Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii de licenţă 2013-2014

 
 
Programe de studii universitare de LICENȚĂ acreditate, organizate de UPT
in anul universitar 2013-2014
 
 
Denumirea facultăţii
Domeniul de ierarhizare (cod)
Domeniul de licenţă
(cod)
Program de studii / specializare (cod) Compe-tenţe. Anii de studii Plan de inv. Orar consult.(sem.2)
ARHITECTURĂ ȘI URBANISM
Arhitectură şi urbanism
(50.60.10)
      I PDF orar
  Arhitectură (50.60.10.10)     II-IV PDF orar
    Arhitectură (50.60.10.10.10) ©  V-VI PDF orar
    Mobilier şi amenajări interioare (50.60.10.10.10) ©   I-III PDF orar
AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei (20.60.10)       I PDF orar
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei (20.60.10.10)     II PDF orar
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei (20.60.10.10) -engleza     I-II PDF orar
    Calculatoare (20.60.10.10.10) ©   III-IV PDF orar
  Ingineria sistemelor (20.60.10.220)     II PDF orar
    Automatică şi informatică aplicată (20.60.10.220.10) ©   III-IV PDF  orar
Informatică (10.10.20)       I PDF orar
  Informatică (10.10.20.40) Informatică (10.10.20.40.10) ©   II-III PDF orar
    Informatică ID (10.10.20.40.10)   I PDF  
      ©  II-III PDF  
CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI      
Chimie şi inginerie chimică (10.30.20)       I PDF orar
  Inginerie chimică
(10.30.20.50)
    II PDF orar
    Ingineria subst. anorganice şi protecţia mediului (10.30.20.50.10) ©   III PDF orar
    Chimia şi ing.subst.org., petroch. şi carboch.(10.30.20.50.20) ©   IV PDF orar
Ingineria mediului (20.70.50)       I PDF orar
  Ingineria mediului
(20.70.50.190)
    II PDF orar
    Ing. şi prot. mediului în ind.
(20.70.50.190.10)
©   III PDF orar
    Ing. sist. biotehnice şi ecologice
(20.70.50.190.20)
©   IV PDF orar
Ingineria produselor alimentare
(20.50.30)
Ingineria produselor alimentare
(20.50.30.150) 
  ©  I PDF orar
CONSTRUCŢII            
Inginerie civilă şi instalaţii
(20.10.10)
      I PDF orar
  Inginerie civilă
(20.10.10.60)
    II PDF orar
    Construcţii civile, ind. şi agricole
(20.10.10.60.10)
©   III-IV PDF orar
    Căi ferate, drumuri şi poduri
(20.10.10.60.20)
©   III-IV PDF orar
    Amenajări de construcţii hidroteh.
(20.10.10.60.40)
©   III-IV PDF orar
    Îmbun. funciare şi dezv. rurală
(20.10.10.60.70)
©  III-IV PDF orar
    Inginerie sanitară şi protecţia mediului
(20.10.10.60.60)
©   III-IV PDF orar
  Inginerie civilă (lb. engl.)
"Politehnica Internaţional"
(20.10.10.60)
Inginerie civilă (20.10.10.60.80)   III-IV PDF orar
  Inginerie civilă (lb. germ.)
"Politehnica Internaţional"
(20.10.10.60)
Inginerie civilă (20.10.10.60.80)   III-IV PDF orar
  Ingineria instalaţiilor
(20.10.10.70)
Instalaţii pentru construcţii 
(20.10.10.70.10)
©   III-IV PDF orar
Inginerie geologică, inginerie geodezică (20.30.10)       I PDF orar
  Inginerie geodezică
(20.30.10.30)
    II PDF orar
    Măsurători terestre şi cadastru
(20.30.10.30.10)
©   III, IV PDF orar
ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII        
Inginerie electron. şi telecomunicaţii (20.20.10)  Inginerie electron. şi telecomunicaţii
​(20.20.10.100) 
 
    I-II PDF orar
    Electronică aplicată
​(20.20.10.100.10) 
©   III-IV

PDF  PDF  PDF

orar
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
​(20.20.10.100.20) 
©   III-IV PDF  PDF  PDF orar
Inginerie electron. şi telecomunicaţii (lb. engl.) - "Politehnica Internaţional"
(20.20.10) 
Inginerie electron. şi telecomunicaţii
​(20.20.10.100) 
 
    I-II PDF orar
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.10.100.20)  ©  III, IV PDF orar
Inginerie electron. şi telecomunicaţii (ID)
(20.20.10) 
      I PDF orar
  Inginerie electron. şi telecomunicaţii
​(20.20.10.100) 
    II PDF orar
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ​(20.20.10.100.20)  ©   III, IV PDF orar
ELECTROTEHNICĂ ŞI ELECTROENERGETICĂ        
Inginerie electrică şi energetică
(20.20.10)
      I PDF orar
  Inginerie electrică
(20.20.10.90)
    II PDF orar
    Electrotehnică (20.20.10.90) ©   III-IV PDF orar
  Inginerie energetică
(20.20.10.110)
    II PDF orar
    Ingineria sistemelor electroenergetice
(20.20.10.110.10)
©   III-IV PDF orar
INGINERIE HUNEDOARA            
Inginerie electrică şi energetică
(10.20.10)
      I PDF orar
  Inginerie electrică
(20.20.10.90)
    II PDF orar
    Electromecanică (20.20.10.90.50) ©   III-IV PDF orar
Ingineria materialelor
(20.70.40)
      I PDF  
  Ingineria materialelor
(20.70.40.170)
    II PDF  
    Ingineria elaborării materialelor metalice (20.70.40.170.20) ©   IV PDF orar
Inginerie aerospaţială, autovehicule, transporturi
(20.40.10)
      I PDF orar
  Ingineria autovehiculelor
(20.40.10.160)
    II PDF orar
    Autovehicule rutiere (20.40.10.160.30) ©  III-IV PDF orar
Inginerie şi management
(20.70.60)
      I PDF orar
  Inginerie şi management
(20.70.60.230)
    II PDF orar
    Inginerie economică în domeniul mecanic
(20.70.60.230.20)
©   III-IV PDF orar
    Inginerie economică în ind. chimică şi de materiale (20.70.60.230.70) ©   III-IV PDF orar
Inginerie industrială (20.70.20)       I PDF orar
  Ştiinţe inginereşti aplicate 
(20.70.20.270)
    II PDF orar
    Informatică industrială  (20.70.20.270.50) ©   III-IV PDF orar
MANAGEMENT ÎN PRODUCŢIE ŞI TRANSPORTURI        
Inginerie şi management (20.70.60)       I PDF orar
  Inginerie şi management
(20.70.60.230)
    II PDF orar
    Inginerie economică industrială
(20.70.60.230.10)
©   III-IV PDF orar
    Inginerie economică în construcţii (20.70.60.230.30) ©  III-IV PDF orar
    Inginerie economică în ind. chimică şi de materiale (20.70.60.230.70) ©   III-IV PDF orar
    Ing. econ. în dom. elect, electr. şi energ. (20.70.60.230.60) ©   III-IV PDF orar
Ştiinţe administrative
(40.20.10)
      I PDF orar
  Ştiinţe administrative
(40.20.10.50)
Administraţie publică
(40.20.10.50.10)
© II-III PDF orar
MECANICĂ            
Inginerie aerospaţială, autovehicule, transporturi
(20.40.10)
      I PDF orar
  Ingineria autovehiculelor
(20.40.10.160)
    II PDF orar
    Autovehicule rutiere
(20.40.10.160.30)
©   III-IV PDF orar
  Ingineria transporturilor
(20.40.10.240)
    I PDF orar
        II PDF orar
    Ing. transport. şi a traficului
(20.40.10.240.10)
©   III-IV PDF orar
Inginerie industrială (20.70.20)
 
      I PDF orar
  Inginerie industrială
(20.70.20.130)
    II PDF orar
    Ingineria sudării © III-IV PDF orar
    Tehnologia construcţiilor de maşini (20.70.20.130.10) ©   III-IV PDF orar
  Ştiinţe inginereşti aplicate (20.70.20.270)     II PDF orar
    Inginerie medicală (20.70.20.270) ©  III-IV PDF orar
Ingineria materialelor (20.70.40)       I PDF orar
  Ingineria materialelor
(20.70.40.170)
    II PDF orar
    Ştiinţa materialelor (20.70.40.170.10) ©  II-IV PDF orar
Inginerie mecanică (20.70.10)       I PDF orar
  Inginerie mecanică
(20.70.10.180)
    II PDF orar
    Inginerie mecanică (20.70.10.180.50) ©   III-IV PDF orar
    Maşini şi sist. hidraulice şi pneumatice ©  III-IV PDF orar
Mecatronică şi robotică
(20.70.30)
      I PDF orar
  Mecatronică şi robotică
(20.70.30.250)
    II PDF orar
    Mecatronică (20.70.30.250.10) ©   III-IV PDF orar
    Robotică  (20.70.30.250.20) ©  III-IV PDF orar
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII        
Ştiinţe ale comunicării (40.30.10) Ştiinţe ale comunicării 
(40.30.10.60)
 
    I-II PDF orar
    Comunicare şi relaţii publice
(40.30.10.60.20)
©  III PDF orar
Filologie (50.10.10) Limbi moderne aplicate (50.10.10.30)       I-II PDF orar
    Traducere şi interpretare (50.10.10.30.10)   © III PDF orar
             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2014-11-11
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +