Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admitere 2017 - Doctorat

 
 

 

IOSUD-UPT anunță organizarea concursului de admitere la studiii universitare de doctorat, anul 2017, în conformitate cu:

 


1. Calendarul admiterii  (Anexa 6)

SESIUNEA III:  25 SEPTEMBRIE - 9 OCTOMBRIE 2017
 

Înscriere  25 septembrie 2017 – 6 octombrie 2017
Colocviu   9 octombrie 2017
Rezultate preliminarii 9 octombrie 2017
Rezultate sesiune III 9 octombrie 2017

 

 • Programarea susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu - 9 octombrie 2017 (link)

 

2. Oferta de direcții/teme de cercetare pentru concursul de admitere (2017, 2016)

 

3. Locuri disponibile pentru admitere


SESIUNEA III (25 septembrie - 9 octombrie 2017 în baza HCA nr. 46/20.09.2017)

 • 4 granturi de studii universitare de doctorat, cu frecvenţă - fără bursă de la bugetul de stat, pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene,
 • 5 (cinci) granturi de studii universitare de doctorat, fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă pentru români de pretutindeni din Republica Moldova, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Ungaria, Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina și diaspora,
 • 10 locuri în regim cu taxă.

Locurile disponibile nu sunt repartizate pe domenii de doctorat, ci sunt in concurs la nivelul UPT. Comisia de concurs este unică și este formată din conducatorii de doctorat, cu doctoranzi in concurs, sub coordonarea directorului Scolii Doctorale. Repartiția candidaților declarați admiși în sesiunea III se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în limita locurilor disponibile.


SESIUNEA I si II (Anexa 1)

- 90 granturi  de  studii  universitare de doctorat pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
  aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, dintre care 2 pentru romi, finanţate de la bugetul de stat, conform adresei
  MEN nr. 123 GP/07.04.2017:

 • cu frecvență, cu bursă: 46
 • cu frecvență, fără bursă: 44
 • cu taxă: 40 - cf. HCA-UPT din 16.05.2017
   
Nr. Crt. Domeniul de doctorat în IOSUD-UPT Locuri cu bursă Locuri fără bursă Locuri cu taxă
1 Chimie 0 1 2
2. Inginerie chimică 3 2 3
3. Inginerie civilă şi instalaţii 7 6 5
4. Inginerie electrică 2 3 2
5. Inginerie energetică 1 2 3
6. Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 4 3 4
7. Calculatoare şi tehnologia informaţiei 4 3 3
8. Ingineria sistemelor 2 2 3
9. Inginerie mecanică 8 8 4
10. Inginerie industrială 3 4 1
11. Ingineria materialelor 5 4 1
12. Inginerie şi management 5 5 4
13. Arhitectură 2 1 5
TOTAL 46 44 40

 

 • Suplimentar - 5  granturi de studii universitare de doctorat, fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă pentru români de pretutindeni din Republica Moldova, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Ungaria, Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina și diaspora, conform adresei
  MEN – DGRIAE nr. 657/11.04.2017

4. Înscrierea la admitere

 • INSCRIERE ONLINE - Candidatul se înregistrează în platforma informatică  http://admitere.upt.ro/phd/ ;  platforma este disponibilă din 12 iunie 2017. După introducerea informațiilor prevăzute în Anexa 3, platforma informatică generează automat fișa de înscriere în format PDF. Fișa de înscriere se tipărește și se semnează de către candidat.
   
 • Dosar de înscriere pentru admiterea la studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT se constituie în conformitate cu Anexa 4 cu CV tip EUROPASS
Dosarul se depune la rectoratul UPT - P-ța Victoriei nr.2 etaj I cam. 103 - secretariatul Școlii Doctorale, tel.0256-403180,

de luni până joi , între orele 11.00 - 16.00 și vineri între orele 10.00 - 13.00

La depunerea dosarului candidatul trebuie să prezinte documentele în original în vederea certificării conformității copiilor incluse în dosar.

 

 • Testul pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză - de preferat engleză) se susţine la Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine
  Centrul Interlingua, corp ASPC, str. Petru Râmneanţu Nr. 2, etaj 2, sala A204,
  în zilele de luni - vineri, ora 10:00, în perioadele de înscriere
   
 • Taxe pentru admitere - Anexa 5 (taxă de înscriere - 150 lei; taxă certificat competență lingvistică - 120 lei, respectiv - 60 lei pentru absolvenții UPT)

Taxa de admitere se achită
la Caseria Rectoratului, P-ța Victoriei nr. 2,
de luni până joi , între orele 12.00 - 15.00 și vineri între orele 12.00 - 13.00

Taxa pentru certificatul de competență lingvistică se achită
la Departamentul de Comunicare și Limbi Străine, Centrul Interlingua
de luni până vineri între orele 9.30 - 10.00

 

5. Colocvii de admitere

 • Candidatul va prezenta în fața comisiei un memoriu de activitate în format PowerPoint timp de 10 minute, memoriu care va conține următoarele elemente principale:
  • Direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
  • Concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
  • Gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
  • Lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
  • Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.
   La memoriul de activitate aflat în dosarul de înscriere se anexează documente justificative (lucrări științifice, diplome, premii)
    
 • Evaluarea candidaților se face conform criterilor din Anexa 7
   
  • Programarea susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu - 13 septembrie 2017 (link)
  • Programarea susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu - 12 iulie 2017 (link)

6. Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de doctorat - INTERVIU

 • Rezultatele sesiunii extraordinare la examenul de admitere la studii universitare de doctorat - interviu -
  9 octombrie (link) - SESIUNE EXTRAORDINARĂ de admitere la studii universitare de doctorat: octombrie 2017 (în baza HCA nr. 48/26.09.2017)
 • Rezultatele preliminare la examenul de admitere la studii universitare de doctorat - interviu - SESIUNEA III - 9 octombrie (link)
 • REZULTATELE FINALE la examenul de admitere la studii universitare de doctorat, Sesiunea I și II
 • Rezultatele preliminare la examenul de admitere la studii universitare de doctorat - interviu - SESIUNEA II - 13 septembrie 2017 (link)
 • REZULTATELE la examenul de admitere la studii universitare de doctorat - SESIUNEA I - 12 iulie 2017 (link)

Legislație aplicabilă pentru admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2016-2017

 

 


 


 

ARHIVĂ ADMITERE - DOCTORAT (2016; 2015; 2014; 2013)

 

 
 
Ultima actualizare: 2021-04-06
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +