Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendarul desfășurării alegerilor membrilor CSUD și CȘD legislatura 2020-2024

 
 

 

Calendarul desfășurării alegerilor membrilor CSUD și CȘD

Data limită pentru depunerea candidaturilor 30 iunie 2021
Verificarea eligibilității candidaților și afișarea rezultatelor preliminare privitoare la eligibilitatea candidaților 02 iulie 2021
Depunerea contestațiilor pentru rezultatele preliminare de eligibilitate a candidaților 05 iulie 2021
Soluționarea contestațiilor de eligibilitate și afișarea listei candidaților declarați eligibili 06 iulie 2021
Desfășurarea alegerilor pentru membrii CSUD și CȘD, cadre didactice universitare sau cercetători, respectiv studenți doctoranzi 13 iulie 2021

Afișarea rezultatului numărătorii voturilor pentru fiecare candidat

13 iulie 2021

Sunt declarați aleși membri CSUD sau CȘD candidații care au întrunit votul „pentru” al majorității simple a electorilor prezenți, și care ocupă, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, o poziție eligibilă, conform Art. 5.

Depunerea contestațiilor cu privire la procesul de votare 14 iulie 2021
Soluționarea contestațiilor cu privire la procesul de votare 15 iulie 2021
Transmiterea raportului Comisiei electorale pentru alegerea membrilor CSUD și CȘD, cu rezultatul alegerilor, către Senatul UPT, spre validare 15 iulie 2021

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2021-06-22
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2022 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +