UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

PREZENTARE BURSE DE CERCETARE HUMBOLDT

Fundația Alexander von Humboldt promovează cooperarea științifică între cercetători străini și germani la nivel de excelență. Fundația acordă în fiecare an peste 700 de burse de cercetare și premii, menite să sprijine cercetători din străinătate să meargă în Germania pentru a lucra într-un proiect de cercetare împreună cu cercetători germani în cadrul unui institut-gazdă. Tema de cercetare este aleasă de către candidat. 

Fundația Alexander von Humboldt a sprijinit de-a lungul timpului cercetători din peste 140 de țări, creând o rețea de oameni de știință care cuprinde la ora actuală peste 26.000 de cercetători, printre aceștia numărându-se 50 de laureați ai premiului Nobel. Un singur lucru contează pentru a deveni membru al familiei Humboldt:  realizări individuale excelente. Nu există cote de țară, nici cote pentru diferitele discipline academice. Comisiile de selecție, formate din cercetători din toate disciplinele, hotărăsc în mod independent acordarea de burse, unicul criteriu fiind calitatea științifică a candidatului/candidatei. Sunt promovate persoane și nu proiecte. După prima finanțare a unui stagiu de cercetare, programele pentru alumni sprijină în mod flexibil cariera și dezvoltarea humboldtienilor și cooperarea între aceștia după sloganul “odată humboldtian, pentru totdeauna humboldtian”. Prin aceasta, Fundația dorește nu numai să creeze o rețea științifică, să întărească legăturile foștilor bursieri cu Germania, ci să întărească și relațiile dintre cele două culturi.

Prezentarea programată pentru 11 februarie, la ora 14:30, în Sala Mică a Senatului se adresează cadrelor didactice si de cercetare aflate în diferite etape ale parcursului profesional, de la profesori cunoscuți la nivel internațional, cercetatorilor cu experiență, postdoctoranzilor, dar si doctoranzilor în ultimul an de studiu. Pentru stiintele naturii/știintele exacte nu este necesară cunoașterea limbii germane, aceasta însă este o condiție pentru științele umaniste.  Competiția este deschisă, nu există termene de depunere a candidaturilor.

Informații detaliate cu privire la programele de burse puteți găsi în broşură, site-ul Fundației (http://www.humboldt-foundation.de) sau puteți primi prin poștă electronică, scriind la adresa info@avh.de.

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Mobilitati de predare, cercetare, apeluri la contributii pentru evenimente/publicatii din strainatate cu termene limita in perioada 01.09.2022 - 31.08.2023.
 
 
   Mobilitati de predare, cercetare, apeluri la contributii pentru evenimente/publicatii din strainatate cu termene limita in perioada 01.09.2021 - 31.08.2022.
 
 
   Granturi de predare, cercetare, apeluri la contributii pentru evenimente/publicatii din strainatate cu termene limita in perioada 01.09.2020 - 31.08.2021.
 
 
   Granturi de predare, cercetare, participare la evenimente in strainatate cu termene limita in perioada 01.09.2019 - 31.08.2020.
 
 
   Granturi de predare, cercetare, participare la evenimente in strainatate cu termene limita in perioada 01.10.2018 - 30.09.2019.
 
 
   Granturi de predare, cercetare, participare la evenimente in strainatate cu termene limita in perioada 01.10.2017 - 30.09.2018.
 
 
   Granturi de predare, cercetare, participare la evenimente in strainatate cu termene limita in perioada 01.10.2016 - 30.09.2017.
 
 
   Granturi de predare, cercetare, participare la evenimente in strainatate cu termene limita in perioada 01.10.2015 - 30.09.2016.
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2023