Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anunțuri - Susțineri publice ale tezelor de doctorat în IOSUD - UPT

 
 

Ildiko-Angelica SZOKE  (CV) - Calculatoare și Tehnologia Informației

07.07.2017, ora 10.00, Facultatea de Automatică și Calculatoare, B-dul Vasile Pârvan, nr.2, Sala A109 (anunț)

Titlul tezei: Contribuții la compresia imaginilor medicale digitale
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Vasile STOICU-TIVADAR (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Vasile Gheorghiță GĂITAN (CV) - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava
                                          Prof.univ.dr.ing. Viorel NEGRU (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Ștefan HOLBAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal,  Anexă la PV

 


Cristian GHERA (CV) - Ingineria materialelor

03.07.2017, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Rolul tratamentelor duplex în creșterea rezistenței la cavitație a oțelurilor pentru aparatura sistemelor hidraulice
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV)
                                                         Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA SIMITI  (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Brândușa GHIBAN (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Viorel Aurel ȘERBAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal,  Anexă la PV

 


Lucian Alexandru ȘANDRU (CV) - Inginerie mecanică

30.06.2017, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Demonstratoare mecatronice pentru robotică
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing.Liviu MARȘAVINA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Valer DOLGA (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing.Inocențiu MANIU  (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Vistrian MĂTIEȘ (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Mircea NIȚULESCU (CV) - Universitatea din Craiova
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal,  Anexă la PV

 


Andra Elena BADEA (CV) - Inginerie și management

29.06.2017, ora 09.30, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Str. Remus nr.14, Sala A1 (anunț)

Titlul tezei: Considerații privind colaborarea verigilor lanțului logistic. Cazul proiectelor din resurse de energii regenerabile, în regim izolat
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Gabriela PROȘTEAN (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ec.ing. Laura BACALI  (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Claudiu Vasile KIFOR (CV) - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
                                          Prof.univ.dr.ec.ing. Marian MOCAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal,  Anexă la PV

 


 

Monica Mariana Paraschiva IHOȘ (CV) - Inginerie chimică

23.06.2017, ora 10.00, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, B-dul Vasile Pârvan, nr.6, Sala B17 (anunț)

Titlul tezei: Degradarea electrochimică avansată a compușilor farmaceutici de tipul antiinflamatoarelor nesteroidiene - poluanți emergenți din apă, utilizând anozi cu dimensiuni stabile
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Rodica PODE(CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Carmen TEODOSIU  (CV) - Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
                                          Prof.univ.dr.ing. Gheorghe ILIA (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Florica MANEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal,  Anexă la PV

 


Dragoș Toader PASCAL (CV) - Ingineria materialelor

14.06.2017, ora 11.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazul nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Dezvoltarea unor straturi funcționale compozite de tip WC-Co-NiP prin metoda brazării în vid
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN (CV)
                                                          Prof.univ.dr.ing. Waltraut BRANDL (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA-SIMITI   (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Corneliu MUNTEANU (CV) - Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iași
                                          Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal,  Anexă la PV
 


 

 
 
Ultima actualizare: 2017-06-21
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT
 
© Copyright 2017 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +