UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

ARHIVA SEE

 

 


Apel national proiecte SEE 2018

PROIECTE DE MOBILITATE

Dezvoltarea capitalului uman şi a cunoştinţelor acumulate în România, obiectiv general al programului, se materializează, în cadrul sistemului de învăţământ universitar, prin intermediul proiectelor de mobilitate şi de cooperare între universităţile româneşti şi universităţile din statele donatoare. Proiectele vor avea un impact direct asupra dezvoltării personale şi a competenţelor profesionale ale studenţilor şi ale personalului universitar. Ele vor creşte relevanţa şi calitatea învăţământului universitar.

Prin noile competenţe obţinute, studenţii vor avea perspective mai bune de angajare şi vor deveni mai activi pe piaţa muncii, influenţând pozitiv dezvoltarea durabilă a societăţii în întregul ei.

La nivel instituţional, mobilitatea studenţilor şi a personalului universitar va avea impact asupra internaţionalizării activităţilor universităţii iar proiectele de cooperare vor produce efecte de durată prin înbunătăţirea, de exemplu, a curriculei şi a metodelor de învăţare.

Beneficiarii finali: studenţii şi personalul universitar.

Apel naţional 2017

Informaţii suplimentare

Propunerile de acorduri se vor trimite pe e-mail la lia.dolga@upt.ro.

Atenţie! Se poate depune o singură candidatură la nivelul UPT, prin intermediul Biroului Erasmus+ al Departamentului Relatii Internationale.

VIZITE PREGĂTITOARE

A fost lansat apelul pentru Vizite Pregatitoare, destinate initierii si pregatirii unor proiecte in cadrul noului Program Educational finantat prin Mecanismul Financiar al SEE 2014-2021.

Link-ul direct la Apel este:  http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2017/11/CALL_VP_2017_EN.pdf.


Apel Program SEE 2015

A fost lansat apelul pentru proiecte SEE 2015-2016 (http://www.see-burse.ro/docs/call_for_proposals_2015.pdf).

Prin program, se pot finanta urmatoarele tipuri de proiecte de cooperare cu institutii din Islanda, Norvegia sau Liechtenstein:

1. Vizite pregatitoare – termen limita: inainte de 30 iunie 2015, dar cu cel putin 6 saptamani inainte de actiunea pentru care se depune candidatura. Nu se vor finanta mai mult de 2 vizite pregatitoare pentru o universitate, pe toata durata programului, astfel ca persoanele interesate de aceasta actiune sunt rugate sa ia legatura cu Prof. Lia DOLGA.

2. Proiecte de mobilitate pentru studenti si personal din universitati - Pentru aceasta actiune, candidatura se depune de catre Departamentul Relatii Internationale, in numele universitatii. Acordurile SEE vor fi semnate de catre Rectorul UPT, prin intermediul DRI. Propunerile de acorduri se vor transmite in atentia Prof. univ. Dr. ing. Lia DOLGA. Va rugam sa tineti cont anul acesta de necesitatea includerii in acorduri a cel putin o mobilitate de tip incoming (studenti si/sau staff). Termen limita pentru depunerea propunerilor de acorduri la DRI: 5 martie 2015.

3. Proiecte de cooperare interinstitutionala – termen limita 31 martie 2015. Cadrele didactice care doresc sa depuna proiecte de acest tip in cadrul acestui apel sunt rugate de asemenea sa ia legatura cu Prof. Lia DOLGA (lia.dolga@upt.ro, tel 0256 403033).

Contact pentru Programul SEE la DRI: Adriana IACOB (adriana.iacob@upt.ro, tel. 0256 403034, luni-joi 12.00-15.00).


 Mobilitati SEE 2014-2015

 

Logo EEA GrantsSite-ul oficial al programului este www.eeagrants.org.

Site-ul national al programului este www.see-burse.ro.

 

S-a lansat apelul la propuneri de proiecte SEE. Pentru mai multe informatii click aici.

Prin program se vor finanta urmatoarele masuri:

 1. Vizite pregatitoare - Cadrele didactice interesate sa depuna proiecte pentru aceasta actiune sunt rugate sa ia legatura cu  Prof. univ. Dr. ing. Lia DOLGA.
 2. Proiecte de mobilitate pentru studenti si personal din universitati - Pentru aceasta actiune candidatura se depune de catre Departamentul Relatii Internationale. Acordurile SEE vor fi semnate de catre Rectorul UPT, prin intermediul DRI. Propunerile de acorduri se vor transmite in atentia Prof. univ. Dr. ing. Lia DOLGA.
 3. Proiecte de cooperare interinstitutionala - Cadrele didactice interesate sa depuna proiecte pentru aceasta actiune sunt rugate sa ia legatura cu  Prof. univ. Dr. ing. Lia DOLGA.

Principalii beneficiari institutionali vor fi universitatile din Romania posesoare a Cartei Erasmus aprobata de Comisia Europeana, iar parteneri vor fi institutii similare sau organizatii de stagiu din statele donatoare. In proiectele de cooperare interinstitutionala, se mai pot asocia ca parteneri universitati, institute de cercetare, companii, ONG-uri, atat din statele membre cat si din celelalte tari beneficiare ale Mecanismului SEE. Informatii complete despre tarile beneficiare si tipurile de asistenta financiara gasiti pe site-ul www.eeagrants.org

Rezultate selectie nationala:

Fondurile alocate UPT permit efectuarea unui numar mai mic de mobilitati decat prevad acorduri dupa cum urmeaza:

 • Stagii de practică pentru studenţi:

Birou de arhitectura MODERNO AS (Oslo, Norvegia)- 4 studenti de la Facultatea de Arhitectura (anii 4, 5, 6), stagii de practica de 4.5 luni fiecare

Institut de cercetare NORUT (Narvik, Norvegia) - 2 studenti de la Facultatea de Constructii (master), stagii de practica de 3.5 luni fiecare

 • Stagii de formare pentru cadre didactice:

Institutul de cercetare NORUT Narvik: 1 stagiu de formare in domeniul Constructii cu durata de 3 zile; 1 stagiu de formare in domeniul Constructii cu durata de 2 zile

Valoarea granturilor:

 • Studenti: subzistenta - 1200 EUR/ luna, transport si asigurari medicale - 500 EUR
 • Cadre didactice - 250 EUR/zi, transport si asigurari medicale - 500 EUR

Calendar selectie:

RUNDA 1 (toate tipurile de mobilităţi)

 • Depunerea dosarelor de candidatura la DRI: 15 decembrie 2014 - 16 februarie 2015
 • Selectie: 19 – 23 februarie 2015
 • Contestatii (nivel UPT): 26 – 27 februarie 2015
 • Contestatii (nivel ANPCDEFP): 29-30 februarie 2015
 • Derulare: 01.03.2015 – 30.09.2015 (dosarele trebuie sa fie complete cu minim o luna inainte de plecarea in mobilitate)
 • Diseminare: 01.06.2015 – 30.09.2016
 • Locurile neocupate în urma primei runde de selecţie se vor scoate din nou la concurs.

RUNDA 2 (toate tipurile de mobilităţi)

 • Depunerea dosarelor de candidatura la DRI: 17 februarie 2015 - 5 martie 2015
 • Selectie: 9 - 13 martie 2015
 • Contestatii (nivel UPT): 16 - 18 martie
 • Contestatii (nivel ANPCDEFP): 19-20 martie 2015

RUNDA 3 (toate tipurile de mobilităţi)

 • Depunerea dosarelor de candidatura la DRI: 6 martie 2015 - 22 mai
 • Selectie: 25 - 29 mai 2015
 • Contestatii (nivel UPT): 1 - 3 iunie 2015
 • Contestatii (nivel ANPCDEFP):  4 - 5 iunie 2015

RUNDA 4 (mobilitate de formare la NORUT Narvik)

 • Depunerea dosarelor de candidatura la DRI: înainte de 09.06.2015
 • Selecţie: 11.06.2015
 • Contestaţii (nivel UPT): 11.06.2015 - 15.06.2015
 • Contestaţii (nivel ANPCDEFP): 15.06.2015 - 17.06.2015

Continut dosar de candidatura:

 • Stagii de practica: CV in limba engleza, scrisoare de motivatie in limba engleza, foaie matricola, atestat de cunoastere a limbii engleze
 • Stagii de formare: CV in limba engleza, scrisoare de motivatie (care va include un plan de lucru pentru perioada solicitata) in limba engleza, atestat de cunoastere a limbii engleze

Criterii de selectie:

 • Stagii de practica: rezultatele academice ‐20% din punctaj; scrisoare de motivatie ‐20% din punctaj; interviu care are scopul de a confirma continutul scrisorii de motivatie si de a evalua atitudinea fata de posibila experienta de mobilitate in tara aleasa ‐40% din punctaj; competentele lingvistice relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoasterea limbii tarii gazda va fi considerata un avantaj)‐20% din punctaj.
 • Stagii de formare:  evaluarea scrisorii de motivatie, care trebuie sa contina un plan al activitatilor estimate a se desfasura pe perioada mobilitatii, evaluare realizata prin prisma relevantei fata de nevoile de dezvoltare institutionala ale universitatii de origine - 50% din punctajul maxim; CV - 30% din punctajul maxim; competente lingvistice - 20% din punctajul maxim; bonificaţie - maxim 20% din punctajul maxim (a se vedea priorităţile programului)

Prioritati:

 • Stagii de practica: Studentii de etnie Roma, cei cu nevoi speciale si cei care provin din familii in care venitul mediu/membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim pe economie vor primi puncte suplimentare de prioritate, valorand 20% din scorul maxim posibil.
 • Stagii de formare: Candidatii pana in 35 de ani, de etnie Roma sau cu nevoi speciale vor beneficia de puncte de prioritate aditionale, valorand 20% din scorul maxim posibil; deasemenea, vor beneficia de aceeasi prioritate cei care sunt implicati in derularea unui proiect care are ca scop imbunatatirea conditiilor de viata (educatie, sanatate, etc.) ale populatiei de etnie Roma si a caror mobilitate se efectueaza in legatura cu acest proiect.

Informatii suplimentare:

Rezultate selecţie:

 • Mobilităţi de practică la Moderno AS (Oslo): Octav BOBAN, Radion NEGURĂ, Denisa Anamaria BĂDOI, Andrei TIRON, Alexandru BARBU
 • Mobilităţi de formare la NORUT (Narvik): Cosmin DĂESCU

Experiențe bursieri SEE 2014-2015

Mobilităţi de practică ale studenţilor:

Mobilităţi de formare ale cadrelor didactice:


Mobilitati SEE 2013-2014

In cazul proiectelor de mobilităţi, universităţile de origine sunt responsabile pentru selecţia participanţilor la mobilitate (studenţi si personal).

I. APEL INTERN PENTRU SELECTIA STUDENTILOR

1. Stagii de practica la MODERNO AS (Norvegia) pentru studentii Facultatii de Arhitectura:

Termen limita pentru depunerea dosarului de candidatura: 11.11.2013, ora 10:00 (persoana de contact: Asist. Cristian Blidariu)
Continutul dosarului de candidatura: CV in limba engleza, scrisoare de motivatie in limba engleza, foaie matricola, atestat de cunoastere a limbii engleze
Criterii de selectie si ponderea lor in punctaj: rezultatele academice ‐20% din punctaj; scrisoare de motivatie ‐20% din punctaj; interviu care are scopul de a confirma continutul scrisorii de motivatie si de a evalua atitudinea fata de posibila experienta de mobilitate in tara aleasa ‐40% din punctaj; competentele lingvistice relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoasterea limbii tarii gazda va fi considerata un avantaj)‐20% din punctaj.
Numar de locuri: 2
Prioritati: Studentii de etnie Roma, cei cu nevoi speciale si cei care provin din familii in care venitul mediu/membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim pe economie vor primi puncte suplimentare de prioritate, valorand 20% din scorul maxim posibil.
Interviu: 11.11.2013, ora 11:00, sala de sedinte a Departamentului de Arhitectura (etajul 6)
Afisarea rezultatelor: 12.11.2013, pe pagina DMCI şi la Facultatea de Arhitectură
Modalitate de contestatie: Eventualele contestatii se vor depune la DMCI pana in data de 13.11.2013, ora 12:00. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este finală şi se va afişa in data de 14.11.2013, ora 12:00
Finanţare: bursă lunară de 1200 EUR; grant transport şi asigurare 500 EUR.

2. Stagii de practica la Norwegian University of Life Sciences (Norvegia) pentru studentii Facultatii de Constructii:

Termen limita pentru depunerea dosarului de candidatura: 07.11.2013 (persoana de contact: Lect. Sorin HERBAN)
Continutul dosarului de candidatura: CV in limba engleza, scrisoare de motivatie in limba engleza, foaie matricola, atestat de cunoastere a limbii engleze
Criterii de selectie si ponderea lor in punctaj: rezultatele academice ‐20% din punctaj; scrisoare de motivatie ‐20% din punctaj; interviu care are scopul de a confirma continutul scrisorii de motivatie si de a evalua atitudinea fata de posibila experienta de mobilitate in tara aleasa ‐40% din punctaj; competentele lingvistice relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoasterea limbii tarii gazda va fi considerata un avantaj)‐20% din punctaj.
Numar de locuri: 2 
Prioritati: Studentii de etnie Roma, cei cu nevoi speciale si cei care provin din familii in care venitul mediu/membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim pe economie vor primi puncte suplimentare de prioritate, valorand 20% din scorul maxim posibil.
Interviu: Locul si data interviului vor fi comunicate direct studentilor care isi depun dosarele de candidatura
Afisarea rezultatelor: 12.11.2013, pe pagina DMCI şi la Facultatea de Constructii (sala 209)
Modalitate de contestatie: Eventualele contestatii se vor depune la DMCI pana in data de 13.11.2013, ora 12:00. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este finală şi se va afişa in data de 14.11.2013, ora 12:00
Finanţare: bursă lunară de 1200 EUR; grant transport şi asigurare 500 EUR.

II. APEL INTERN PENTRU SELECTIA CADRELOR DIDACTICE

1. Mobilitati de formare la Norwegian University of Life Sciences (Norvegia) pentru cadre didactice de la Facultatea de Constructii:

Termen limita pentru depunerea dosarului de candidatura: 07.11.2013 
Continutul dosarului de candidatura: CV in limba engleza, scrisoare de motivatie in limba engleza, atestat de limba engleza (optional)
Criterii de selectie:  selectia se va baza pe: 
- evaluarea scrisorii de motivatie, care trebuie sa contina un plan al activitatilor estimate a se desfasura pe perioada mobilitatii, evaluare realizata prin prisma relevantei fata de nevoile de dezvoltare institutionala ale universitatii de origine - 50% din punctajul maxim
- CV - 30% din punctajul maxim
- competente lingvistice - 20% din punctajul maxim
- bonificaţie - maxim 20% din punctajul maxim (a se vedea priorităţile programului)
Numar de locuri: 2 
Prioritati: Candidatii pana in 35 de ani, de etnie Roma sau cu nevoi speciale vor beneficia de puncte de prioritate aditionale, valorand 20% din scorul maxim posibil; deasemenea, vor beneficia de aceeasi prioritate cei care sunt implicati in derularea unui proiect care are ca scop imbunatatirea conditiilor de viata (educatie, sanatate, etc.) ale populatiei de etnie Roma si a caror mobilitate se efectueaza in legatura cu acest proiect.
Afisarea rezultatelor: 12.11.2013, pe pagina DMCI şi la Facultatea de Constructii (sala 209)
Modalitate de contestatie: Eventualele contestatii se vor depune la DMCI pana in data de 13.11.2013, ora 12:00. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este finală şi se va afişa in data de 14.11.2013, ora 12:00
Finanţare: subzistenţă 1250 EUR/saptamana + grant transport şi asigurare 500 EUR.

Pentru informatii suplimentare privind bursele SEE, persoana de contact de la DMCI este Adriana Iacob.

Informaţii utile:

Regulament-cadru de desfăşurare pentru mobilităţi ale cadrelor didactice şi staff-ului neacademic finanţate prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European

Regulament-cadru de desfăşurare pentru mobilităţi ale studenţilor finanţate prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European

Site-ul national al programului: http://www.see-burse.ro/

Site-ul oficial al programului: http://www.eeagrants.org

III. REZULTATE SELECȚIE

În urma concursurilor de selecţie au fost declaraţi titulari următorii candidaţi:

STAGII DE PRACTICĂ LA NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

Titulari: Andreea-Maria LAZEA, Ana-Maria TĂNĂSOIU
Rezervă: Gabriela-Beatris ILEŞ

STAGII DE PRACTICĂ LA MODERNO AS

Titulari: Eugen BENDARIU, Anamaria LUNGU
Rezerve: Balazs FEKETE, Octav BOBAN

STAGII DE FORMARE LA NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

Titulari: Carmen GRECEA, Ioan Sorin HERBAN
Rezervă: Cosmin Constantin MUŞAT

Eventualele contestatii se vor depune la DMCI pana in data de 13.11.2013, ora 12:00. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este finală şi se va afişa in data de 14.11.2013, ora 12:00.

IV. EXPERIENȚE BURSIERI SEE 2013-2014

Mobilităţi de practică ale studenţilor:

 1. Moderno AS:
  1. Raport narativ Eugen Bendariu
  2. Raport narativ Anamaria Lungu
  3. Fotografii
 2. Norwegian University of Life Sciences:
  1. Raport narativ Andreea Maria Lazea
  2. Raport narativ Ana-Maria Tănăsoiu
  3. Fotografii

Descrierea programului SEE - Proiecte de mobilitate in invatamantul superior

 

Logo EEA Grants 2009-2014
Durata programului 2009-2014
Site-ul oficial al programului este www.eeagrants.org.
Site-ul national al programului este www.see-burse.ro.
 
 
 
 
 
 
 
In cadrul proiectelor de mobilitate în învăţământul superior se vor finanţa mobilităţi pentru:
a) STUDENŢI
Această acţiune permite studenţilor din universitati din Romania să efectueze o perioadă de studii sau plasament de 3 până la 12 luni (in cadrul aceluiasi an academic) într-unul din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) si reciproc, studentilor din universitati din SD să efectueze o perioadă de studii sau plasament de 3 până la 12 luni (in cadrul aceluiasi an academic) în Romania. Perioadele de mobilitate pot fi si combinate (studii+plasament).
Mobilitatea studenţilor pentru studii se realizează în cadrul unor "acorduri inter-instituţionale" încheiate în prealabil între instituţia proprie şi cea gazdă, ambele trebuind să deţină o Cartă Universitară Erasmus aprobata de Comisia Europeana.
‘Plasament’ este o altă denumire pentru ‘stagiu de formare’ sau ‘practică’. Organizaţiile gazdă pentru plasamente studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare sau alte organizaţii, inclusiv instituţii de învăţământ superior.
Studenţii vor fi selectaţi de instituţiile de învăţământ superior unde sunt inmatriculati printr-un proces clar şi transparent. Pot fi selectati pentru mobilitate studenti aflati in oricare din cele 3 cicluri (licenta, masterat, doctorat). Acestia vor fi considerati “beneficiari de fonduri SEE” si echivalenti cu studentii Erasmus.
Înainte de plecare, studenţii SEE semnează un contract pentru studii sau plasament care include urmatoarele documente :
• un "acord de studiu" / “acord de formare” ce conţine programul de studiu/programul plasamentului; acest acord trebuie aprobat şi semnat de instituţia de învăţământ de origine, de instituţia gazdă şi de către student;
• "Carta studentului SEE" care precizează drepturile şi obligaţiile studenţilor pe perioada de studii în străinătate si care este similara cu Carta Studentului Erasmus. Documentul se gaseste la adresa www.see-burse.ro
In plus, pentru plasamente, contractul mai cuprinde si:
• un "angajament pentru calitate în mobilitate" care precizează drepturile şi obligaţiile tuturor părţilor participante în mod specific la plasamentul în străinătate.
Documentul se gaseste la adresa www.see-burse.ro.
La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia gazdă trebuie să pună la dispoziţia studentului şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă că programul convenit s-a încheiat, precum şi rezultatele obţinute. Instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinătate, conform contractului de studiu/ de plasament, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate SEE trebuie inclusă şi în Suplimentul la Diplomă. În special in cazul unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puţin prin intermediul Suplimentului la Diplomă.
Studenţii SEE sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examen şi acces la laboratoare şi la bibliotecă în instituţia gazdă. Pe perioada studiilor/plasamentului SEE în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine.
Studenţii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă de mobilitate.
Grant lunar pentru studentii romani care merg la studii sau plasament in SD: 1200 € suma forfetara. Aditional: 500 € suma forfetara pentru transport si asigurare pe persoana.
b) CADRE DIDACTICE ŞI PERSONAL NEDIDACTIC DIN UNIVERSITĂŢI
Această acţiune include finantarea urmatoarelor posibilitati:
Misiuni de predare pentru personalul didactic din universitati din Romania, cu o durata intre 2 zile si 2 saptamani (excluzand zilele de calatorie), intr-o universitate dintr-unul din SD si reciproc (minimum 8 ore de predare pe saptamana sunt obligatorii);
Participare la seminare, ateliere, cursuri de formare, vizite de studiu, conferinte, job shadowing pentru personalul didactic si nedidactic din universitati din Romania intr-o institutie dintr-unul din SD si reciproc; durata este intre 2 zile si 2 saptamani (excluzand zilele de calatorie);
Instituţiile de origine si cea gazda trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare personalul participant la mobilitate (predare sau formare). Programul trebuie sa contina cel putin: scopul si obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate in urma activitatilor si un program concret al intregii perioade. Atunci când este vorba despre un cadru didactic cu o misiune de predare, misiunea trebuie să aibă la bază un acord interinstituţional între universitatea de origine si cea gazda.
Beneficiarii sunt selectaţi de instituţia de învăţământ superior de origine printr-un proces clar si transparent (vezi paragraful 4.2 ”Selectia participantilor”) . Acestia vor fi considerati “beneficiari de fonduri SEE” si echivalenti cu “personalul didiactic si nedidactic Erasmus”.
NB: Pe intreaga durata a Programului (2014-2016) nu se va finanta pentru aceeasi persoana mai mult de o mobilitate (de exemplu, o persoana care a primit un grant in cadrul Apelului 2013 nu va mai primi niciun alt grant la Apelurile 2014, 2015 sau 2016). Aceasta restrictie nu se refera si la Vizite Pregatitoare.
Beneficiarii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadă de mobilitate.
Grant pentru personalul din Romania: 250 € /zi, 1250 € /saptamana, 2200 € pentru 2 saptamani (sume forfetare), la care se adaugă un grant de 500 EUR pentru transport şi asigurări (sumă forfetară).
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Prof. dr. ing. Lia DOLGA - Coordonator instituţional, tel. 0256-403033
Marinela BĂLUŢ - administrator financiar, tel. 0256-403042
Adriana IACOB - sprijin administrativ, tel. 0256-403034

ALTE INFORMATII

 
 
   Apel la candidaturi, formulare, locuri disponibile, granturi, persoane de contact.
 
 
   Apel la candidaturi, formulare, locuri disponibile, granturi, persoane de contact.
 
 
   ANPCDEFP a lansat un apel la propuneri pentru proiecte care urmăresc consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și România.
 
 
   Mobilitati SEE 2019-2020 (proiect 18-MOB-0043)
 
 
   Apel la candidaturi, formulare, locuri disponibile, granturi, persoane de contact.
 
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2024