Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii universitare de master 2016-2017

 
 

  

Programe de studii universitare de MASTER acreditate, organizate de UPT
in anul universitar 2016-2017

           
Denumirea entității
Denumirea programului de studii universitare de master -
Competențe (CT)
Domeniul de studii universitare de master
H.G. 402/2016
Anii de studii Plan de inv. Orar consult. Cod DFI.Cod RSI.Cod DSU_M

  Facultatea de Arhitectură și Urbanism

  1. Restaurare și regenerare patrimonială CT Arhitectură I pdf orar_c 60.60.10
  2. Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior CT Arhitectură I, II pdf orar_c 60.60.10
  3. Urbanism şi amenajarea teritoriului 1) CT Arhitectură I, II pdf orar_c 60.60.10

  Facultatea de Automatică și Calculatoare

  1. Automotive embedded software2), 3) CT Ingineria sistemelor I, II pdf orar_c 20.60.20
  2. Computer engineering3) CT Calculatoare si tehn.info. I, II pdf orar_c 20.60.10
  3. Information tehnology3) CT Calculatoare si tehn. info. I, II pdf orar_c 20.60.10
  4. Ingineria sistemelor automate CT Ingineria sistemelor I, II pdf orar_c 20.60.20
  5. Sisteme informatice aplicate in productie si servicii CT Ingineria sistemelor I, II pdf orar_c 20.60.20
  6. Sisteme informatice in ingrijirea sanatatii CT Ingineria sistemelor I, II pdf orar_c 20.60.20
  7. Software engineering3) CT Calculatoare si tehn.info. I, II pdf orar_c  20.60.10
  8. Tehnologii informatice CT Informatică I, II pdf orar_c 10.50.20

  Facultatea de Chimie Industriala și Ingineria Mediului

  1. Produse de sinteză organică fină, semisinteză și naturale CT Inginerie chimica I pdf orar_c 10.30.20
  2. Ingineria si managementul mediului in industrie CT Ingineria mediului I, II pdf orar_c 20.70.10
  3. Micro și nanomateriale CT Inginerie chimica II pdf orar_c 10.30.20

  Facultatea de Construcții

 1. Proiectarea avansată a structurilor metalice compozite
   (Advanced design of steel and compozite structures) 
CT Inginerie civila si instalatii I, II  pdf orar_c  20.10.10 
 2. Cadastru si evaluarea bunurilor imobile CT Inginerie geodezica I, II pdf orar_c  20.30.20
 3. Dezvoltare durabila: auditul energetic si securitate la incendiu a cladirilor CT Inginerie civila si instalatii I, II

pdf

orar_c  20.10.10
 4. Infrastructuri pentru transporturi CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf orar_c  20.10.10
 5. Optimizarea exploatarii sistemelor de inginerie sanitara si protectia  mediului CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf orar_c 20.10.10
 6. Optimizarea si modernizarea sistemelor de instalatii CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf orar_c 20.10.10
 7. Optimizarea sistemelor hidrotehnice CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf orar_c 20.10.10
 8. Reabilitarea constructiilor CT Inginerie civila si instalatii I, II pdf orar_c  20.10.10

  Facultatea de Electronică și Telecomunicații

  1. Electronica biomedicala CT  Ing. electr. si telecom. I, II pdf orar_c  20.20.10
  2. Electronica sistemelor inteligente CT  Ing. electr. si telecom. I, II pdf orar_c  20.20.10
  3. Ingineria retelelor de telecomunicatii CT  Ing. electr. si telecom. I, II pdf orar_c  20.20.10
  4. Tehnologii multimedia CT  Ing. electr. si telecom. I, II pdf orar_c 20.20.10
  5. Communication network CT  Ing. electr. si telecom. I, II pdf orar_c 20.20.10

 Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică

  1. Conducerea sistemelor electroenergetice CT Inginerie energetica I, II pdf orar_c  20.20.20
  2. Electrotehnica si electronica de putere CT Inginerie electrica I, II pdf orar_c  20.20.10

  Facultatea de Inginerie din Hunedoara

  1. Ingineria si managementul dezvoltarii durabile in industria de materiale CT Inginerie si management I, II

pdf

orar_c 20.70.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor mecanice CT Inginerie si management I, II pdf orar_c  20.70.10
  3. Materiale si tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor CT Ingineria materialelor I, II pdf orar_c  20.70.10
  4. Sisteme avansate de utilizare industriala a energiei  electrice CT Inginerie electrica I, II pdf orar_c  20.20.10
  5. Tehnici informatice in ingineria electrica CT Inginerie electrica I, II pdf orar_c  20.20.10
   

 Facultatea de Management în Producție și Transporturi

  1. Ingineria si managementul competitivitatii CT Inginerie si management I, II pdf orar_c  20.70.10
  2. Ingineria si managementul sistemelor logistice CT Inginerie si management I, II pdf orar_c  20.70.10
  3. Management antreprenorial in administrarea afacerilor CT Inginerie si management I, II pdf orar_c 20.70.10

  Facultatea de Mecanică

 1. Ergoinginerie in mecatronica CT Mecatronica si robotica I, II pdf orar_c  20.70.10
 2. Hidrodinamica masinilor si sistemelor hidromecanice CT Inginerie mecanica I, II pdf orar_c  20.70.10
 3. Implanturi, proteze si evaluare biomecanica1) CT

Interdisciplinar (Mec., Robot.  St. Ing. aplic.)

I, II pdf orar_c

 20.70.10
 20.70.30

 4. Ingineria calitatii in mecatronica si robotica 1) CT Mecatronica si robotica I, II pdf orar_c  20.70.10
 5. Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule4) CT Ingineria autovehiculelor I, II pdf orar_c  20.40.20
 6. Ingineria relațiilor de muncă, sănătate și securitate în muncă CT Inginerie mecanică I pdf orar_c 20.70.10
 7. Inginerie integrata CT Inginerie industriala II pdf orar_c  20.70.10
 8. Inginerie mecanica avansata CT Inginerie mecanica II pdf orar_c  20.70.10
 9. Managementul calitatii proceselor tehnologice CT Inginerie mecanica I, II pdf orar_c  20.70.10
 10. Materiale si tehnologii avansate 1) CT Ingineria materialelor I, II pdf orar_c   20.70.10
 11. Metode si tehnici statistice in sanatate si in cercetarea clinica5) CT Stiinte ingineresti aplicate I, II pdf orar_c   20.70.30
 12. Procedee productive de sudare in mediu de gaze  protectoare CT Inginerie industriala I pdf orar_c   20.70.10
 13. Sisteme feroviare moderne CT Inginerie mecanica I, II pdf orar_c   20.70.10
 14. Sisteme integrate pentru fabricatia agroalimentara CT Inginerie mecanica I, II pdf orar_c   20.70.10
 15. Sisteme robotice cu inteligenta artificiala 1) CT Mecatronica si  robotica I, II pdf orar_c   20.70.10
 16. Tehnici avansate in transportul rutier CT Ingineria transporturilor I, II pdf orar_c   20.40.30
 17. Ingineria produselor din materiale polimerice și compozite CT Inginerie industrială I pdf orar_c 20.70.20
 

  Facultatea de Științe ale Comunicării

  1. Comunicare, relatii publice si media digitala CT Științe ale comunicării
(interdisciplinar cu Ing. electronica și telecom.)
I, II pdf orar_c 20.20.20
40.30.10

 
  1)    Numai anumite cursuri se pot preda si in limba engleza (Courses in English offered throughout the academic year 2016/2017 in framework of the  study programmes in Romanian language).
  
2)    Pentru acest program curriculum definit prin colaborare: UPT - Continental Automotive Timisoara
  3)    Program sustinut integral in limba engleza (Programme of study offered entirely in English for the academic year 2016/2017). 

  4)   Toate cursurile se pot preda integral si in limba engleza (Courses in English offered throughout the academic year 2016/2017 in framework of the  study programmes in Romanian language).
   5)    Program sustinut si curriculum definit prin colaborare cu UVT, UMFT, Cmed.

 

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2017-03-30
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +