Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSDRU/159/1.5/S/137070

 
 


Creșterea atractivității și performanței programelor de formare doctorală și postdoctorală pentru cercetători în științe inginerești

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL DE FINANȚARE POS DRU
AXA PRIORITARĂ 1          - Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii
              economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 1.5       - Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării
OBIECTIV PRIORITAR 1.5.1    - Burse doctorale (strategice)
CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE 159      - Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat
PERIOADA DE IMPLEMENTARE Data începere:   08.04.2014
Data terminare: 31.12.2015

MANAGER PROIECT

Toma Leonida DRAGOMIR 
CONTACT tel. 0256 40 32 22
e-mail
FIȘA PROIECTULUI  
SITE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2019-07-23
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2022 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +