Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurs de ocupare a posturilor didactice - sem. I 2023/2024

 
 

  

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DE
PROFESOR UNIVERSITAR, CONFERENTIAR UNIVERSITAR, ŞEF de LUCRĂRI UNIVERSITAR / LECTOR UNIVERSITAR, ASISTENT UNIVERSITAR

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

În semestrul I al anului universitar 2023 / 2024


Publicaţia de concursMonitorul Oficial al Romaniei nr. 438/29.11.2023 (extras)
 

      1. Lista posturilor scoase la concurs

     2. Salariile de încadrare

     3. Condiţii minimale de participare la concurs (profesorconferențiarșef de lucrări/lectorasistent)

     4. Actele necesare la dosarul de înscriere la concurs

     5. Probele concursului

    6. CALENDARUL CONCURSULUI

    7. Notă privind aplicarea şi rezolvarea incompatibilităţilor prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

    8. Lista candidaţilor reuşiţi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2024-02-16
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +