Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii de Master 2010-2011

 
 

Programe de studii universitare de MASTER acreditate, organizate de UPT
in anul universitar 2010-2011 
 

  Denumirea entitatii
Denumirea programului de studii universitare de MASTER 1) - Competente (CT)

Domeniul de studii
univ. de licenta
H.G. 676 / 2007

Anii
de
studii

Plan
de
inv.

Criterii
de
evaluare

 Orar 
consult. sem. II

         
 Facultatea de Arhitectura    
  1.  Reabilitarea ambientelor si suprafetelor arhitecturale 2)   CT  Arhitectura I PI  E  C
  2.  Urbanism2)          CT  Arhitectura I PI  E  C
 Facultatea de Automatica si Calculatoare     
  1.  Automotive embedded software3), 4)  CT  Ingineria sistemelor I, II PI E C
  2.  Computer engineering4)  CT  Calculatoare si tehnologia informatiei I, II PI E C
  3.  Information tehnology4)  CT  Calculatoare si tehnologia informatiei I, II PI E C
  4.  Ingineria sistemelor automate  CT  Ingineria sistemelor I, II PI  E  C
  5.  Sisteme informatice aplicate in productie si servicii  CT  Ingineria sistemelor I, II PI  E  C
  6.  Sisteme informatice in ingrijirea sanatatii  CT  Ingineria sistemelor I, II PI  E  C
  7.  Software engineering4)  CT  Calculatoare si tehnologia informatiei I, II PI E C
  8.  Tehnologii informatice  CT  Informatica I, II PI E C
 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului       
  1.  Controlul si avizarea produselor alimentare  CT  Inginerie chimica II PI E C
  2.  Chimie alimentara aplicata  CT  Inginerie chimica I, II PI E C
  3.  Ingineria compusilor anorganici si protectia mediului  CT  Inginerie chimica II PI E C
  4.  Ingineria si managementul mediului in industrie  CT  Ingineria mediului I, II PI E C
  5.  Tehnologii de proces nepoluante  CT  Ingineria mediului I PI E C
  Facultatea de Constructii       
  1.  Cadastru si evaluarea bunurilor imobile  CT  Inginerie geodezica I, II PI E C
  2.  Infrastructuri pentru transporturi  CT  Inginerie civila I, II  PI E C
  3.  Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii  CT  Ingineria instalatiilor I, II  PI E C

  4.  Proiectarea avansata a structurilor metalice si
       compozite

 CT  Inginerie civila I, II  PI E C
  5.  Reabilitarea constructiilor  CT  Inginerie civila I, II  PI E C
  6.  Sisteme de fundare pentru constructii speciale  CT  Inginerie civila I, II  PI E C
  7.  Structuri  CT  Inginerie civila I, II  PI E C
 Facultatea de Electronica si Telecomunicatii       
  1.  Communications networks engineering4)  CT  Ing. electronica si telecomunicatii I PI E C
  2.  Electronica biomedicala  CT  Ing. electronica si telecomunicatii I, II PI E C
  3.  Electronica sistemelor inteligente  CT  Ing. electronica si telecomunicatii I, II PI E C
  4.  Ingineria retelelor de telecomunicatii  CT  Ing. electronica si telecomunicatii I, II PI E C
  5.  Instrumentatie electronica  CT  Ing. electronica si telecomunicatii II PI E C
  6.  Prelucrarea semnalelor (Traitement du signal - lb.
       franceza)
 CT  Ing. electronica si telecomunicatii II PI E C
  7.  Tehnici avansate in electronica  CT  Ing. electronica si telecomunicatii I, II PI E C
  8.  Tehnologii multimedia  CT  Ing. electronica si telecomunicatii I, II PI E C
 Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica       
  1.  Conducerea sistemelor electroenergetice  CT  Inginerie energetica I, II PI E C
  2.  Electrotehnica si electronica de putere  CT  Inginerie electrica I, II PI E C
  3.  Monitoriz. si conducerea eficienta a retelelor si
      sistemelor electroenergetice
 CT   II PI E C
 Facultatea de Hidrotehnica     
  1. Optimiz. exploat. sist. de ing. sanitara si protectia
      mediului
 CT  Inginerie civila II PI E C
  2.  Optimizarea sistemelor hidrotehnice  CT  Inginerie civila II PI E C
  3.  Ingineria protectiei mediului  CT  Inginerie civila I, II PI E C
  4.  Inginerie si reabilitare rurala durabila  CT  Inginerie civila I, II PI E C
 Facultatea de Inginerie Hunedoara       
  1.  Metode si mijloace avansate in proiectarea sistemelor
      mecanice
 CT   II PI E C
  2.  Ingineria si managementul sistemelor mecanice  CT  Inginerie si management I PI E C
  3.  Ingineria si managementul dezvoltarii durabile in
      industria de materiale
 CT  Inginerie si management I PI E C
  4.  Materiale si tehnologii avansate pentru industria
      autovehiculelor
 CT  Ingineria materialelor II PI E C
  5.  Procedee avansate de procesare a materialelor
      metalice
 CT  Ingineria materialelor II PI  E C
  6. Sisteme avansate de utilizarea industriala a energiei 
     electrice
 CT  Inginerie electrica I, II PI  E C
  7.  Tehnici informatice in ingineria electrica  CT  Inginerie electrica I, II PI  E C
 Facultatea de Management in Productie si Transporturi       
  1.  Ingineria si managementul competitivitatii  CT  Inginerie si management I, II PI E C
  2.  Ingineria si managementul sistemelor logistice  CT  Inginerie si management I, II PI E C
  3.  MBA - Master in administrarea afacerilor  CT  Inginerie si management I, II PI E C
 Facultatea de Mecanica   
  1.  Constructia si exploatarea autovehiculelor rutiere  CT  Ingineria autovehiculelor I PI E C
  2.  Implanturi, proteze si evaluare biomecanica2)  CT  Interdisciplinar (Mec., Robot.  St. Ing. aplic.) I, II PI E C
  3.  Design industrial si sisteme de productie CNC  CT  Inginerie industriala II PI E C
  4.  Dinamica si vibratiile masinilor si utilajelor  CT  Inginerie mecanica II PI E C
  5.  Energoecologie in domeniul termic si al vehiculelor de 
       transport 5)
 CT  Inginerie mecanica I, II PI E C
  6.  Ergoinginerie in mecatronica   CT  Mecatronica si robotica II PI E C
  7.  Hidrodinamica masinilor si sistemelor hidromecanice  CT  Inginerie mecanica I, II PI E C
  8.  Ingineria relatiilor de munca, sanatate si securitate        in munca  CT  Inginerie mecanica I, II PI E C
  9.  Ingineria calitatii in mecatronica si robotica 2)  CT  Mecatronica si robotica I, II PI E C
 10. Ingineria produselor din materiale polimerice si
       compozite
 CT  Inginerie industriala II PI E C
 11. Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule 5)  CT  Ingineria autovehiculelor II PI E C
 12. Inginerie integrata  CT  Inginerie industriala I, II PI E C
 13. Inginerie mecanica avansata  CT  Inginerie mecanica II PI E C
 14. Managementul calitatii proceselor tehnologice  CT  Inginerie mecanica II PI E C
 15. Materiale si tehnologii avansate 2)  CT  Ingineria materialelor I, II PI E C
 16. Procedee productive de sudare in mediu de gaze 
       protectoare
 CT  Inginerie industriala II PI E C
 17. Sisteme robotice cu inteligenta artificiala 2)  CT  Mecatronica si robotica I, II PI E C
 18.  Sisteme integrate pentru fabricatia agroalimentara  CT  Inginerie mecanica I, II PI E C
 19. Sisteme feroviare moderne  CT  Inginerie mecanica II PI E C
 20. Tehnici avansate in transportul rutier  CT  Ingineria transporturilor I, II PI E C
 Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei   
  1.  Energii regenerabile - Energii solare  CT  Inginerie energetica I,II PI E C
 Departamentul de Matematica       
  1.  Modele Matematice in inginerie 6)  CT  Ingineria sistemelor I, II PI E C
  2.  Metode si tehnici statistice in sanatate si cercetare 
       clinica 7)
 CT  Ingineria sistemelor I PI E C

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1)    Cu exceptia programelor de studii universitare de masterat: Reabilitarea ambientelor şi suprafeţelor arhitecturale şi Urbanism, toate celelalte programe de studii au durata de 2 ani.
  2)    Numai anumite cursuri se pot preda si in limba engleza (Courses in English offered throughout the academic year 2011/2012 in framework of the study programmes in Romanian language).
  3)    Pentru acest program curriculum definit prin colaborare: UPT - Continental Automotive Timisoara
  4)    Program sustinut integral in limba engleza (Programme of study offered entirely in English for the academic year 2011/2012)
  5)    Toate cursurile se pot preda integral si in limba engleza (Courses in English offered throughout the academic year 2011/2012 in framework of the study programmes in Romanian language).
  6)    Program sustinut in colaborare cu Departamentul de Automatica si Informatica Aplicata.
  7)    Program sustinut si curriculum definit prin colaborare cu UVT, UMFT, Cmed.

 
 
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +