Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista programelor de studii/specializărilor la ciclul LICENŢĂ

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ANEXA 3

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul

Specializarea/Programul de studii

1

AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
Calculatoare (în lb. engleză)
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
Informatică Informatică
Informatică ID
       
2 ARHITECTURĂ ȘI URBANISM Arhitectură Arhitectură
Mobilier şi amenajări interioare
       
3 CHIMIE INDUSTRIALĂ ȘI INGINERIA MEDIULUI Inginerie chimică Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie
Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
       
4 CONSTRUCȚII Inginerie civilă Inginerie sanitară şi protecţia mediului
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
Amenajări şi construcţii hidrotehnice
Căi ferate drumuri şi poduri
Construcţii civile, industriale şi agricole
Inginerie civilă (în lb. engleză)
Inginerie civilă (în lb. germană)
Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru
       
5 ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTROENERGETICĂ Inginerie electrică Electrotehnică
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice
       
6 ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE Inginerie electronică,  telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ID

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în lb. engleză)

       
7 INGINERIE HUNEDOARA Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică industrială
Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere
Ingineria mediului Ingineria valorificării deşeurilor
Inginerie şi management Inginerie economică în industria chimică şi de materiale
Inginerie economică în domeniul mecanic
       
8 MANAGEMENT ÎN PRODUCȚIE ȘI TRANSPORTURI Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic
Inginerie economică în industria chimică si de materiale
Inginerie economică în construcţii
Inginerie economică industrială
Ştiinţe administrative Administraţie publică
       
9 MECANICĂ
 
Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor
Inginerie industrială Ingineria sudării
Tehnologia construcţiilor de maşini
Tehnologia construcţiilor de maşini IFR
Inginerie mecanică Inginerie mecanică
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Vehicule pentru transportul feroviar
Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie medicală
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi  a  traficului
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere
Mecatronică şi robotică Mecatronică
Robotică
       
10 ŞTIINȚE ALE COMUNICĂRII Știinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
Comunicare şi relaţii publice ID
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare
       
 
 
Ultima actualizare: 2017-05-11
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +