Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurs pentru ocuparea funcției de director al CSUD pentru mandatul 2020-2024

 
 

  

Concurs public pentru ocuparea postului de director al CSUD

Universitatea Politehnica Timişoara

 

 “In conformitate cu Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale și HG nr. 681/2011 privind codul studiilor   universitare de doctorat, Universitatea Politehnica Timșoara (UPT) anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) pentru mandatul 2020-2024, concurs ce va avea loc în data de 25.09.2020.

Dosarele de concurs se depun în perioada 14.09.2020 – 18.09.2020, la Universitatea Politehnica Timisoara, Piața Victoriei nr. 2, Timisoara, jud. Timiș, cod poștal 300006. La concurs se pot prezenta numai persoanele care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Concursul se va desfășura la Rectoratul Universității Politehnica Timișoara, Piața Victoriei nr. 2, et. III, sala Consiliului de Administratie, Timisoara, jud. Timiș.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Universității Politehnica Timișoara, Direcția Resurse Umane, telefon 0256-403009, 0256-403015.”

Metodologia și condițiile de concurs sunt incluse în regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a alegerilor pentru structurile organizatorice și funcțiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la nivelul institutiei organizatoare de doctorat Universitatea Politehnica Timișoara, aprobat prin Hotărârea Senatului UPT nr. 13 din 10.05.2012, disponibil la  https://www.upt.ro/img/files/alegeri_2020/csud/IOSUD-UPT_CSUD2012.pdf .


  • Candidaturile se depun până la data de 18 septembrie 2020 la registratura Rectoratului Universității Politehnica Timișoara, Piața Victoriei Nr. 2, Timișoara, 300006.
     
  • Dosarul de candidatură conține:
  1. Declarație de depunere a candidaturii.
  2. Curriculum vitae.
  3. Autoevaluarea cu privire la îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării ștințifice, potrivit art. 2019 alin. (1) lit a) din Legea nr. 1/2011.
  4. Memoriu de activitate, însoțit de lista de lucrări științifice semnificative, granturi și contracte de cercetare -dezvoltare. La memoriul de activitate se anexează 5 lucrări științifice, in extenso, care să ilustreze principalele rezultate în activitatea de cercetare-dezvoltare.
  5. Plan managerial pentru organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în IOSUD-UPT.

Data concursului: 25.09.2020, ora 10.00, la Rectoratul Universității Politehnica Timișoara, Piața Victoriei Nr. 2, Timișoara, Sala 319A (Consiliul de Administrație), etajul III.


Candidaturi depuse:

Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP


Dosarul de concurs:
a. Declarație de depunere a candidaturii;
b. Curriculum vitae (ro;en);
c. Autoevaluarea cu privire la îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare;
d. Memoriu de activitate; 5 lucrări semnificative;
e. Plan managerial pentru organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în IOSUD-UPT.
 


Comisia de concurs:

Președinte:

Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINA - Universitatea Politehnica Timișoara

Membri:

Prof.univ.dr.ing. Dan SELIȘTEANU - Universitatea din Craiova
Prof.univ.dr.ing. Liviu Cristian MICLEA - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Prof.univ.dr.ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU - Universitatea "Dunarea de Jos" din Galați
Prof.univ.dr.ing. Levente KOVÁCS - Obuda University, Budapest, Ungaria


 

 
 
Ultima actualizare: 2020-10-12
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +