Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurs de ocupare a posturilor didactice de asistent universitar - sem. II 2021/2022

 
 

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE de
ASISTENT UNIVERSITAR 

PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

în sem. II al anului universitar 2021 / 2022

 

    Publicaţia de concursRenașterea Bănățeană nr. 9780 din 28.04.2022
 

      1.  Lista posturilor scoase la concurs

  • Candidații înscriși la concurs (CV, fișă de verificare, listă de lucrări)

  • Tematica posturilor scoase la concurs

  • Rezultate privind calificarea

  • Rezultate FINALE privind calificarea

  • Rezultate privind ierarhizarea

     2. Salariile de încadrare

     3.  Condiţii minimale de participare la concurs

     4.  Actele necesare la dosarul de înscriere la concurs

     5.  Probele concursului

  • Informaţii referitoare la prelegerile publice

  • Comisii de concurs

    6.  CALENDARUL CONCURSULUI

    7.  Notă privind aplicarea şi rezolvarea incompatibilităţilor prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

    8.  Lista candidaţilor reuşiţi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice

  

 
 
Ultima actualizare: 2022-05-10
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2022 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +