Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii universitare de master 2015-2016

 
 

  

Programe de studii universitare de MASTER acreditate, organizate de UPT
in anul universitar 2015-2016

   Denumirea entitatii
Denumirea programului de studii universitare de MASTER  -

Competente (CT)

Domeniul de studii
universitare de master
H.G. 595/ 2015

Anii
de
studii

Plan
de
inv.

Orar consult.

Cod DFI.Cod RSI.CodDII.
CodDSU_M

           
 Facultatea de Arhitectura și Urbanism             
  1. Urbanism şi amenajarea teritoriului 1)  CT Arhitectură I, II pdf orar_c 60.60.10
  2. Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior CT Arhitectură I, II pdf orar_c  
 Facultatea de Automatica si Calculatoare              
  1. Automotive embedded software2), 3) CT Ingineria sistemelor I, II pdf orar_c 20.60.20
  2. Computer engineering3) CT Calculatoare si tehn.info. I, II pdf orar_c 20.60.10
  3. Information tehnology3) CT Calculatoare si tehn. info. I, II pdf orar_c 20.60.10
  4. Ingineria sistemelor automate CT Ingineria sistemelor I, II pdf orar_c 20.60.20
  5. Sisteme informatice aplicate in productie si servicii CT Ingineria sistemelor I, II pdf orar_c 20.60.20
  6. Sisteme informatice in ingrijirea sanatatii CT Ingineria sistemelor I, II pdf orar_c 20.60.20
  7. Software engineering3) CT Calculatoare si tehn.info. I, II pdf orar_c  20.60.10
  8. Tehnologii informatice CT Informatica I, II pdf orar_c 10.10.20
 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului                
  1. Controlul si avizarea produselor alimentare CT Inginerie chimica I, II pdf orar_c 10.30.20
  2. Ingineria si managementul mediului in industrie CT Ingineria mediului I, II pdf orar_c 20.70.10
  3. Micro și nanomateriale CT Inginerie chimica I pdf orar_c 10.30.20
  Facultatea de Constructii                
 1. Proiectarea avansată a structurilor metalice compozite
   (Advanced design of steel and compozite structures) 
CT Inginerie civila si instalatii I, II  pdf orar_c  20.10.10 
  2. Cadastru si evaluarea bunurilor imobile CT Inginerie geodezica I, II pdf orar_c  20.30.20
  3. Dezvoltare durabila: auditul energetic si securitate la incendiu a cladirilor CT Inginerie civila si instalatii I, II

pdf

orar_c  20.10.10
  4. Infrastructuri pentru transporturi CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf orar_c  20.10.10
  5. Inginerie si reabilitare rurala durabila CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf orar_c 20.10.10
  6. Optimizarea exploatarii sistemelor de inginerie sanitara si protectia  mediului CT Inginerie civila si instalatii I pdf orar_c 20.10.10
  7. Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf orar_c 20.10.10
  8. Optimizarea sistemelor hidrotehnice CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf orar_c 20.10.10
  9. Reabilitarea constructiilor CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf orar_c  20.10.10
10. Structuri pentru construcții durabile în condiții de hazard natural și acțiuni extreme (Sustainable contructions under natural hazard and catastrophic events) CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf orar_c 20.10.10
 Facultatea de Electronica si Telecomunicatii                
  1. Electronica biomedicala CT  Ing. electr. si telecom. I, II pdf orar_c  20.20.10
  2. Electronica sistemelor inteligente CT  Ing. electr. si telecom. I, II pdf orar_c  20.20.10
  3. Ingineria retelelor de telecomunicatii CT  Ing. electr. si telecom. I, II pdf orar_c  20.20.10
  4. Tehnologii multimedia CT Ing. electr. si telecom. I pdf orar_c 20.20.10
 Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica                
  1. Conducerea sistemelor electroenergetice CT Inginerie energetica I, II pdf orar_c  20.20.20
  2. Electrotehnica si electronica de putere CT Inginerie electrica I, II pdf orar_c  20.20.10
 Facultatea de Inginerie Hunedoara                
  1. Ingineria si managementul dezvoltarii durabile in industria de materiale CT Inginerie si management I, II

pdf

orar_c 20.70.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor mecanice CT Inginerie si management I, II pdf orar_c  20.70.10
  3. Materiale si tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor CT Ingineria materialelor I, II pdf orar_c  20.70.10
  4. Sisteme avansate de utilizare industriala a energiei  electrice CT Inginerie electrica I, II pdf orar_c  20.20.10
  5. Tehnici informatice in ingineria electrica CT Inginerie electrica I, II pdf orar_c  20.20.10
 Facultatea de Management in Productie si Transporturi                
  1. Ingineria si managementul competitivitatii CT Inginerie si management I, II pdf orar_c  20.70.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor logistice CT Inginerie si management I, II pdf orar_c  20.70.10
  3. Management antreprenorial in administrarea afacerilor CT Inginerie si management I, II pdf orar_c 20.70.10
 Facultatea de Mecanica            
 1. Ergoinginerie in mecatronica CT Mecatronica si robotica I, II pdf orar_c  20.70.10
 2. Hidrodinamica masinilor si sistemelor hidromecanice CT Inginerie mecanica I, II pdf orar_c  20.70.10
 3. Implanturi, proteze si evaluare biomecanica1) CT

Interdisciplinar (Mec., Robot.  St. Ing. aplic.)

I, II pdf orar_c

 20.70.10
 20.70.30

 4. Ingineria calitatii in mecatronica si robotica 1) CT Mecatronica si robotica I, II pdf orar_c  20.70.10
 5. Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule4) CT Ingineria autovehiculelor I, II pdf orar_c  20.40.20
 6. Ingineria relațiilor de muncă, sănătate și securitate în muncă CT Inginerie mecanică I pdf orar_c 20.70.10
 7. Inginerie integrata CT Inginerie industriala I, II pdf orar_c  20.70.10
 8. Inginerie mecanica avansata CT Inginerie mecanica I, II pdf orar_c  20.70.10
 9. Managementul calitatii proceselor tehnologice CT Inginerie mecanica I, II pdf orar_c  20.70.10
 10. Materiale si tehnologii avansate 1) CT Ingineria materialelor I, II pdf orar_c   20.70.10
 11. Metode si tehnici statistice in sanatate si in cercetarea clinica5) CT Stiinte ingineresti aplicate I, II pdf orar_c   20.70.30
 12. Procedee productive de sudare in mediu de gaze  protectoare CT Inginerie industriala I pdf orar_c   20.70.10
 13. Sisteme feroviare moderne CT Inginerie mecanica I, II pdf orar_c   20.70.10
 14. Sisteme integrate pentru fabricatia agroalimentara CT Inginerie mecanica I, II pdf orar_c   20.70.10
 15. Sisteme robotice cu inteligenta artificiala 1) CT Mecatronica si  robotica I, II pdf orar_c   20.70.10
 16. Tehnici avansate in transportul rutier CT Ingineria transporturilor I, II pdf orar_c   20.40.30
 Facultatea de Stiinte ale Comunicarii          
  1. Comunicare, relatii publice si media digitala CT Interdisciplinar
   (Ing. electronica si telecom., St. ale
   comunicarii)
I, II pdf orar_c 20.20.20
40.30.10

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  1)    Numai anumite cursuri se pot preda si in limba engleza (Courses in English offered throughout the academic year 2015/2016 in framework of the  study programmes in Romanian language).
  
2)    Pentru acest program curriculum definit prin colaborare: UPT - Continental Automotive Timisoara
  3)    Program sustinut integral in limba engleza (Programme of study offered entirely in English for the academic year 2015/2016). 

  4)   Toate cursurile se pot preda integral si in limba engleza (Courses in English offered throughout the academic year 2015/2016 in framework of the  study programmes in Romanian language).
   5)    Program sustinut si curriculum definit prin colaborare cu UVT, UMFT, Cmed.

 

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2017-03-27
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +