Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii de licență 2019-2020

 
 

​​

Programe de studii universitare de LICENȚĂ acreditate, organizate de UPT

în anul universitar 2019-2020

 

Denumirea facultății Domeniul de licenţă
(cod*)
Program de studii / specializare (cod**)
(
HG 326/23.05.2019)
Anii de studii Plan de inv. și Competențe
           

ARHITECTURĂ ȘI URBANISM
  Arhitectură (50.60.10)   I-IV pdf
    Arhitectură (50.60.10.10) V-VI pdf
         
    Mobilier şi amenajări interioare (50.60.10.10) I-III pdf
         

AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei (20.60.10)   I-II pdf
    Calculatoare (20.60.10.10) III-IV pdf
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei (20.60.10)   I-II pdf
    Calculatoare (20.60.10.10) - engleză III-IV pdf
  Ingineria sistemelor (20.60.220)   I-II pdf
    Automatică şi informatică aplicată (20.60.220.10) III-IV pdf
  Informatică (10.10.40)      
    Informatică (10.10.40.10) I-III pdf
    Informatică ID (10.10.40.10) I-III pdf
     

CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI
  Inginerie chimică (10.30.50)   I-II pdf
    Ingineria subst. anorganice şi protecţia mediului (10.30.50.10) III-IV pdf
    Chimia şi ing.subst.org., petroch. şi carboch.(10.30.50.20) III-IV pdf
  Ingineria mediului (20.70.190)   I-II pdf
    Ing. şi prot. mediului în ind. (20.70.190.10) III-IV pdf
  Ingineria produselor alimentare (20.50.150)    I-II pdf
    Controlul și expertiza produselor alimentare III-IV pdf
       

CONSTRUCŢII  
  Inginerie civilă (20.10.60)   I-II-III pdf
    Construcţii civile, ind. şi agricole
(20.10.60.10)
IV pdf
    Căi ferate, drumuri şi poduri (20.10.60.20) IV pdf
    Amenajări de construcţii hidroteh.
(20.10.60.40)
IV pdf
    Inginerie sanitară şi protecţia mediului
(20.10.60.60)
IV pdf
  Inginerie civilă (20.10.60)   I-II pdf
    Inginerie civilă (lb. engleză) (20.10.60.80) III-IV pdf
  Inginerie civilă (20.10.60)   I-II pdf
    Inginerie civilă (lb. germană) (20.10.60.80) III-IV pdf
  Ingineria instalaţiilor (20.10.70)   I-II pdf
    Instalaţii pentru construcţii (20.10.70.10) III-IV pdf
  Inginerie geodezică (20.30.30)   I-II pdf
    Măsurători terestre şi cadastru (20.30.30.10) III, IV pdf
     

ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE
  Inginerie electron.,telecomunicaţii și tehnologii informaționale (20.20.100)    I, II pdf
    Electronică aplicată ​(20.20.100.10) III, IV pdf
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  III, IV pdf
  Inginerie electron.,telecomunicaţii și tehnologii informaționale (lb. engleză) (20.20.100)    I, II pdf
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  III, IV pdf
  Inginerie electron.,telecomunicaţii și tehnologii informaționale (ID)
​(20.20.100) 
  I, II pdf
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.100.20)  III, IV pdf
         

ELECTROTEHNICĂ ŞI ELECTROENERGETICĂ
  Inginerie electrică (20.20.90)   I-II pdf
    Electrotehnică (20.20.90) III-IV pdf
  Inginerie energetică (20.20.110)   I-II pdf
    Ingineria sistemelor electroenergetice (20.20.110.10) III-IV pdf
         

INGINERIE HUNEDOARA
  Inginerie electrică (20.20.90)   I-II pdf
    Inginerie electrică și calculatoare III-IV pdf
  Ingineria autovehiculelor (20.40.160)   I-II pdf
    Autovehicule rutiere (20.40.160.30) III-IV pdf
  Inginerie şi management (20.70.230)   I-II pdf
    Inginerie economică în domeniul mecanic (20.70.230.20) III-IV pdf
    Inginerie economică în ind. chimică şi de materiale (20.70.230.70) III-IV pdf
  Ştiinţe inginereşti aplicate (20.70.270)   I-II pdf
    Informatică industrială (20.70.270.50) III-IV pdf
  Ingineria mediului   I-II pdf
    Ingineria valorificării deșeurilor (20.70.190.70) III-IV pdf

MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI
  Inginerie şi management (20.70.230)   I-II pdf
    Inginerie economică industrială (20.70.230.10) III-IV pdf
    Inginerie economică în construcţii (20.70.230.30) III-IV pdf
    Inginerie economică în ind. chimică şi de materiale (20.70.230.70) III-IV pdf
    Ing. econ. în dom. elect, electr. şi energ. (20.70.230.60) III-IV pdf
  Ştiinţe administrative (40.20.50) Administraţie publică (40.20.50.10) I-III pdf
         

MECANICĂ
  Ingineria autovehiculelor (20.40.160)   I-II pdf
    Autovehicule rutiere (20.40.160.30) III-IV pdf
  Ingineria transporturilor (20.40.240)   I-II pdf
    Ing. transport. şi a traficului (20.40.240.10) III-IV pdf
  Inginerie industrială (20.70.130)   I-II pdf
    Tehnologia construcţiilor de maşini (20.70.130.10) III-IV pdf
    Tehnologia construcţiilor de maşini - Învățământ cu I-II pdf
    Frecvență Redusă (IFR) (20.70.130.10) III-IV pdf
  Ştiinţe inginereşti aplicate (20.70.270)   I-II pdf
    Inginerie medicală III-IV pdf
  Ingineria materialelor (20.70.170)   I-II pdf
    Ştiinţa materialelor (20.70.170.10) III-IV pdf
  Inginerie mecanică (20.70.180)   I-II pdf
    Inginerie mecanică (20.70.180.50) III-IV pdf
    Maşini şi sist. hidraulice şi pneumatice III-IV pdf
    Sisteme și echipamente termice III-IV pdf
  Mecatronică şi robotică (20.70.250)   I-II pdf
    Mecatronică (20.70.250.10) III-IV pdf
    Robotică  (20.70.250.20) III-IV pdf
         

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
  Ştiinţe ale comunicării (40.30.60) Comunicare şi relaţii publice (40.30.60.20) I-III pdf
    Comunicare şi relaţii publice (40.30.60.20) - ID I-III pdf
  Limbi moderne aplicate (50.10.30)   Traducere şi interpretare (50.10.30.10)  I-III pdf

 

 

 

*Codurile domeniilor de licență cuprind:

        DF(2 caractere) - Domeniul fundamental
        RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
        DL (2 caractere) - Domeniul de licență

**Codurile specializarilor cuprind:

       DF (2 caractere) - Domeniul fundamental
       RSI (2caractere) - Ramura de stiinta
       DL (2 sau 3 caractere) - Domeniul de licenta
       S (2 caractere) - Specializarea

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2020-11-12
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +