UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

CENTRUL DE RESURSE PENTRU INFORMARE SI DOCUMENTARE AL UPT (CRID)

15.09.2020. Modificare componență Centru de Resurse pentru Informare și Documentare al UPT

12.09.2019. Ordinul nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților 
(Traducere articolul 4 în limba engleză / Cerere de mobilitate în limba engleză)

27.01.2016. OMENCS nr. 3098/27.01.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

 
 
 
 

Regulament privind reclasificarea studentilor Erasmus

Procedurile de reclasificare a studenţilor Erasmus elaborate la nivel de facultate:

  1. Facultatea de Arhitectură
  2. Facultatea de Automatică şi Calculatoare
  3. Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului
  4. Facultatea de Construcţii
  5. Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
  6. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
  7. Facultatea de Inginerie din Hunedoara
  8. Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi
  9. Facultatea de Mecanică
  10. Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

Resurse utile:

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED)

ALTE INFORMATII

 
 
   Instructiuni si documente necesare mobilitatilor definitive
 
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2022