Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alegeri Consiliu CSUD

 
 

Alegeri
 
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat

Instituţia  Organizatoare  de  Studii  Universitare  de  Doctorat  Universitatea „Politehnica” din Timişoara  (IOSUD-UPT) anunţă organizarea în  data de 14  iunie 2012,  în  Sala  Mare a Senatului UPT, în intervalul orar 8-18, a alegerilor pentru umătoarele poziţii   de   membru   al   Consiliului  pentru   Studiile   Universitare  de   Doctorat (CSUD),   în  conformitate cu Regulamentul Instituţional  de  Organizare şi Desfăşurare a Alegerilor pentru Structurile Organizatorice şi Funcţiile de Conducere ale Studiilor Universitare de Doctorat la nivelul IOSUD-UPT,

  1. Şase   membri   ai   CSUD   desemnaţi   prin votul   universal, direct  şi secret al tuturor conducătorilor de doctorat din IOSUD-UPT,   din   rândul   acestora. Membrii CSUD,  cadre   didactice   universitare sau   cercetători, trebuie să aibă dreptul   de   a   conduce   doctorate,   în   ţară   sau  în străinătate, şi    să   îndeplinească   standardele    minimale şi obligatorii pentru  acordarea  atestatului de abilitare  în vigoare la data  desemnării lor ca membri ai CSUD, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
  2. Un membru al CSUD   desemnat   prin   votul universal,  direct şi  secret  al  tuturor  doctoranzilor din IOSUD-UPT, din rândul studenţilor-doctoranzi aflaţi în stagiu legal de doctorat.

Candidaţii   pentru   poziţia  de   membru   CSUD   vor   depune   la   registratura   IOSUD-UPT,  P-ţa  Victoriei No. 2, Timişoara, 300006, până la data de 11 iunie 2012, ora 12, un dosar de candidatură ce conţine:

  1. Pentru candidaţii cadre didactice universitare sau cercetători,

   •      Declaraţie de depunere a candidaturii (Anexa 3);

   •      Curriculum vitae;

   •      Autoevaluarea cu privire la îndeplinirea standardelor minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului   de abilitare,  aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219   alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

  1. Pentru candidaţii studenţi-doctoranzi,

 •        Declaraţie de depunere a candidaturii (Anexa 4);

 •        Curriculum vitae.

 


 

  • Liste electori IOSUD - UPT

1. Facultatea de Arhitectură

2. Facultatea de Automatică şi Calculatoare

3. Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

4. Facultatea de Construcţii

5. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

6. Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

7. Facultatea de Inginerie Hunedoara

8. Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi

9. Facultatea de Mecanică

 

 
 
Ultima actualizare: 2016-09-14
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2022 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +