Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concursuri publice pentru desemnarea decanilor din UPT - legislatura 2020-2024

 
 

 

În conformitate cu art. 27, alin. 3 din Legea nr. 55/2020, pe durata stării de alertă se suspendă concursurile publice pentru ocuparea funcțiilor de decan în Universitatea Politehnica Timișoara pentru legislatura 2020 – 2024.

Procedura va fi reluată atunci când prevederile legale o vor permite. Calendarul de concurs va fi actualizat corespunzător.

Hotărâre a  Consiliului de Administrație al Universității Politehnica Timișoara nr. 58/19.05.2020

NOTĂ: În perioada de suspendare nu se depun dosare de concurs. 

Conform Art. 15(3) din Legea 103/02.07.2020 "Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin.(1) și (2), precum și la Art. 11 și 12, precum și a posturilor de predare vacante din unitățile de învățământ preuniversitar și a posturilor și funcțiilor vacante din instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare, Academia Română și academiile de ramură",

se reia procedura de concurs, de la momentul suspendării acestuia, conform calendarului concursului afișat mai jos.
   

 
 
Ultima actualizare: 2021-01-04
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +