UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI SEE 2022-2023 (PROIECT 21-MOB-0016)

 
Working together for a green,competitive and inclusive Europe

Mobilităţi pentru studenţi
Mobilităţi pentru angajați
Studenții UPT pot efectua mobilități în instituții din Norvegia sau Islanda astfel:

Mobilități de practică:

La instituțiile partenere:

 • Reykjavik University (IS REYKJAV05) - 1 student, ciclul doctorat, durata: 2 luni, domeniul: M (0732 - Building and civil engineering), coordonator Prof. Marius Moșoarcă - ALOCAT 30.12.2022
 • Reykjavik University (IS REYKJAV05) - 1 student,  ciclul: licență, masterat sau doctorat, durata: 2-5 luni, domeniul: M (0212 - Interior and industrial design sau 0731 - Architecture and town planning), coordonator Ș.l. Cristina Povian - ALOCAT 23.03.2023
 • Norwegian University of Science and Technology (N TRONDHE01) - 2 studenți, ciclul licență, masterat sau doctorat, durata: 2-5 luni, domeniul: M (061 - Information and communication technologies), coordonator Prof. Radu Vasiu
 • Moderno AS (Oslo, Norvegia) - 3 studenți, ciclul licență, durata: 2 luni, domeniul: M (0731 - Architecture and town planning), coordonator Conf. Cristian Blidariu
La alte instituții/companii din Norvegia sau Islanda: studenții care obțin individual scrisori de accept de la instituții/companii din aceste țări pot candida de asemenea pentru ca stagiile lor să fie finanțate prin programul SEE.
Personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic din UPT poate efectua mobilități de predare sau formare în instituțiile partenere din Norvegia sau Islanda astfel: 
 
Mobilități de predare:
 • Reykjavik University (IS REYKJAV05) - 1 cadru didactic, 5 zile, domeniul: 0521 - Environmental sciences, coordonator Ș.l. Rareș Hălbac-Cotoară-Zamfir - ALOCAT 31.07.2023
 • Reykjavik University (IS REYKJAV05) - 1 cadru didactic, 5 zile, domeniul: 0732 - Building and civil engineering, coordonator Prof. Marius Moșoarcă
 • Reykjavik University (IS REYKJAV05) - 2 cadre didactice, 5 zile fiecare, domeniul: 0731 - Architecture and town planning, coordonator Ș.l. Cristina Povian - ALOCATE 07.06.2023
 • University of South-Eastern Norway (N KONGSBE02) - 2 cadre didactice, 5 zile fiecare, domeniul 0230 - Languages not further defined, coordonator Prof. Daniel Dejica-Carțiș - ALOCAT 25.07.2023
 • College for Green Development (N STAVANG09), 1 cadru didactic, 5 zile, domeniul: 0521 - Environmental sciences, coordonator Ș.l. Rareș Hălbac-Cotoară-Zamfir
 • College for Green Development (N STAVANG09), 1 cadru didactic, 5 zile, domeniul: 073, coordonator Ș.l. Cristina Povian
 • UIT The Arctic University of Norway (N TROMSO01) - 1 cadru didactic, 5 zile, domeniul: 0716 - Motor vehicles, ships and aircraft, coordonator: Prof. Ana Virginia Socalici
 • UIT The Arctic University of Norway (N TROMSO01) - 1 cadru didactic, 5 zile, domeniul: 0713 - Electricity and energy, coordonator: Prof. Ana Virginia Socalici
 • Norwegian University of Science and Technology (N TRONDHE01) - 1 cadru didactic, 5 zile,  domeniul: 0715 - Mechanics and metal trades, sau 0732 - Building and civil engineering, coordonator Prof. Liviu Marșavina
 • Norwegian University of Science and Technology (N TRONDHE01) - 2 cadre didactice, 5 zile fiecare, domeniul: 061 - Information and communication technologies, coordonator Prof. Radu Vasiu - ALOCATE 31.07.2023
Mobilități de formare:
 • Reykjavik University (IS REYKJAV05) - 2 angajați, 5 zile fiecare, domeniul: M - Professional, scientific and technical activities (0731 - Architecture and town planning), coordonator Ș.l. Cristina Povian - ALOCATE 10.01.2023
 • Reykjavik University (IS REYKJAV05) - 1 angajat, 5 zile, domeniul: M - Professional, scientific and technical activities (0713 - Electricity and energy sau 0715 - Mechanics and metal trades), coordonator Prof. Nicolina Pop - ALOCAT 20.01.2023
 • University of South-Eastern Norway (N KONGSBE02) - 2 angajați, 5 zile fiecare, domeniul 0230 - Languages not further defined, coordonator Prof. Daniel Dejica-Carțiș
 • UIT The Arctic University of Norway (N TROMSO01) - 1 angajat, 5 zile, domeniul: M (0713 - Electricity and energy sau 0716 - Motor vehicles, ships and aircrafts), coordonator: Prof. Ana Virginia Socalici
 • Norwegian University of Science and Technology (N TRONDHE01) - 1 angajat, 5 zile, domeniul: M - Professional, scientific and technical activities (061 - Information and communication technologies), coordonator Prof. Radu Vasiu - ALOCAT 28.07.2023
Calendar selecție:
 
01.02.2022 - 10.07.2023 - Apel deschis până la epuizarea bugetului
 
Pentru mobilități de studii la universitățile partenere se acceptă candidaturi până în 11.10.2022. Candidaturile depuse după această dată vor fi analizate de UPT și acceptate doar dacă universitatea parteneră își dă acordul pentru o nominalizare târzie. 

Pentru mobilități de practică: 01.02.2022 -  10.07.2023. Candidaturile trebuie depuse cu cel puțin 6 săptămâni înainte de data preconizată de începere a mobilității.

NOU! Rezultate concursuri de selecție (fișierul se actualizează periodic pe măsură ce coordonatorii transmit procesele verbale de selecție la DRI)

Calendar selecție: 
 
01.02.2022 - 30.09.2023 - Apel deschis până la epuizarea bugetului
 
Se pot depune candidaturi:
 • Pentru mobilități în perioada septembrie 2022 - februarie 2023 în intervalul 01.02.2022 - 15.12.2022
 • Pentru mobilități în perioada martie 2023 - noiembrie 2023: în perioada 16.12.2022 - 30.09.2023

Candidaturile trebuie depuse cu cel puțin 6 săptămâni înainte de data preconizată de începere a mobilității.

NOU! Rezultate concursuri de selecție (fișierul se actualizează periodic pe măsură ce coordonatorii transmit procesele verbale de selecție la DRI)

Componența dosarului de candidatură:
 
- Formular de candidatură
- Foaie matricolă parțială 
Copie atestat de cunoaștere a limbii engleze. Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaștere a limbii engleze folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2. Se acceptă atestatul de competențe lingvistice de la bacalaureat.
- Pentru stagiile de practică în instituții/companii care nu sunt partenere în proiect: scrisoare de accept în care să se menționeze numele studentului, durata stagiului de practică și numele programului de finanțare (EEA Grants)

Documentele se vor transmite în format electronic pe e-mail la adriana.iacob@upt.ro.
 Componența dosarului de candidatură: 
 
 
Formularul completat integral se va transmite în format electronic pe e-mail la adriana.iacob@upt.ro
Criteriile de selecție:
 • Media multianuală – 20%
 • Scrisoare de motivație – 20%
 • Interviu - 40%
 • Competențe lingvistice – 20%
 • Bonificație pentru studenții de etnie Romă, studenții cu nevoi speciale sau cei proveniți din medii defavorizate – 20%

Un student poate beneficia de mai multe mobilități SEE pe parcursul studiilor, cu condiția ca numărul de luni finanțate prin acest program să nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

Obiective ale mobilităților:

 • Susținerea dezvoltării profesionale a studenților;
 • Creșterea reputației internaționale și a vizibilității instituțiilor participante și a programului de granturi SEE.
 • Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale studenților
 • Creșterea gradului de conștientizare a oportunităților de carieră ecologice și schimbul de bune practici privind industria sustenabilă
 • Îmbunătățirea abilităților transdisciplinare pentru a rezolva probleme de inginerie legate de schimbarea climatică
 • Consolidarea cooperării dintre instituțiile de învățământ superior și sectorul economic.
Criteriile de selecție:
 • Program de activitate - 70%
 • Plan de valorificare și diseminare a experienței (și impact al mobilității anterioare pentru cei care candidează pentru a doua mobilitate SEE) - 30% 
 • Bonificație pentru personalul de etnie Romă, cu nevoi speciale sau din medii socio-economice defavorizate - 20%
Pot fi selectați pentru mobilități SEE de predare / formare doar angajați UPT care au cunoștințe suficiente de limba engleză (minimum B2) și care activează în domeniile prevăzute în acorduri.

O persoană poate beneficia în cadrul programului SEE 2014-2021 de o singură mobilitate de predare și o singură mobilitate de formare.

Obiective ale mobilităților:
 • Toate mobilitățile vor avea ca scop susținerea dezvoltării profesionale a studenților și a personalului;
 • Toate mobilitățile vor avea ca scop creșterea reputației internaționale și a vizibilității partenerilor și a programului de granturi SEE;
 • Cel puțin 50% dintre mobilități vor avea ca scop dezvoltarea abilităților antreprenoriale, conștientizarea oportunităților de carieră din sectorul verde și schimb de bune practici privind sustenabilitatea în industrie;
 • Cel puțin 20% dintre mobilități vor contribui la procesul de digitalizare;
 • Cel puțin 30% dintre mobilități vor avea ca scop îmbunătățirea abilităților interdisciplinare ale studenților și angajaților pentru a rezolva probleme de inginerie legate de schimbarea climatică;
 • Cel puțin 20% dintre mobilități vor avea ca scop consolidarea cooperării dintre instituțiile de învățământ superior și sectorul economic.
Valoarea grantului:

Granturile SEE pentru studenți (studii și practică) sunt în valoare de 1200 EUR/lună. În cazul unor luni incomplete cuantumul grantului este de 40 EUR/zi.
 
La această sumă se adaugă o contribuție pentru costurile de transport internațional în funcție de distanța dintre universitatea de origine și universitatea / compania gazdă după cum urmează:
 • 275 EUR pentru N STAVANG09 şi Moderno AS
 • 360 EUR pentru  N TROMSO01 și N TRONDHE01
 • 530 EUR pentru IS REYKJAV05

Grantul SEE nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate, ci diferența dintre costul vieții în România și costul vieții din țara gazdă.

Studenţii SEE sunt scutiţi de plata taxelor de studii, pentru examene, acces la laboratoare sau biblioteci în instituţia gazdă și au acces în aceleași condiții ca și studenții locali la cazare în cămine, cantine, baze sportive, etc.
 
Pe parcursul mobilităţii SEE studenţii vor continua să primească bursele la care au dreptul în UPT.

Atenție! Granturile SEE nu pot fi folosite pentru finanțarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe naționale sau internaționale. O mobilitate SEE nu se poate suprapune cu o mobilitate finanțată printr-un alt program (ex. Erasmus+). 
Valoarea grantului:

Granturile SEE pentru angajați (predare și formare) sunt în valoare de 250 EUR/zi, respectiv 1250 EUR/săptămână (5-7 zile). Pot fi alocate granturi de subzistenţă pentru cel mult 2 zile de transport (una înainte şi alta după finalizarea vizitei).
 
La această sumă se adaugă o contribuție pentru costurile de transport internațional în funcție de distanța dintre universitatea de origine și universitatea gazdă după cum urmează:
 • 275 EUR pentru N STAVANG09
 • 360 EUR pentru N TROMSO01 și N TRONDHE01
 • 530 EUR pentru IS REYKJAV05
Grantul SEE nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate, ci diferența dintre costul vieții în România și costul vieții din țara gazdă.

Atenție! Granturile SEE nu pot fi folosite pentru finanțarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe naționale sau internaționale. O mobilitate SEE nu se poate suprapune cu o mobilitate finanțată printr-un alt program (ex. Erasmus+).
Supliment de grant pentru nevoi speciale:

Studenţii și angajaţii cu nevoi speciale pot solicita o subvenție suplimentară specifică, după ce au fost selectați pentru o mobilitate. Sprijinul financiar pentru studenții / angajaţii cu nevoi speciale (inclusiv costurile unei potențiale persoane însoțitoare) trebuie solicitat oficial Agenției Naționale de către Universitatea Politehnica Timișoara. Această notificare va avea ca anexe:
- declarația studentului / angajatului privind costul suplimentar solicitat;
- declarația persoanei însoțitoare privind costurile suplimentare solicitate (dacă este cazul);
- copia raportului medical care confirmă nevoia specială a studentului / angajatului.
Costurile suplimentare legate de participanții cu nevoi speciale și costurile aferente persoanelor însoțitoare (dacă este necesar), aprobate de Agenția Națională, vor fi rambursate 100% pe baza costurilor reale. Studentul sau angajatul care primește suport pentru nevoi speciale va prezenta facturi care vor menționa numele și adresa instituției emitente, suma, moneda, data, dovada plății facturii, documentația care confirmă nevoile speciale pentru rambursare.
Perioada și durata mobilităților SEE:

Toate mobilitățile se vor efectua în intervalul cuprins între 01.02.2022 – 30.11.2023.

O mobilitate de studii are durata minimă de 3 luni. Ținând cont de diferențele de calendar academic, mobilitățile de studii se vor efectua preponderent în semestrul I. În semestrul II vor fi programate în special mobilități pentru întocmirea lucrărilor de licență, dizertație, doctorat. 

O mobilitate de practică are durata minimă de 2 luni. Mobilitățile de practică se pot efectua fie în perioada semestrului 2 (stagii pentru elaborarea lucrării de licență/dizertație/doctorat), fie în vacanța de vară. 

