Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesajul Rectorului

 
 
 

Dragi profesori, dragi studenţi, 
 

Vă doresc bun venit în noul an universitar 2018-2019 şi mă bucur să ne revedem cu bine în acest nou început în care plecăm cu dorinţa şi speranţa că ne vom ridica la nivelul celor care, de-a lungul timpului, au adus prestigiul Politehnicii timişorene în aproape un secol de la înfiinţare. Ne aflăm şi în anul Centenarului României şi suntem recunoscători pentru faptul că Marea Unire a fost cea care a creat condiţiile pentru înfiinţarea Şcolii Politehnice de la Timişoara. De altfel, Timişoara a avut şi până atunci vocaţia de oraş al tehnicii, un oraş multicultural în care etniile şi-au dat mâna şi şi-au adus, fiecare, aportul la dezvoltarea economică a zonei. Astfel că înfiinţarea, aici, a unei Politehnici, nu este o întâmplare, ci o consecinţă firească.

În 5 noiembrie 1919, Traian Lalescu, susţinea, într-un articol publicat în „Banatul Românesc” că „Frumoasa şi moderna Timişoară, capitală de provincie cea mai populată a României după Bucureşti, oraşul industrial prin excelenţă, nu posedă nici un institut de cultură superioară. Provincia Banatului, aşa de înaintată pe terenul economic şi social, graţie bogăţiilor naturale şi hărniciei locuitorilor săi, se găseşte astfel, din punct de vedere cultural, într-o situaţie de vădită inferioritate faţă de alte provincii româneşti”.

Iar Stan Vidrighin, primarul orașului Timișoara și ulterior rector al Şcolii, solicita Ministerului Instrucțiunii și Cultelor, într-un memoriu din 27 februarie 1920, înființarea unei Politehnici la Timişoara: „A argumenta necesitatea unei Politecnici în România este lucrul cel mai ușor ... Timișoara este centru industrial. Are astăzi peste 60 de fabrici. În această privință nici un oraș din România mare nu i se poate asemăna. Timișoara deci, luată în sine, are un caracter per eminențiam de oraș industrial, are o viață economică dezvoltată și superioară altor orașe.”

În acelaşi an, în data de 11 Noiembrie 1920 este semnat de către Regele Ferdinand Decretul Lege privind înființarea, din 15 Noiembrie 1920, a „Şcoalei Politehnice” din Timișoara. Acestui monarh îi datorăm și memorabila frază rostită câțiva ani mai târziu şi care, între timp, a devenit deviza universităţii: „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa”.

Astăzi constatăm că Timişoara este în continuare centrul principalei zone de dezvoltare economică a României, iar aceasta nu ar fi fost posibilă fără eforturile conjugate ale cadrelor didactice, care au ţinut mereu ridicată ştacheta calităţii actului educaţional, cu o exigenţă care, poate, uneori, a părut exagerată învăţăceilor, ale studenţilor şi ale absolvenţilor Politehnicii, care însă au înţeles necesitatea unei pregătiri temeinice în domeniul ingineresc. De-a lungul timpului, peste 125 000 de absolvenţi au dus mai departe spiritul Politehnicii şi au adus o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea cercetării şi a economiei, nu doar în România, ci şi pe alte meleaguri, calitatea de inginer format la Timişoara fiind o carte de vizită respectată şi apreciată oriunde în lume. Nu întâmplător, Universitatea Politehnica Timişoara, cea mai veche instituţie de învăţământ superior din vestul ţării, este inclusă azi în categoria celor mai valoroase instituţii de învăţământ superior, aceea a universităţilor de cercetare avansată şi educaţie.

Conducerea Universităţii Politehnica Timişoara a fost preocupată mereu de asigurarea celor mai bune condiţii pentru studenţii săi. Spaţiile de învăţământ sunt generoase, cu amfiteatre modernizate, cu zeci de laboratoare moderne pentru cercetare sau pentru punerea în practică a noţiunilor teoretice învăţate, cămine modernizate pentru toţi studenţii săi, cantine şi restaurante studenţeşti, cea mai modernă bibliotecă universitară din ţară, baze sportive cum nu mai are nici o universitate din România. Iar toate facilităţile sunt puse gratuit la dispoziţia studenţilor. Mai mult, Universitatea Politehnica Timişoara recompensează performanţa academică, oferind printre cele mai mari burse, atât din fonduri publice, cât şi din veniturile proprii, pentru studenţii care se fac remarcaţi prin performanţe la învăţătură, în activitatea de cercetare, de voluntariat sau de reprezentare a universităţii la diferitele manifestări şi concursuri ştiinţifice, culturale sau sportive.

Prestigiul de care se bucură universitatea noastră e reflectat şi prin acordurile încheiate cu aproape 400 de universităţi din toată lumea, ceea ce facilitează programele de mobilitate pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice, derularea unor proiecte comune de cercetare, participarea la manifestări ştiinţifice şi susţinerea diplomelor în cotutelă.

„Bobocilor” din anul I le urez bun-venit în marea familie a Politehnicii. Vor urma câţiva ani de muncă, de învăţătură, dar şi de distracţie. Pentru voi, va urma o perioadă încărcată de evenimente. Anul acesta este Centenarul României, anul viitor sărbătorim un secol de la alipirea Banatului la patria mamă. În 2020 e Centenarul Politehnicii, iar în 2021 Timişoara va fi Capitală Culturală Europeană. Vă invit să vă înscrieţi şi în ligile studenţeşti, colegii voştri mai mari urmând să vă împărtăşească din experienţa lor, să vă ghideze în perioada de acomodare şi să vă antreneze în activităţile pe care le organizează. Aţi venit în universitatea noastră fiecare cu visele sale privind viitorul. Vă vom ajuta să le materializaţi, să vă construiţi cariera pe care o doriţi. Viitorul este al vostru!

Un bun-venit din nou în amfiteatre şi studenţilor din anii mai mari care s-au preocupat de perfecţionarea pregătirii lor, care au reprezentat cu cinste universitatea la concursurile profesionale, ştiinţifice sau sportive, dar şi în cadrul firmelor în care îşi desfăşoară practica. Şi la acest capitol, Universitatea Politehnica Timişoara excelează. Are peste 200 de parteneri economici cu care are încheiate contracte de colaborare. Astfel, inserţia profesională a absolvenţilor este rapidă şi aproape de limita maximă. Mari companii din Timişoara, dar nu numai, cărora le mulţumim, au venit şi vin în continuare către Politehnica, susţinând activitatea didactică, pe de o parte prin amenajarea unor laboratoare, iar pe de altă parte prin susţinerea adaptării programelor de studii la noile realităţi ale pieţei muncii. În acest sens, a fost înfiinţat, în urmă cu şase ani, Comitetul Director al Universităţii Politehnica Timişoara, care consiliază conducerea instituţiei privind măsurile de reformă a programelor de studii.

Dragi colegi, cadre didactice şi personal administrativ, mă bucur să ne revedem în noul an academic. Vă mulţumesc pentru activitatea desfăşurată până acum, atât în plan didactic, cât şi al cercetării, care a dus Politehnica timişoreană pe podiumul universităţilor din România în ceea ce priveşte producţia totală de lucrări ştiinţifice. Am fi poate chiar şi mai sus, dacă aceasta s-ar raporta la numărul de cadre didactice. Prin profesionalism şi performanţă academică sunteţi un exemplu demn de urmat pentru studenţii noştri.

Ca la orice început, pornim un nou an academic cu încredere şi speranţa că, împreună, ca o adevărată familie, vom duce mai departe prestigiul acestei şcoli şi vom construi un viitor mai bun pentru fiecare.

Vă urez un an universitar plin de realizări, împliniri profesionale şi puterea de a reuşi în tot ce întreprindeţi!

 

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Şerban,
Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2019-09-03
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2019 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +