Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaraţii de avere 2013

 
 

Declaraţiile de avere şi de interese ale membrilor Consiliului de Administraţie al UPT

  1. Rector – Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ŞERBAN
  2. Prorector – Prof.univ.dr.ing. Corneliu-Mircea DAVIDESCU
  3. Prorector –Prof.univ.dr.ing. Marius-Emil OTEŞTEANU
  4. Prorector – Prof.univ.dr.ing. Mircea POPA
  5. Prorector – Prof.univ.dr.ing. Daniel DAN
  6. Director General Administrativ – Dr. ing. Florenţiu STAICU

 Declaraţiile de avere şi de interese ale persoanelor din UPT care au deţinut/deţin funcţii de conducere  sau care desfăşoară activităţi în cadrul unor proiecte

  1. Adamescu Nicolina
      Administrator financiar
32. Filipescu Maria
       Şef birou
62. Lucaci Gheorghe
       Decan
  92. Sălăşan Codruţa
         
Şef serviciu
  2. Alexa Florin
      Prodecan
33. Florescu Constantin
        Director departament
63. Man Teodor Eugen     
        Prodecan
  93. Socalici Ana
        
  Prodecan
  3. Andea Petru
      Decan
34. Gaşpar Alexandru
        Secretar general    
64. Manciu Nicoleta
        Secretar şef
  94. Socol Gheorghe
          Şef compartiment
  4. Andone Diana
      Director
35. Gavriloni Miron
        Şef atelier
65. Maniu Inocenţiu
        Decan
  95. Stan  Simona
          Secretar şef
  5. Andreescu Ioan
       Decan
36. Ghingela Marinela
        Administrator financiar
66. Marinica Oana
        Cercetător ştiinţific
  96. Stepanian Agnes
          Şef birou
  6. Aramă Adrian
      Administrator financiar
37. Ghita Eugen
        Prodecan
67. Marchiş Elena Cristiana
        Şef birou
  97. Stoian Valeriu
          Director departament
  7. Argeşeanu Alin
      Prodecan
38. Ghiţulescu Gheorghiţa
        Şef formaţie
68.  Medeleanu Mihai
        Director departament 
  98. Stoiciu Dan
          Director departament
  8. Atanasescu Alina
      Consilier juridic
39. Giula George
        Asistent cercetare
69. Micea Claudia
        Şef birou
  99. Stoicu-Tivadar Vasile
          Prodecan
  9. Bakacsi Mihaela Alina
        Şef formaţie
40. Goleţ Ioan
        Director departament
70. Miclea Florian
        Director
  100. Suba Dana
          Şef serviciu
 10. Baya Alexandru
        Profesor
41. Gonciari Ruxandra
        Şef birou
71. Mocan Marian
         Prodecan
101. Şurianu Flavius Dan
          Director departament
 11. Bălănean Florica
        Asistent
42. Grosseck Maria-Dana
        Prodecan
72. Mocanu Mariana
       Secretar şef
102. Susan-Resiga Romeo
          Director CSUD
 12.  Belc Ionică
        Director departament
43. Gurban Ioan
        Administrator şef
73. Moşoarcă Marius
        Prodecan
103. Szabo Mihai
          Şef compartiment
 13. Bereteu Liviu
        Director departament
44. Hedeş Alexandru
        Director departament
74. Muşuroi Sorin
        Decan
104. Szekely Luiza
          Şef birou
 14. Boboia Iuliana
       Secretar şef
45. Hluşcu Mihai
        Director departament
75. Muntean  Raluca
        Administrator financiar
105. Tămăşilă Matei
           Director departament
 15. Bocan Cătălina
        Director departament
46. Hodor Ioan
        Administrator şef
76. Muscalagiu Ionel
        Director departament
106. Telescu Cristian
           Director
 16. Bodin Florin
        Director
47. Hudac Lenuţa Daniela
       Şef birou
77. Negrea Petru
        Profesor universitar
107. Toader Dumitru
           Director departament
 17. Bogdanov Ivan     
        Decan
48. Ianos Robert
       Şef lucrări
78. Nicoară Mircea
        Director departament
108. Todiruţa Mariana
          Asistent cercetare
 18. Bordeaşu Ilare
        Profesor universitar
49. Ilea Adrian
       Şef atelier
79. Onulov Ioana
         Şef birou
109. Todoruţ Mihaela
          Secretar şef
 19. Bosioc Felicia
       Şef serviciu
50. Ionel Ioana
        Profesor universitar
80. Oteşteanu Erica
         Director  
110. Toth - Taşcău Mirela
         Profesor universitar
 20. Ciocarlie Horia
        Decan
51. Ionescu Zenobiu Dan
        Director departament
81.  Palfalvi Maria
       Şef birou 
111. Tripşa Angela
          Secretar
 21. Chiorean Aurel
        Şef serviciu
52. Isar Alexandru
        Director departament
82. Palincaş Simona
          Analist
112. Ţucu Dumitru
         Profesor universitar 
 22. Crăciunescu Corneliu
       Conferenţiar
53. Juglea Mariana
       Secretar şef
83. Păcurariu Cornelia
        Director departament
113. Ţuţuianu Gabriela
          Şef birou
 23. Crainic Nicolae
        Director   
54. Julean Sorin
        Şef Serviciu
84. Pănoiu Caius
        Decan
114. Ţuţuianu Gabriel
          Şef atelier
 24. Creţu Vladimir
        Director departament
55. Lascu Dan
        Director departament
85. Petrea Izvercian Monica
        Decan 
115. Ungureanu Mariana
        Şef serviciu
 25. Dejica-Carţiş Daniel
        Director departament
56. Laza Ioan
        Director departament
86. Podoleanu Corneliu
        Preşedinte sindicat
116. Vasilescu Mircea
         Conferentiar universitar
 26. Drăgoi-Anghel Angela
       Secretar şef
57. Lazar Gabriela
        Şef birou
87. Pop Mirela Cristina
        Decan
117. Vaszilcsin Nicolae
         Decan
  27. Dumitrel Gabriela Alina
        Prodecan
58. Lazău Ioan
        Profesor universitar
88. Precup Radu Emil
        Prodecan
118. Vătău Doru
          Prodecan
 28. Dubină Dan
       Director departament
59. Lazenta Dan
       Administrator financiar
89. Ruseţ Dorina
        Director
119. Vilceanu Lucia
          Director departament
 29. Dughir Ciprian
        Prodecan
60. Lovasz Agneta
       Şef birou
90. Ruseţ Vasile
        Manager
120. Vişan Marcela
         Şef serviciu
 30. Dungan Luisa
       Şef lucrări
61. Lovasz Erwin
        Director departament
91. Silea Ioan
        Director departament
121. Zaharia Raul
         Prodecan
 31. Faur Nicolae
       Profesor universitar
     
 
 
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2020 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +