Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii universitare de masterat 2018-2019

 
 

  

Programe de studii universitare de MASTER acreditate, organizate de UPT
in anul universitar 2018-20191)

         
Denumirea entității
Denumirea programului de studii universitare de master -
Competențe (CT)
Domeniul de studii universitare de master
HG 185/2018; HG 691/2018; HG 158/2018; HG 692/2018
Anii de studii Plan de inv. Cod DFI.Cod RSI.Cod DSU_M

  Facultatea de Arhitectură și Urbanism

  1. Restaurare și regenerare patrimonială CT Arhitectură I pdf 60.60.10
  2. Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior CT Arhitectură I, II pdf 60.60.10
  3. Urbanism şi amenajarea teritoriului  CT Arhitectură I, II pdf 60.60.10

  Facultatea de Automatică și Calculatoare

  1. Automotive embedded software2) CT Ingineria sistemelor I, II pdf 20.60.20
  2. Computer engineering2) CT Calculatoare si tehn.info. I, II pdf 20.60.10
  3. Information technology2) CT Calculatoare si tehn. info. I pdf 20.60.10
  4. Ingineria sistemelor automate CT Ingineria sistemelor I, II pdf 20.60.20
  5. Sisteme informatice aplicate in productie si servicii CT Ingineria sistemelor I, II pdf 20.60.20
  6. Sisteme informatice in ingrijirea sanatatii CT Ingineria sistemelor I, II pdf 20.60.20
  7. Software engineering2) CT Calculatoare si tehn.info. I pdf  20.60.10
  8. Tehnologii informatice CT Informatică I, II pdf 10.50.20

  Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului

   1. Controlul și avizarea produselor alimentare CT Inginerie chimica II pdf 10.30.20
   2. Ingineria compușilor anorganici și protecția mediului CT Inginerie chimica II pdf 10.30.20
   3. Ingineria si managementul mediului in industrie CT Ingineria mediului I, II pdf 20.70.10
   4. Produse de sinteză organică fină, semisinteză și naturale CT Inginerie chimica I, II pdf 10.30.20
   5. Tehnici poligrafice CT Științe inginerești aplicate II pdf 20.70.30

  Facultatea de Construcții

 1. Proiectarea avansată a structurilor metalice compozite
   (Advanced design of steel and compozite structures)2) 
CT Inginerie civila si instalatii I, II  pdf  20.10.10 
 2. Cadastru si evaluarea bunurilor imobile CT Inginerie geodezica I, II pdf  20.30.20
 3. Dezvoltare durabila: auditul energetic si securitate la incendiu a cladirilor CT Inginerie civila si instalatii I, II

pdf

 20.10.10
 4. Infrastructuri pentru transporturi CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf  20.10.10
 5. Optimizarea exploatarii sistemelor de inginerie sanitara si protectia  mediului CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf 20.10.10
 6. Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf 20.10.10
 7. Optimizarea sistemelor hidrotehnice CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf 20.10.10
 8. Reabilitarea constructiilor CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf  20.10.10

  Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

  1. Electronică biomedicală CT Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I pdf  20.20.10
  2. Electronica sistemelor inteligente CT Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I pdf  20.20.10
  3. Ingineria rețelelor de comunicații / Communications Networks Engineering2) CT Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I pdf  20.20.10
  4. Ingineria rețelelor de telecomunicații CT Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I pdf  20.20.10
  5. Tehnologii multimedia CT Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I pdf  20.20.10
  6. Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități CT Ing. electr. telecom. și tehnologii informaționale I, II pdf  20.20.10

 Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică

  1. Conducerea sistemelor electroenergetice CT Inginerie energetica I, II pdf  20.20.20
  2. Electrotehnica si electronica de putere CT Inginerie electrica I, II pdf  20.20.10

  Facultatea de Inginerie din Hunedoara

  1. Ingineria si managementul dezvoltarii durabile in industria de materiale CT Inginerie si management I, II

pdf

20.70.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor mecanice CT Inginerie si management I, II pdf  20.70.10
  3. Materiale si tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor CT Ingineria materialelor I, II pdf  20.70.10
  4. Sisteme avansate de utilizare industriala a energiei  electrice CT Inginerie electrica I, II pdf  20.20.10
  5. Tehnici informatice in ingineria electrica CT Inginerie electrica I, II pdf  20.20.10
   

 Facultatea de Management în Producție și Transporturi

  1. Ingineria si managementul competitivitatii CT Inginerie si management I, II pdf  20.70.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor logistice CT Inginerie si management I, II pdf  20.70.10
  3. Management antreprenorial in administrarea afacerilor CT Inginerie si management I, II pdf 20.70.10

  Facultatea de Mecanică

 1. Ergoinginerie in mecatronica CT Mecatronica si robotica I, II pdf  20.70.10
 2. Hidrodinamica masinilor si sistemelor hidromecanice CT Inginerie mecanica I, II pdf  20.70.10
 3. Implanturi, proteze si evaluare biomecanica CT

Interdisciplinar (Mec., Robot.  St. Ing. aplic.)

I, II pdf

 20.70.10
 20.70.30

 4. Ingineria calitatii in mecatronica si robotica CT Mecatronica si robotica I, II pdf  20.70.10
 5. Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule CT Ingineria autovehiculelor I, II pdf  20.40.20
 6. Ingineria relațiilor de muncă, sănătate și securitate în muncă CT Inginerie mecanică I, II pdf 20.70.10
 7. Inginerie mecanica avansata CT Inginerie mecanica I, II pdf  20.70.10
 8. Inginerie integrata CT inginerie industriala I pdf 20.70.20
 9. Managementul calitatii proceselor tehnologice CT Inginerie mecanica I, II pdf  20.70.10
10..Materiale si tehnologii avansate CT Ingineria materialelor I, II pdf   20.70.10
11. Metode si tehnici statistice in sanatate si in cercetarea clinica3) CT Stiinte ingineresti aplicate I, II pdf   20.70.30
12. Procedee productive de sudare in mediu de gaze  protectoare CT Inginerie industriala I, II pdf   20.70.10
13. Sisteme feroviare moderne CT Inginerie mecanica I, II pdf   20.70.10
14. Sisteme integrate pentru fabricatia agroalimentara CT Inginerie mecanica I, II pdf   20.70.10
15. Sisteme robotice cu inteligenta artificiala CT Mecatronica si  robotica I, II pdf   20.70.10
16. Tehnici avansate in transportul rutier CT Ingineria transporturilor I, II pdf   20.40.30
17. Ingineria produselor din materiale polimerice și compozite CT Inginerie industrială

I, II

pdf 20.70.20
 

  Facultatea de Științe ale Comunicării

  1. Comunicare, relatii publice si media digitala CT Științe ale comunicării
(interdisciplinar cu Ing. electronica și telecom.)
I, II pdf 20.20.20
40.30.10
  2. Comunicare în afaceri CT Științe ale comunicării I pdf  

 
     1) Începând cu anul universitar 2018-2019 în cadrul tuturor programelor de studii universitare de master s-a introdus disciplina Etică și
          Integritate Academică (fișa disciplinei)
     2) Program sustinut integral in limba engleza (Programme of study offered entirely in English for the academic year 2018/2019).
    
3) Program sustinut si curriculum definit prin colaborare cu UVT, UMFT, Cmed.

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2019-11-27
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +