Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arhiva- Oferte de invenții, brevete

 
 

OFERTĂ PENTRU VALORIFICAREA INVENȚIILOR LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA
prin cesionare, licențiere sau înființare de spin-off

 

Nr. crt.

CBI* nr./an
MU** nr./an
Nr. brevet

Titlul invenției

Persoana de contact

Observații
valorificare
RDOSB***

1 A00126/2012
R0127779A0
Metodă de urmărire a degetelor mâinii și mijloc de comunicare om-calculator Vasile Gui
Tel.:0256-403306
 
 
2 A00130/2012
R0127756A0
Brichetă cilindrică, multicavă, produsă din deșeuri feroase, pulverulente și mărunte, cu granulație sub 2mm Teodor Hepuț
Erica Ardelean

Tel.:0254-207530
 
3 B100748/2007
Brevet invenție
R0123472B1
Mecanism de direcție cu camă plană Adrian Cipleu
Tel.: 0256-404301
 
4 MU u00045/2015 Dispozitiv portabil pentru dezinfectarea aerului și a suprafețelor din spațiile închise Pavel Ștefan
Tel.:0723-716224
 
5 CBI A00842/2015 Actuator cu substrat ranforsat și film din aliaj cu memorie Corneliu Crăciunescu
Tel.:0256-403655
 
6 CBI A00841/2015 Procedeu de tratare a reziduurilor provenite din incinerarea deșeurilor menajere prin solidificare-stabilizare în roca de cenușă Reinhold Wächter 
Tel.:0742-171963
 
7
CBI A00840/2015
Procedeu de  integrare a  subprodusului din desulfurarea uscată în rețeta de slam dens pentru transportul hidraulic prin sistem de conducte Reinhold Wächter 
Tel.:0742-171963
 
8 CBI A00839/2015 Metoda de control pentru un compensator capacitiv automat destinat îmbunătățirii factorului de putere și echilibrării sarcinii în rețelele electrice trifazate cu patru conductoare Adrian Pană
Tel.:0256-403420
 
9 CBI A00815/2015 Aparat pentru evaluara eroziunii prin cavitație ultrasonică prin achiziții de date Octavian Oanca
Tel.:0726-921686

 

10 CBI A00578/2015 Procedeu de obținere a unor oxizi din clasa LIMIIIO2(MIII=Fe,Cr,Al) si MIICO2O4(MII=Mg,Ni,Zn,Cu,Mn,Ca,Cd) cu proprietăți  catalitice, electrochimice Raluca Dumitru (Vodă)
Tel.:0256-404188
 
11 CBI A00416/2015
RO130918(a0)
Compoziție pe baza de esteri și procedeu de obținere Simona Popa
Tel.:0256-404228
 
12 MU u00031/2014
Certificat MU
RO2014 00031 (U1)
Instalație electrică pentru dezinfectarea aerului din unitățile medicale dentare Pavel Ștefan
Tel.:0723-716224
 
13 CBI A00621/2014
RO130075(A0)
Metoda  și echipament pentru controlul curgerii cu rotație din difuzorul conic al turbinelor hidraulice Romeo Susan  Resiga
Tel.:0256-403689
RDOSB favorabil
Taxe plătite integral
14 MU u00050/2013
Certificat MU
RO2013 00050 (U1)
Instalație de aer comprimat pentru unități stomatologice Pavel Ștefan
Tel.:0723-716224
Taxe plătite integral
15 MU u00033/2013
Certificat MU
RO2013 00033 (U1)
Instalație de iluminat pentru compartimentul « cameră ceramică »a laboratoarelor de tehnică dentară Pavel Ștefan
Tel.:0723-716224
Taxe plătite integral
16 CBI A00357/2014
RO129802(A0)
Sistem  și metodă pentru orientare  și localizare relativă a unor subsisteme autonome Mihai Micea
Tel.:0256-403271
 
17 CBI A00979/2013
RO130336(A2)
Dispozitiv ultrasonic de evaluare a curgerii topiturii de materiale polimerice și polimerice compozite Nicușor Sîrbu
Tel.:0256-491831
 
18 CBI A01033/2013
RO129774(A0)
Instalație pentru colectarea deșeurilor municipale  Tudor Iclănzan
Tel.:0256-403615
Spin-Off in 2014
Licența pentru EcoContainer  SRL-D
RDOSB favorabil
19 CBI A01032/2013
RO129773(A0)
Instalație pentru colectarea  deșeurilor  Tudor Iclănzan
Tel.:0256-403615
Spin-Off in 2014
Licența pentru EcoContainer  SRL-D
RDOSB = MU
20 CBI A00993/2013
RO129443
Matriță și procedeu de injectare a pieselor miniaturale Tudor Iclănzan
Tel.:0256-403615
 
21 CBI A00850/2013
RO129477(A0)
Sistem solar termo-electric hibrid Aurel Gontean
Tel.:0256-403334
 
22 CBI A00849/2013
RO129498(A0)
Dispozitiv cu comandă inteligentă pentru întrerupătoare cu martor luminos Aurel Gontean
Tel.:0256-403334
 
23 CBI A006582013
RO129343(A0)
Instalație pentru decontaminarea apei reziduale din unitul dentar Pavel Ștefan
Tel:0723.716.224
Spin-Off in 2014
Medical Safe SRL-D
24 CBI A00268/2013
RO129894(A2)
Sursă interactivă de lumină Bogdan Demetrescu
Tel.:0256-404026
 
25 MU u00017/2013
Certificat MU
RO2013 00017 (U1)
Instalație de fabricare a creuzetelor din tuburi de cuarț Viorel-Aurel Șerban
Tel.:0256-403644
Taxe plătite integral
26 MU u00005/2013
Certificat MU
RO2013 00005 (U1)
Jgheab cu sistem de degivrare Daniel Dan
Tel.:0256-403952
Taxe plătite integral
27 CBI A00262/2013
RO129807(A2)
Platforma hardware si software pentru monitorizarea și controlul aplicațiilor prin internet Sorin Nanu
Tel.:0256-403235
Spin- Off UPT in 2015
Taxe platite integral
28 CBI A00408/2013
RO129026(A0)
Electrod și procedeu de detecție electrochimică rapidă a arsenului (III) din soluții apoase Florica Manea
Tel.:0256-406070
Taxe plătite integral
29 CBI A00862/2012
RO128673(A0)
Actuator bistrat termo-magnetic Corneliu Crăciunescu
Tel.:0256-403655
Taxe plătite integral
30 CBI A00861/2012
RO128675(A0)
Actuator cu control termo- magnetic al poziției Corneliu Crăciunescu
Tel.:0256-403655
Taxe plătite integral
31 CBI A00780/2012
RO128369(A0)
Dispozitiv portscula, cu sistem de activare ultrasonică încorporat, pentru prelucrarea prin așchiere, abrazare și eroziune ultrasonică Cristian Turc
Tel.:0256-403609
Taxe plătite integral
32 CBI A00128/2009
Brevet invenție
RO125284B
Inductor pentru îmbinarea prin brazare, lipire sau sudare a tuburilor și profilurilor metalice Mircea Nicoară
Tel.:0256-403650
Taxe plătite integral
         

 

Legendă:

*    CBI – Cerere de Brevet de Invenție
**   MU – Model de Utilitate
*** RDOSB – Raport de Documentare cu Opinie Scrisă privind Brevetabilitatea (OSIM)

 
 
 
Ultima actualizare: 2021-12-02
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2022 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +