UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

CETATENI DE ETNIE ROMANA (REPUBLICA MOLDOVA, ALBANIA, BULGARIA, MACEDONIA DE NORD, SERBIA, UNGARIA, UCRAINA, DIASPORA)

 

ATENȚIE!

Pentru a preveni eventuala răspândire a infecției cu COVID-19 studenții internaționali sunt rugați să limiteze călătoriile în afara orașului, să evite spațiile aglomerate și să păstreze legătura cu Departamentul Relații Internaționale prin e-mail. Mai multe informații privind acest subiect vor fi publicate aici

 

Această secţiune se adresează candidaților de etnie română din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Elenă, Republica Macedonia de Nord, Republica Serbia, Republica Croația, Republica Ucraina, Republica Ungară, precum și celor din Diaspora.

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 689/1994, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

  • persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română, cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji, precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni;
  • românii emigranţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora;
  • cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

Bursierii statului român pot urma doar programe predate în limba română.

Candidaţii care nu cunosc suficient de bine limba română pot urma anul pregătitor de română (anul pregătitor se urmează în aceleaşi condiţii financiare ca şi programul de studii pentru care candidaţii au fost acceptaţi).

Există două categorii de bursieri:

  • fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă
  • fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă

Guvernul României aprobă anual prin Hotărâre de Guvern cifra de şcolarizare şi stabilește numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul ministerului pentru românii de pretutindeni, la propunerea Ministerului Educației Naționale (MEN). Locurile cu bursă și cu scutire de taxe școlare subvenționate de statul român, prin MEN, sunt acordate românilor de pretutindeni, care optează pentru înscrierea în unitățile de învățământ cuprinse în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior de stat.

Românii de pretutindeni pot candida şi pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români, în învățământul de stat/particular acreditat, la specializările acreditate din România, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români din ţară, conform metodologiei proprii de admitere a instituţiilor de învăţământ superior, și a Regulamentului de organizare și funcționare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din România.

Persoane de contact:

Loredana MUSTĂȚEA
Bianca ZABLATOSCHI
romanidepretutindeni@upt.ro
Tel: +40-256-403187

Informații utile:

NOU! A fost lansată aplicația de mobil StudyinRomania, disponibilă atât pentru utilizatorii de Android, cât și pentru utlizatorii iOS. Aplicația este conectată cu platfoma studyinRomania, oferind informații atât pentru potențialii studenți (cei care doresc să studieze în România), cât și pentru cei care sunt deja studenți în România. Aplicația este disponibilă în limbile română și engleză.

NOU! Calendar admitere români de pretutindeni (licență și master) 2022-2023

NOU! Catalogul instituțiilor de învățământ superior din România (în limba engleză)

NOU! INSTRUCȚIUNE privind mobilitatea academică definitivă a studenților care provin din instituții de învățământ superior recunoscute în Ucraina - Anii universitari 2021-2022 și 2022-2023

Pagină web dedicată concursului de admitere pentru românii de pretutindeni la programe de licență în anul universitar 2022-2023

Pagină web dedicată concursului de admitere pentru românii de pretutindeni la programe de masterat în anul universitar 2022-2023

Pagină web dedicată concursului de admitere pentru românii de pretutindeni la programe de doctorat în anul universitar 2022-2023

Formular pentru solicitarea unei adeverințe pentru cazare, permis de ședere, vize, armată, asigurări medicale, etc. - studenți înmatriculați la programe de licență sau masterat

Formular pentru solicitarea unei adeverințe pentru cazare, permis de ședere, vize, armată, asigurări medicale, etc. - studenți înmatriculați la programe de doctorat

 


Arhivă:

Pagină web dedicată concursului de admitere pentru românii de pretutindeni la programe de licenţă în anul universitar 2021-2022
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă: 48
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă: 45

Pagină web dedicată concursului de admitere pentru românii de pretutindeni la programe de masterat în anul universitar 2021-2022
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă: 3
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă: 15

Pagină web dedicată concursului de admitere la programe de doctorat 2021-2022
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă: 1
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă: 0

01.11.2021. Inspectoratul General pentru Imigrări informează, prin campania ,,Angajarea în muncă a străinilor veniți la studii în România”, cetățenii străini care se află la studii pe teritoriul României cu privire la posibilitatea desfășurării unor activități lucrative, precum și în ceea ce privește drepturile și obligațiile ce le revin în calitate de angajați. Campania se desfășoară în mediu online, în perioada 18-22.10.2021. Materialele informative sunt disponibile, atât în limba română, cât și în limba engleză.

22.10.2020 Inspectoratul General pentru Imigrări a inițiat o campanie de informare online a cetățenilor străini aflați la studii care doresc să defășoare activități lucrative și a angajatorilor cu privire la condițiile în care pot angaja/detașa cetățeni străini pe teritoriul României. Campania are ca scop creșterea gradului de informare cu privire la oportunitățile oferite pe acest sector și conștientizarea riscurilor la care se expun în situația nerespectării prevederilor legale. Materialele informative sunt disponibile atât în limba română, cât și în limba engleză. Cadrul normativ și condițiile în care cetățenii străini proveniți din state terțe, non-UE, pot derula activități lucrative pe teritoriul statului român sunt stabilite de O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, respectiv de O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pagină web dedicată concursului de admitere pentru românii de pretutindeni la programe de licenţă în anul universitar 2020-2021 

Oferta de școlarizare pentru românii de pretutindeni - conform adresei MEC nr. 610-2/28.05.2020:
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă: 49
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă: 42

Pagină web dedicată concursului de admitere pentru românii de pretutindeni la programe de masterat în anul universitar 2020-2021 

Oferta de școlarizare pentru românii de pretutindeni - conform adresei MEN nr. 610-2/28.05.2020 :
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă: 3
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă: 25

Pagină web dedicată concursului de admitere pentru românii de pretutindeni la programe de doctorat în anul universitar 2020-2021 

Oferta de şcolarizare pentru românii de pretutindeni - conform adresei MEN nr. 610-2/28.05.2020 :
1 grant fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă
3 granturi fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

Pagină web dedicată concursului de admitere pentru românii de pretutindeni la programe de licenţă în anul universitar 2019-2020

Oferta de școlarizare pentru românii de pretutindeni -  conform adresei MEN nr. 2375/06.06.2019 :
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă: 48
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă: 26

Pagină web dedicată concursului de admitere pentru românii de pretutindeni la programe de masterat în anul universitar 2019-2020

Oferta de școlarizare pentru românii de pretutindeni -  conform adresei MEN nr. 2375/06.06.2019 :
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă: 5
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă: 4

Pagină web dedicată concursului de admitere pentru românii de pretutindeni la programe de doctorat în anul universitar 2019-2020

Oferta de şcolarizare pentru românii de pretutinden - conform adresei MEN nr. 2375/06.06.2019 :
3 granturi fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă
2 granturi fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

Structura anului universitar 2018-2019

Locuri disponibile 2018-2019

Pagina admitere 2018-2019

Hotărârea Consiliului  de Administraţie al UPT nr. 10 / 28.02.2017 cu privire la tarife de cazare în perioada vacanţei de vară 2017 (pentru concurs admitere, restanţe, regim hotelier)

Oferta de școlarizare pentru românii de pretutindeni (repartizarea locurilor pe specializări și țări, 2017-2018)

Prevederi legale referitoare la angajarea cetăţenilor străini

METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

Cerere pentru eliberarea de adeverinte pentru camin, permis sedere, ambasada, viza, etc.

ALTE INFORMATII

 
 
   Admiterea la UPT a cetatenilor din state membre UE, state SEE si Confederatia Elvetia.
 
 
   Documente utile pentru candidaţii la studii complete de licenţă, masterat sau doctorat din state terţe UE.
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2022