Perioada de mobilitate SEE va fi menționată în Suplimentul la Diplomă.
Perioada și durata mobilităților SEE:

Toate mobilitățile se vor efectua în intervalul cuprins între 01.02.2022– 30.11.2023.

Durata minimă a unei mobilităţi de predare sau de formare este de 2 zile lucrătoare consecutive (excluzând zilele de transport).

Durata maximă este durata specificată în lista cu locuri disponibile de mai sus.

Mobilităţile de predare presupun minimum 8 ore de predare pe săptămână sau perioadă mai scurtă de mobilitate.

Mobilitățile de formare presupun minimum 10 de ore de formare pe săptămână sau perioadă mai scurtă de mobilitate.
Evoluţia dosarului SEE (studenţi)
 
Etapa 1. Candidatură:
2. Foaie matricolă
3. Atestat de cunoaștere a limbii engleze
4. Proces verbal de selecție (se va completa de către comisia de selecție)
 
Etapa 2. Pre-mobilitate:
5. Copie carte de identitate
6. Scrisoare de invitaţie (sau e-mail de confirmare) de la instituția gazdă
7. Acord de studii sau Acord de practică - se va completa doar formularul aferent tipului de mobilitate pentru care studentul a fost selectat. 
Studentul discută lista cursurilor / planul de stagiu cu coordonatorul departamental din UPT. Aprobarea listei cursurilor / planului de stagiu este dată de către Decanul sau Prodecanul facultății la care este înmatriculat studentul. Se vor contracta 30 ECTS/semestru de studii.
8. Document emis de bancă cu datele contului în EUR: nume titular,  IBAN, BIC / SWIFT, nume & adresă bancă
9. Cerere de emitere a ordinului de deplasare
10. Asigurare medicală, de răspundere civilă, de accident
12. Contract financiar - se întocmește la DRI. Este recomandat ca acest contract să fie semnat cu minimum 30 de zile înainte de începerea mobilităţii. Contractul financiar se semnează atunci când în dosarul de mobilitate de la DRI există toate documentele menționate mai sus, completate corect și cu toate semnăturile necesare.
 
Etapa 3. Post-mobilitate
14. Transcript of Records sau Traineeship Certificate
15. Proces-verbal de echivalare
16. Raport narativ - în limba engleză + 2-3 fotografii
17. Chestionar - linkul se transmite pe e-mail
18. Declaraţie de evitare a dublei finanţări
19. Dovezi de transport
20. Activități de diseminare
Evoluţia dosarului SEE (angajaţi)
 
Etapa 1. Candidatură:
2. Proces verbal de selecție (se va completa de către comisia de selecție)
 
Etapa 2. Pre-mobilitate:
3. Copia cărţii de identitate
4. Scrisoare de invitaţie de la universitatea gazdă
5. Acord de predare / Acord de formare - Se va completa doar formularul aferent tipului de mobilitate pentru care angajatul a fost selectat. Acordul va trebui să fie semnat de toate cele trei părți (în format electronic) înainte de a se întocmi contractul financiar.
6. Document emis de bancă cu datele contului în EUR: nume titular,  IBAN, BIC / SWIFT, nume & adresă bancă
7. Cerere de emitere a ordinului de deplasare
8. Asigurare medicală
10. Contract financiar -  este recomandat ca acest contract să fie semnat cu 30 de zile înainte de începerea mobilităţii. Contractul financiar se semnează atunci când în dosarul de mobilitate de la DRI există toate documentele menționate mai sus, completate corect și cu toate semnăturile necesare.
 
Etapa 3. Post-mobilitate:
11. Atestat de prezență - în original
12. Acord de predare / formare - semnat de toate cele 3 părţi în original
13. Raport narativ - în limba engleză + 2-3 fotografii
14. Chestionar - linkul se transmite pe e-mail
15. Declaraţie de evitere a dublei finanţări
16. Dovezi de transport
17. Activități de diseminare
Sprijinul financiar primit prin Granturile SEE 2014-2021 va fi menţionat în orice document publicat sau diseminat, în orice produs sau material  realizat, în orice declaraţie sau interviu acordate referitoare la grantul în cauză, împreună cu următorul disclaimer: "Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului / autorilor."
Documente utile:
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Apel la candidaturi, formulare, locuri disponibile, granturi, persoane de contact.
 
 
   ANPCDEFP a lansat un apel la propuneri pentru proiecte care urmăresc consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și România.
 
 
   Mobilitati SEE 2019-2020 (proiect 18-MOB-0043)
 
 
   Apel la candidaturi, formulare, locuri disponibile, granturi, persoane de contact.
 
 
   Arhiva SEE
 
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2024