Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anunțuri - Susțineri publice ale tezelor de doctorat în IOSUD - UPT

 
 

Carmen-Valentina IRINA-MOISESCU (CV) - Ingineria materialelor

31.03.2017, ora 11.00, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, B-dul Vasile Pârvan nr.6, Sala B17 (anunț)

Titlul tezei: Oxizi și nanocompozite core/shell cu diferite configurații, în sistemul TiO2-ZnO, pentru aplicații în energetica solară
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  C.S.I.dr.fiz. Ioan GROZESCU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA SIMITI   (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                          C.S.I.dr.ing. Cecilia SAVII (CV) - Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal,  Anexă la PV


Lavinia Mădălina MICU (CV) - Ingineria materialelor

30.03.2017, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, B-dul Mihai Viteazu nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Comportarea la eroziune prin cavitașie a oțelurilor inoxidabile Duplex
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Inocențiu MANIU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Ion MITELEA (CV)
                                                         Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Ioan VIDA SIMITI   (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Cristian PREDESCU (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbal,  Anexă la PV


Maria TĂMĂȘAN (CV) - Arhitectură

17.03.2017, ora 12.00, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, Sala Polivalentă (anunț)

Titlul tezei: Muzealizarea - o modalitate de punere în valoare a patrimoniului medieval din mediul rural. Propuneri pentru județul Arad
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.arh. Smaranda Maria BICA (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.arh. Ioana Mihaela AGACHI   (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                                          Prof.univ.dr.arh. Dorin ȘTEFAN (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București
                                          Prof.univ.dr. Aurel Seriogea CHIRIAC (CV) - Universitatea de Vest din Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Cristian MĂRĂCINEANU (CV) - Arhitectură

17.03.2017, ora 10.00, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, Sala Polivalentă (anunț)

Titlul tezei: Contribuții cu privire la eficiența energetică a construcțiilor rezidențiale noi în contextul dezvoltării durabile
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.arh. Smaranda Maria BICA (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.arh. Dorin ȘTEFAN   (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
                                          Prof.univ.dr.arh. Corneliu Florin MACHEDON (CV) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
                                          Prof.univ.dr.arh. Teodor Octavian GHEORGHIU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Bianca-Cristina LENGYEL (CV) - Inginerie Mecanică

17.03.2017, ora 11.00, Facultatea de Mecanică, Str. Mihai Viteazu nr.1, Sala 150 (anunț)

Titlul tezei: Cercetări privind durabilitatea înlocuitorilor de piele
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Nicolae FAUR (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Anton HADĂR  (CV) - Universitatea Politehnica București
                                          Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                                          Prof.univ.dr.ing. Mircea Cristian DUDESCU (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV

 


Remus V. CHENDEȘ (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

10.03.2017, ora 12.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu nr.2, Sala Amfiteatrul C. Avram (anunț)

Titlul tezei: Determinări experimentale privind reutilizarea betoanelor rezultate din demolarea construcțiilor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel DAN (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Corneliu BOB (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Daniela Lucia MANEA  (CV) - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
                                          Prof.univ.dr.ing. Dan GEORGESCU (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                          Prof.univ.dr.ing. Tamas NAGY-GYORGY (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV


Lothar BECKER - DAUGHERTY (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

10.03.2017, ora 10.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu nr.2A, Sala Amfiteatrul C. Avram (anunț)

Titlul tezei: Consecințele tehnice ale exploatării miniere din Saarland, Germania
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Marin MARIN (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Valentina IGNAT  (CV) - University of Applied Sciences, Hof, Germany
                                          Prof.univ.dr.ing. Augustin POPA (CV) - Universitatea Tehnică din Constanța
                                          Prof.univ.dr.ing. Sevastean IANCA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV

 


Mircea MĂRGINEAN (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

10.03.2017, ora 09.00, Facultatea de Construcții- Dep. CMMC, Str. Ioan Curea nr.1, Sala M1 (anunț)

Titlul tezei: Studiul robusteții structurilor în cadre metalice prin aplicarea scenariilor de cedare a stâlpilor
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Raul ZAHARIA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Acad.prof.univ.dr.ing. Dan DUBINĂ (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Jean-Pierre JASPART  (CV) - University of Liege
                                          Prof.univ.dr.ing. Radu VĂCĂREANU (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                          Prof.univ.dr.ing. Florea DINU (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV

 


Dorin RADU (CV) - Inginerie Civilă și Instalații

03.03.2017, ora 11.00, Facultatea de Construcții, Str. Traian Lalescu nr.2A, Sala Amfiteatrul C. Avram (anunț)

Titlul tezei: Evaluarea critică a structurilor metalice cilindrice tip curbe subțiri (Shell)
                   (Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală a UPT, Str. V. Pârvan nr.2 B, etaj 3, corp A – zona standarde şi teze de doctorat)
                    rezumat: ro; en; lista de lucrări
 

Comisia de doctorat:
                      Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Daniel GRECEA (CV)
                      Conducători ştiinţifici:  Prof.univ.dr.ing. Radu BĂNCILĂ (CV)
                                                          Prof.univ.dr.ing. Aleksandar SEDMAK (CV)
                       Referenţi:  Prof.univ.dr.ing. Marko RAKIN  (CV) - University of Belgrade
                                          Prof.univ.dr.ing. Nicolae POPA (CV) - Universitatea Tehnică de Construcții București
                                          Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINA (CV) - Universitatea Politehnica Timișoara
                    

Susţinerea tezei de doctorat - Proces verbalAnexă la PV

 


 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2017-03-24
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT
 
© Copyright 2017 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +