UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI INCOMING DE FORMARE

Mobilităţile pentru formare dau posibilitatea cadrelor diactice şi altor categorii de personal din instituţiile de învăţământ superior partenere să efectueze o perioadă de formare cuprinsă între 5 zie şi 6 săptămâni la UPT.

Cadrele didactice şi personalul administrativ de la universităţile partenere care doresc să efectueze o mobilitate de formare la Universitatea Politehnica Timişoara vor completa şi transmite formularul de candidatură la Loredana.Nenesteanu@upt.ro. Înainte de începerea mobilităţii se va definitiva şi planul de formare profesională.

ALTE INFORMATII

 
 
    Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Mobilitati incoming de predare - formulare pentru cadrele didactice de la universitatile partenere Erasmus+
 
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2020