Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii de licență 2017-2018

 
 

Programe de studii universitare de LICENȚĂ acreditate, organizate de UPT

în anul universitar 2017-2018

 

Denumirea facultății Domeniul de licenţă
(cod*)
Program de studii / specializare (cod**)
(HG 140/2017; HG 615/2017)
Anii de studii Plan de inv. RNCIS
G2
Orar consult.
             

ARHITECTURĂ ȘI URBANISM
  Arhitectură (50.60.10)   I-IV pdf   orar
    Arhitectură (50.60.10.10) V-VI pdf   orar
             
    Mobilier şi amenajări interioare (50.60.10.10) I-III pdf   orar
             

AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei (20.60.10)   I-II pdf   orar
    Calculatoare (20.60.10.10) III-IV pdf ®  
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei (20.60.10) - engleză   I pdf   orar
      II pdf   orar
    Calculatoare (20.60.10.10) III-IV pdf   orar
  Ingineria sistemelor (20.60.220)   I-II pdf   orar
    Automatică şi informatică aplicată (20.60.220.10) III-IV pdf ® orar
  Informatică (10.10.40)          
    Informatică (10.10.40.10) I-III pdf ® orar
    Informatică ID (10.10.40.10) I-III pdf ® orar
         

CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI
  Inginerie chimică (10.30.50)   I-II pdf   orar
    Ingineria subst. anorganice şi protecţia mediului (10.30.50.10) III-IV pdf ® orar
    Chimia şi ing.subst.org., petroch. şi carboch.(10.30.50.20) III-IV pdf ® orar
  Ingineria mediului (20.70.190)   I-II pdf   orar
    Ing. şi prot. mediului în ind. (20.70.190.10) III-IV pdf ® orar
  Ingineria produselor alimentare (20.50.150)    I-II pdf   orar
    Controlul și expertiza produselor alimentare III-IV pdf   orar
           

CONSTRUCŢII  
  Inginerie civilă (20.10.60)   I-II-III pdf   orar
    Construcţii civile, ind. şi agricole
(20.10.60.10)
IV pdf ® orar
    Căi ferate, drumuri şi poduri (20.10.60.20) IV pdf ® orar
    Amenajări de construcţii hidroteh.
(20.10.60.40)
IV pdf ® orar
    Inginerie sanitară şi protecţia mediului
(20.10.60.60)
IV pdf ® orar
  Inginerie civilă (20.10.60)   I-II pdf   orar
    Inginerie civilă (lb. engl.)  (20.10.60.80) III-IV pdf ® orar
  Inginerie civilă (20.10.60)   I-II pdf   orar
             
    Inginerie civilă  (lb. germ.) (20.10.60.80) III-IV pdf ® orar
  Ingineria instalaţiilor (20.10.70)   I-II pdf   orar
    Instalaţii pentru construcţii (20.10.70.10) III-IV pdf ® orar
  Inginerie geodezică (20.30.30)   I-II pdf   orar
    Măsurători terestre şi cadastru (20.30.30.10) III, IV pdf ® orar
         

ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE
  Inginerie electron.,telecomunicaţii și tehnologii informaționale (20.20.100)    I, II pdf (I, II)   orar
    Electronică aplicată ​(20.20.100.10) III, IV pdf (III, IV) ® orar
      I, II pdf (I, II)   orar
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  III, IV pdf (III, IV) ® orar
  Inginerie electron.,telecomunicaţii și tehnologii informaționale (lb. engleză) (20.20.100)    I, II pdf (I, II)   orar
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  III, IV pdf (III, IV) ® orar
  Inginerie electron.,telecomunicaţii și tehnologii informaționale (ID)
​(20.20.100) 
  I, II pdf (I, II)   orar
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  III, IV pdf (III, IV) ® orar
             

ELECTROTEHNICĂ ŞI ELECTROENERGETICĂ
  Inginerie electrică (20.20.90)   I-II pdf   orar
    Electrotehnică (20.20.90) III-IV pdf ® orar
  Inginerie energetică (20.20.110)   I-II pdf   orar
    Ingineria sistemelor electroenergetice (20.20.110.10) III-IV pdf ® orar
             

INGINERIE HUNEDOARA
  Inginerie electrică (20.20.90)   I-II pdf   orar
    Inginerie electrică și calculatoare III pdf   orar
    Electromecanică (20.20.90.50) IV pdf ® orar
  Ingineria autovehiculelor (20.40.160)   I-II pdf   orar
    Autovehicule rutiere (20.40.160.30) III-IV pdf ® orar
  Inginerie şi management (20.70.230)   I-II pdf   orar
    Inginerie economică în domeniul mecanic (20.70.230.20) III pdf ® orar
    Inginerie economică în ind. chimică şi de materiale (20.70.230.70) IV pdf ® orar
  Ştiinţe inginereşti aplicate (20.70.270)   I-II pdf   orar
    Informatică industrială (20.70.270.50) III-IV pdf ® orar
  Ingineria mediului   I-II pdf   orar
    Ingineria valorificării deșeurilor (20.70.190.70) III pdf   orar

MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI
  Inginerie şi management (20.70.230)   I-II pdf   orar
    Inginerie economică industrială (20.70.230.10) III-IV pdf ® orar
    Inginerie economică în construcţii (20.70.230.30) III-IV pdf ® orar
    Inginerie economică în ind. chimică şi de materiale (20.70.230.70) III-IV pdf ® orar
    Ing. econ. în dom. elect, electr. şi energ. (20.70.230.60) III-IV pdf ® orar
  Ştiinţe administrative (40.20.50) Administraţie publică (40.20.50.10) I-III pdf ® orar
             

MECANICĂ
  Ingineria autovehiculelor (20.40.160)   I-II pdf   orar
    Autovehicule rutiere (20.40.160.30) III-IV pdf   orar
  Ingineria transporturilor (20.40.240)   I-II pdf   orar
    Ing. transport. şi a traficului (20.40.240.10) III-IV pdf ® orar
  Inginerie industrială (20.70.130)   I-II pdf   orar
    Tehnologia construcţiilor de maşini (20.70.130.10) III pdf ® orar
    Tehnologia construcţiilor de maşini - Învățământ cu Frecvență Redusă (IFR) (20.70.130.10) I-III pdf (I-II, III)   orar
    Ingineria sudării III-IV pdf   orar
  Ştiinţe inginereşti aplicate (20.70.270)   I-II pdf   orar
    Inginerie medicală III-IV pdf   orar
  Ingineria materialelor (20.70.170)   I-II pdf   orar
    Ştiinţa materialelor (20.70.170.10) III-IV pdf ® orar
  Inginerie mecanică (20.70.180)   I-II pdf   orar
    Inginerie mecanică (20.70.180.50) III-IV pdf ® orar
    Maşini şi intstal.pt. agricultură și ind. alimentară (20.70.180.60) III-IV pdf   orar
    Maşini şi sist. hidraulice şi pneumatice III-IV pdf ® orar
    Sisteme și echipamente termice III-IV pdf   orar
  Mecatronică şi robotică (20.70.250)   I-II pdf   orar
    Mecatronică (20.70.250.10) III-IV pdf ® orar
    Robotică  (20.70.250.20) III-IV pdf ® orar
             

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
  Ştiinţe ale comunicării (40.30.60) Comunicare şi relaţii publice (40.30.60.20) I-III pdf ® orar
    Comunicare şi relaţii publice (40.30.60.20) - ID I-III pdf ® orar
  Limbi moderne aplicate (50.10.30)   Traducere şi interpretare (50.10.30.10)  I-III pdf ® orar

 

 

 

*Codurile domeniilor de licență cuprind:

        DF(2 caractere) - Domeniul fundamental
        RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
        DL (2 caractere) - Domeniul de licență

**Codurile specializarilor cuprind:

       DF (2 caractere) - Domeniul fundamental
       RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
       DL (2 sau 3 caractere) - Domeniul de licenta
       S (2 caractere) - Specializarea

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2017-12-11
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT Comunicate UPT Timisoara
 
© Copyright 2018 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +