UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI INCOMING DE PREDARE

Mobilităţile de predare sunt destinate cadrelor didactice de la universităţile partenere interesate să predea pentru o perioadă cuprinsă între 1 zi și 6 săptămâni la UPT. Numărul minim de ore de predare este de 5 / săptămână.

Cadrele didactice de la universităţile partenere care doresc să efectueze o mobilitate de acest tip la Universitatea Politehnica Timişoara în anul universitar 2014-2015 vor completa şi transmite formularul de candidatură pe e-mail la loredana.nenesteanu@upt.ro. Înainte de
începerea mobilităţii se va definitiva planul de predare.

ALTE INFORMATII

 
 
   Informatii privind programul LLP-Erasmus (incheiat). Mobilitati incoming de formare - formulare pentru cadrele didactice si personalul administrativ de la universitatile partenere Erasmus+
 
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2020