Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.ing. Florenţiu STAICU - Director general administrativ

 
 

 

      
Curriculum vitae   

      
Atribuţiile Directorului General Administrativ
(Decizia nr.435/112/C din 21.03.2024):
 

  • Gestionează activitatea administrativă din UPT asigurând punerea în aplicare a tuturor politicilor universităţii din acest domeniu prin serviciile specializate;
  • Coordonează și gestionează activităţile de întreţinere şi evidenţă a patrimoniului în concordanţă cu politica în domeniu a universităţii cât şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare (inventariere şi scoatere din uz, eficienţă energetică, expertizare, întabulare, etc.);
  • Gestionează activitățile Departamentului Comunicații și Informatizare;
  • Orice alte atribuţii încredinţate de rector sau care derivă din natura funcţiei deținute, respectiv cele rezultate din modificările legislative sau instituționale care reglementează domeniile sale de competență, conform prevederilor legale și instituționale .

 

Secretară de resort: Dorina IACOBESCU
tel. : +40- 0256 – 403016
e-mail: dorina.icobescu@upt.ro

 
 
Ultima actualizare: 2024-04-10
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +