Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii universitare de masterat 2023-2024

 
 

  

Programe de studii universitare de MASTER acreditate, organizate de UPT
in anul universitar 2023-20241)

         
Denumirea entității
Denumirea programului de studii universitare de master -
Competențe (CT)
Domeniul de studii universitare de master
HG 2023 ; Anexa 1 (extras)
Anii de studii Plan de inv.  (pentru seria de studenți care încep studiile în anul 2023) Cod DFI.Cod RSI.Cod DSU_M

  Facultatea de Arhitectură și Urbanism

            
  1. Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior   Arhitectură I, II pdf 60.60.10
  2. Restaurare şi regenerare patrimonială   Arhitectură I, II pdf 60.60.10

  Facultatea de Automatică și Calculatoare

  1. Automotive embedded software2)   Ingineria sistemelor I, II pdf 20.60.20
  2. Machine Learning2)   Calculatoare si tehn. info. I. II pdf 20.60.10
  3. Cloud Computing and Internet of Things2)   Calculatoare si tehn. info. I, II pdf 20.60.10
  4. Information technology2)   Calculatoare si tehn. info. I, II pdf 20.60.10
  5. Ingineria sistemelor automate   Ingineria sistemelor I, II pdf 20.60.20
  6. Securitatea informațiilor și a sistemelor cibernetice   Ingineria sistemelor I, II pdf 20.60.20
  7. Sisteme informatice aplicate in productie si servicii   Ingineria sistemelor I, II pdf 20.60.20
  8. Sisteme informatice in ingrijirea sanatatii   Ingineria sistemelor I, II pdf 20.60.20
  9. Game development 2)   Ingineria sistemelor I, II pdf  
  10. Software engineering2)   Calculatoare si tehn.info. I, II pdf  20.60.10
  11. Tehnologii informatice   Informatică I, II pdf 10.50.20

  Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului

   1. Ingineria si managementul mediului in industrie   Ingineria mediului I, II pdf 20.70.10

   2. Produse de sinteză organică fină, semisinteză și naturale

   3. Controlul și Avizarea Produselor Alimentare

 

Inginerie chimica

Inginerie chimica

I, II

I, II

pdf

pdf

10.30.20

 

   4. Economie verde si circulară   Ingineria mediului I, II pdf  
            

  Facultatea de Construcții

 1. Proiectarea avansată a structurilor metalice compozite
   (Advanced design of steel and compozite structures)2) 
  Inginerie civila si instalatii I, II  pdf  20.10.10 
 2. Cadastru si evaluarea bunurilor imobile   Inginerie geodezica I, II pdf  20.30.20
 3. Dezvoltare durabila: auditul energetic si securitate la incendiu a cladirilor   Inginerie civila si instalatii I, II

pdf

 20.10.10
 4. Infrastructuri pentru transporturi   Inginerie civila si instalatii I, II pdf  20.10.10
 5. Optimizarea exploatarii sistemelor de inginerie sanitara si
     protectia  mediului
  Inginerie civila si instalatii I, II pdf 20.10.10
 6. Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii   Inginerie civila si instalatii I, II pdf 20.10.10
 7. Optimizarea sistemelor hidrotehnice   Inginerie civila si instalatii I, II pdf 20.10.10
 8. Reabilitarea constructiilor   Inginerie civila si instalatii I, II pdf  20.10.10

  Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

  1. Electronică biomedicală   Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I, II pdf  20.20.10
  2. Electronica sistemelor inteligente   Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I, II pdf  20.20.10
            
  3. Ingineria rețelelor de telecomunicații   Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I, II pdf  20.20.10
  4. Tehnologii multimedia   Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I, II pdf  20.20.10
            

  5. Ingineria Datelor

  6. Automotive Electronic Systems

 

Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale

Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale

I, II

I, II

pdf

pdf

20.20.10

20.20.10

  7. Communications Networks Engineering   Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I, II pdf 20.20.10

 Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică

1. Electrotehnica si Electronica de putere   Inginerie electrica I, II pdf  20.20.10

2. Conducerea sistemelor electroenergetice

3. Sisteme Inteligente în Inginerie Electrică

 

Inginerie energetica

 

I, II

I, II

pdf

pdf

 20.20.20

 

 

  Facultatea de Inginerie din Hunedoara

  1. Ingineria si managementul dezvoltarii durabile in industria de materiale   Inginerie si management I, II

pdf

20.70.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor mecanice   Inginerie si management I, II pdf  20.70.10
  3. Materiale si tehnologii avansate pentru industria
      autovehiculelor
  Ingineria materialelor I, II pdf  20.70.10
            
  4. Tehnici informatice in ingineria electrica   Inginerie electrica I, II pdf  20.20.10
   

 Facultatea de Management în Producție și Transporturi

  1. Ingineria si managementul competitivitatii   Inginerie si management I, II pdf  20.70.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor logistice   Inginerie si management I, II pdf  20.70.10
  3. Management antreprenorial in administrarea afacerilor   Inginerie si management I, II pdf

20.70.10

  4. Ingineria si managementul calitatii si competitivitatii/Quality and Competitiveness Engineering and Management (in Engleza)   Inginerie si management I, II pdf 20.70.10
  5. Managementul organizațiilor publice   Științe administrative I, II pdf 40.20.10

  Facultatea de Mecanică

 1. Ergoinginerie in mecatronica   Mecatronica si robotica I, II

pdf

 20.70.10
 2. Hidrodinamica masinilor si sistemelor hidromecanice   Inginerie mecanica I, II pdf  20.70.10
 3. Implanturi, proteze si evaluare biomecanica
     (interdisciplinar cu Mec. si Robot.)
 

Științe inginerești aplicate

I, II pdf

 20.70.10
 20.70.30

 4.  Ingineria calitatii in mecatronica si robotica   Mecatronica si robotica I, II pdf  20.70.10
 5.  Ingineria sistemelor de propulsie a autovehiculelor   Ingineria autovehiculelor I, II pdf  20.40.20
 6.  Ingineria relațiilor de muncă, sănătate și securitate în muncă   Inginerie mecanică I, II pdf 20.70.10
 7.  Inginerie mecanica avansata   Inginerie mecanica I, II pdf  20.70.10
 8.  Inginerie integrata   Inginerie industriala I, II pdf 20.70.20
 9.  Managementul calitatii proceselor tehnologice   Inginerie mecanica I, II pdf  20.70.10
10. Materiale si tehnologii avansate   Ingineria materialelor I, II pdf   20.70.10
11. Metode si tehnici statistice in sanatate si in cercetarea
     clinica3)
  Stiinte ingineresti aplicate I, II pdf   20.70.30
12. Procedee productive de sudare in mediu de gaze  protectoare   Inginerie industriala

I, II

pdf   20.70.10
13. Sisteme feroviare moderne   Inginerie mecanica I, II pdf   20.70.10
14. Sisteme integrate pentru fabricatia agroalimentara   Inginerie mecanica I, II pdf   20.70.10
15. Sisteme robotice cu inteligenta artificiala   Mecatronica si  robotica I, II pdf   20.70.10
16. Tehnici avansate in transportul rutier   Ingineria transporturilor I, II pdf   20.40.30
17. Ingineria produselor din materiale polimerice și compozite   Inginerie industrială

I, II

pdf 20.70.20
 

  Facultatea de Științe ale Comunicării

  1. Comunicare, relatii publice si media digitala
      (interdisciplinar cu Ing. electronica, telecom.și tehnologii
      informaționale)
  Științe ale comunicării
 
I, II pdf 40.30.10
  2. Comunicare în afaceri   Științe ale comunicării I, II pdf 40.30.10
           

 
    1Începând cu anul universitar 2018-2019 în cadrul tuturor programelor de studii universitare de master s-a introdus disciplina Etică și
          Integritate Academică (fișa disciplinei)
     2) Program sustinut integral in limba engleza (Programme of study offered entirely in English for the academic year 2020/2021).
    
3) Program sustinut si curriculum definit prin colaborare cu UVT, UMFT, Cmed.

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2024-05-28
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +