Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidenţa spaţiilor gestionate de entităţile din UPT

 
 
E-01 Direcţia General Administrativă E-21 Departamentul Construcţii Civile şi Instalaţii
 
E-02 Facultatea de Arhitectură E-22 Departamentul Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor
E-03 Facultatea de Automatică şi Calculatoare
 
E-23 Departamentul Educaţie Fizică şi Sport
E-04 Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului
 
E-24 Departamentul Electroenergetică
E-05 Facultatea Construcţii
 
E-25 Departamentul Electronică Aplicată
E-06 Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
 
E-26 Departamentul Hidrotehnică
E-07 Facultatea Electrotehnică şi Electroenergetică
 
E-27 Departamentul Ingineria Materialelor şi Fabricaţiei
E-08 Facultatea de Inginerie din Hunedoara E-28 Departamentul Inginerie Electrică
 
E-09 Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi E-29 Departamentul Inginerie Electrică şi Informatică Industrială din Hunedoara
E-10 Facultatea de Mecanică
 
E-30 Departamentul Inginerie şi Management din Hunedoara
E-11 Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
 
E-31 Departamentul Management
E-12 Departamentul Arhitectură
 
E-32 Departamentul Maşini Mecanice, Utilaje şi Transporturi
E-13 Departamentul Automatică şi Informatică Aplicată
 
E-33 Departamentul Matematică
E-14 Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei
 
E-34 Departamentul Măsurări şi Electronică Optică
E-15 Departamentul Calculatoare
 
E-35 Departamentul Mecanică şi Rezistenţa Materialelor
E-16 Departamentul Căi de Comunicaţie Terestre, Fundaţii şi Cadastru
 
E-36 Departamentul Mecatronică
E-17 Departamentul Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului
 
E-37 Centrul E-Learning
E-18 Departamentul Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Organici şi Naturali
 
E-38 Centrul de Pregătire a Personalului Didactic
E-19 Departamentul Comunicare şi Limbi Străine
 
E-39 Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile
E-20 Departamentul Comunicaţii E-40 Sindicat UPT
 
 
Ultima actualizare: 2015-04-29
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +