Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii de licență 2017-2018

 
 

Programe de studii universitare de LICENȚĂ acreditate, organizate de UPT

în anul universitar 2017-2018

 

Denumirea facultății Domeniul de licenţă
(cod*)
Program de studii / specializare (cod**)
(HG 140/2017; HG 615/2017)
Anii de studii Plan de inv. Competențe Orar consult.
             

ARHITECTURĂ ȘI URBANISM
  Arhitectură (50.60.10)   I-IV pdf orar
    Arhitectură (50.60.10.10) V-VI pdf orar
           
    Mobilier şi amenajări interioare (50.60.10.10) I-III pdf orar
           

AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei (20.60.10)   I-II pdf orar
    Calculatoare (20.60.10.10) III-IV pdf  
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei (20.60.10) - engleză   I pdf orar
      II pdf orar
    Calculatoare (20.60.10.10) III-IV pdf orar
  Ingineria sistemelor (20.60.220)   I-II pdf orar
    Automatică şi informatică aplicată (20.60.220.10) III-IV pdf orar
  Informatică (10.10.40)        
    Informatică (10.10.40.10) I-III pdf orar
    Informatică ID (10.10.40.10) I-III pdf orar
       

CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI
  Inginerie chimică (10.30.50)   I-II pdf orar
    Ingineria subst. anorganice şi protecţia mediului (10.30.50.10) III-IV pdf orar
    Chimia şi ing.subst.org., petroch. şi carboch.(10.30.50.20) III-IV pdf orar
  Ingineria mediului (20.70.190)   I-II pdf orar
    Ing. şi prot. mediului în ind. (20.70.190.10) III-IV pdf orar
  Ingineria produselor alimentare (20.50.150)    I-II pdf orar
    Controlul și expertiza produselor alimentare III-IV pdf orar
         

CONSTRUCŢII  
  Inginerie civilă (20.10.60)   I-II-III pdf orar
    Construcţii civile, ind. şi agricole
(20.10.60.10)
IV pdf orar
    Căi ferate, drumuri şi poduri (20.10.60.20) IV pdf orar
    Amenajări de construcţii hidroteh.
(20.10.60.40)
IV pdf orar
    Inginerie sanitară şi protecţia mediului
(20.10.60.60)
IV pdf orar
  Inginerie civilă (20.10.60)   I-II pdf orar
    Inginerie civilă (lb. engl.)  (20.10.60.80) III-IV pdf orar
  Inginerie civilă (20.10.60)   I-II pdf orar
           
    Inginerie civilă  (lb. germ.) (20.10.60.80) III-IV pdf orar
  Ingineria instalaţiilor (20.10.70)   I-II pdf orar
    Instalaţii pentru construcţii (20.10.70.10) III-IV pdf orar
  Inginerie geodezică (20.30.30)   I-II pdf orar
    Măsurători terestre şi cadastru (20.30.30.10) III, IV pdf orar
       

ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE
  Inginerie electron.,telecomunicaţii și tehnologii informaționale (20.20.100)    I, II pdf (I, II) orar
    Electronică aplicată ​(20.20.100.10) III, IV pdf (III, IV) orar
      I, II pdf (I, II) orar
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  III, IV pdf (III, IV) orar
  Inginerie electron.,telecomunicaţii și tehnologii informaționale (lb. engleză) (20.20.100)    I, II pdf (I, II) orar
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  III, IV pdf (III, IV) orar
  Inginerie electron.,telecomunicaţii și tehnologii informaționale (ID)
​(20.20.100) 
  I, II pdf (I, II) orar
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  III, IV pdf (III, IV) orar
           

ELECTROTEHNICĂ ŞI ELECTROENERGETICĂ
  Inginerie electrică (20.20.90)   I-II pdf orar
    Electrotehnică (20.20.90) III-IV pdf orar
  Inginerie energetică (20.20.110)   I-II pdf orar
    Ingineria sistemelor electroenergetice (20.20.110.10) III-IV pdf orar
           

INGINERIE HUNEDOARA
  Inginerie electrică (20.20.90)   I-II pdf orar
    Inginerie electrică și calculatoare III pdf orar
    Electromecanică (20.20.90.50) IV pdf orar
  Ingineria autovehiculelor (20.40.160)   I-II pdf orar
    Autovehicule rutiere (20.40.160.30) III-IV pdf orar
  Inginerie şi management (20.70.230)   I-II pdf orar
    Inginerie economică în domeniul mecanic (20.70.230.20) III pdf orar
    Inginerie economică în ind. chimică şi de materiale (20.70.230.70) IV pdf orar
  Ştiinţe inginereşti aplicate (20.70.270)   I-II pdf orar
    Informatică industrială (20.70.270.50) III-IV pdf orar
  Ingineria mediului   I-II pdf orar
    Ingineria valorificării deșeurilor (20.70.190.70) III pdf orar

MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI
  Inginerie şi management (20.70.230)   I-II pdf orar
    Inginerie economică industrială (20.70.230.10) III-IV pdf orar
    Inginerie economică în construcţii (20.70.230.30) III-IV pdf orar
    Inginerie economică în ind. chimică şi de materiale (20.70.230.70) III-IV pdf orar
    Ing. econ. în dom. elect, electr. şi energ. (20.70.230.60) III-IV pdf orar
  Ştiinţe administrative (40.20.50) Administraţie publică (40.20.50.10) I-III pdf orar
           

MECANICĂ
  Ingineria autovehiculelor (20.40.160)   I-II pdf orar
    Autovehicule rutiere (20.40.160.30) III-IV pdf orar
  Ingineria transporturilor (20.40.240)   I-II pdf orar
    Ing. transport. şi a traficului (20.40.240.10) III-IV pdf orar
  Inginerie industrială (20.70.130)   I-II pdf orar
    Tehnologia construcţiilor de maşini (20.70.130.10) III pdf orar
    Tehnologia construcţiilor de maşini - Învățământ cu Frecvență Redusă (IFR) (20.70.130.10) I-III pdf (I-II, III) orar
    Ingineria sudării III-IV pdf orar
  Ştiinţe inginereşti aplicate (20.70.270)   I-II pdf orar
    Inginerie medicală III-IV pdf orar
  Ingineria materialelor (20.70.170)   I-II pdf orar
    Ştiinţa materialelor (20.70.170.10) III-IV pdf orar
  Inginerie mecanică (20.70.180)   I-II pdf orar
    Inginerie mecanică (20.70.180.50) III-IV pdf orar
    Maşini şi intstal.pt. agricultură și ind. alimentară (20.70.180.60) III-IV pdf orar
    Maşini şi sist. hidraulice şi pneumatice III-IV pdf orar
    Sisteme și echipamente termice III-IV pdf orar
  Mecatronică şi robotică (20.70.250)   I-II pdf orar
    Mecatronică (20.70.250.10) III-IV pdf orar
    Robotică  (20.70.250.20) III-IV pdf orar
           

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
  Ştiinţe ale comunicării (40.30.60) Comunicare şi relaţii publice (40.30.60.20) I-III pdf orar
    Comunicare şi relaţii publice (40.30.60.20) - ID I-III pdf orar
  Limbi moderne aplicate (50.10.30)   Traducere şi interpretare (50.10.30.10)  I-III pdf orar

 

 

 

*Codurile domeniilor de licență cuprind:

        DF(2 caractere) - Domeniul fundamental
        RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
        DL (2 caractere) - Domeniul de licență

**Codurile specializarilor cuprind:

       DF (2 caractere) - Domeniul fundamental
       RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
       DL (2 sau 3 caractere) - Domeniul de licenta
       S (2 caractere) - Specializarea

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2018-10-30
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2019 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +