Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etică și integritate academică în cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor

 
 

Anul universitar 2022/2023

Fișa disciplinei / Syllabus
 


Dear Doctoral Students,

The teaching activities (courses, seminars and conferences), for the UPT doctoral course Ethics and Academic Integrity in the Scientific Research and Results Dissemination (EAISRRD), will start in the 3rd week of the semester 2 (March 09, 2023), according to the program, which will be posted on the UPT Virtual Campus. Activities will be performed, as a rule, on Tuesdays and Wednesdays, usually starting at 5 p.m.

The communication with the head of the course, prof. Nicolae Vaszilcsin, will be made by e-mail: nicolae.vaszilcsin@upt.ro.

Please use your institutional address assigned to each doctoral student: first name.name@student.upt.ro!

 

Stimați Doctoranzi,

Activitățile (cursuri, seminarii şi conferințe) la disciplina transversala Etică și Integritate Academică în Cercetarea Științifică și Diseminarea Rezultatelor (EIACSDR) vor începe în săptămâna a III-a a semestrului 2 (9 martie 2023), conform unui program, care va fi afișat pe Campusul Virtual al UPT. Activitățile se vor desfășura, de regulă, marți și miercuri, de la ora 17:00.

Comunicarea cu titularul disciplinei, prof. Nicolae Vaszilcsin, se va face prin e-mail: nicolae.vaszilcsin@upt.ro.

Vă rog să folosiți adresa instituțională alocată fiecărui doctorand: prenume.nume@student.upt.ro!

 

Prof. Nicolae VASZILCSIN

University Politehnica Timișoara

 

 

Course Content: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Conferences:

 

Seminar: 1
 
 
Ultima actualizare: 2023-05-12
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +