UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

OPORTUNITATI PENTRU CADRE DIDACTICE SI CERCETATORI 2016-2017

 

 Apeluri închise:

Denumire program Tip Ţară

Descriere
(linkuri)

Termen limită
International Postdoctoral Fellowship at Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Grant de cercetare Elveţia Informaţii detaliate pe pagina programului. 1 octombrie 2016
The Fulbright Senior Postdoctoral Program 2017-2018 Granturi de predare/ cercetare Statele Unite ale Americii

Bursele includ transportul internațional, asigurarea medicală și o indemnizație lunară care acoperă cazarea și cheltuielile de trai, o sumă pentru cărți și materiale educaționale și o primă de instalare. În cazul în care bursierul va fi însoțit de familie (soț/soție și copii necăsătoriți până în 21 de ani) cel puțin 80% din perioada stagiului Fulbright, acesta va beneficia şi de o alocaţie pentru familie. Bursele se acordă pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni. Sunt eligibile toate domeniile, cu excepția disciplinelor clinice.

Pentru informații suplimentare consultaţi posterul şi descrierea programului

Persoană de contact:
d-na Corina DĂNĂILĂ,
Comisia Româno-Americană Fulbright, corina.danaila@fulbright.ro

17 octombrie 2016
3rd UNI-SET Energy Clustering Event - Universities in the Energy Transition: Focus on Smart Energy Systems and Communities Eveniment de networking / Apel la contribuţii România

The event will offer insights into innovative programmes and approaches from a multidisciplinary perspective through examples, lessons learnt and other best practice. The conference participants will also contribute to the development of a roadmap and ultimately a strategic agenda for universities as important stakeholders in the future energy society. The overall goal is to strengthen inter-university cooperation and thus the voice of universities in the development of energy policy at EU level. The goal is also to make visible the substantial contribution of universities in implementing the European Energy Union. Registration for the event is free of charge.
 

Informaţii detaliate aici.

Apel la contribuţii: 
24 octombrie 2016

Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetatori din diaspora - Competitie 2016 Grant de cercetare ptr. cercetători diaspora (cu cetăţenie română sau de origine română) România Sunt eligibili cercetătorii din diaspora (cu cetăţenie română sau de origine română) cu 2-9 ani experienţă în CDI de la obţinerea titlului de doctor. Cererea de finanţare se depune de un un responsabil, angajat în cadrul instituţiei gazdă din România. Durata unui stagiu este de maxim 30 de zile, cheltuieli eligibile fiind transportul, cazarea, diurna. Informaţii detaliate aici.

31 octombrie 2016

(cererile se analizează pe parcurs)

Proiecte de mobilitate pentru cercetatori cu experienta din diaspora - Competitie 2016 Granturi pentru cercetători cu experienţă (inclusiv pentru a conferenţia) România

Finanţarea se asigură pentru cercetători din diaspora care vizitează instituţii de cercetare din România (universităţi, institute), inclusiv pentru a conferenţia pe teme de interes ştiinţific şi tehnologic. Cercetătorul invitat trebuie sa aibă o experienţă în activitatea CDI de peste 10 ani de la obţinerea titlului de doctor în ştiinţe. Cererea de finanţare este depusă de instituţia gazdă. Durata unei vizite este de maxim o săptămână. Sunt eligibile cheltuieli de cazare, diurnă, transport. Informaţii detaliate aici.

31 octombrie 2016

(cererile se analizează pe parcurs)

The Fulbright-RAF Scholar Award 2017-2018 Grant pentru studii şi cercetare SUA The Romanian-U.S. Fulbright Commission announces the Fulbright-RAF (Romanian-American Foundation) Scholar Award, dedicated to Romanian academics from technical universities and faculties who wish to carry out a semester-long fellowship in residence at the University of Rochester – AIN Center for Entrepreneurship, for study and independent research, curriculum development, classroom observation and participation in community-based entrepreneurial activities. More details here. 31 octombrie 2016
3rd UNI-SET Energy Clustering Event - Universities in the Energy Transition: Focus on Smart Energy Systems and Communities Eveniment de networking / Apel la contribuţii România

The event will offer insights into innovative programmes and approaches from a multidisciplinary perspective through examples, lessons learnt and other best practice. The conference participants will also contribute to the development of a roadmap and ultimately a strategic agenda for universities as important stakeholders in the future energy society. The overall goal is to strengthen inter-university cooperation and thus the voice of universities in the development of energy policy at EU level. The goal is also to make visible the substantial contribution of universities in implementing the European Energy Union. Registration for the event is free of charge.
 

Informaţii detaliate aici.

Apel la contribuţii: 
24 octombrie 2016

Participare:
7 noiembrie 2016

Bordeaux Initiative of Excellence Visiting professorship Franţa The University of Bordeaux is pleased to inform you that within the framework of the Bordeaux Initiative of Excellence (IdEx Bordeaux), several recruitment opportunities are currently being promoted at our university.
•    Visiting Scholars (deadline 6th November)
To apply, please consult our website and complete the application form:
•    Call for applications
6 noiembrie 2016
Burse DAAD de cercetare pentru doctoranzi şi tineri cercetători (burse de lungă durată) Burse de cercetare pentru doctoranzi şi tineri cercetători Germania Bursele oferă doctoranzilor și tinerilor cercetători posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare sau de perfecţionare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Bursele încurajează schimbul de experiență între colegi și formarea de rețele profesionale de specialitate.

Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea proiectelor de cercetare din cadrul unui stagiu de doctorat.

Îşi pot depune candidatura pentru o bursă DAAD doctoranzi sau tineri cercetători, cu rezultate foarte bune, care la momentul începerii bursei şi-au încheiat un ciclu universitar cu o diplomă de master, o diplomă echivalentă, în cazuri de excepție şi cu o diplomă de bachelor sau care au obținut deja titlul de doctor (Post-Docs).

Durata bursei este de regulă între 7 și 10 luni. Durata finanțării este stabilită de o comisie de selecție în funcție de proiectul de cercetare și planul de lucru propus.

Informaţii detaliate aici.

Persoană de contact:
D-na Sabina De Carlo, Lector DAAD
Univesitatea Politehnica Timisoara, Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine, e-mail: decarlo@daad.ro  (în limbile engleză sau germană), consultaţii: joi 16-18, ASPC (birou A110)

15 noiembrie 2016
Schimburi academice bilaterale Granturi pentru stagii de cercetare Germania

Pentru îmbunătățirea relațiilor externe și dezvoltarea cooperării bilaterale din domeniul cercetării între universitățile germane și cele străine, DAAD sprijină schimbul de cadre didactice universitare și cercetători din țările partenere. Aceste schimburi au la baza programe culturale de schimb academic și acorduri bilaterale încheiate cu organizațiile partenere externe.

Își pot depune candidatura cadre didactice universitare sau cercetători, care, de regulă, ar trebui să dețină deja titlul de doctor și să fie angajați la o instituție de învățământ superior sau un institut de cercetare din România.

Se finanţează stagii de cercetare în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat/ acreditată de stat sau în cadrul unui institut de cercetare cu un statut similar din Germania.
Finanțarea unui astfel de stagiu de cercetare nu poate fi acordată decât o dată la trei ani.
Călătorii pentru susținerea unei prelegeri sau la congrese științifice nu sunt finanțate.

Durata stagiul este între 14 zile și 3 luni; decizia este luată de comisia de selecție în funcție de proiectul de cercetare și planul de lucru propus. Bursa nu poate fi prelungită.

Informaţii detaliate aici.

Persoană de contact:

D-na Sabina De Carlo, Lector DAAD
Univesitatea Politehnica Timisoara, Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine, e-mail: decarlo@daad.ro  (în limbile engleză sau germană), consultaţii: joi 16-18, ASPC (birou A110)

 

15 noiembrie 2016
8e édition du Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs Premiu Orice ţară

Le prix, créé par l'AUF, vise à reconnaître le mérite et la valeur d'un(e) chercheur(se) ayant acquis une reconnaissance scientifique et ayant réalisé une percée internationale significative, en particulier dans le cadre de la Francophonie, et essentiellement à travers sa productivité scientifique.

Conditions pour candidater :
◦être âgés de 40 ans au plus à la date de clôture de l'appel d'offres. Seule l'année de naissance est prise en compte sans autre considération de mois ou de jour.
◦être titulaires d’un doctorat ou d’un doctorat d’État (fournir la photocopie du doctorat ou du procès-verbal de soutenance de thèse) ;
◦pouvoir justifier d'une activité de recherche entre 4 et 10 ans après l'obtention du doctorat. Pour remplir  cette condition, la date de soutenance de thèse du candidat doit se situer entre le 1er janvier de l'année 2006 et le 31 décembre de l’année 2012 ;
◦être rattachés à un établissement membre de l'AUF.

Une dotation de 10 000 euros (dix mille euros) sera attribuée à chacun des lauréats en 2017.

15 noiembrie 2016
Stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare și cercetători Granturi pentru stagii de cercetare Germania

Bursele DAAD oferă cercetătorilor străini posibilitatea unui stagiu de cercetare sau de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea stagiilor de cercetare de scurtă durată în vederea schimbului de experiență între colegi și a formării de rețele profesionale de specialitate.

Își pot depune candidatura cadre didactice universitare sau cercetători recunoscuți, care, de regulă, ar trebui să dețină deja titlul de doctor și să fie angajați la o instituție de învățământ superior sau un institut de cercetare din România.

Durata stagiului este de la 1 până la 3 luni. Decizia este luată de comisia de selecție în funcție de proiectul de cercetare și planul de lucru propus. Bursa nu poate fi prelungită.

Informaţii detaliate aici.

15 noiembrie 2016,
 

1 mai 2017

Stagii de lucru pentru cadre didactice universitare din domenii artistice și arhitectură Granturi pentru stagii de lucru Germania

Bursele DAAD oferă cercetătorilor străini și artiștilor posibilitatea unui stagiu de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea cooperărilor din domeniul artistic cu instituții-gazdă din Germania.

Pot candida cadre didactice universitare din următoarele domenii:
•Arhitectură (arhitectură interioară, arhitectura și conservarea patrimoniului, planificare urbană și dezvoltare teritorială, peisagistică etc.)
•Artă vizuală, design, comunicare vizuală sau film
•Artele spectacolului (actorie, regie, musical, dans, performance studies, coreografie etc.)
•Muzică

Durata stagiului este de 1 până la 3 luni. Decizia este luată de comisia de selecție în funcție de proiectul și planul de lucru propus. Bursa nu poate fi prelungită.

Informaţii detaliate aici.

15 noiembrie 2016,
 

1 mai 2017

Energy Networking 4Innovation Eveniment de networking HORIZON2020 Slovacia Eveniment pentru companii, universități și cercetători interesați de găsirea unor parteneri pentru proiecte HORIZON 2020 în domeniul energiei (Smart energy & Energy efficiency; Renewable energy; R&D, Policy making, Governance and Energy). Fără taxă de participare. Detalii: aici. 20 noiembrie 2016
Programme ATIP – Avenir Responsable d'équipe Grant / contract de muncă pentru tineri cercetători Franţa

Dans le cadre d’un partenariat, l’Inserm et le CNRS lancent un appel d’offres afin de:
- permettre à de jeunes chercheur.e.s de mettre en place et d’animer une équipe, au sein d'une structure de recherche en France affiliée à l'Inserm ou au CNRS. Les équipes ainsi créées auront pour vocation de renforcer le dispositif de recherche de la structure d'accueil en développant, de manière autonome, leur propre thématique.
- promouvoir la mobilité et attirer dans les laboratoires de jeunes responsables d’équipes de haut niveau.

Le soutien ATIP - Avenir, d’une durée de 3 ans, pourra être prolongé après évaluation pour 2 années supplémentaires. Il s’adresse aux jeunes chercheur.e.s, sans restriction de nationalité, ayant obtenu leur thèse de sciences (ou un diplôme équivalent) depuis plus de 2 ans et moins de 10 ans (thèse entre le 15 septembre 2006 et le 15 septembre 2014).

Detalii suplimentare aici.

24 noiembrie 2016
Bordeaux Initiative of Excellence Studii postdoctorale, fellowship tineri cercetători Franţa The University of Bordeaux is pleased to inform you that within the framework of the Bordeaux Initiative of Excellence (IdEx Bordeaux), several recruitment opportunities are currently being promoted at our university.
•    International Post-Doctorates (deadline 27th November)
•    Junior Chairs (deadline 27th November)
To apply, please consult our website and complete the application form: Call for applications
27 noiembrie 2016

 

EDGE Fellowships in ICT and Materials

Burse postdoctorale în domeniul "ICT & Materials", finanţate prin granturile COFUND -
Marie Skłodowska-Curie
Irlanda Call for proposals for EDGE MSCA COFUND Fellowships in ICT and Materials
EDGE is a Marie Sklodowska-Curie COFUND Action, led by Trinity College Dublin on behalf of 10 Irish academic institutions of excellence. EDGE will award 24 and 36 month Fellowships to 71 high-calibre post-doctoral researchers, who will relocate to Ireland to join expert supervisors in the ICT and Materials field. Fellows will work on a research project of their own design, and are invited to submit proposals to work under one of the supervisors listed on our website, www.edge-research.eu. The call is open until 1st December 2016.
More details here.
1 decembrie 2016
Fulbright- Schuman Program
Granturi pentru cercetare doctorală, postdoctorală, predare Statele Unite ale Americii

The Fulbright Commission for Educational Exchange offers approximately 35 scholarships annually for study, teaching and research in the United States at the post-doctoral level. The awards vary from round-trip travel to grants covering all expenses for an academic year. Fulbright Schuman grants are open to citizens of all 28 EU Member States.

Types of grants available: grants for

 • Pre-Doctoral Research
 • Post-Doctoral Research
 • University Lecturing

For more details click here.

1 decembrie 2016
P-SPHERE Postdoctoral Fellowships Granturi de cercetare Spania

The project, will offer 3 years fellowships to a total of 48 fellows which will have the opportunity to develop their researcher’s careers in an excellent environment. The P-SPHERE programme is articulated around five multidisciplinary domains, including transversal technologies: Food, Health, Smart and Sustainable Cities, Cultural Heritage and Materials & Energy.

Learn more here

9 decembrie 2016
MOVE-IN Louvain Granturi postdoctorale pentru cercetători cu experienţă Belgia “MOVE-IN Louvain” Incoming post-doc Fellowships is a transnational fellowship programme developed by the Université catholique de Louvain (UCL) in partnership with the Université de Namur (UNamur) and the Université Saint-Louis (USL-B) with the support of the European Commission (Marie Curie actions).

In line with the European Research Area (ERA) objectives, the programme’s goal is to create favourable conditions for transnational mobility of highly skilled researchers. In respect for the EURAXESS principles, fellows will be selected through a transparent selection process carried out, notably, by independent experts.

The programme lasts five years and covers three calls for proposals. Depending on the length of the stay of the successful applicants, around 53 fellowships are foreseen to be awarded for each call.  Opening date of the third call is October 3rd, 2016, and closing date January 4th, 2017. Learn more here.

4 ianuarie 2017
Three Incoming Postdoctoral Fellowships for Female Researchers  at TU Berlin Granturi de cercetare Germania

IPODI is a postdoc fellowship program for experienced female researchers.

Between 2013 and 2018 the International Post-Doc Initiative (IPODI) of the Technische Universität Berlin awards 21+5 two-year fellowships to international female researchers in 3+1 internationally open calls. IPODI is part of an initiative (Wissenschaftlerinnen an die Spitze) that aims at increasing the number of women in leadership positions. IPODI addresses outstanding female researchers regardless of their nationality or age and is open to applications from all fields of research represented at the TU Berlin.

Learn more here and apply here.

5 ianuarie 2017
Soutien à la participation aux manifestations scientifiques AUF - BECO-2016 Grant pentru participarea la evenimente Orice ţară Granturile se acordă pentru manifestări ştiinţifice francofone de scurtă durată (se pot finanţa cel mult 5 zile). Detalii: pagina programului. Cu minim 6 săptămâni înainte de manifestarea ştiinţifică
Organiser une manifestation scientifique en ECO - appel 2016 Grant pentru organizarea de evenimente Orice ţară

Dans le cadre de cette mission spécifique, l'AUF s’attache prioritairement à promouvoir :

 • la participation de scientifiques de la région et du Sud apportant une contribution à la manifestation (communication en français qui donnera lieu à une publication dans les Actes de la manifestation),

 • l’édition et la diffusion des actes en français (de préférence sur support numérique),

 • la promotion de la langue française dans des manifestations scientifiques multilingues (traduction, interprétariat, etc.).

Informaţii detaliate pe pagina programului.

Cu minim 3 luni înainte de manifestarea ştiinţifică
Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme for the year 2016-17 Cursuri de scurtă durată India

Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme for the year 2016-17

Funding: This Programme presents scholarships to deserving candidates for short-term and medium-term training courses. All expenses on international travel, board and lodging, course fee, etc. are met by the Government of India.

Eligibility: Employees and officials in government, public sector and parastatals, private sector, universities and other institutions of learning, chambers of commerce and industry, who are between 25 to 45 years of age, are medically fit and possess the required academic qualifications as laid down by the relevant institution where they are applying. A sound working knowledge of English is required.

Applications: Applications: All ITEC applications are required to be filled in by the applicants themselves at the websitewww.itecgoi.in.  After a candidate has applied for a course, he/she must take a printout of the application and send it to the Indian Mission/Post through the nominating Ministry/organizations.  New calendar of ITEC courses is available athttps://www.itecgoi.in/downloads/2016-2017.pdf

More details: http://eoiromania.in/eoi.php?id=ITEC

Termenul limită este cu 3 luni înainte de începerea cursului pentru care se optează

Visegrad Scholarship at the Open Society Archives Grant de cercetare Ungaria

We invite applicants from the fields of history, the arts, philosophy and sociology to reflect on the conditions of knowledge production during and after the Cold War. This reflection exposes the intellectual and professional practices (journalistic, sociological, artistic, political, archival) that both reflected and shaped the meaning and scope of certain phenomena.

Learn more here.

10 ianuarie 2017,

10 aprilie 2017

Ernst Mach Grant Grant de studii / cercetare doctorală/ postdoctorală Austria

Students and young researchers from foreign universities are invited to apply for this grant to come to Austria for a research or a study stay. Every year a board of representatives of the Austrian Ministry awards the Ernst Mach Grants based on the results of an expert examination procedure. Age limit for this grant program is 35 years at the time of the application.

For more details click here.

1 martie 2017
Apel Regional Studies Association "RSA Policy Expo grant scheme" Grant -

The Regional Studies Association is launching a new policy research initiative "RSA Policy Expo" worth up to £15,000 to successful teams aiming to connect the work of its members and wider communities to societal questions and policy needs.
The Expos will deliver a short form policy focussed, clear and evidenced book for launch particularly within the relevant practice based communities and to the academic community through the Association’s membership benefits and wider book sales. This book will be distributed to all RSA members and RSA journal subscribers giving it a global circulation and footprint.
Applications are invited on the following themes:
•    Industrial Strategy and the Role of Industry, Employment & Apprenticeships in Cities and Regions
•    Climate change, adaptation and governance
•    Global Migration and regional development

More details here.

6 martie 2017
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE  ON ECONOMICS AND MANAGEMENT Conferinţă Slovenia

Propositions regarding papers/proceedings
 
Maximum volume of the text is 15,000 characters with spaces (the limit does not include figures, tables, references and appendices) and the number of co-authors per paper is limited to three.

All submitted papers will be peer reviewed by the reviewers drawn from the scientific committee or external reviewers depending on the topic, title and the subject matter of the paper.  Selection of papers which will be presented at the conference venue will be based upon quality, originality, and relevance.

All accepted papers will be published in the "Proceedings of International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2017" after the conference, and their publication in proceedings does not require presentation at the conference venue.
 

Proceedings will be indexed with ISBN, CIP, Cobiss.SR number in National Library of Republic of Serbia. Also, conference proceedings will be submitted to indexation and / or publication and / or the listing at the Thomson Reuters ISI Web of Science (WOS) Conference Proceedings Citation Index, EBSCO, CiteSeerX, SCOPUS, ERA, ProQuest, Google Books, Google Scholar database and so on.

Papers published in the proceedings will be classified as M33 category according to the regulations on scientific research results within the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia.

The official languages of the conference are Serbian, Croatian, Bosnian, Montenegrin, Slovenian, Macedonian, Russian and English. Papers may be written and presented in one of these languages.


More details here.

10 martie 2017
International Conference on Research in Education and Science Conferinţă Turcia We would like to invite you to the International Conference on Research in Education and Science (ICRES) which will take place on May 18 - 21, 2017 in Ephesus Kusadasi, Turkey. The conference is organized by the International Society for Research in Education and Science (ISRES) and Balikesir University.
Accommodation is free for all participants in a double room per person during the three nights of May 18, 19, 20, 2017. The accommodation at the five-star hotel (http://www.pinebay.com) is ultra-all-inclusive for the conference days.
The aim of the conference is to bring together scholars, students, and administrators from different countries, and to discuss theoretical and practical issues in the fields of information and communication technologies in education, science education and mathematics education. Your prospective, valuable contributions on this field will be evaluated by the Scientific Committee and the ones approved to be presented will also be published in the Proceedings.
To learn more click here.
1 aprilie 2017
Vizită de studiu în domeniul universitar: Youth and Community Work in Scotland Vizită de studiu Marea Britanie Va aducem in atentie cateva informatii despre evenimentul "Vizita de studiu in domeniul universitar: Youth and Community Work in Scotland": http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/961
 
Aceasta vizita de studiu are ca scop promovarea activitatilor internationale si a competentelor interculturale in cadrul invatamantului superior si al altor entitati care ofera programe de tineret si dezvoltare comunitara. Totodata, vizita isi propune prezentarea de masuri active in favoarea recunoasterii invatarii non-formale si o mai mare profesionalizare a activitatii lucratorilor de tineret - prin conectarea cu alte programe si politici de tineret.
 
Daca sunteti interesati sa participati, va rugam sa urmati instructiunile publicate pe website cu privire la inregistrare, profilul candidatului, selectie si participare.
3 aprilie 2017
24th EuroSPI Conference

 
Conferinţă Cehia

CALL FOR CONFERENCE PAPERS

Go to http://2017.eurospi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8

Download CALL: http://2017.eurospi.net/images/EuroSPI2017/CFPEuroAsiaSPI2017v2.pdf

CALL FOR WORKSHOP PAPERS

WS 1: Gamification and Persuasive Games for Software Process Improvement, Information Technology, and Innovation Management EuroSPI Key Notes

WS 2: SPI in Industry 4.0 – The Digitalization of Design and Manufacturing

WS 3: Best Practices in Implementing Traceability

WS 4: Good and Bad Practices in Improvement
The 2 best papers in WS4 will receive a special financial award from SQS, Germany.

WS 5: Best Practices in Design of Systems applying Functional Safety, Cybersecurity, and how much Agile is Possible  (with examples from Automotive Industry, Medical Device Industry)

WS 6: Experiences with Agile and Lean EuroSPI Key Notes

WS 7: Standards and Assessment Models EuroSPI Key Notes

WS 8: Team Skills and Diversity Strategies Empowering Innovation and Improvement EuroSPI Key Notes

Accepted research papers are published in the SPRINGER CCIS series. Accepted experience and industry papers are published in an Improvement Series, and in Wiley SPIP Journal. Also EuroSPI has published papers with the ASQ (American Society of Quality) SQP (Software Quality Professional) Magazine.

Learn more here.

12 aprilie 2017
Horizon 2020 SME Innovation Associate Granturi pentru cercetare Diverse

The required profile to be recruited must at least have reached R2 level in the European Framework for Research Careers3. This means he or she must:
o Hold a PhD (or equivalent);
o Have demonstrated expertise in line with the job advertisement;
o Comply with the Transnational mobility criteria: the researcher must come from a different country than the place of employment (irrespective of his/her nationality). This means that at the time of recruitment (September 2017), researchers must have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in the country where the company is established for no more than 12 months in the 3 years immediately before the reference date (from 01/09/2014 until 31/08/2017). Compulsory national service and/or short stays such as holidays are not taken into account.

Learn more here.

30 aprilie 2017

Apel Regional Studies Association "RSA Membership Research Grant Scheme"

Grant de cercetare -

The RSA Membership Research Grants are provided to support a discrete piece of regional studies and/or regional science research. The value of the award is up to £5,000 (or its equivalent in dollars or euros depending upon the agreed exchange rate at the time of the award). The award has a maximum time span of 18 months and reporting conditions apply.

More details here.

8 mai 2017
Apel Regional Studies Association "RSA Fellowship Research Grant Scheme"
Grant de cercetare -

The RSA Fellowship Grants are provided to support a discrete piece of regional studies and/or regional science research. The value of the award is up to £7,500 (or its equivalent in dollars or euros depending upon the agreed exchange rate at the time of the award). The award has a maximum time span of 18 months and reporting conditions apply.

More details here.

8 mai 2017
Stagii DAAD de cercetare pentru cadre didactice şi cercetători Grant pentru stagii de cercetare Germania

Bursele DAAD oferă cercetătorilor străini posibilitatea unui stagiu de cercetare sau de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră.

Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea stagiilor de cercetare de scurtă durată în vederea schimbului de experiență între colegi și a formării de rețele profesionale de specialitate.

Își pot depune candidatura cadre didactice universitare sau cercetători recunoscuți, care, de regulă, ar trebui să dețină deja titlul de doctor și să fie angajați la o instituție de învățământ superior sau un institut de cercetare din România.

Durata stagiului este de la 1 până la 3 luni. Decizia este luată de comisia de selecție în funcție de proiectul de cercetare și planul de lucru propus.

Se finanţează:

 • Stagii de cercetare în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat/ acreditată de stat sau în cadrul unui institut de cercetare cu un statut similar din Germania. Un stagiu de cercetare poate avea loc și la diferite instituții.
 • Finanțarea unui astfel de stagiu de cercetare nu poate fi acordată decât o dată la trei ani.
 • Călătorii pentru susținerea unei prelegeri sau la congrese științifice nu sunt finanțate.

Informaţii detaliate aici.

Persoană de contact:
D-na Sabina De Carlo, Lector DAAD
Univesitatea Politehnica Timisoara, Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine, e-mail: decarlo@daad.ro  (în limbile engleză sau germană), consultaţii: joi 16-18, ASPC (birou A110)

15 noiembrie 2016

1 mai 2017

Burse DAAD de cercetare pentru doctoranzi şi tineri cercetători (burse de scurtă durată) Burse de cercetare pentru doctoranzi şi tineri cercetători  Germania  

Bursele oferă doctoranzilor și tinerilor cercetători posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare sau de perfecţionare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Bursele încurajează schimbul de experiență între colegi și formarea de rețele profesionale de specialitate.

Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea proiectelor de cercetare din cadrul unui stagiu de doctorat.

Îşi pot depune candidatura pentru o bursă DAAD doctoranzi sau tineri cercetători, cu rezultate foarte bune, care la momentul începerii bursei şi-au încheiat un ciclu universitar cu o diplomă de master, o diplomă echivalentă, în cazuri de excepţie şi cu o diplomă de bachelor sau care au obținut deja titlul de doctor (Post-Docs)

Durata bursei cuprinsă între 1 lună şi 6 luni. Durata finanțării este stabilită de o comisie de selecție în funcție de proiectul de cercetare și planul de lucru propus.

Informaţii detaliate aici.

Persoană de contact:
D-na Sabina De Carlo, Lector DAAD
Univesitatea Politehnica Timisoara, Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine, e-mail: decarlo@daad.ro  (în limbile engleză sau germană), consultaţii: joi 16-18, ASPC (birou A110)

 

15 noiembrie 2016

1 mai 2017

Stagii de lucru pentru cadre didactice universitare din domenii artistice și arhitectură Granturi pentru stagii de lucru Germania  

Bursele DAAD oferă cercetătorilor străini și artiștilor posibilitatea unui stagiu de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră. Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea cooperărilor din domeniul artistic cu instituții-gazdă din Germania.

Pot candida cadre didactice universitare din următoarele domenii:
•• Arhitectură (arhitectură interioară, arhitectura și conservarea patrimoniului, planificare urbană și dezvoltare teritorială, peisagistică etc.)
•• Artă vizuală, design, comunicare vizuală sau film
•• Artele spectacolului (actorie, regie, musical, dans, performance studies, coreografie etc.)
•• Muzică

Durata stagiului este de 1 până la 3 luni. Decizia este luată de comisia de selecție în funcție de proiectul și planul de lucru propus. Bursa nu poate fi prelungită.

Informaţii detaliate aici.

Persoană de contact:

D-na Sabina De Carlo, Lector DAAD
Univesitatea Politehnica Timisoara, Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine, e-mail: decarlo@daad.ro  (în limbile engleză sau germană), consultaţii: joi 16-18, ASPC (birou A110)

 

15 noiembrie 2016,
 

1 mai 2017

Apel Regional Studies Association "RSA Early Career Grant Scheme" Grant de cercetare -

This award is open to individual applicants in their early career (five years maximum between the date showing on the certificate and the application deadline). Applicants must be based within an eligible higher education institution (HEI) and must be a current, early career member of the Regional Studies Association and throughout the duration of the grant (please note that applicants may apply for membership at the same time as applying for the grant).

More details here.

31 mai 2017
Apel Regional Studies Association "RSA Awards 2017" Premiu -

Nominations (both self-nominations and third party nominations) of current members are being sought for the following awards in regional studies and related fields, which will be awarded by the Regional Studies Association Award Committee in 2017. 

 • Nathaniel Lichfield Award - the nominee must have graduated within the previous year
 • RSA PhD Student Award - the nominee has to be a registered PhD student who has not yet received their certificate
 • RSA Routledge Early Career Award - the nominee has to be an early career researcher within five years of the date on their PhD certificate or equivalent 

The nominees are expected to have made an original and outstanding contribution to the field of regional studies and the leading personal contribution of the recipient to the work must be clearly identifiable.

More details here.

31 mai 2017
CONCOURS ELLESGORITHME
Premiu -

L’Agence universitaire de la francophonie (AUF), par l’intermédiaire de l’Institut de la francophonie pour l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance (IFIC) reconduit pour sa deuxième édition, à l’occasion de la journée internationale des femmes, le concours ELLESgorithme destiné aux femmes francophones, sans distinction de pays, en vue de promouvoir le développement d’applications mobiles en langue française dans le domaine du numérique éducatif.
Objectif général
L’objectif général de ce concours est d’apporter un appui à la création d’applications mobiles par des femmes, dans le domaine du numérique éducatif et en langue française. Les trois meilleures réalisations recevront un prix et leur promotion sera assurée par l’IFIC.
Points importants à noter :
• les projets proposés doivent impérativement être en relation avec le numérique éducatif en
français :
◦ Jeux sérieux
◦ Animation de groupe
◦ Aide pour les étudiant(e)s
◦ Aide à la prise de décision pour les enseignant(e)s
• es projets non liés à ces champs (projets exclusivement commerciaux, projets en langue anglaise, projets non académiques, etc.) ne pourront pas être évalués par le jury
• toute proposition ne respectant pas l’appel à candidatures ne sera pas évaluée
• toute application non finalisée ne sera pas évaluée
• les candidatures collectives sont acceptées
Critère d’éligibilité
Le porteur du projet doit être une femme
Candidature
Le concours se déroule en deux temps, une phase d’éligibilité et une phase de réalisation des projets éligibles.
En premier temps, chaque candidate présentera et décrira son projet complet d’application mobile en remplissant le formulaire avec tous les documents demandés (Scénarios d’utilisation, logo, captures d’écran,
etc.).
À l’issue de la première phase, cinq projets seront déclarés éligibles et donneront lieu à un développement complet.
Soumission des candidatures
Les intéressées adresseront leur candidature via la plateforme http://formulaires.auf.org, en remplissant le
formulaire consacré à cet appel. Les candidatures doivent être transmises avant le 9 juin 2017 (minuit GMT+1), délai de rigueur.
Seules les candidatures complètes seront examinées par le jury. Toute information complémentaire non mentionnée dans le présent appel peut être obtenue auprès de l’IFIC, en écrivant à femmes-app-mobileific(
at)auf.org et en spécifiant dans le sujet du message le terme « Prix féminin de l’appli mobile ».
Prix
Les trois meilleures réalisations seront primées :
1er prix : 3000 euros
2e prix : 2000 euros
3e prix : 1000 euros

Principales dates
lancement de l’appel : 08 mars 2017
date limite de dépôt des candidatures : 09 juin 2017
date limite de remise des applications : 06 octobre 2017
Pour plus de détails : http://ific.auf.org/appel-a-region/ellesgorithme-2e-edition-appel-a-projet-pourdeveloppement-
dapplication-mobile

http://ific.auf.org/sites/default/files/ELLESgorithme-2e-edition.pdf

9 iunie 2017
Call ERC Starting Grant 2018: #Talent@ UniPD
Grant pentru cercetători (cu 2-7 ani de experienţă după obţinerea titlului de doctor) Italia

Call Starting Grant 2018: #Talent@ UniPD
The University of Padova (UNIPD) promotes the participation to the European Research Council (ERC) calls. To this purpose, one of UNIPD strategic actions is to identify possible ERC candidates with a competitive curriculum and to support them in all the steps concerning the proposal preparation and submission to the annual ERC calls.

What does the ERC fund? (For details, see https://erc.europa.eu/funding/starting-grants)
ERC Starting Grants support Principal Investigators (PI) with a competitive CV to start their own independent research team and carry on innovative research projects in any scientific field. Scientific excellence is the sole criterion on the basis of which ERC research grants are awarded.

How does the profile of the ERC Starting Grant PI look like?
PIs may be researchers of any nationality with 2-7 years of experience since completion of PhD or equivalent degree. Extensions are possible under certain circumstances such as maternity/paternity, illness, etc.

PIs are expected to have produced significant publications as main authors in major international peer-reviewed scientific journals, out of which at least one important publication without the participation of their PhD supervisor. The results obtained by the PIs and detailed in their CVs must show the potential for research independence and the capacity to carry out original research.

Please consider also the following recurring features of the PIs funded by the ERC:

 • a record of invited presentations in well-established international conferences
 • international prizes/awards
 • research periods spent in top-rated institutions
 • very high values of bibliometric indicators (e.g. h-index, number of citations received, etc.), compared with the average values of the candidate’s research field.

If your profile meets those requirements, send us your CV and your track record (using the template attached), and an abstract of max. 2000 characters on your project idea (which will be treated in a confidential manner) not later than 20 June 2017 to participate in StG2018 call (call opening: July 2017; estimated call closure: October 2017).
The most promising candidates, after approval of the host Department (The International Research Office will verify whether the Department is available to host the PI), will be supported in the following ways:

 • A) Proposal Writing
  1. CV pre-screening; valorization of the project idea through focused meetings and support of interdisciplinary experts
  2. Support in the proposal writing
  3. Review of the proposal (Part B! and B2)
  4. Budget definition and resources justification
 • B) If you are retained for step 2 of the evaluation and you are invited for the interview
  5. Training course by a qualified company
  6. Intensive English course (if necessary)
 • C) If you are funded by ERC and carry on your project at UNIPD
  7. You will be offered a position as Associate Professor and some fringe benefits according to the current regulations 
  8. You will have support in the negotiation phase with ERCEA, and in the management and reporting of the project, in cooperation with the Host Department

For information and clarification please write to: finanziamenti.ricercaue@unipd.it

20 iunie 2017
Aid for the preparation of the Marie Skłodowska-Curie Actions-Individual Fellowship (MSCA-IF) 2017 postdoctoral grant - Centre for Advanced Studies in Energy and Environment (CEAEMA) at the University of Jaen (SPAIN) Grant postdoctoral MSCA-IF Spania

Eligibility: Experienced Researchers (holding a PhD or 4 years of full time research experience)

Duration: 1-2 years

Submission of documents: Florencia Almonacid, Ph.D. (facruz@ujaen.es)

 20 iunie 2017
Sofja Kovalevskaja Award Grant de cercetare Germania

Submit an application if you are a successful top-rank junior researcher from abroad, only completed your doctorate with distinction in the last six years, and have published work in prestigious international journals or publishing houses. The Sofja Kovalevskaja Award allows you to spend five years building up a working group and working on a high-profile, innovative research project of your own choice at a research institution of your own choice in Germany.

Scientists and scholars from all disciplines may apply online until July 31 2017 to the Alexander von Humboldt Foundation. The Humboldt Foundation plans to grant up to six Sofja Kovalevskaja Awards. The award is valued at up to €1.65 million.

Learn more here.

31 iulie 2017
Apel Regional Studies Association "RSA Research Network Grant Scheme" Grant de cercetare -

The Regional Studies Association has allocated financial resources to support its members and offer a range of funding opportunities to suit different career stages. These opportunities provide members with the chance to apply for financial help to support their research, run networking events, receive awards for excellence and help towards the costs of travel to attend non RSA events and present their work to international audiences.

More details here.

31 iulie 2017
Burse de cercetare în Japonia oferite de Fundația Internațională Matsumae în perioada aprilie 2018 – martie 2019 Burse de cercetare Japonia

Fundația Internațională Matsumae din Japonia anunță acordarea, în perioada aprilie 2018 – martie 2019, a unui număr de aproximativ 20 de burse de cercetare în Japonia, având prioritate domeniile științe naturale, inginerie și medicină.

Bursele se adresează celor care dețin un doctorat în domeniile menționate mai sus, nu au mai călătorit în Japonia și au vârsta sub 49 de ani. De asemenea, persoanele interesate trebuie să stăpânească bine limba japoneză sau engleză. Dosarele de înscriere vor fi transmise până la data de 31 august 2017 prin intermediul serviciilor poștale (solicitările trimise prin fax sau e-mail nu vor fi luate în considerare).

Formularele de înscriere, precum și regulamentul concursului, sunt disponibile pe site-ul oficial al Fundației Matsumae: http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en (formularul) http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en (broșura)

31 august 2017
Apel Regional Studies Association "RSA Travel Grant"
Grant pentru participarea la manifestări ştiinţifice -

Apply for up to £500 funding towards your travel costs (transport only) to attend a non-RSA event. This grant is a fantastic opportunity to help you towards your travel costs to present your work, network and participate at world wide non RSA events within the field.

You must be a member of the RSA when applying and when the event takes place and be presenting a paper at the event in the field of regional studies (sub-national).

A maximum of two applications can be awarded per round. Those who are not successful are welcome to reapply.

Learn more here.

28 februarie 2017,

31 mai 2017,

31 august,  2017

30 noiembrie 2017

Appel AUF "Mobilités des chercheurs de l'ECO en 2017" Grant pentru participarea la manifestări ştiinţifice -

L'objectif de l'appel est de soutenir la mobilité des universitaires de la région Europe centrale et orientale (enseignants, chercheurs, doctorants), qui présenteront une contribution scientifique à l’occasion de manifestations scientifiques francophones (congrès, colloques, journées scientifiques, etc.), en valorisant et en renforçant de cette manière la science en français.

Le soutien à la participation aux manifestations scientifiques est par principe de courte durée (l'allocation forfaitaire sera de maximum 300 €, le montant total de la subvention accordée ne dépassera pas 1000 €).

Detalii aici.

Cu cel puţin 6 săptămâni înainte de manifestarea ştiinţifică
Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers Granturi postdoc Germania

Submit an application if you are a researcher from abroad with above average qualifications, at the beginning of your academic career and only completed your doctorate in the last four years. A Humboldt Research Fellowship for postdoctoral researchers allows you to carry out long-term research (6-24 months) in Germany. Applicants choose their own topic of research and their academic host.

Scientists and scholars of all nationalities and disciplines may apply to the Alexander von Humboldt Foundation online at any time. The Humboldt Foundation grants approximately 500 Humboldt Research Fellowships for postdoctoral researchers and experienced researchers annually. Short-term study visits, participation in congresses and training courses cannot be financed.

Learn more here.

Fără termen limită fix.
Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers Grant postdoc Germania

Submit an application if you are a researcher from abroad with above average qualifications, completed your doctorate less than twelve years ago, already have your own research profile and are working at least at the level of Assistant Professor or Junior Research Group Leader or have a record of several years of independent academic work. A Humboldt Research Fellowship for experienced researchers allows you to carry out long-term research (6-18 months) in Germany. Applicants choose their own topic of research and their academic host. The fellowship is flexible and can be divided up into as many as three stays within three years.

Learn more here.

Fără termen limită fix.
Burse individuale de cercetare Marie Sklodowska Curie Burse de cercetare Diverse ţări Va invitam sa va depuneti candidatura pentru bursele individuale de cercetare Marie Skłodowska-Curie.
Bursele de cercetare sunt destinate candidatilor care au doctoratul sau cel putin 4 ani de experienta in cercetare si care doresc sa plece intre 12-24 de luni in strainatate. Aplicatia (proiect de cercetare) este redactata impreuna cu institutia gazda.
Apelul deschis MSCA-IF-2017 poate fi accesat aici:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
Informatii detaliate privind acest tip de burse se gasesc in ghidul aplicantului:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if_en.pdf
Institutii care si-au exprimat intentia de a primi cercetatori prin acest apel (lista neexclusiva):
EURAXESS portal ‘Hosting Offers”: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/search.
Exemple de proiecte castigatoare: https://goo.gl/4RxEsT
Mult success!
14 septembrie 2017

 

 

 

 

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Mobilitati de predare, cercetare, apeluri la contributii pentru evenimente/publicatii din strainatate cu termene limita in perioada 01.09.2022 - 31.08.2023.
 
 
   Mobilitati de predare, cercetare, apeluri la contributii pentru evenimente/publicatii din strainatate cu termene limita in perioada 01.09.2021 - 31.08.2022.
 
 
   Granturi de predare, cercetare, apeluri la contributii pentru evenimente/publicatii din strainatate cu termene limita in perioada 01.09.2020 - 31.08.2021.
 
 
   Granturi de predare, cercetare, participare la evenimente in strainatate cu termene limita in perioada 01.09.2019 - 31.08.2020.
 
 
   Granturi de predare, cercetare, participare la evenimente in strainatate cu termene limita in perioada 01.10.2018 - 30.09.2019.
 
 
   Granturi de predare, cercetare, participare la evenimente in strainatate cu termene limita in perioada 01.10.2017 - 30.09.2018.
 
 
   Granturi de predare, cercetare, participare la evenimente in strainatate cu termene limita in perioada 01.10.2015 - 30.09.2016.
 
 
   Fara termen limita. Fundația acordă în fiecare an peste 700 de burse de cercetare și premii, menite să sprijine cercetători din străinătate să meargă în Germania pentru a lucra...
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2024