.R.S.
Pe parcursul carierei didactice Profesorul Cambronne a desfășurat o activitate remarcabilă, predând un număr de opt discipline din domeniul ingineriei electrice, în limbile engleză și franceză.
În domeniul publicațiilor, activitatea Profesorului Cambronne este deosebită, atât prin numărul mare de publicații, cât și prin consistența acestora, dată de nivelul lor profesional și prestigiul editurilor care le-au tipărit.
Luând în considerare prestigiul său profesional, recunoscut la nivel internațional, ocupă pe parcursul anilor poziții profesionale importante: Director al grupului de cercetare GDR din cadrul CNRS, Expert al "Agence de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (section Formation & section Recherche)", Expert al "Fondation pour la Recherche en Aéronautique et Espace"; Director al echipei de cercetare "Matériaux Diélectriques dans la Conversion de l’Energie", Director adjunct al "Fédération de Recherche FERMAT" etc.
Pe parcursul carierei profesionale, Profesorul Cambronne a avut o serie de colaborări cu cadre didactice al Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică.

Prof.univ.dr.ing.

Nicolae ȚĂRANU

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Data decernarii titlului:

06.03.2015

Prof. univ. dr. inginer Nicolae TĂRANU, s-a născut la 25 iulie 1944 în localitatea Fundu Moldovei, Suceava.
În anul 1967 devine absolvent al Institutului Politehnic din Iaşi, Facultatea de Construcţii, iar în anul 1978 si-a susținut teza de doctorat Elemente portante din materiale plastice devenind doctor inginer.
Profesorul Țăranu este membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; membru al American Society for Testing and Materials, Philadelphia, USA; membru al Conseil International de Batiment, Building Research and Education; Amsterdam; membru UNESCO Center for Engineering Education, UCEE, Victoria, Australia; membru al International Association for Bridge and Structural Engineering, Zurich, Elveţia; membru al International Federation for Structural Concrete, Zurich, Elveţia; Preşedinte al Societăţii Academice de Construcţii “Anton Sesan”, Iaşi, România; membru în Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri, România.
Profesorul Țăranu a primit mai multe distincţii şi diplome de excelenţă dintre care în anul 2004 a fost decorat cu Ordinul pentru învăţământ, iar în anul 2007 cu Premiul pentru publicaţii ISI.

Senator
E.H. Gerhard HESS

Universitatea Tehnică din Munchen

Data decernarii titlului:
14.06.2013
 

S-a născut în 1946 la Nűrnberg. A absolvit Universitatea Ludwig Maximilian din Munchen, în 1972, iar în 1974 devine avocat în specializarea legislație în domeniul construcțiilor. Relația cu Universitatea Politehnica Timișoara s-a desfășurat prin Facultatea de Construcții. Colaborarea dintre Facultatea de Construcții din cadrul UPT și Facultatea de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Munchen datează din anul 1994. După încheierea acordului de acordare a unor diplome duble UPT/TUM, un număr de 2/3 studenți sunt încadrați anual în acest program.

Doctor
Christian von ALBRICHSFELD 

Director General la
Continental Automotive România

Data decernarii titlului:
13.09.2012
 

S-a născut în 27.01.1966, Brașov, România.  A absolvit Universitatea Tehnică din Darmstadt, Germania în anul 1992 şi este doctor în robotică și inteligența artificială la aceiași universitate din anul 1997. Lucrează în cercetare încă din anul 1997, în cadrul companiei Continental, din Frankfurt, ocupând funcții de conducere pe proiecte tehnice. În prezent este Director General Continental Automotive România, companie care se numără printre cei mai importanți furnizori pentru industria auto la nivel mondial. Este preocupat permanent de colaborarea mediului economic cu instituțiile de învățământ, colaborare care are atât o importantă componentă științifică, materializată în proiectare - cercetare, cât şi una instituțională, pentru perfecționarea sistemului de educație academic şi adaptarea sa la standardele europene. De-a lungul timpului, a avut un rol deosebit în relația universitate - industrie, având importante contribuții în dotarea laboratoarelor din universitate şi în facilitarea efectuării stagiilor de practică şi internship pentru studenți, dorind, astfel, ca prin îmbunătățirea curriculei să crească potențialul practic al absolvenților din Universitatea Politehnica din Timișoara.

Profesor doctor inginer
Paulică RĂILEANU 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Data decernarii titlului:
2010
 
S-a născut la 10.08.1938, în Iași. Este licențiat în Inginerie civilă, specializarea Construcții Civile, Industriale si Agricole, Institutul Politehnic Iași, promoția 1961, iar în 1973 primește titlul de doctor în Inginerie civilă (Științe inginerești). Dl. Răileanu este profesor consultat la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iași, Construcții si Instalații, departamentul Cai de Comunicații si Fundații. Prof. Răileanu este membru în Consiliul International al Construcțiilor (CIB), în ISSMGE Societatea Internaționala de Mecanica Pământurilor si Inginerie Geotehnica, membru SRGF Societatea Romana de Geotehnica si Fundații, Vicepreședinte si președinte de filiala Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare (CNEAA).
Profesor doctor inginer
Axel GRÄSER

Universitatea  Bremen, Germania

Data decernarii titlului:
11.11.2010

S-a născut în 26.06.1948, în Neunkirchen/Saar, Germania. Este absolvent al Universității Karlsruhe, promoția 1976, iar în 1982 obține titlul de doctor inginer în domeniul Inginerie Electrică, în cadrul aceleiași Universități.  În prezent este șeful Institutului de Automatică de la Universitatea din Bremen. Recunoașterea internațională a Prof. dr. ing. Axel Graser este certificată prin numeroasele titluri dobândite: Profesor Consultativ la Institutul Coreean de Știință și Tehnologie (KAIST), Deajeon, Coreea de Sud, membru al Comitetului Director al Conferinței Internaționale de Roboti-TION Rehabilita (ICORR), membru al ZKW- Zentrum für Kognitionswis-senschaften, membru al consiliului de administrație al Deutsche Forschungsvereinigung für-Mess Regel und Systemtechnik (DFMRS). Colaborarea cu Universitatea Politehnica Timișoara s-a desfășurat prin intermediul Facultății de Electronică și Telecomunicații.

Profesor doctor inginer
Thomas WUNDERLICH

Universitatea Tehnică
din Munchen

Data decernarii titlului:
22.10.2010

S-a născut 01.05.1955,  în Viena. Este profesor de Geodezie la Universitatea Tehnică din Munchen, fiind în același timp și Directorul Departamentului de Geodezie. Este absolvent al Universității tehnice din Viena, promoția 1979, iar în 1983 obține titlul de doctor inginer în cadrul aceleiași Universități. Sprijină în mod activ și continuu acordului de colaborare semnat în 1993 între cele două facultăți de Construcții, de la UPT și Universitatea Tehnică din Munchen. Un număr mare de cadre didactice de la Universitatea Politehnica din Timișoara a efectuat stagii de pregătire și documentare la Universitatea Tehnică din Munchen, iar dl. Prof. Wunderlich a ținut o serie de conferințe de specialitate și cursuri pentru studenții de la Facultatea de Construcții, din cadrul UPT. A sprijinit programul de realizare a diplomelor duble UPT/TUM, începând cu anul 2009.

Profesor doctor inginer
Jean PASCAL CAMBRONNE

Universitatea Paul Sabatier, Toulouse, Franța

Data decernarii titlului:
25.11.2008

S-a născut la 31.03.1963 la Wassy, Franța. Este absolvent al Universității din L’Ille, promoția 1987, iar în 1990 obține titlul de Doctor în cadrul aceleași Universități. După un parcurs profesional remarcabil, astăzi este Profesor în cadrul Universității Paul Sabatier, din Toulouse. Colaborarea domnului Jean Pascal Cambronne cu cadrele didactice și studenții facultății de Electrotehnică și Electroenergetică avizat domeniile: Materiale utilizate în ingineria electrică și energetică, aparate și echipamente electrice, electronică de putere, desfășurându-se în cadrul unor programe europene sau internaționale. De asemenea dl. Profesor. Cambronne face parte din Comitetul tehnic al Conferinței Internaționale de Electroenergetică.

Profesor doctor
Eberhard ZOLLER

Universitatea de Științe Aplicate din Konstanz, Germania

Data decernarii titlului:
26.06.2007

S-a născut în 1946 în Tailfingen în Germania. Absolvent al Universității Tehnice din Stuttgart în 1969. În 1991 devine profesor pentru Management la Universitatea de Științe Aplicate din Konstanz – Facultatea de Construcții. Prof. Zoller are o activitate îndelungată de colaborare cu Facultateade Construcții din Timișoara, fiind și inițiatorul convenției de colaborare dintre cele două facultăți. Bogată activitate științifică și tehnică exprimată printr-o serie de lucrări publicate și executate. A ținut anual prelegeri la Facultatea de Construcții din Timișoara, studenților din anii II și IV de la secția ICG – cu predare de limbă germană. A condus o lucrare de diplomă și a participat la Comisia pentru examenul de diplomă a secției în limba germană.


Profesor doctor
Janos FODOR

Universitatea de Științe Aplicate
“Budapest Tech” din Budapesta

Data decernarii titlului: 17.05.2007
 

S-a născut în 17 Noiembrie 1956, Szikszo, Ungaria. În anul 2004 devine Doctor al Academiei de Știință din Ungaria. Co-organizator al Simpozionului SACI organizat la Timisoara în anii 2004, 2005, 2006, 2007. Co-director la un grant International de cercetare desfășurat între Universitatea Politehnica Timișoara și BMF prin Centrul de Cercetări în Sisteme Electronice Inteligente.
 

Profesor doctor inginer
Stephan SEMPRICH

Universitatea Tehnică din Graz, Austria

Data decernarii titlului:
11.12.2006
S-a născut în 1943 în Hamburg; în 1971 devine absolvent al Universității din Hanovra în 1971. Profesorul Semprich are o bogată activitate tehnică și științifică în domeniul lucrărilor de infrastructură, orientată pe trei direcții principale: tuneluri, deponee ecologice, metode de calcul și modelare prin metoda elementelor finite a structurilor de pământ. Profesorul Semprich are o legătură strânsă cu Universitatea Politehnica Timisoara, Departamentul IGCCT. În aprilie 1996 Profesorul Semprich a susținut timp de o săptămână prelegeri studenților din anul IV, Secției cu predare în limba germană a Facultății de Construcții. Aceste prelegeri au fost reluate și în anii 1997, 1998, 1999, 2001, 2003 și 2005. A fost conducătorul științific al lucrărilor de diplomă pentru 2 absolvenți ai secției IC cu predare în limba germană.
 

Doctor inginer
Livius COTARCĂ

Director cercetare-dezvoltare al grupului Zambon SpA, Lonigo, Italia

Data decernarii titlului: 02.11.2006

 

S-a născut în 1951 la Arad. A absolvit Facultatea de Chimie Industrială din Timișoara, secția Tehnologia Compușilor Organici în anul 1974. Dl. Dr. ing. Cotarcă este membru al Societății de Cromatografie din Marea Britanie; al Societății Americane de Chimie, din SUA; al Academiei de Științe din New York, SUA și al Asociației Americane pentru Promovarea Științei, SUA. În 1987 a obținut împreună cu un colectiv de cercetători din Timișoara Premiul  Academiei Române “Nicolae Teclu”, iar în 2005, ca o recunoaștere a activității duse mai bine de un deceniu în domeniul cercetării și dezvoltării în sinteza chimică organiză din industria chimică italiană, a obținut premiul Societății Intaliene pentru Chimie. Dl. Dr. ing. Cotarcă a păstrat permanent legătura cu membrii colectivului de chimie organică din cadrul facultății de Chimie, a avut o contibuție majoră la dotarea bibliotecii catedrei cu serii de volume din domeniul chimiei organice și ingineriei chimice, cu articole științifice și patente de mare utilitate. De asemnea a avut un rol hotărâtor în dotarea facultății de Chomie Industrială și Ingineria Mediului cu un aparat de analiză de rezonanță magnetică nucleară, atât de necesar activității de cercetare în chimie.
Arhitect
Haralambie COCHECI

Organizatorul primei forme de învățământ superior de arhitectură din Timișoara

Data decernarii titlului: 25.10.2006

S-a născut în 1924 în judetul Gorj, România. A absolvit Institutul de Arhitectura “Ion Mincu” din București în anul 1950, este membru în Uniunea Arhitecților din România. În anul 1960 devine director la Direcția de Sistematizare, Arhitectură și Proiectarea Construcțiilor. Proiectează o serie de clădiri din Timișoara: Casa de Oaspeți de pe str. C.D.Loga, Casa Tineretului (lucrare premiata de UAR). Este organizatorul primei forme de învațământ superior de arhitectură din Timișoara. A fost prodecan la Institutul Politehnic Timișoara “Traina Vuia” – Facultatea de Construcții, Secția de Arhitectură și Urbanism. A contribuit la proiectarea Universității din Timișoara, lucrare premiată de Uniunea Arhitecților din România.

Doctor
Jorg STRATMAN

Director CEO, Siemens VDO

Data decernarii titlului: 19.10.2006
S-a nascut în 1969, în Muenster, Germania. Absolvent al Universității Tehnice din Berlin, secția Inginerie Mecanică și Economie. În anul 2000 primește titlul de doctor în cadrul aceleași Universități. În anul 1995 începe să lucreze la Siemens Automotive Group. În perioada 2003-2006 a fost Director CEO și Director general la Siemens VDO România. Din 2006 este Directorul Siemens VDO Automotive din Regesburh, Germania. Cooperarea dintre Siemens VDO Romania si UPT a început în 1999, printr-un parteneriat de colaborare prin care profesorii de la UPT instruiau personal de la Siemens în materiile  HW, C, C++, Java etc, din 2003 colaborarea s-a extins la realizarea în co-tutelă a tezelor de doctorat.
Profesor doctor inginer
Dumitru DRAGOȘ CIOCLOV

Profesor asociat la ISIM

Data decernarii titlului: 24.05.2006

S-a născut în 1937 la Turnu Severin. În anul 1959 devine inginer constructor, absolvent cu diplomă de merit al Universității Politehnica din Timișoara. Academia de Științe din România îi conferă în anul 1957 Premiul Academiei. Ocupă pe rând diverse funcții de conducere în cadrul ISIM-ului (Institutul de Sudură și Încercări a Materialelor), de la șef de departament pentru analiza tensiunilor și încercari nedistructive (1971-1975), la director științific (1977-1989), respectiv la director general (1989-1995). În anii 1995-1999 detțne funcția de președinte al Consiliului Științific al ISIM Timișoara. Din 1995 ocupă funcția de profesor în domeniul mecanicii ruperii la Universitatea Sarbrucken, Germania. În anul 2001 devine consultant la SGS (Societe Generale de Surveillance – Genere) – TUV- Saarland GmbH pe probleme de inginerie mecanica în industria automobilelor.
 
Profesor doctor
André QUINQUIS

Universitatea ENSIETA Brest, Franța

Data decernării titlului: 21.10.2004
 În 1986 a obținut titlul de Doctor al Universității din Brest. Director științific la Universitatea ENSIETA Brest, Franța. În perioada 1989-1992 a predat și a dezvoltat activități de cercetare procesarea semnalelor și a  imaginii la Academia Navală din Brest. În 1992 el s-a alăturat Universității de Inginerie ENSIETA de Brest, unde a deținut funcțiile de cercetător științific și șef al Departamentului Electronică și Informatică. Din 2001 a fost director științific al ENSIETA. Colaborarea cu Universitatea Poolitehnica Timișoara s-a desfășurat prin Departamentul de Comunicații. Prof. Quinquisface parte din Comitetul Științific al Buletinului Științific al Universității Politehnica Timișoara, Seria Electronică și Telecomunicații. În anul 2006 a făcut parte din Comitetul Științific al International Symposium on Electronics and Telecommunications ETC 2006, Seventh Edition, organizat la Timișoara.
Profesor doctor inginer
Jose Francisco de
OLIVEIRA SANTOS


Universitatea Lusafona- Lisabona, Portugalia

Data decernării titlului:
24.09.2004

S-a născut pe 2 Octombrie 1953, în Oporto, Portugalia. În 1976 primește diploma de Inginer Mecanic, la Institutul Tehnic Superior ( IST) din cadrul Universității tehnice din Lisabona. În 1978 primește diploma de Inginer Sudor acordată de Institutul de Sudură (ISQ) din Portugalia. Din 1995 este profesor Asociat la Universitatea Lusofona din Portugalia. Din 2002 este Membru al Consiliului Executiv Director al Institutului de Susură și Caliatte (ISQ) din Lisabona. Legătura domnului dr. Ing. Jose Francisco De Oliveira Santos cu Universitatea Politehnica Timișoara s-a desfășurat prin Facultatea de aMecanică, catedra de Utilajul și Tehnologia Sudării, unde a fost membru în comitetul de direcție al Programului TEMPUSJEP2800/91, supervizor al Programului TEMPUS OMG-95 RO. De asemenea a supravegheat stagii de specializare postuniversitare în Portugalia a unor cadre didactice din UPT.

Profesor doctor
Jean-Pierre Le PICHON -

Universitatea Rennes Franța

Data decernării titlului:
05.07.2004

S-a născut în 1944. În anul 1978  îi este acordat titlul de doctor. Ocupă pe rând diverse funcții de conducere în cadrul Institutului Universitar de Tehnologie din Rennes, de la șef  al departamentului Genie Electrique et Informatique Industrielle (1996-2002), la director adjunct (2002).Activitatea de cercetare, având ca subiect central achiziția și prelucrarea imaginilor cu scop de analiză și diagnostic, s-a concretizat în: realizarea a doua sisteme complexe de analiză și diagnostic; publicarea a 12 articole în reviste de specialitate; prezentarea a 23 lucrări la congrese internaționale și naționale; prezentarea a 3 lucrări ca autor invitat la congrese internaționale  și nationale; elaborarea a 16 rapoarte de cercetare; obținerea a 2 brevete de invenție.


Profesor doctor inginer
Aurel SOCENEANTU

Brigham Young University, Provo-Utach, SUA

Data decernarii titlului:
28.05.2004

S-a născut în 1938 la Timișoara. În anul 1960 a absolvit Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic Timișoara. A obținut în anul 1972 titlul de doctor în domeniul Calculatoare. În perioada 1973-1980 coordonează în calitate de director activitatea Centrului de Calcul al Politehnicii. În calitate de director al Centrului de calcul a coordonat și s-a implicat direct în numeroase teme de cercetare. Din anul 1980 activează ca și cadru didactic la Universitatea Brigham Young University, Provo Uthah- SUA.

Profesor doctor inginer
Hubert ROTH

Universitatea din Siegen-Germania

Data decernarii titlului:
01.04.2004

S-a născut în 1954 în Oppenau, Germania. În anul 1979 a obținut diploma de inginer la Universitatea din Karlsruhe, în anul 1983 obține titlul de doctor în Inginerie Electrica.
Activități: Director al Institutului de Ingineria Sistemelor de Reglare la Universitatea din Siegen (2001-present); în perioada (1992-2002) Director al Centrului de Transfer Tehnolog “Applied Computer and Software Engineering;  în perioada (1988-2002) profesor universitar la Universitatea de Științe Aplicate din Ravensburg-Weingarten; Inginer de sistem la compania Dornier System GmbH  în perioada (1983-1988); Asistent și cercetător la Universitatea din Karlsruhe (1979-1983). În plan științific profesorul Roth s-a remarcat prin lucrări științifice de valoare în numar de 127, prin organizarea mai multor manifestări științifice, prin participare la diferite forumuri nationale și internaționale.

Doctor
Michael REINFRANK

Siemens AED, Regensburg Germania

Data decernarii titlului:
10.03.2004
S-a născut în anul 1958. Este absolvent al Universității din Kaisserslautern, cu diploma de Master in Science, în domeniul științei calculatoarelor și matematica, cu calificativul „Summa cum Laude”. A obținut titlul de doctor, la Universitatea din Linkoping din Suedia. Începe cariera de cercetător în cadrul Laboratoarelor de Cercetare Siemens din Munchen  (1988).  În calitate de manager integrator, activitatea domnului Reinfrank poate fi strâns legată de înființarea fabricii Siemens Software Factory, la Timișoara, în februarie 2000.
Profesor doctor inginer
Dimitris KOSTEAS

Universitatea Tehnică din Munchen-Germania

Data decernării titlului:
27.02.2004
 

S-a născut în anul 1940 în Atena, Grecia - în anul 1965 a obținut diploma de inginer la Universitatea Tehnică din Karlsruhe, în anul 1970 își susține teza de doctorat.  În perioada 1965-1974 devine cercetător științific în  cadrul laboratorului de încercări al Universității tehnice din Karlsruhe. În 1974 devine conferențiar la Facultatea de Construcții a Universității Tehnice din Karlsruhe, iar în perioada 1975-1979 conduce secția a VII-a „Rezistenta la oboseala din cadrul laboratorului de încercări din aceeași universitate. În anul 1979 este numit profesor la Universitatea Tehnica din Munchen.  Este membru în diverse societăți de prestigiu DVS- German Welding Society, VDI – German Engeneering Association, SEE – Society of Environmental Engineers, ASTM – American Society for Testing and Materials, ASCE – American Society of Civil Engineers. Activitatea sa știintifică este exprimată prin numărul mare de publicații în reviste de prestigiu: 185 publicații din care 6 carți și manuale cu circulație internațională în limba germană și engleză.
Profesor doctor inginer
Petru BERCE

Universitatea Tehnică din
Cluj Napoca


Data decernării titlului:
05.06.2003

S-a nascut în 1949; în anul 1972 devine absolvent al Facultatii de Mecanica din cadrul Institutului Politehnic Cluj-Napoca, iar in anul 1981 obtine diplona de doctor inginer.  Activitatea profesionala: Institutul Politehnic Cluj-Napoca – asistent universitar (1973-1978), sef de lucrari (1978-1990), conferentiar (1990-1992) si profesor din 1992. Din anul 1996 exercita functia de prorector al Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca.  A realizat: 65 lucrari stiintifice, 10 lucrari didactice, 42 contracte de cercetare stiintifica.  Domnul professor Berce reuseste sa gestioneze cu maxima eficenta proiecte si oportunitati care condul la inceputul anului 2001 la realizarea Centrului National de Fabricatie Rapida a Prototipurilor. Acest centru de excelenta este cel mai reprezentativ in sud-estul Europei plasand Romania si Universitatea Tecnica din Cluj–Napoca printre cele mai respectabile autoritari stiintifice in domeniu. Distinctii obţinute - Premiul Academiei Romane (1992); Premiul AGIR (2000); Premiul de excelenta in cercetare (2000), acordat de Agentia Nationala pentru Stinta, Tecnologie si Inovare

Doctor inginer
Călin DRUG

Cadru Didactic asociat la
Facultatea de Construcții

Data decernării titlului:
13.06.2003
S-a născut în 1924; în anul 1953 devine absolvent al Facultății de Mecanică; 1980 obține titlul de doctor în științe tehnice.În perioada 1957-1990, a desfășurat o bogată activitate în proiectare și cercetare la IPROTIM. În perioda 1978-1990 a desfășurat activitatea ca și cadru didactic asociat la Facultatea de Construcții și Arhitectură. Activitatea științifică constă în obținerea unui brevet de invenție, publicarea unei carți de sinteză la Editura Științifică, prezentarea unor referate de sinteză și publicarea mai multor lucrări științifice la diverse congrese, conferințe și simpozioane din țară și străinătate.
 

Profesor
  Luisa QUINTINO

IST Lisabona

Data decernării titlului:
09.2003
 
S-a născut în 1954 în Lisabona-Portugalia - în anul 1977 a obținut diploma de inginer la Universitatea Tehnica din Lisabona; 1987 obține titlul de doctor în Inginerie mecanică. Activitatea științifică: publică 4 cărți în colectiv, 30 articole în reviste internaționale, 7 articole în reviste naționale, 4 articole în volume ale conferințelor naționale, 36 articole în volume ale conferințelor internaționale.
 
Conferențiar doctor inginer
Ferenc ALPEK

Universitatea Tehnică din Budapesta, Ungaria

Data decernării titlului:
05.06.2003

 S-a nascut in 1941 in Ungaria. In anul 1971 devine absolvent a Universitatii Tehnice din Budapesta, specializarea Masurare si Tehnica Comenzilor. Principalele direcții în care prof. Alpek și-a desfășurat activitatea de cercetare sunt: Aparate de Măsură, Măsurări în Industrie și Aplicații ale Tehnicilor Multisenzoriale pentru Roboți de Asamblare. Colaborarea prof. Alpek cu Universitatea Politehnica Timișoara s-a desfășurat prin Facultatea de Mecanică, fiind un Proiect bilateral între Universitatea Politehnica Timișoara, Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini și Departamentul de Mecatronică și Universitatea tehnologică și Economică din Budapesta, Departamentul TCM. Prof. Alpek a fost membru în Comitetul Științific de Organizare al Conferinței de Inginerie Integrată C2I2002, organizată la Timișoara în 2002.


Profesor doctor inginer
Gheorghe ACHIMAȘ

Universitatea Tehnică din
Cluj Napoca

Data decernarii titlului:
05.06.2003
 
S-a născut la 27.04.1945. Este absolvent, promoția 1967, a Facultății de Mecanică, specializarea TCM, a Institutului Politehnic din Cluj. Ca rezultat al activității didactice și științifice deosebite, în decembrie 2004 i s-a conferit titlul de Doctor Honoris causa al universității Pro Deo din New York, iar în iunie 2002 titlul de Doctor Honoris causa al Universității Tehnice din Mislok. Profesorul Achimas a colaborat foarte bine cu catedra de TCM din cadrul Facultății de Mecanică, Universitatea Politehnica Timișoara, punând bazele Asociației Universitare de Ingineria Fabricației.
 

Profesor doctor inginer
Tiberiu COLOŞI

Universitatea Tehnică din
Cluj Napoca

Data decernării titlului:
18.10.2002
S-a născut în 1933 în Petroşani România; 1957 devine absolvent al Facultăţii de Electrotehnică Timişoara din cadrul Institutului Politehnic Timişoara, iar în anul 1972 obţine titlul de doctor tot la Institutului Politehnic Timişoara; 1974-1975 obține o bursă la Universitatea Erlangen Numberg. Activitatea profesională şi științifică s-a concretizat într-un număr de 217 lucrări științifice și 8 cărți. Începând cu anul 1976 contribuie la realizarea unei legături între Politehnica din Cluj-Napoca și cea din Timișoara.
Profesor asociat doctor inginer Dragoș TEODORESCU

Universitatea Tehnică de Construcții București

Data decernarii titlului:
03.07.2002
 

S-a născut în 06.06.1937, în Buzău. Urmează cursurile Facultății de Construcții Căi Ferate din București absolvind în anul  1959 cu Diploma de Merit, specialitatea Poduri, tunele, construcții, căi ferate. În 1974 primește titlul de doctor inginer.
Se subliniază realizarea de excepție a proiectării și conducerii lucrărilor pe șantierul complexului de poduri peste Dunăre, date în folosință în 1987. De asemenea, a dezvoltat o serie de metode de calcul pentru aceste structuri, publicate în reviste de mare circulație, sau în cărți apărute la edituri prestigioase. Relația dl prof. Teodorescu cu UPT a debutat cu tradiționalele Conferințe de Construcții Metalice organizate de Catedra din Timișoara. În repetate rânduri dl Teodorescu a  participat la diverse conferințe, prezentări, seminarii și cursuri ținute studenților în care a prezentat o serie de probleme legate de calculul și proiectarea podurilor.

Profesor
Serge TICHKIEWITCH

Institut National Polytechnique
din Grenoble -  –Franța

Data decernării titlului:
25.04.2002
Absolvent în 1974 al Ecole Nationale Superieure des Arts et Metiers (ENSAM), Franța. Domnul profesor Serge TICHKIEWITCH are o activitate științifică de renume mondial. Profesor la Institut National Polytechnique din Grenoble. Are o activitate didactică complexă și activități comune (master și doctorat) cu Universitatea "Politehnica" din Timișoara, catedra de TCM.
 

Doctor inginer
Petru BOERIU

I.H.E. Delft-Olanda

Data decernarii titlului:
23.04.2002–
 
Absolvent în anul 1966 al Facultății de Construcții Timișoara. În perioada 1967-1991 cadru didactic la Facultatea de Hidrotehnică. Din 1992 lector apoi conferențiar la IHE Delft, Olanda.  Realizează o serie de contracte de cercetare-modelare în domeniul hidrotehnic. Prin activitățile desfășurate în Olanda, Egipt și alte țări din Orientul Apropiat, America de Sud, USA, aduce o contribuție importantă la consolidarea prestigiului atât al UPT cât și al școlii hidrotehnice din Timișoara.
 

Profesor doctor inginer
Miklos IVANY

Universitatea Tehnică din
Budapesta-Ungaria

Data decernarii titlului:
16.01.2001
Absolvent în anul 1963 al Universitatii Tehnice din Budapesta. Imediat după absolvire devine cadru didactic al UTBudapesta. Este un reprezentant de prestigiu al stiintei constructiilor. Are o activitate stiintifica si tehnica remarcabila ilustrata printr-o opera tehnica de amploare (26 tratate de specialitate, 80 lucrari stiintifice). A initiat si coordonat 9 programme internationale TEMPUS, LEONARDO, PECO, in colaborare cu UPT
 

Profesor doctor inginer
Gert ALBRECHTl

Universitatea Tehnică Munchen, Germania

Data decernarii titlului:
2001
S-a născut în anul 1941. În anul 1968 este absolvent al Universității Tehnice din Berlin, devenind în 1976 doctor inginer. Începând cu anul 1992 devine profesor titular la Universitatea Tehnică Munchen; actualmente decan al facultatii de Constructii a Universitatii Tehnica Munchen.
 

Profesor doctor inginer
Ion NEDA

Universitatea Tehnica "Carolo-Wilhelmina"- Braunschweig, Germania

Data decernarii titlului:
2001

Doctor inginer in chimie; coordonator al acordului de colaborare si cooperare stiintifica intre Universitatea Tehnica Braunschweig si Universitatea Politehnica Timisoara ; strinsa colaborare si schimburi inter universitare pentru studenti cu facultatea de Chimie Industriala.
 

Profesor doctor inginer
Bui AI

Universitatea "Paul Sabatier" Toulouse, Franta

Data decernarii titlului:
2000
 S-a nascut în anul 1943 în Vietnam; Devine  absolvent al Universitatii Bordeaux în anul 1958. Obține titlul de doctor inginer în electrotehnică în anul 1966.  Din anul 1984 are o strînsă colaborare cu Romania, iar din anul 1994 cu Universitatea Politehnica din Timișoara.
 

Profesor doctor
Karl-Henz MODLER

Universitatea Tehnică Dresden, Germania

Data decernarii titlului:
2000
S-a nascut in 1944 in Polonia; 1969 absolvent al Universitatii Tehnice Dresda, facultatea de matematica; 1970 doctor in matematica; 1978 doctor in mecanisme;1985 profesor titular la Universitatea Tehnica Dresden; colaborare de cercetare cu fac de mecanica a Universitatii Politehnica din Timisoara.
 

Profesor doctor inginer
Klaus R.G. HEIN

Universitatea Tehnică Stuttgart, Germania

Data decernarii titlului:
2000
S-a născut în anul 1939; 1964 absolvent al Universitatea Tehnica Achen; 1972 doctor inginer; 1992 Profesor la Universitatea Tehnica Stuttgart, actualmente prorector al universitatii; colaborare sustinuta cu facultatea de Mecanica.
 

Profesor doctor inginer
Horia ZAROJANU

Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iași


Data decernarii titlului:
08.05.2000

Prof. univ. dr.ing.  Horia ZAROJANU s-a născut la 03.12.1928. Este absolvent al Facultății de Construcţii Iaşi, promoția 1952, în anul 1973 obține titlul de doctor în domeniul Drumuri, în 1981 obține titlul de profesor universitar, iar în anul 1990 devine conducător de doctorat în domeniul Inginerie.
Domeniile de cercetare în care a activat dl. Profesor Zarojanu sunt: dimensionarea structurilor rutiere; structuri rutiere neconvenționale; impactul drumurilor asupra mediului; elemente geometrice de tip special; trafic rutier.
Este membru în AIPCR (Comitete tehnice din 1983), APDP.
Pe plan internațional domnul Profesor Zarojanu a colaborat cu Universitatea Maryland, Baton Rouge-Louisiana.
Profesorul Zarojanu este recunoscut naţional şi internaţional, în anii 1982 și 1983 a primit Diploma “Profesor universitar evidenţiat”, de asemenea apare în Dicţionarul constructorilor români, Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească,  WHO’s WHO in Education(1987), este membru A.B.I.


Profesor doctor
Robert MEE

Universitatea Tennessee - SUA

Data decernarii titlului:
1999
S-a născut în anul 1955 în Kentucky; 1977 absolvent al Institutul De Tehnologie din Georgia; 1981 isi ia doctoratul la Universitatea din Jowa;1989 conferentiar la Universitatea Tennessee; 1994 visiting profesor la faculatea de Management a Universitatii Politehnica din Timisoara.
 

Profesor doctor inginer
Thomas BARTA

University College of. London, UK

Data decernarii titlului:
1999
 După  anul 1990 are o strânsă colaborare cu facultatea de Construcții a Universității Politehnica din Timișoara.
 

Profesor doctor inginer
Anton KATHREIN

Universitatea de Științe Aplicate Rosenheim, Germania

Data decernarii titlului:
1999
S-a nascut in anul 1951; 1992 "Profesor Onorific" al facultatii din Rosenheim; 1998 doctor inginer;posesor a numeroase medalii pentru merite deosebite aduse economiei bavareze.
 

Profesor doctor inginer
Radu BACALOGLU

Technical Center New-Jersey,
SUA

Data decernarii titlului:
1998
 S-a nascut în anul 1937 la Bucuresti; 1959 absolvent al facultatii de Chimie Industriala a Institutului Politehnic Traian Vuia Timisoara A; 1968 doctor in chimie organica;pina in 1985 conferentiar la facultatea de chimie; din 1985 Profesor asociat la Universitatii California din Santa Barbara; 1995 sef al grupului de cercetare "Vingl"din New-Jersey; dupa 1990 colaboreaza cu Universitatea Politehnica Timisoara.
 

Profesor doctor inginer
Waltra

Universitatea Tehnica Brandl - Fachhochschule Gelsenkirchen, Germania

Data decernarii titlului:
1998
S-a nascuta in 1948 la Sannicolaul-Mare; 1971 absolventa a facultatiide Chimie Industriala a Institutului Politehnic Traian Vuia Timisoara; 1971-1973 inginer la ICECHIM Bucuresti; 1973-1975 inginer la IPAS Sibiu; din 1981 Profesor la Universitatea din Dortmund; 1987 devine doctor in chimie; dupa 1990 are relatii de colaborare cu facultatea de Chimie a Universitatii Politehnica din Timisoara.
 

Doctor inginer
Liviu DUMITRESCU

Presedintele Asociatiei Inginerilor de Instalatii din Romania

Data decernarii titlului:
1998
S-a nascut in 1926 la Predeal; 1956 absolvent al Instututlui de Constructii Bucuresti; 1976 dr.inginer; 1979-1990 inspector general la ICCPDC Buc.;1990-1994 inspector gen. La Ministerul Lucrarilor Publice; 1969-1985 cadru didactic asociat la Institutul de Constructii Bucuresti; din 1997 cadru didactic asociat la Universitatea Politehnica Bucuresti.
 

Profesor doctor inginer
Mircea PETRESCU

Universitatea Politehnica Bucuresti

Data decernarii titlului:
1998
S-a nascut in 1933 in Prahova; 1957 absolvent al Instutului De Fizica Atomica; din 1958 cadru didactic la Universitatea Politehnica Bucuresti; 1963 doctor in stiinte tehnice; 1974 devine Profesor titular; aduce importante contributii la promovarea tehnicii de calcul in Romania.
 


Profesor doctor inginer
Christofer CHAPLIN

University of Reading, UK

Data decernarii titlului:
1998

S-a nascut in 1944; dupa liceu este inrolat in armata in timpul celui de-al II-lea Razboi Mondial; 1965 absolvent al facultatii de mecanica; 1969 doctor in stiinte tehnice; 1969-1993 Profesor la Universitatea din Reading; are o strinsa colaborare cu catedra de Rezistenta Materialelor a Universitatii Politehnica din Timisoara; din 1995 este presedinte al OIPEEC.
 

Profesor doctor inginer
Adelaida MATEESCU

Universitatea Politehnica București

Data decernarii titlului:
1998
S-a născuta în 1932 în Basarabia; 1956 absolventa a facultatii de Telecomunicatii a Universitatea Politehnica Bucuresti; din 1957 cadru didactic la Universitatea Politehnica Bucuresti; 1965 doctor in telecomunicatii;1972 devine profesor la Universitatea Politehnica Bucuresti; are obogata activitate de consultanta si cercetare stiintifica; 1991 obtine o diploma in management la IMD-Geneva.
 

Profesor doctor inginer
Zoltan AGOCS

Universitatea Tehnica Bratislava

Data decernarii titlului:
1998
S-a nascut in 1938 in Slovacia; 1962 Master in Inginerie al Universitatea Tehnice a Slovaciei din Bratislava; 1982 doctor in stiinte tehnice si Profesor al Universitatii Tehnica Bratislava; autor a 114 proiecte si 74 expertize; colaboreaza cu Universitatii Politehnica din Timisoara prin proiectul european CEPUS.
 

Profesor doctor inginer
Mihai MIHAITA

Președinte AGIR

Data decernarii titlului:
1998
 
S-a nascut in 1930; 1955 absolvent al Instutului De Cai Ferate Bucuresti; 1972 specializare in Informatica; 1973 specializare in Gestiune Intreprinderilor (Franta); 1978-1989 specializare in management si informatica; 1977 devine doctor in stiinte tehnice; din 1985 este profesor la Universitatea Politehnica Bucuresti.
 

Profesor doctor inginer
Ioan DUMITRACHE

Universitatea Politehnica București

Data decernarii titlului:
1998
S-a nascut in 1940; 1962 absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti; 197- devine doctor inginer; 1969-1971-1978 stagii in SUA; 1991 visiting profesor la OSU-SUA; 1982 devine Profesor titular la Universitatea Politehnica Bucuresti.
 

Doctor
Paul ULLMANN

Ambasadorul Republicii Austria la Bucuresti

Data decernarii titlului:
1997

S-a nascut in 1932; absolvent al Universitatea din Viena; doctor in stiinte juridice;1958 incepe cariera politica; din 1994 ambasador al Republicii Austria la Bucuresti; are numeroase publicatii pe teme politice; sustinator si sponzor al conventiei de colaborare intre Universitatea din Graz si Universitatea Politehnica Timisoara .
 

Profesor doctor inginer
Roland MEYER-PITTROFF

Universitatea Tehnica Munchen

Data decernarii titlului:
1997
S-a născut în anul 1942; 1966 absolvent al Universitatii Tehnice Braunschweig; 1973 devine doctor inginer; are 60 de proiecte de cercetare, peste 100 de conferinte, 17 inventii, peste 200 articole publicate; din 1995 incepe o colaborare cu Universitatea Politehnica Timisoara.

Profesor doctor inginer
Dieter BOHME

Universitatea Duisburg, Germania

Data decernarii titlului:
1997
 
Initieaza proiecte de colaborare cu ISIM si Universitatea Politehnica Timisoara ; organizeaza si participa la 3 manifestatii stiintifice cu Asociatia de Sudura din Romania; 1989 devine Profesor la Universitatea din Duisburg; 1992-1994 initiaza cursuri de perfectionare a cadru didactic in domeniul sudurii la Universitatii Politehnica din Timisoara; 1993-1995 organizeaza cursuri de specializare a cadrului didactic la SLV- Munchen unde detine functia de director.
 

Profesor doctor inginer
Valentin LAMBERT

Universitatea din Ulm, Germania

Data decernarii titlului:
1997

S-a nascut in 1929 in Timisoara; 1953 absolvent al Institutului de minireuri Timisoara; pina in 1966 este angajat la Directia Generala pentru Energie, Metrologie, Standarde si Inventii; 1970 emigreaza in Germania unde isi continua activitatea de cercetare-proiectare; 1990 organizeaza un centru de cercetare "VLU" pe linga Universitatea din Ulm; din 1995 incepe o strinsa colaborare cu Universitatii Politehnica din Timisoara.
 

Profesor doctor inginer
Roland MINGES

Institul Berufsakademic Lorrach, Germania

Data decernarii titlului:
1997
S-a nascut in 1930 in Romania; 1954 absolvent al facultatii de Chimie Industriala a Institutului Politehnic Traian Vuia Timisoara; 1954-1978 cadru didactic al aceleiasi facultati; 1972 devine profesor titular; 1960 devine doctor in fizica; 1980-1993 activeaza la Ciba-Geigy AG; din 1983 cadru didactic la Universitatea Lorrach.
 

Profesor doctor inginer
Iosif GRUNER

Weiske Stutgart, Germania

Data decernarii titlului:
1996

S-a nascut in 1922 la Caransebes; 1950 absolvent al facultatii de Constructii a Institutului Politehnic Traian Vuia Timisoara; pina in 1980 cadru didactic al aceleiasi facultati; are o bogata activitate stiintifica si de cercetare; 1967 participa la Conferinta de la Oxford ; 1975 Conferinta de la Lehigh University; dupa emigrarea in Germania lucreaza tot in cercetare-proiectare; dupa 1990 are o strinsa colaborare cu facultatea de Constructii.
 

Profesor Doctor inginer
Adalbert KOBER

Universitatea Tehnica Graz, Austria

Data decernarii titlului:
1996

S-a nascut in 1923 in Boemia; 1951 absolvent al facultatii de ingineria constructiilor a Universitatii Tehnica Graz; 1980 isi sustine doctoratul si este angajat la M.K.L&Co; din 1981 activeaza ca profesor la Universitatea Tehnica Graz; 1954-1974 proiecteaza 31 de mari poduri; 1980 are un program de colaborare cu Resita ; din 1990 colaborare strinsa cu facultatea de Constructii a Universitatii Politehnica din Timisoara.
 

Profesor doctor inginer
Friedrich NATHER

Universitatea Tehnica Munchen

Data decernarii titlului:
1996

S-a nascut in 1924 in Cehia; 1949 absolvent al Universitatii Tehnica Viena, facultatea de Constructii; pina in 1977 a activat ca inginer; din 1977 este seful catedrei de constructii metalice de la Universitatea Tehnica Munchen; in 1992 se pensioneaza; are peste 100 de lucrari stiintifice; din 1992 incepe o strinsa colaborare cu facultatea de Constructii a Universitatii Politehnica din Timisoara.
 

Profesor doctor inginer
Iosef APPELTAUER

Universitatea Tehnica Munchen

Data decernarii titlului:
1996
 

S-a nascut in 1925 la Timisoara; 1949 absolvent al Facultatiide Constructii; 1971 devine doctor inginer; 1949-1973 profesor la Facultatea de Costructii a Institutului Politehnic Traian Vuia Timisoara; 1973 emigreaza in Germaniaunde activeaza ca inginer Principal la catedra de constructii metalice a Universitatii Tehnica Munchen; din 1992 Profesor la aceeasi universitate; dupa 1990 are o strinsa colaborare cu Universitatea Politehnica Timisoara.
 
Profesor doctor
Bela CSIZMADIA

Universitatea de Stiinte Agricole din Godolo, Ungaria

Data decernarii titlului:
1995
 
 S-a nascut in 1942 la Budapesta; profesor universitar la GATE Godolo; 1983 incepe o strinsa colaborare cu Facultatea de Mecanica, catedra de Rezistenta Materialelor; 1991 a initiat un proiect de colaborare pe 5 ani cu Universitatea Politehnica Timisoara.
 

Profesor doctor inginer
Benito de SIVO

Universitatea de studii "Federico II" din Napoli, Italia

Data decernarii titlului:
1995
S-a nascut in 1930; 1954 absolvent al Facultatii de Inginerie din Napoli; 1958-1967 asistent la Institutul de Arhitectura Urbanistica; 1967-1973 profesor la Facultatea de Inginerie a universitatii din Napoli; din 1968 desfasoara o sustinuta activitate de cercetare; 1980 profesor titular de Arhitectura Tehnica; din 1991 o strinsa colaborare cu Universitatea Politehnica Timisoara.

Profesor doctor inginer
Julien GRESSER

Universitatea din Mulhouse, Franta

Data decernarii titlului:
1995
 
 S-a născut în Franta în 1944; 1967 absolvent al facultăţii de Ştiinţe Aplicate; 1974 devine doctor inginer; 1987 primeşte ordinul de Cavaler al victoriei al Academiei; din 1967 profesor la Universitatea Tehnica Mulhouse; 1991 coordonator al unui proiect TEMPUS cu facultăţile de Electronică şi Telecomunicaţii; iniţiator al unei colaborări bilaterale între Universitatea Tehnică şi Universitatea Politehnica Timişoara.
 
Doctor inginer
Decebal ANASTASESCU

Data decernarii titlului:

1992
 

S-a născut la Lugoj 1926; 1950 absolvent al Facultăţii de Construcţii a Institutului Politehnic Traian Vuia Timişoara; 1951-1991 inginer la IPROTIM, IPCH şi ISPE; 1991-1993 prefect al judeţului Timiş; în prezent membru al MLPAT.
 

 

 
 
Ultima actualizare: 2021-08-30
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +