Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2013 - POSDRU - UPT - solicitant

 
 

 

 

Numar de identificare al contractului

Titlul proiectului

     
1 POSDRU/6/1.5/S/13

Racordarea programelor de studii doctorale la studiile doctorale europene

2 POSDRU/37/3.2/G/21608 Formare profesionala a celulelor regionale de sprijin pentru reintegrarea socială şi profesională a surzilor implantaţi cohlear
3 POSDRU/41/3.3/G/33956

Consolidarea capacității  instituționale a Consorțiului Regional

4 POSDRU/88/1.5/S/50783

Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel european

5 POSDRU/90/2.1/S/48816 Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru carieră, corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii - PRACTICOR
6 POSDRU 107/1.5/S/77265

Spre cariere de cercetare prin studii doctorale

7 POSDRU/21/1.5/G/13798

Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în contex european

8 POSDRU/22/2.1/G/40356 Parteneriat pentru efectuarea stagiului de practică a studenţilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiei
9 POSDRU/159/1.5/S/137070 Creșterea atractivității și performanței programelor de formare doctorală și postdoctorală pentru cercetători în științe inginerești - ATRACTING
10 POSDRU/161/2.1/G/132889 Parteneriat regional si euro-regional pentru tranzitia spre piata muncii prin consiliere pentru cariera si stagii de practica la angajator – PRACTICOR ® EURO-REGIO/
11 POSDRU/156/1.2/G/136302 Orientarea programelor de studii pe realitatea economică regională, validarea acestora de către actorii economici și dinamizarea relației in tripleta universitate-student-companii, pentru un învățământ superior tehnic performant - OVDIP
12 POSDRU/189/2.1/G/156555

SMART IT

13 POSDRU/189/2.1/G/156607 Parteneriat dezvoltat pentru CONsilierea și PRACTIca Studenților în vederea creșterii angajabilității lor – CONPRACTIS

 

 
 
Ultima actualizare: 2016-08-03
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2018 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +