Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2013 - POSDRU - UPT - partener

 
 

 

 

Numar de identificare al contractului

Titlul proiectului

     
1 POSDRU/7/2.1/S/3   Parteneriat național pentru implementarea proiectelor firme-facultati in vederea
  tranzitiei de la scoala la viata activa (PACT)
2 POSDRU/7/2.1/S/4

  Schema inovativa pentru tranzitia de la scoala la piata muncii pentru studenti

3 POSDRU/56/1.2/S/31541   Modernizarea educației academice prin introducerea unui sistem informatic pentru 
  managementul universităților romanești SIMUR
4 POSDRU/57/1.3/S/17884   Specializarea personalului didactic universitar pentru funcția de "cadru didactic
  supervizor" de practică tehnologică și de cercetare
5 POSDRU/89/1.5/S/52603   Dezvoltarea şi susţinerea de programe postdoctorale multidisciplinare în domenii
  tehnice prioritare ale strategiei de cercetare - dezvoltare - inovare 4D -POSTDOC
6 POSDRU/89/1.5/S/57649   Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea în aria europeană de cercetare
  (PERFORM-ERA)
7 POSDRU/18/1.2/G/28382

  Master internaţional în robotică adaptabil la piaţa forţei de muncă

8 POSDRU/86/1.2/S/58146   Elaborarea şi implementarea programelor de masterat în domeniul micro şi
  nanomaterialelor MASTERMAT
9 POSDRU/86/1.2/S/63806   Reţea naţională de centre pentru dezvoltarea programelor de studiu cu rute flexibile 
  şi a unor instrumente didactice la specializareas de licenţă şi masterat din domeniul
  Ingineria Sistemelor
10 POSDRU/86/1.2/S/61830   Creşterea calităţii învătământului superior de inginerie - Platformă Informatică
  pentru Ingineria Fluidelor (PIIF)
11 POSDRU /90/2.1/S/56319

  Intreprindere stimulată pentru tehnici de lucru în cadrul companiilor tehnologice

12 POSDRU/87/1.3/S/61839   Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea
  resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei
13 POSDRU/86/1.2/S/63140   Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza
  competenţe superioare in domeniul geodeziei
14 POSDRU/87/1.3/S/60891   Şcoală universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a 
  trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti  DidaTEC
15 POSDRU/81/3.2/S/53084   Creşterea competitivităţii intreprinderilor prin perfecţionarea şi specializarea
  resurselor umane în domeniul noilor tehnologii într-o societate bazată pe cunoaştere
  şi pentru o dezvoltare durabilă
16 POSDRU/86/1.2/S/54956

   Program multi - regional de studii masterale în domeniul eActivităţi - eSTART

17 POSDRU/87/1.3/S/64069

   FlexFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice

18 POSDRU/87/1.3/S/6139    Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice din Învăţământul
   Preuniversitar Profesional şi Tehnic - CONCORD
19 POSDRU/86/1.2/S/59367    Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat : dezvoltarea cadrului
   naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Invăţământului Superior
20 POSDRU /90/2.1/S/62528

   O sansa in plus : Stagii de practica pentru studentii de la facultatile de energetica

21 POSDRU/37/3.2/G/22869    Actualizarea cunoştinţelor TIC ale angajaţilor din Regiunea V Vest - factor de creştere
   economică în regiune
22 POSDRU/109/2.1/G/82617    Sistem inovativ transdisciplinar de dezvoltare a aptitudinilor de munca pentru
   studenti/masteranzi
23 POSDRU/159/1.5/S/137516

   Parteneriat interuniversitar pentru excelenţa în inginerie – PARTING

24 POSDRU/155/1.2/S/139950    Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior  în conformitate cu
   schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii
25 POSDRU/125/5.1/S/134003    Inserție activă pe piaţa muncii prin formare profesională inovativă în domeniul ingineriei
   (FORMING)
26 POSDRU/125/5.1/S/125723    ACTIV pe Piața Muncii: Abilități şi Competențe Tehnice pentru Integrare şi Valorificare
   pe Piața Muncii
27 POSDRU/159/1.5/S/134378

   Burse doctorale și postdoctorale pentru cercetare de excelență

28 POSDRU/156/1.2/G/142253

   Inginerie de Mentenanță pentru ELI-NP

 

 

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2016-08-03
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2018 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +