Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admitere Licență - iulie 2020

 
 

                                                     

Află mai multe despre opțiunile tale                  Întrebări frecvente                               UPT în imagini                    Înscrie-te ONLINE
                                                                                                                                                                              INSTRUCȚIUNI - VIDEO

 


Noutăți

            S-au afișat rezultatele rundei întâi de confirmări. Acestea sunt disponibile pe paginile web ale fiecarei facultăți.

 • ETAPA 1 DE CONFIRMĂRI are loc în perioada: 20 iulie 2020, ora 10.00 – 22 iulie 2020, ora 16.00. Confirmarea se poate face în centrele de admitere localizate la nivel de facultate sau în următoarele centre zonale:
 1. Deva, Colegiul Național ”Decebal”, Intrarea dinspre strada Andrei Șaguna, tel. 0720-579219
 2. Drobeta-Turnu Severin, Colegiul National Pedagogic ”Ștefan Odobleja”, str. Crişan, Nr. 48, tel. 0720-579202
 3. Reșița, Colegiul Național „Traian Lalescu”, clădirea ciclului primar, bd. Al. I. Cuza, Nr.7, tel. 0720-579223
 4. Târgu-Jiu, Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu”, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, tel. 0720-579220
 • Confirmarea pentru un candidat admis la fără taxă se face prin achitarea taxei de confirmare (plata prin Enroll sau încărcare dovada plată în Enroll) și depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la unul din centrele de admitere.
   
 • Confirmarea pentru un candidat admis la cu taxă se face prin achitarea taxei de confirmare (plata prin Enroll sau încărcare dovada plată în Enroll) și depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat sau a unei copii autentificate la unul din centrele de admitere.

OBS. Dacă la runda următoare un candidat, admis la cu taxă, glisează pe locuri fără taxă, pentru a păstra noua poziție, acesta va trebui să depună diploma în original la dosarul de înscriere.

De asemenea, la confirmare sau până în prima zi a anului universitar 2020-2021, candidații admiși au obligația de a completa dosarul cu următoarele documente în original:

 • adeverință medicală, eliberată de medicul de familie;
 • în cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2020, declarație pe proprie răspundere, autentificată de un notar, privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de licență;
 • dovadă scutire de taxă pentru candidații aflați în această situație;
 • patru fotografii color, tip diplomă.
   

 

 


Informații generale

 


 • OMEC 4205/6.05.2020 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare

 

 

 • Anexa 6 - Lista concursurilor recunoscute de către UPT, pe baza cărora candidații pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere
   
 • Informații Admitere Învățământ la distanță/Frecvență redusă (AICI)
   

 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 


Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2020

 • Valabil pentru facultăţile (domeniile) la care admiterea se face prin concurs cu probe de verificare a cunoștințelor:

Înscriere candidaţi: 06.07.2020 - 16.07.2020, ora 14.00
Concurs de admitere: 18.07.2020 (sâmbătă) - 19.07.2020 (duminică)
 • Concursul de matematică la secțiunea 6 (AC+ETcTI) se va desfășura în data de 18 iulie 2020 începând cu ora 10.00,
  în clădirile Electro (corpul A, respectiv D), Bd. V. Pârvan, nr. 2. Accesul în clădire se face în intervalul orar 08:30-9:45. 
  Reguli acces sala de examen.

   
 • Proba de interviu la Facultatea de Arhitectură și Urbanism se va desfășura în data de 18 iulie 2020 începând cu ora 9.00, cu posibilitatea de prelungire a sesiunilor de interviu în data de 19 iulie 2020.
Rezultatele concursului: 20.07.2020 , ora 10.00
Confirmări Runda I: 20.07.2020, ora 10.00 - 22.07.2020 , ora 16.00
Afişare Runda II: 23.07.2020, ora 10.00
Confirmări Runda II: 23.07.2020, ora 10.00 - 24.07.2020, ora 16.00
Afişare Runda III: 25.07.2020, ora 10.00
Confirmări Runda III: 25.07.2020, orele 10.00 - 14.00
Rezultatele finale: 25.07.2020, ora 16.00
 • Valabil pentru facultăţile (domeniile) la care admiterea se face prin concurs de dosare:

Înscriere candidaţi: 06.07.2020 - 18.07.2020, ora 13.00
Concurs de dosare: 18.07.2020 (sâmbătă)
Rezultatele concursului: 20.07.2020, ora 10.00
Confirmări Runda I: 20.07.2020, ora 10.00 - 22.07.2020, ora 16.00
Afişare Runda II: 23.07.2020, ora 10.00
Confirmări Runda II: 23.07.2020, ora 10.00 - 24.07.2020, ora 16.00
Afişare Runda III: 25.07.2020, ora 10.00
Confirmări Runda III: 25.07.2020, orele 10.00 - 14.00
Rezultatele finale: 25.07.2020, ora 16.00
 • Pentru forma de învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ frecvenţă redusă (IFR)

Înscriere candidaţi: 15.06.2020- 18.07.2020
Concurs de dosare 18.07.2020 (sâmbătă)
Rezultatele concursului 20.07.2020, ora 10.00
Confirmări Runda I 20.07.2020, ora 10.00 - 22.07.2020, ora 16.00
Afișare Runda II 23.07.2020, ora 10.00
Confirmări Runda II 23.07.2020, ora 10.00 - 24.07.2020, ora 16.00
Afișare Runda III 25.07.2020, ora 10.00
Confirmări Runda III 25.07.2020, orele 10.00 - 14.00
Rezultatele finale 25.07.2020, ora 16.00


 


CENTRE DE ADMITERE (deschise în perioada 6 iulie - 25 iulie 2020)

 

 • La nivel de facultate:
Nr. crt Facultate

Adresă centru de înscriere

Telefon E-mail Adresă web
1. Arhitectură și Urbanism Timișoara, Str. Traian Lalescu nr. 2/A, et. 4, Amfiteatrul Hans Fackelmann 0256-404 021
0256-404 560
admitere.faut@upt.ro www.arh.upt.ro
2. Automatică și Calculatoare Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal, etajele 1,2,3, corp clădire A și B

0256-403 211
0256-403 298

admitere.ac@upt.ro www.ac.upt.ro
3. Chimie Industrială și Ingineria Mediului Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.6, et.2, sala 18B 0256-403 063
0256-403 085
admitere.chim@upt.ro www.chim.upt.ro
4. Construcții Timișoara, Str. Traian Lalescu nr. 2A, parter, Amfiteatrul Victor Vlad (cu acces din holul principal) 0751-711991
0751-718306
admitere.ct@upt.ro www.ct.upt.ro
5. Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal 0256 403 298
0256-403 291
admitere.etcti@upt.ro www.etcti.upt.ro
6. Electrotehnică și Electroenergetică Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal 0256-403 385
0256 403 386
admitere.ee@upt.ro www.et.upt.ro
7. Inginerie din Hunedoara Hunedoara, Str. Revoluției nr. 5 0254-207 502
0254-207 506
admitere.fih@upt.ro www.fih.upt.ro/v4
8. Management în Producție și Transporturi Timișoara, Str. Remus nr.14, parter, sala M015 0256-404 284
0256-404 286
admitere.mpt@upt.ro www.mpt.upt.ro
9. Mecanică Timișoara, Bd. Mihai Viteazu nr.1, parter, holul principal 0256-403 533
0256 403 521
admitere.mec@upt.ro www.mec.upt.ro
10. Științe ale Comunicării Timișoara, Str. Traian Lalescu nr. 2/A, et. 3, Sala C302 0256-404 011 admitere.fsc@upt.ro www.sc.upt.ro

 

Luni - Vineri:
orele 9.00 - 14.00
Sâmbătă:
orele 9.00 - 13.00
 • Zonale:

 

Nr. crt Locație

Adresă centru de înscriere

Telefon
1. Colegiul Național ”Decebal” Deva Deva, Intrarea dinspre strada Andrei Șaguna 0720-579219
2. Colegiul National Pedagogic ”Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin, str. Crişan, Nr. 48 0720-579202
3. Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița Reșița, clădirea ciclului primar, bd. Al. I. Cuza, Nr.7 0720-579223
4. Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu Târgu-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25 0720-579220

 

Luni - Vineri:
orele 9.00 - 15.00
Sâmbătă:
orele 9.00 - 13.00

 

 • DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conține următoarele documente: AICI

   


Alte categorii de candidați

Candidaţii de etnie rromă pot participa la concurs pe locuri fără taxă, separate din totalul locurilor fără taxă pe universitate. Concursul se va desfăşura centralizat, iar candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi alocaţi facultăţilor conform opţiunilor acestora. Stabilirea candidaţilor reuşiţi se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate. La înscriere, candidaţii rromi vor trebui să prezinte, pe lângă actele de la Art. 25 şi o recomandare emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză).
Candidaţii de etnie rromă care doresc să concureze doar pe locurile cu taxă vor avea acelaşi statut ca orice alt candidat. (Metodologia de admitere, Cap.III, art.22)

 

 • ROMÂNI DE PRETUTINDENI - detalii
   


Taxe

 

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la AC pentru RUSU Adrian
 

 

ARHIVĂ ADMITERE - LICENȚĂ (2019, 2018, 2017)

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2020-08-03
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +